300 ميليون تومان تا يكصد هزار تومان جايزه خريد كتاب طاعون و كتاب هاي صوتي طاعون :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
300 ميليون تومان تا يكصد هزار تومان جايزه خريد كتاب طاعون و كتاب هاي صوتي طاعون
300 ميليون تومان تا يكصد هزار تومان جايزه خريد كتاب طاعون و كتاب هاي صوتي طاعون

 

با خريد هريك از 5 قسمت كتاب صوتي طاعون و يا رمان طاعون ، مي توانيد شانس خود را در جايزه 300 ميليون توماني كتاب 57 امتحان نماييد

اگر شما با خريد هريك از 6 عنوان كتاب طاعون ، موفق شويد يك كدشانس روزانه كه با عدد 80.000 و  دو كدشانس روزانه كه با عدد 8.000 و پنج كدشانس روزانه كه با عدد 800 شروع مي شود بدست آوريد بدون قرعه كشي برنده جايزه 300 ميليون توماني خريد كتاب طاعون مي شويد

 اگر شما با خريد هريك از 6 عنوان كتاب طاعون ، موفق شويد دو كدشانس روزانه كه با عدد 8.000 و پنج كدشانس روزانه كه با عدد 800 شروع مي شود بدست آوريد بدون قرعه كشي برنده جايزه 3 ميليون توماني خريد كتاب طاعون مي شويد


 اگر شما با خريد هر يك از 9 عنوان كتاب طاعون ، موفق شويد يك كدشانس روزانه كه با عدد 800 شروع مي شود بدست آوريد بدون قرعه كشي برنده جايزه يكصد هزار توماني خريد كتاب طاعون مي شويد

 همچنين اگر تا پايان روز جمعه 8 ديماه برنده 300 ميليون توماني كتاب 57 انتخاب نشود؛ بين خريداران كتاب از سايت كتاب 57 قرعه كشي مي شود و جايزه 300 ميليون توماني به ايشان تقديم مي گردد

 

برنده 300 ميليون توماني مي بايست حداقل 3 كتاب از 6 عنوان كتاب طاعون را خريداري كرده باشد

تاريخ : شنبه 9 دي 1402  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36624915 25 98 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر 10 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.