سایت کتاب 57

خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
ژانت شريفي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی شب

10 08 21 34 68

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فاطمه قنبري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی شب

50 02 43 51 61

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فرامرز يوسفي
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی روز

50 00 15 44 37

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فاطمه قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ رتین کدشانس هفتگی شب

99 98 15 62 28

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه بزرگ رتین کدشانس هفتگی روز

99 96 65 07 88

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فرامرز يوسفي
73 هزار تومان جایزه کدشانس سالیانه که با عدد 738 شروع می شود

73 85 07 68 84 64

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
73 هزار تومان هدیه کدشانس سالیانه که با عدد 738 شروع شده است

73 85 11 96 03 01

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


عليرضا حسين سوارزاده
73 هزار تومان هدیه کدشانس سالیانه که با عدد 738 شروع می شود

73 88 08 17 80 16

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


رضا پودينه
۵۷ هزار تومان جایزه کدشانس سالیانه شامل ۷۷۷۷

90 26 31 77 77 11

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


حسن قنبري
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس سالیانه شامل ۷۷۷۷

26 77 77 23 40 36

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
۵۷ هزار تومان جایزه کدشانس سالیانه شامل ۷۷۷۷

73 05 96 47 77 71

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی روز

10 08 52 28 78

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی شب

10 09 23 46 06

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی شب

50 00 51 23 02

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی روز

50 04 62 44 05

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


حسن قنبري
57000 تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۷۷۷

77 77 00 42 16 33

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی شب

99 94 32 18 30

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جاین بزرگ ترین کدشانس هفتگی شب

99 94 32 18 30

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


حسن قنبري
۱۵۷۰۰۰تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی روز

50 00 84 45 73

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


حسن قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی روز

10 08 35 73 40

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


حسن قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی روز

99 92 99 52 26

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


عليرضا حسين سوارزاده
۵۷۰۰۰تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۷۷۷

37 26 57 77 72 75

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


نرجس اكبري پاشاكي
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی شب

99 94 93 33 57

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


عباس فلاحي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی شب

10 02 13 43 34

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


نرجس اكبري پاشاكي
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی روز

50 06 68 58 21

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.


logo-samandehi