سایت کتاب 57


یک برنده خوش شانس کتابخوانی از اراک
خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان
هر صبح پاييزي را با برندگان خوش شانس روزانه كتاب 57 آغاز نماييد ...


آرشیو اخبار
محمد حسين دانشمندي بافقي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 06 71 15

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


مصطفي حاجي زاده
یکصد هزار تومان جایزه کتابخوانی

30 09 95 08

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


حسن قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 65 09

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


نعمت اله فرشيد
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 16 77

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


حسن قنبري
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 07 55 98

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


محمد حسين دانشمندي بافقي
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 98 62 93

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


رضا پودينه
100 هزار تومان جایزه کتابخوانی

30 07 90 05

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


حسن قنبري
100 هزار تومان جایزه کتابخوانی

30 05 55 45

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


حسن قنبري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 04 91 62

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


محمد حسين دانشمندي بافقي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 01 92 26

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


محمد حسين دانشمندي بافقي
یکصد هزار تومان جایزه کتابخوانی

30 00 20 73

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


اعظم زارعي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

57 57 30 22 82 37

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


اعظم زارعي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

90 18 57 57 94 52

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


اعظم زارعي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

19 57 16 92 57 57

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


حسن قنبري
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

77 57 57 04 51 12

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


حسن قنبري
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

39 72 90 35 75 74

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲


مصطفي حاجي زاده
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

19 36 45 31 57 57

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس عیدانه

79 31 77 25 75 71

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس عیدانه

71 67 57 18 57 57

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


خداداد بوري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 57 21

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳


محمد حسين دانشمندي بافقي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 02 85 73

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵


حسن قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 98 43 88

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴


زليخا كيا
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 00 24 78

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴


عليرضا سليمي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس

50 02 21 04

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴


خداداد بوري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 02 31 37

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶


خداداد بوري
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 07 41 17

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶


نعمت اله فرشيد
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 90 86 77

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


زليخا كيا
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 09 93 51

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


ايمان شبخوان شوكت آباد
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 97 24 11

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸


ايمان شبخوان شوكت آباد
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 04 51 71

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸


مصطفي حاجي زاده
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 35 93

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹


مصطفي حاجي زاده
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کدشانس روزانه

10 07 46 37

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹


مجتبي عطائي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

27 13 39 17 57 57

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹


مصطفي حاجي زاده
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

42 35 75 76 45 21

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰


ايمان شبخوان شوكت آباد
57000 تومان حایزه کدشانس عیدانه

78 44 07 57 57 07

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸


رضا پودينه
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس عیدانه

79 27 57 57 81 94

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


تقي مزرعي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

35 05 75 77 65 84

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


خداداد بوري
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

73 95 75 74 78 66

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس عیدانه

71 59 25 75 79 59

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳


محمد حسين دانشمندي بافقي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

78 61 57 05 57 57

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳


محمد حسين دانشمندي بافقي
57000 تومان جایزه کدشانس عیدانه

60 71 11 15 75 70

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36624915 25 98 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر 10 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.