سایت کتاب 57

خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
كمال عطايي
۱۵۷۰۰۰ هزارتومان جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی

99 95 60 64 57

برنده شده در
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


حسن قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی

99 99 75 86 72

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


حسن كفاشپور
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی

10 03 58 77 06

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


بهروز طاهريان چالشتري
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

91 14 87 18 12

برنده شده در
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


میترا آقایی سید سلیمانی
57000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی

50 00 05 21 85

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


لطيفه مهدي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی

10 01 18 14 04

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


علي اميدوار
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی

99 97 57 58 23

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


پيمان نوروزي ليافوئي
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

12 99 16 22 69

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


سميرا اميني
114000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

12 20 18 65 06

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


محمد ندري
114000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

12 20 42 72 01

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


هاجر ندري
114000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

12 99 00 50 25

برنده شده در
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


علي ندري
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

10 61 39 42 63

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


علي ندري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی

99 97 75 85 99

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


علي ندري
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی

10 02 57 37 26

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


عباس كمالي
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

91 14 12 40 21

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


حسن كفاشپور
114000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

10 61 01 00 79

برنده شده در
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


اعظم زارعي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی

10 03 98 57 50

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


عليرضا سميع پور
57000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی

50 00 01 45 85

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


رقیه نجاری
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی

99 98 45 75 87

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


جواد حق نواز
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

11 62 29 31 75

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


جواد حق نواز
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

11 62 29 31 75

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


خداداد قادري فر
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

11 26 90 05 30

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


جواد حق نواز
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

91 14 23 46 12

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


محمد حسين دانشمندي بافقي
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

10 61 30 52 60

برنده شده در
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


اشرف السادات موسوي
57000 تومان جایزه کدشانس نزدیک به کد57 میلیون تومانی

10 61 45 85 44

برنده شده در
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.


logo-samandehi