تبریک به سومین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه یکشنبه ۳ دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و دومین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

جناب آقای مجید حسین زاده از مشهد 

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در شنبه 2 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ شنبه 2 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابد

بسمه تعالی

با احترام به اطلاع اعضای محترم و معظم سایت کتاب 57 می رساند

 

حسب دستور مدیریت محترم اجرایی سایت کتاب ۵۷ و نظر به متمم قانون اساسی مبنی بر معافیت مالیاتی کتابفروشی ها ، به اطلاع نی رساند تا تعیین و تکلیف و رفع سو تفاهم های مربوط به قوانین مالیاتی، درگاه های اینترنتی پرداخت کتاب 57 به مدت محدود حداکثر یک ماه غیرفعال می باشد

 

تبریک چهاردهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه پنجشنبه چهاردهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و چهاردهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

سرکار خانم سحر لوح موسوی از اصفهان

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در پنجشنبه 14 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ پنجشنبه 14 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابد

تبریک سیزدهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه چهارشنبه سیزدهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و سیزدهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

سرکار خانم سحر لوح موسوی از اصفهان

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در چهارشنبه 13 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ چهارشنبه 13 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابد

تبریک دوازدهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه سه شنبه دوازدهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و دوازدهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

جناب آفای هارون ستایش از نیکشهر سیستان و بلوچستان

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در سه شنبه 12 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ سه شنبه 12 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابد

تبریک یازدهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه دوشنبه یازدهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و یازدهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

جناب آفای بهروز طاهریان چالشتری از شهرکرد

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در دوشنبه 11 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ دوشنبه 11 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابد

تبریک به برندگان خوش شانس روز یکشنبه

بزرگ ترین کدشانس روزانه

جناب آقای خداداد بوری از اهواز با خرید 10 کتاب صوتی مردی به نام اوه موفق شدند بزرگ ترین کدشانس روز یکشنبه را بدست آورند

نام: خداداد
نام خانوادگی: بوري
استان: خوزستان
شهر: اهواز
کد شانس روزانه: 99982710
کد شانس هفتگی: 8984728743
کد شانس سالانه: 741087974375
تاریخ دریافت کد: یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۹:۲۸:۳۶

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنوراه نوروز به ایشان تقدیم می گردد

 

وسط ترین کدشانس روزانه

جناب آقای واحد بخش سلیمی از کنارک سیستانو بلوچستان با خرید 10 کتاب صوتی مردی به نام اوه موفق شدند کوچک ترین کدشانس روز یکشنبه را بدست آورند

نام: واحدبخش
نام خانوادگی: سلیمی
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: كنارك
کد شانس روزانه: 50033352
کد شانس هفتگی: 7240047538
کد شانس سالانه: 489236512361
تاریخ دریافت کد: یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۸:۳۴:۰۹

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنوراه نوروز به ایشان تقدیم می گردد

 

کوچک ترین کدشانس روزانه

جناب آقای محمد حسین دانشمندی بافقی از یزد با خرید 2 کتاب صوتی مردی به نام اوه موفق شدند بزرگ ترین کدشانس روز یکشنبه را بدست آورند

نام: محمد حسين
نام خانوادگی: دانشمندي بافقي
استان: یزد
شهر: یزد
کد شانس روزانه: 10023928
کد شانس هفتگی: 5932071300
کد شانس سالانه: 697398066008
تاریخ دریافت کد: یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۲۱:۰۹:۱۰

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنوراه نوروز به ایشان تقدیم می گردد

مبارک تان باشد

امیدواریم شما از بنردگان خوش اقبال روز دوشنبه باشید

 

تبریک دهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه یکشنبه دهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و دهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

جناب آفای خسن رضا حق بین از قاین خراسان جنوبی

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در یکشنبه 10 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ یکشنبه 10 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابدتبریک نهمین برنده خوش شانس طلایی زمستان

ویژه جمعه نهم دیماه

هم اکنون بین خریدران کتاب قرعه کشی شد و نهمین برنده طلایی 5 میلیون تومانی کتاب 57 انتخاب شدند

جناب آفای ابراهیم شعبان پور از ساری

توجه! جایزه 5 میلیون تومانی درصورتی به ایشان تقدیم می گردد که در شنبه 9 دیماه حداقل یک کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود


درغیر اینصورت 5 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد به ایشان تقدیم میگردد (5 کدتخفیف یک میلیون تومانی)

درصورتیکه ایشان در تاریخ شنبه 9 دیماه حداقل 5 کدشانس هفتگی داشته باشند که با عدد 57 شروع می شود جایزه ایشان به 22 میلیون تومان افزایش می یابدتبریک به برندگان خوش شانس روزانه

بزرگ ترین کدشانس روزانه

جناب آقای مصطفی حاجی زاده از سیریک هرمزگان با خرید یک کتاب مردی به نام اوه موفق شدند بزرگ ترین کدشانس روزانه شنبه را بدست آورند

نام: مصطفي
نام خانوادگی: حاجي زاده
استان: هرمزگان
شهر: سیریک
کد شانس روزانه: 99998283
کد شانس هفتگی: 4170792074
کد شانس سالانه: 807410770189
تاریخ دریافت کد: شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ ۱۱:۰۹:۵۶

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنواره نوروزی به ایشان تقدیم می گردد

 

وسط ترین کدشانس روزانه

جناب آقای علیرضا نوری از رشت با خرید 4 کتاب صوتی مردی به نام اوه موفق شدند وسط ترین کدشانس روزانه شنبه را بدست آورند

نام: عليرضا
نام خانوادگی: نوري
استان: گیلان
شهر:
کد شانس روزانه: 50075105
کد شانس هفتگی: 5254259132
کد شانس سالانه: 191152808908
تاریخ دریافت کد: شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۴۶:۲۷

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنواره نوروزی به ایشان تقدیم می گردد

 

کوچک ترین کدشانس روزانه

جناب آقای مصطفی حاجی زاده از سیریک هرکزگان با خرید یک کتاب جنایت و مکافات موفق شدند کوچک ترین کدشانس روزانه شنبه را بدست آورند

نام: مصطفي
نام خانوادگی: حاجي زاده
استان: هرمزگان
شهر: سیریک
کد شانس روزانه: 10076558
کد شانس هفتگی: 6888071437
کد شانس سالانه: 609080438362
تاریخ دریافت کد: شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ ۰۷:۵۷:۴۳

جایزه این کدشانس ارزشمند 157000 تومان است

یک امتیاز در جشنواره نوروزی به ایشان تقدیم می گردد

مبارک تان باشد

امیدواریم شما از برندگان خوش اقبال روز یکشنبه باشید

صفحه بعد ...