442 ميليون تومان هديه خريد كتاب، براي 6 كدشانس هفتگي :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 442 ميليون تومان هديه خريد كتاب، براي 6 كدشانس هفتگي
442 ميليون تومان هديه خريد كتاب، براي 6 كدشانس هفتگي

مبلغ 442 ميليون تومان هديه خريد كتاب، براي 6 كدشانس هفتگي ، اختصاص داده شد

الف) اگر هريك از اعضاي محترم سايت كتاب 57، با خريد كتاب و دريافت 57 كدشانس هفتگي موفق شوند :

كدشانس هفتگي: 57.57.53.12.25 ، را بدست آورند، برنده جايزه 157 ميليون توماني خواهند شد

 

ب) اگر هريك از اعضاي محترم سايت كتاب 57، با خريد كتاب و دريافت 57 كدشانس هفتگي موفق شوند : هريك از 5 كدشانس هفتگي زير را بدست آورند

1- كدشانس هفتگي 90.22.70.66.26 ؛

2- كدشانس هفتگي 79.22.50.89.16 ؛    

3- كدشانس هفتگي 62.19.44.15.16؛     

4- كدشانس هفتگي 90.15.68.40.19 ؛       

5-كدشانس هفتگي 40.23.55.73.95 ؛      

برنده 57 ميليون توماني كتاب 57 خواهند بود

 

توجه! اگر با خريد كتاب و دريافت كمتر از 57، كدشانس هريك از كدهاي شانس فوق را بدست آوريد، برنده تنها 1 ميليون تومان خواهيد بود

پرداخت هريك از جوايز فوق طي 24 ماه خواهد بود

 

توجه! همچنين تمام كدهاش شانس هفتگي كه با عدد 57 شروع شوند 10 هزار تومان جايزه خواهند داشت

تاريخ : سه شنبه 1 بهمن 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.