دو كدشانس 57 ميليون توماني براي اين آين پنجشنبه و جمعه ويژه شده است :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 دو كدشانس 57 ميليون توماني براي اين آين پنجشنبه و جمعه ويژه شده است
دو كدشانس 57 ميليون توماني براي اين آين پنجشنبه و جمعه ويژه شده است

پنجشنبه و جمعه پر هيجان با دو كدشانس 57 ميليون توماني، از همين الان آغاز شد!

اگر شما در اين پنجشنبه و جمعه حداقل 57 كدشانس بدست آوريد، حتما يك جايزه نقدي برنده خواهيد شد!

دو كدشانس 57 ميليون توماني براي اين آخر هفته ويژه شده است!

كدشانس هفتگي : 12.99.41.86.73

و كدشانس هفتگي:  12.20.54.95.19

اگر شما با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس هريك از كدهاي شانس هفتگي فوق را بدست آوريد جايزه شما 57 ميليون تومان مي باشد

اگر شما با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس هريك از كدهاي شانس هفتگي را بدست آوريد كه با عدد 12.99.41.86و 12.20.54.95 شروع شود ، جايزه شما 5 ميليون و 700 هزار تومان مي باشد

اگر شما با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس هريك از كدهاي شانس هفتگي را بدست آوريد كه با عدد 12.99.41و 12.20.54 شروع شود ، جايزه شما 570 هزار تومان مي باشد

اگر شما با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس هريك از كدهاي شانس هفتگي را بدست آوريد كه با عدد 12.99و 12.20 شروع شود ، جايزه شما 57 هزار تومان مي باشد

 

اگر شما در طول اين دو روز حداقل 570 كدشانس بدست آوريد، تمامي جوايز فوق براي شما دو برابر مي شود

همچنين تمام كدهاي شانس هفتگي كه با عدد 57 شروع مي شوند 10 هزار تومان جايزه دارند

توجه! تا پايان ديماه كدهاي شانس 57 هزار توماني را جمع آوري نماييد

اگر اين دو كدشانس فوق تا پايان ديماه به نام خريداري درنيايد، نيمي از مبلغ جايزه دو كدشانس 12.99.41.86.73 و 12.20.54.95.19 به همراه كدشانس 56.19.15.48.61 ، بين تمام خريدران كتاب از سايت كتاب 57 تقسيم مي گردد

شرط دريافت جايزه: خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس مي باشد

فرصت شركت در طرح آخر هفته: ساعت:23:59:59 جمعه 1398/10/27

تاريخ : پنج شنبه 26 دي 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.