10 كدشانس 57 ميليون توماني ، جمعا به ارزش 570 ميليون تومان از هم اكنون در دسترس خريداران كتاب قرار گرفت :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 10 كدشانس 57 ميليون توماني ، جمعا به ارزش 570 ميليون تومان از هم اكنون در دسترس خريداران كتاب قرار گرفت
10 كدشانس 57 ميليون توماني ، جمعا به ارزش 570 ميليون تومان از هم اكنون در دسترس خريداران كتاب قرار گرفت

10 كدشانس 57 ميليون توماني ، جمعا به ارزش 570 ميليون تومان از بين سريال هاي ارسالي توسط خريدران كتاب انتخاب شد

كدهاي شانس هفتگي 57 ميليون توماني عبارتند از:

5619154861


1061724702


8585852357


9114873065


9811445757


1126613931


1162368344


1220549519


1299418673


1474005757

اگر با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس، هريك از كدهاي فوق براي شما صادر شود، شما برنده جايزه 57 ميليون توماني خواهيد بود

اگر با خريد كتاب و دريافت كمتر از 57 كدشانس، هريك از كدهاي فوق براي شما صادر شود، شما برنده جايزه يك ميليون توماني خواهيد بود

پرداخت جايزه در 28 ماه مي باشد

اين طرح تا روز 30 ديماه برقرار مي باشد

همچنين تمام كدهاي شانس هفتگي كه با عدد 57 شروع شوند همچنان 10 هزار تومان جايزه خواهند داشت

 

تاريخ : سه شنبه 17 دي 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.