57000 تومان بن تخفيف خريد كتاب، با راي دادن به جوايز ديماه :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 57000 تومان بن تخفيف خريد كتاب، با راي دادن به جوايز ديماه
57000 تومان بن تخفيف خريد كتاب، با راي دادن به جوايز ديماه

در طرح نظر سنجي جوايز كتاب 57 شركت كنيد و 57 هزار تومان بن خريد كتاب دريافت نماييد

يا خريد هريك از 12 كتاب ويژه سايت كتاب 57 مي توانيد در طرح نظرسنجي وايز كتاب 57 در ديماه شركت نماييد

دختران موفق
250000 ريال
25 كد شانس
ويـــــژه

نگهبان شب
210000 ريال
21 كد شانس
ويـــــژه

9 نوامبر
600000 ريال
60 كد شانس
ويـــــژه

تنهايي بزرگ
700000 ريال
30 كد شانس
ويـــــژه

شدن
850000 ريال
85 كد شانس
ويـــــژه

مكيال المكارم
850000 ريال
57 كد شانس
ويـــــژه

504 واژه انگليسي
250000 ريال
20 كد شانس
ويـــــژه

قدرت
440000 ريال
10 كد شانس
ويـــــژه

پروين اعتصامي
500000 ريال
57 كد شانس
ويـــــژه

دنياي سوفي
990000 ريال
57 كد شانس
ويـــــژه

ديوان حافظ
400000 ريال
40 كد شانس
ويـــــژه

گوشت زامبي
210000 ريال
22 كد شانس
تاريخ : سه شنبه 3 دي 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.