سقف خريد از سايت كتاب 57 تغيير كرد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 سقف خريد از سايت كتاب 57 تغيير كرد
سقف خريد از سايت كتاب 57 تغيير كرد

سقف خريد چيست؟

سقف خريد براي احترام به اعضاي قديمي سايت كتاب 57 و به منظور امنيت خريد و كنترل ريسك اعضاي جديد قرار داده شده است. اعضاي كتاب 57 با رعايت سقف خريد، هميشه با امنيت از كتاب 57 خريد مي نمايند!

سقف خريد براي اعضاي جديد سايت (عضويت كمتر از شش ماه)

سقف خريد براي اعضاي جديد كتاب 57 كه كمتر از شش ماه است؛ عضو سايت كتاب 57 مي باشند، حداكثر 1 ميليون تومان در هفته مي باشد.

در صورتيكه ايشان برنده هيچ جايزه اي نشوند، سقف خريد ايشان هر هفته 20 درصد افزايش مي يابد!

توجه! اگر ايشان مجموع جوايزي كه تا كنون از كتاب 57 دريافت كرده اند بيش از 30 ميليون تومان باشد، در اينصورت سقف خريد ايشان شامل محدودت نمي گردد! ( به جز در مواردي كه با صلاحديد مديريت در برخي از طرح ها محدوديت خريد به ايشان اعلام مي گردد)

توجه! درصورتيكه يكي از اعضاي قديمي سايت كتاب 57 معرف ايشان باشند، سقف خريد اعضاي جديد تا 20 درصد سقف خريد معرف مي تواند افزايش يابد!

 

سقف خريد براي اعضاي قديمي سايت (عضويت بيش از 6 ماه و كمتر از يكسال)

سقف خريد براي اعضاي قديمي كتاب 57 كه بيش از شش ماه و كمتر از يكسال است؛ عضو سايت كتاب 57 مي باشند، حداكثر 12 ميليون تومان در هفته مي باشد.

توجه! اگر ايشان مجموع جوايزي كه تا كنون از كتاب 57 دريافت كرده اند بيش از 30 ميليون تومان باشد، در اينصورت سقف خريد ايشان شامل محدودت نمي گردد! ( به جز در مواردي كه با صلاحديد مديريت در برخي از طرح ها محدوديت خريد به ايشان اعلام مي گردد)

 

سقف خريد براي اعضاي قديمي سايت (عضويت بيش از يكسال)

سقف خريد براي اعضاي قديمي كتاب 57 كه بيش از يكسال است؛ عضو سايت كتاب 57 مي باشند، حداكثر 22 ميليون تومان در هفته مي باشد.

توجه! اگر ايشان مجموع جوايزي كه تا كنون از كتاب 57 دريافت كرده اند بيش از 30 ميليون تومان باشد، در اينصورت سقف خريد ايشان شامل محدودت نمي گردد! ( به جز در مواردي كه با صلاحديد مديريت در برخي از طرح ها محدوديت خريد به ايشان اعلام مي گردد)

سقف خريد براي برندگان جوايز بالاي 30 ميليون تومان

برندگان جوايز بالاي 30 ميليون تومان درصورتيكه سقف خريد را رعايت كرده باشند ضمن دريافت جوايز ، محدوديت سقف خريد ايشانبرداشته مي شود!

 

سقف خريد براي اعضاي جديدي كه معرف ايشان عضو قديمي سايت كتاب 57 است

درصورتيكه يكي از اعضاي قديمي سايت كتاب 57 معرف عضو جديد سايت كتاب 57 باشد، سقف خريد اعضاي جديد تا 20 درصد سقف خريد معرف مي تواند افزايش يابد!

 

اگر بيش از مبلغ سقف خريد خريد نماييد!

اگر بيش از مبلغ سقف خريد خريد نماييد، ضمن اينكه مبلغ خريد به اعضاي محترم سايت كتاب 57 برگشت داده مي شود، جوايز بالاي 301 هزار توماني كه برنده شوند به ايشان پرداخت نمي گردد.

 

تاريخ : شنبه 13 مهر 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.