تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب
تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب

✅ كدهاي شانس روزانه اي كه چهار رقم وسط آن عدد 57.57 باشد در طول مدت اين دهه جايزه دارند

 ??.57.57.??

 اگر خريدار كتاب موفق گردد كدشانس روزانه اي همانند ‼️.57.57.‼️ را بدست آورد (2 رقم ابتدايي و 2 رقم انتهايي كدشانس روزانه هر عددي ميتواند باشد)  مطابق زير جايزه دريافت ميكند

➖➖➖➖➖

 اگر صدور اين مدل كدشانس روزانه براي خريدار كتاب با دريافت:::

♦️♦️♦️ با دريافت حداقل 36 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
جايزه برنده مطابق با اولين رقم ابتدايي كدشانس روزانه؛ تراول 100 هزار توماني خواهد بود

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 600 هزار تومان خواهد بود

 در اين حالت حداقل جايزه برنده 100 هزار تومان و حداكثر 900 هزار تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖


♦️♦️♦️ با دريافت حداقل 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با اولين رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 6 ميليون تومان خواهد بود

 در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 9 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

♦️♦️♦️ با دريافت حداقل 360 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با حاصل جمع 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
6+8=14
⬅️ جايزه برنده مبلغ 14 ميليون تومان خواهد بود

 در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 18 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

♦️♦️♦️ با دريافت حداقل 1200 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس روزانه خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 68 ميليون تومان خواهد بود

 در اين حالت حداقل جايزه برنده 10 ميليون تومان و حداكثر 99 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

⬅️ حداكثر جايزه پرداختي به هرخريدار كتاب طي مدت اين هفته و مطابق با اين طرح: 99 ميليون تومان ميباشد

✅ نحوه واريز جوايز ميليوني هر هفته 2 ميليون تومان مي‌باشد

⏰ فرصت: تا ساعت ۲۴ جمعه  ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

 


اسامي برندگان را در كانال تلگرامي سايت كتاب 57 ببينيد

تاريخ : پنج شنبه 9 اسفند 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.