مجموعا 5 ميليارد و 700 ميليون تومان جايزه! براي اين 100 كدشانس روزانه :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 مجموعا 5 ميليارد و 700 ميليون تومان جايزه! براي اين 100 كدشانس روزانه
مجموعا 5 ميليارد و 700 ميليون تومان جايزه! براي اين 100 كدشانس روزانه

⬅️ با توجه به رو به پايان بودن كدهاي شانس 8 رقمي روزانه، 100 كدشانس روزانه ميليوني تعريف شده است كه نيمه رند هستند!

✳️ شايد شما با خريد كتاب برنده چندين كدشانس از بين اين 100 كدشانس ميليوني شويد و تا چندصد ميليون تومان برنده شويد! انشالله


✅ 97.1201.57     ✅ 97.1212.57
✅ 97.1286.57     ✅ 97.1309.57

✅ 97.1330.57     ✅ 97.1338.57
✅ 97.1759.57     ✅ 97.1980.57

✅ 97.2049.57     ✅ 97.2090.57
✅ 97.2107.57     ✅ 97.2198.57

✅ 97.2335.57     ✅ 97.2338.57
✅ 97.2513.57     ✅ 97.2522.57

✅ 97.2549.57     ✅ 97.2666.57
✅ 97.2801.57     ✅ 97.2887.57

✅ 97.2939.57     ✅ 97.3013.57
✅ 97.3057.57     ✅ 97.3116.57

✅ 97.3255.57     ✅ 97.3428.57
✅ 97.3430.57     ✅ 97.3476.57

✅ 97.3713.57     ✅ 97.3738.57
✅ 97.3803.57     ✅ 97.4048.57
 
✅ 97.4140.57     ✅ 97.4176.57
✅ 97.4179.57     ✅ 97.4434.57

✅ 97.4481.57     ✅ 97.4487.57
✅ 97.4546.57     ✅ 97.4550.57

✅ 97.4664.57     ✅ 97.4744.57
✅ 97.4763.57     ✅ 97.4787.57

✅ 97.4811.57     ✅ 97.4893.57
✅ 97.5029.57     ✅ 97.5115.57

✅ 97.5129.57     ✅ 97.5473.57
✅ 97.5526.57     ✅ 97.5544.57

✅ 97.5630.57     ✅ 97.5700.57
✅ 97.5801.57     ✅ 97.5812.57

✅ 97.5858.57     ✅ 97.5892.57
✅ 97.6012.57     ✅ 97.6058.57

✅ 97.6072.57     ✅ 97.6120.57
✅ 97.6262.57     ✅ 97.6273.57

✅ 97.6356.57     ✅ 97.6367.57
✅ 97.6423.57     ✅ 97.6639.57

✅ 97.6791.57     ✅ 97.6963.57
✅ 97.7037.57     ✅ 97.7041.57

✅ 97.7272.57     ✅ 97.7306.57
✅ 97.7391.57     ✅ 97.7402.57

✅ 97.7417.57     ✅ 97.7572.57
✅ 97.7657.57     ✅ 97.7780.57

✅ 97.7882.57     ✅ 97.8123.57
✅ 97.8168.57     ✅ 97.8198.57

✅ 97.8277.57     ✅ 97.8309.57
✅ 97.8450.57     ✅ 97.8459.57

✅ 97.8511.57     ✅ 97.8657.57
✅ 97.8711.57     ✅ 97.8802.57

✅ 97.8956.57     ✅ 97.9021.57
✅ 97.9118.57     ✅ 97.9182.57

✅ 97.9334.57     ✅ 97.9381.57
✅ 97.9401.57     ✅ 97.9538.57

⬅️⬅️ جايزه هر كدام از اين كدهاي شانس روزانه با توجه به سبد خريد و تعداد كدشانس دريافتي برنده، به صورت زير است

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 36 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 4 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته يك ميليون تومان

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 16 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 4 ميليون تومان

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 240 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 30 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 5 ميليون تومان

♦️♦️♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 600 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 57 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 7 ميليون تومان

⏰ فرصت: تا صدور آخرين كدشانس روزانه 8 رقمي مرحله ششم

 
تاريخ : دوشنبه 26 شهريور 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.