شارژ 57 ميليون توماني حساب بانكي خريداران معظم كتاب :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 شارژ 57 ميليون توماني حساب بانكي خريداران معظم كتاب
شارژ 57 ميليون توماني حساب بانكي خريداران معظم كتاب

◀️ 110 كدشانس، هريك به ارزش 10 تا 57 ميليون تومان

◀️ 110 كدشانس روزانه ميليوني سايت كتاب 57 را ببينيد

✅110.100.57     ✅110.102.57     
✅110.104.57     ✅110.116.57

✅110.118.57     ✅110.121.57
✅110.124.57     ✅110.133.57     

✅110.136.57     ✅110.139.57     
✅110.146.57     ✅110.149.57

✅110.159.57     ✅110.167.57
✅110.171.57     ✅110.173.57

✅110.176.57     ✅110.202.57
✅110.204.57     ✅110.220.57     

✅110.222.57     ✅110.223.57
✅110.228.57     ✅110.235.57

✅110.254.57     ✅110.268.57
✅110.275.57     ✅110.281.57

✅110.293.57     ✅110.300.57
✅110.306.57     ✅110.314.57

✅110.323.57     ✅110.326.57
✅110.334.57     ✅110.345.57

✅110.348.57     ✅110.351.57     
✅110.380.57     ✅110.382.57     

✅110.384.57     ✅110.392.57
✅110.402.57     ✅110.403.57     

✅110.414.57     ✅110.425.57     
✅110.437.57     ✅110.446.57

✅110.453.57     ✅110.454.57     
✅110.456.57     ✅110.465.57     

✅110.476.57     ✅110.527.57
✅110.540.57     ✅110.545.57     

✅110.546.57     ✅110.549.57     
✅110.563.57     ✅110.579.57

✅110.582.57     ✅110.594.57     
✅110.614.57     ✅110.620.57

✅110.621.57     ✅110.624.57
✅110.625.57     ✅110.627.57

✅110.629.57     ✅110.632.57
✅110.642.57     ✅110.647.57

✅110.655.57     ✅110.688.57   
✅110.701.57     ✅110.703.57  

✅110.725.57     ✅110.726.57
✅110.727.57     ✅110.731.57

✅110.736.57     ✅110.738.57
✅110.744.57     ✅110.773.57

✅110.782.57     ✅110.798.57    
✅110.803.57     ✅110.819.57  

✅110.828.57     ✅110.838.57
✅110.852.57     ✅110.854.57     

✅110.864.57     ✅110.878.57     
✅110.881.57     ✅110.891.57

✅110.896.57     ✅110.903.57     
✅110.913.57     ✅110.919.57     

✅110.920.57     ✅110.921.57
✅110.922.57     ✅110.926.57

✅110.936.57     ✅110.946.57     
✅110.951.57     ✅110.958.57

✅110.961.57     ✅110.962.57


 جايزه مالك و برنده هر يك از اين 110 كدشانس روزانه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي خريدار كتاب؛ به صورت زير:::

♦️ با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس روزانه به صورت يكجا
⬅️ جايزه برنده 10 ميليون تومان
♦️ نحوه واريز: هر هفته يك ميليون تومان و در مدت 10 هفته

♦️♦️ با خريد كتاب و دريافت حداقل 600 كدشانس روزانه به صورت يكجا
⬅️ جايزه برنده 57 ميليون تومان
♦️ نحوه واريز: هر هفته 10 ميليون تومان و در مدت 6 هفته

⏰فرصت: تا ساعت 24 جمعه 9 شهريور 1397

تاريخ : يکشنبه 4 شهريور 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.