سایت کتاب 57


خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
پاييز 1401 با كدشانس 8 ميليارد توماني آغاز شد ...


آرشیو اخبار
رامین زراعتی فوکلایی
471000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 01 83 55

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


رضا پودينه
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 03 38

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


رامین زراعتی فوکلایی
471000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 96 37 12

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


فاطمه قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 96 97 24

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


سيد حسن طباطبائي حسني
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 08 50 01

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


سكينه خلفي
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 02 74 26

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


مستوره آفاقي
57000 تومان جایزه کدشانس سالانه شامل 8000

63 18 00 05 71 33

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


رضا پودينه
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 08 13 12

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳


فاطمه قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان بزرگ تربن کدشانس روزانه

99 99 13 44

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳


سيد حسن طباطبائي حسني
114000 تومان جایزه 2 کدشانس سالانه شامل 8000

79 45 02 55 80 00 9 07 43 78 00 05 7

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


فاطمه قنبري
57000 تومان جایزه کدشانس سالانه شامل 8000

44 68 28 00 00 14

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


رامین زراعتی فوکلایی
171000 تومان جایزه 3 کدشانس سالانه شامل 8000

78 00 07 35 10 50 3 46 88 00 03 53 0 91 80 27 24 80 00

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


سيد حسن طباطبائي حسني
57000 تومان جایزه کدشانس سالانه شامل 8000

48 33 17 39 80 00

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸


فرزاد علي پور
57000 تومان جایزه کدشانس سالانه شامل 8000

68 13 17 28 00 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۷


امیرکیان سنچولی
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 00 03 57

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۰۴


عليرضا نوري
471000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 01 07 26

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۰۴


عليرضا نوري
471000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 08 38

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۰۴


مجتبي شانه بند
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 97 93 76

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶


فاطمه قنبري
157000 تومان کوجک ترین کدشانس روزانه

10 00 83 25

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶


نادر خانی
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 05 75 31

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷


حسن قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 22 36

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸


عليرضا نوري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 86 67

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸


حسن قنبري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

10 00 09 86

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸


حسن قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 91 05 55

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


حسن قنبري
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 69 28

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


سيد حسن طباطبائي حسني
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 00 10 02

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


امیرکیان سنچولی
114000 تومان جایزه کدشانس پاییزی آخر هفته

35 67 85 45 80 00

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰


حامد علي جاني
114 هزار تومان جایزه کدشانس پاییزی آخر هفته

88 39 80 00 71 90

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


حامد علي جاني
114000 تومان جایزه کدشانس سالانه پاییزی آخر هفته

92 84 68 00 01 43

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.