سایت کتاب 57
هر روز قبل از خرید کتاب، آخرین اخبار سایت کتاب 57 را ببینید:

راهنمای خرید کتاب و شرکت در قرعه کشی
راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس

حمیرا یوسفی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد

29 96 44 85

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


الهه ربانی از شیراز فارس خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح

71 88 74 89

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


اسدالله مردانی از یزد با خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس ظهر

70 26 28 60

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵سیاوش خلیلی از شیراز فارس با خرید 270 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. سپاس بعد از ظهر

79 50 48 40

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


محمد آقایی از اصفهان با خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز

51 92 37 47

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


محمدرضا آقابزرگی نافچی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری با خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه

85 26 58 64

جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


سيدمحمدعلي نعيمي از تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1396/2/31 ، چهارشنبه 1396/3/3 و جمعه 1396/3/5
برنده جایزه 801 هزارتومانی

17 08 61 55 78

تاریخ قرعه کشی: شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶محمد پریخانی از خرم آباد لرستان. خرید در روزهای یکشنبه 1396/2/31 ، سه شنبه 1396/3/2، چهارشنبه 1396/3/3 و جمعه 1396/3/5
برنده جایزه 801 هزارتومانی

81 15 50 54 85

تاریخ قرعه کشی: شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶⬅️ برای شرکت در دومین مسابقه قرآنی سایت کتاب57 کافیست حداقل یک جلد قرآن را از سایت کتاب57 خرید نمائید و پاسخ 4 گزینه ای سوال مسابقه را از طریق همین سایت جواب صحیح دهید. پس از خرید قرآن، صفحه ی مربوط به سوال، باز می شود.

⬅️ از تاریخ سوم دیماه 1395 آغاز و تا تاریخ 6 تیر 1396 فرصت دارید تا با خرید قرآن کریم در مسابقه قرآنی که یک سوال 4 گزینه ای است شرکت و جواب صحیح را علامت بزنید. به فضل پروردگار، دومین مسابقه ی قرآنی سایت کتاب57 آغاز شد!

 

 

 
جوایز دومین مسابقه قرآنی سایت کتاب57 شامل:

⬅️ 8 برنده 114 میلیون تومانی
⬅️ 114 برنده یک میلیون تومانی

⬅️ تاریخ دومین قرعه کشی مسابقه قرآنی سایت کتاب57: سه شنبه، 6 تیر 1396

---------------------------------------------

 

 مبلغ ۵۷ هزاز تومان بابت هر کد شانس هفتگی به حساب شما وایز می شود اگر کدشانس هفتگی ای که هنگام خرید کتاب، برای تان صادر میشود با عدد 57 شروع شود. اگر تعداد کدهای شانس هفتگی که با عدد 57 شروع می شود، کمتر و یا بیشتر از 5 تا باشد جایزه ایی که بابت آن کدها دریافت می کنید، مطابق شکل زیر محاسبه و به حساب تان واریز می شود:


⬅️کمتر از 5 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی هر کد؛ 10 هزار تومان.
⬅️ 5 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  57 هزار تومان.
⬅️10 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  130 هزار تومان.
⬅️15 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  200 هزار تومان.
⬅️20 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  270 هزار تومان.
⬅️35 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  500 هزار تومان.
 

جایزه این کد شانس سالانه سایت کتاب 57 : 3 میلیارد تومان

57 57 57 57 57 57

 آیا میدانید؟ با خرید 1000 تومان کتاب، از سایت کتاب57، شاید کدشانس 3 میلیارد تومانی بنام شما درآید

 

راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس سایت کتاب ۵۷:
افزايش جايزه 301 هزار تومان برنده؛ رابطه مستقيم دارد با میزان مبلغ خريد كتاب ایشان در يك روز، حداكثر 30 ميليون تومان! از تاریخ يكشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ سایت کتاب۵۷  برای رعایت انصاف و عدالت بین خریداران کتاب، جایزه سپاس تعیین نموده است. یکی از مهمترین مزایای جایزه سپاس، افزایش مبلغ جایزه روزانه 301 هزار تومانی است
نحوه ی افزایش جایزه روزانه از 301 هزار تومان تا 30 ميليون تومان:

⬅️ از هزار تومان تا 49 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه افزایش نمی یابد.
⬅️ 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 200 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته ، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 300 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه  و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته ، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده  واريز مي گردد.
⬅️ 400 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 70 برابر محاسبه  و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه  و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته ، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. 

بک نکته: مبالغ خرید کتاب برای شرکت در جایزه سپاس، باید در یک روز باشد اما خریدهای شما می تواند در ساعات مختلف از شبانه روز انجام شود

 
باخريد كتاب از سایت کتاب 57، كدشانس عشق بگيريد و تا 36 ميليون تومان برنده شويد!

 

 وقتی شما برنده 36 میلیون تومانی تاریخ ازدواج میشوید، یک خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما خلق می شود، پس از آن شما و حتی فرزندتان نیز سایت کتاب57 را فراموش نخواهید کرد!

 جایزه خشنودی را به صورت زیر بحسابتان واریز می کنیم :

⬅️ 36 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 3 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان یکی باشد).

⬅️ 24 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 2 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 3 روز اختلاف داشته باشد).

⬅️ 12 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 1 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 8 روز اختلاف داشته باشد).

 

 

 

 

⬅️ به کسانی که بعد از صدور کدشانس، تاریخ تولد خود را ثبت یا ویرایش می کنند، جایزه تعلق نمی گیرد!

 

 اگر کد شانس روزانه شما که پس از خرید کتاب از سایت کتاب57، برایتان صادر می شود، با تاریخ تولدتان که قبلا در صفحه شخصی خود ثبت کرده اید، یکی باشد، 5 میلیون تومان جایزه به حساب تان واریز می شود.

 

وقتی شما برنده پنج میلیون تومانی تاریخ تولد میشوید، یک خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما خلق می شود، پس از آن شما و حتی فرزندتان نیز سایت کتاب57 را فراموش نخواهید کرد!

 

جایزه خشنودی بحسابتان واریز می کنیم اگر کدشانس روزانه با تاریخ تولدشما چند روز اختلاف داشته باشد:
⬅️ فقط یک روز: دو میلیون تومان⬅️ دو روز اختلاف: یک میلیون تومان⬅️ سه روز اختلاف: پانصد هزار تومان - ⬅️ چهار روز اختلاف: 250 هزار تومان⬅️ پنج روز اختلاف: 200 تومان  - ⬅️ 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10  روز اختلاف:یکصد هزار تومان

 


⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.INFO " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.