سایت کتاب 57
هر روز قبل از خرید کتاب، آخرین اخبار سایت کتاب 57 را ببینید:

راهنمای خرید کتاب و شرکت در قرعه کشی
راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس


جواد خماری از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد

28 26 68 37

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


فاطمه كشاكي از تهران. با خرید 176 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح

18 10 47 38

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


حمیدرضا زارع از کرمانشاه خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۵:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر

38 31 75 52

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵مسعود جلالیان از اصفهان خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر

23 95 65 02

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


رضا حسینی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر

91 02 34 45

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


زهره امامی از تبریز آذرباییجان شرقی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه

69 85 18 91

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


صالح قناعتگر از تهران. خرید در روز های دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، پنجشنبه 1396/05/19 ،جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته

58 17 53 74 29

تاریخ قرعه کشی: شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱عبدالناصر دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید در روز های شنبه 1396/05/14، دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته

13 98 35 73 95

تاریخ قرعه کشی: شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
 
 اولین مسابقه ی نهج البلاغه سایت کتاب57 آغاز شد! باذن الله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⬅️ برای شرکت در اولین مسابقه تهج البلاغه سایت کتاب57 کافیست حداقل یک جلد نهج البلاغه را از سایت کتاب57 خرید نمائید و پاسخ 4 گزینه ای سوال مسابقه را از طریق همین سایت جواب صحیح دهید. پس از خرید نهج البلاغه، صفحه ی مربوط به سوال، باز می شود.
 
 
 

هزینه ارسال پستی خرید نهج البلاغه را موسسه کتاب 57 می پردازد!

⬅️ از تاریخ 20 تیرماه 1396 آغاز و تا تاریخ 18 شهریور 1396 فرصت دارید تا با خرید نهج البلاغه در مسابقه نهج البلاغه که یک سوال 4 گزینه ای است شرکت و جواب صحیح را علامت بزنید.

 
 
 

جوایز اولین مسابقه نهج البلاغه سایت کتاب57 شامل:

⬅️ 5 جایزه 110 میلیون تومانی برای 5 برنده

⬅️ 110 جایزه 301 iهزار تومانی برای 301 برنده

 


تاریخ اولین قرعه کشی مسابقه نهج البلاغه سایت کتاب57: دوشنبه، 20 شهریور 1396

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جایزه این کد شانس سالانه سایت کتاب 57 : 3 میلیارد تومان

57 57 57 57 57 57

 


⬅️ اگر چه با خرید حتی 1000 تومان کتاب، از سایت کتاب57، شاید کدشانس 3 میلیارد تومانی بنام شما درآید!؟ اما اگر مبلغ خرید کتاب در یک مرحله خرید آنلاین، افزایش پیدا کند، شانس خریدار کتاب، تا میلیون ها برابر برای برنده شدن جایزه ی سه میلیارد تومانی افزایش می یابد!

✅ در سیستم صدور کد شانس سالانه برای خریداران کتاب ازسایت کتاب57 ؛ از ساعت 13 روز چهارشنبه 7 تیر 1396،تغییرات زیر اعمال شده است؛ که احتمال درآمدن کد شانس سه میلیارد تومانی ( 57.57.57.57.57.57 )، میلیون ها برابر افزایش پیدا می کند!

✅  ✅ البته همچون گذشته؛ با خرید حداقل هزار تومان کتاب نیز (اگر خریدار کتاب، خوش شانس باشد)، ممکن است کد شانس سالانه ای که بابت خرید کتاب، توسط سیستم صادر می گردد، کد شانس سه میلیارد تومانی باشد!

⬅️ چگونه با خرید کتاب، احتمال درآمدن کد شانس سالانه ی سه میلیارد تومانی ( 57.57.57.57.57.57)؛ میلیونها برابر، برای خریدار کتاب،  افزایش پیدا می کند:

 برای اینکه خریدار کتاب، برنده جایزه ی سه میلیارد تومانی شود باید کد شانس سالانه اش، از 6 جفت عدد 57 تشکیل شده باشد: 57.57.57.57.57.57

 اگر مبلغ خریدار کتاب، کمتر از 100 هزار تومان باشد، سیستم صدور کد شانس، تمامی 6 جفت ( 12 رقم) کد شانس سالانه ی خریدار کتاب را بصورت تصادفی صادر می کند!


⬅️ اگر مبلغ خرید کتاب؛ حداقل  100 هزار تومان باشد؛ فقط یکی از کدهای شانس سالانه؛ به این شکل برای خریدار کتاب، صادر می گردد:
⬅️ کدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.➖.57
⬅️ یعنی؛ دو رقم اول از 12 رقم کد شانس سالانه؛ با عدد 57 شروع می شود.  یک جفت عدد 57


⬅️ اگر مبلغ خرید کتاب؛ بیشتر از 500 هزار تومان باشد؛ یکی از کدهای شانس سالانه؛ به این شکل برای خریدار کتاب، صادر می گردد:
⬅️ کدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.57.57
⬅️ یعنی؛ چهار رقم سمت چپ از 12 رقم کد شانس سالانه؛ با عدد 57.57 شروع می شود. دو جفت عدد 57


⬅️ اگر مبلغ خرید کتاب؛ بیشتر از یک میلیون و 800 هزار تومان باشد؛ یکی از کدهای شانس سالانه؛ به این شکل برای خریدار کتاب، صادر می گردد:
⬅️ کدشانس سالانه: ➖.➖.➖.57.57.57
⬅️ یعنی؛ شش رقم سمت چپ از 12 رقم کد شانس سالانه؛ با عدد 57.57.57 شروع می شود. سه جفت عدد 57

⬅️ اگر مبلغ خرید کتاب؛ بیشتر از چهار میلیون و 500 هزار تومان باشد؛ دو (2) تا از کدهای شانس سالانه؛ به این شکل برای خریدار کتاب، صادر می گردد:
⬅️ کدشانس سالانه: ➖.➖.57.57.57.57
⬅️ کدشانس سالانه: ➖.➖.57.57.57.57
⬅️ یعنی؛ دو تا از کدهای شانس سالانه؛ با هشت رقم سمت چپ از 12 رقم کد شانس سالانه؛ با عدد .57.57.57.57 شروع می شود. چهار جفت عدد 57

 

 راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس سایت کتاب ۵۷:

 

 

 

 

 

 

 

 

افزايش جايزه 301 هزار تومان برنده؛ رابطه مستقيم دارد با میزان مبلغ خريد كتاب ایشان در يك روز، حداكثر 30 ميليون تومان! از تاریخ يكشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ سایت کتاب۵۷  برای رعایت انصاف و عدالت بین خریداران کتاب، جایزه سپاس تعیین نموده است.

 

یکی از مهمترین مزایای جایزه سپاس، افزایش مبلغ جایزه روزانه 301 هزار تومانی است نحوه ی افزایش جایزه روزانه از 301 هزار تومان تا 30 ميليون تومان:

 

⬅️ از هزار تومان تا 49 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه افزایش نمی یابد.

 

⬅️ 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد.

 

⬅️ 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.

 

⬅️ 200 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته ، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد.

 

⬅️ 300 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه  و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته ، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده  واريز مي گردد.

 

⬅️ 400 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 70 برابر محاسبه  و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.

 

⬅️ 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه  و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته ، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. 

 

 

 بک نکته: مبالغ خرید کتاب برای شرکت در جایزه سپاس، باید در یک روز باشد اما خریدهای شما می تواند در ساعات مختلف از شبانه روز انجام شود

 

 

 

 

 

 

 جوایز كد شانس عشق:

 

 ⬅️  اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان یکی باشد: 36 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 3 سال

 

 ⬅️ ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 3 روز اختلاف داشته باشد: 24 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 2 سال

 

 ⬅️( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 8 روز اختلاف داشته باشد:   12 میلیون تومان:ماهی یک میلیون تومان و تا 1 سال

 

 

جوایز كد شانس تاریخ تولد:

⬅️ اگر کد شانس روزانه شما که پس از خرید کتاب از سایت کتاب57، برایتان صادر می شود، با تاریخ تولدتان که قبلا در صفحه شخصی خود ثبت کرده اید، یکی باشد، 5 میلیون تومان جایزه به حساب تان واریز می شود.

⬅️
به کسانی که بعد از صدور کدشانس، تاریخ تولد خود را ثبت یا ویرایش می کنند، جایزه تعلق نمی گیرد!

  وقتی شما برنده پنج میلیون تومانی تاریخ تولد میشوید، یک خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما خلق می شود، پس از آن شما و حتی فرزندتان نیز سایت کتاب57 را فراموش نخواهید کرد!

جایزه خشنودی بحسابتان واریز می شود! اگر کدشانس روزانه با تاریخ تولد شما چند روز اختلاف داشته باشد، مطابق زیر:
⬅️ فقط یک روز: دو میلیون تومان⬅️ دو روز اختلاف: یک میلیون تومان⬅️ سه روز اختلاف: پانصد هزار تومان - ⬅️ چهار روز اختلاف: 250 هزار تومان⬅️ پنج روز اختلاف: 200 تومان  - ⬅️ 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10  روز اختلاف:یکصد هزار تومان

 


⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.INFO " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.