تعداد شرکت کنندگان در قرعه کشی مرحله پنجم موسسه کتاب 57 (خرید اینترنتی - کارتی - تلفنی و حضوری)از تاریخ 1392/11/5 تا شنبه 93/5/25 :  518374 نفر
پخش زنده مراسم قرعه کشی 301 میلیون تومانی موسسه کتاب 57
از شبکه نور بصورت آنلاین(کلیک کنید)
زمان باقیمانده برای قرعه کشی جایزه 301 میلیون تومانی

9.6:10:

              ثانیه                         دقیقه                       ساعت                       روز              

قرعه کشی تمام جوایز مرحله پنجم به استثناء جایزه 301 میلیون تومانی انجام گردید.
نتایج قرعه کشی مرحله پنجم اعلام گردید.
قرعه کشی جایزه 301 میلیون تومانی همزمان با هفته جنگ جمعه 4 مهر 1393
قرعه کشی مرحله پنجم (93/6/14) موسسه کتاب 57 کجا باشد؟
سنندج
جزیره ابوموسی
مشهد
قم
لطفا صبر کنید