آیا شما واقعاً به مذاکرات بین ایران و آمریکا خوش بین هستید؟

بله
خیر
لطفا صبر کنید