:: سایت رسمی موسسه کتاب 57
کتاب فدراسيون روسيه :: سایت کتاب 57

فدراسيون روسيه


قیمت : 4240000 ریال
ناشر : اطلاعات
نویسنده : ابوذر ابراهيمي تركمان

1 کد شانس روزانه
1 کد شانس هفتگی
1 کد شانس سالانه
خرید این کتاب


توضیحات :

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 موجب شد تا الزامات حکومت کمونیستی که نفوذ خود را به تمام ساختارهای حاکمیتی گسترش داده بود، به یکباره متزلزل شود. گستره این الزامات آنچنان وسیع بوده که هنوز بخشی از آنها در ساختار حاکمیتی فدراسیون روسیه نیز دیده می شود. بنابراین بررسی تطبیقی همانندی ها و تفاوت های شوروی با روسیه می تواند دامنه دید وسیعی را در برابر خواننده این کتاب قرار دهد تا روسیه کنونی را همان گونه که هست، بشناسد. نوشتار حاضر در جستجوی طرح و تبیین نسبت های مفروض بین شوروی و روسیه و نتیجه گیری براساس شواهد عینی، واقعیات تاریخی، الزامات ژئوپلتیکی و تحولات جهانی است. براین اساس، ابتدا تفاوت های ساختاری اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه، به تفصیل و با ارائه شواهد و مدارک و پس از آن تشابهات ساختاری موردبررسی قرار خواهند گرفت.


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36624915 25 98 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر 10 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.