:: سایت رسمی موسسه کتاب 57
کتاب امام زمان :: سایت کتاب 57

امام زمان


قیمت : 2300000 ریال
ناشر : نشتا
نویسنده : عليرضا رجالي تهراني

1 کد شانس روزانه
1 کد شانس هفتگی
1 کد شانس سالانه
خرید این کتاب


توضیحات :

در کتاب یکصد پرسش پیرامون امام زمان علیه السلام می خوانیم:

    مهدي کيست
        منظور از مهدويت چيست و از چه زماني آغاز شده است؟

        در ساير اديان و کتب آسماني از مهدي موعود چگونه ياد شده است؟

        آيا در قرآن کريم شواهدي بر وجود و ظهور امام مهدي يافت مي شود؟

        آيا پيامبر اکرم و امامان معصوم از مهدي موعود خبر داده اند؟

        آيا در کتب اهل سنت رواياتي پيرامون وجود و ظهور و سيره امام مهدي نقل شده است؟

        مدعيان دروغين مهدويت در طول تاريخ چه کساني بودند؟

        اولين کسي که نام مهدي موعود بر او گذاشتند چه کسي بود؟

        چه شباهتهايي ميان پيامبران الهي و امام زمان وجود دارد؟

    امام مهدي از تولد تا غيبت‏
        تاريخچه مختصر زندگي امام مهدي چيست؟


        چه دليلي بر متولد شدن امام مهدي در دست است؟ آيا کسي آن حضرت را بعد از تولد ديده است؟


        چرا امام مهدي با وجود دشمنان زيادي که داشت روز شهادت پدر خود را نمايان کرد؟


        امام عصر چگونه و در چه شرايطي متولد شد؟


        مادر امام زمان کيست؟
        نام، لقب ها و کنيه هاي حضرت کدامند؟
        چرا وقتي که نام قائم برده مي شود شيعيان تمام قد روي پاي مي ايستند؟
        چرا نام امام زمان در قرآن نيامده است تا هر نوع ابهامي رفع شود؟
        آيا در زمان غيبت ذکر نام اصلي حضرت جايز است؟
        چرا امام زمان از فرزندان امام حسين است نه امام حسن؟
        چگونه حضرت مهدي در پنج سالگي آمادگي کامل رهبري را يافته است؟
        چه معجزات و کراماتي از امام زمان صادر شده است؟
        جعفر کذاب کيست؟
    امام مهدي در عصر غيبت‏
        آيا ماجراي غيبت از جانب پيامبر و امامان معصوم پيش بيني شده بود؟
        منظور از غيبت صغري و غيبت کبري چيست و از کجا آغاز شدند؟
        نقش و تأثير غيبت صغري در غيبت کبري چيست؟
        علت غيبت امام زمان چيست؟
        چه اصراري است که امامان معصوم در دوازده تن منحصر شوند؟
        چه مانعي داشت امام مهدي در آخرالزمان متولد مي شد تا ديگر نيازي به غيبت آن حضرت نباشد؟
        چه مانعي داشت امام زمان غايب نمي شد و خداوند از کشته شدن آن حضرت جلوگيري مي کرد؟
        امام غايب چه فايده اي براي مسلمانان مي تواند داشته باشد؟
        علت تشبيه امام غايب به خورشيد پنهان در ابر چيست؟
        نايبان خاص امام زمان چه کساني بودند؟
        آيا در تاريخ کساني هستند که مدعيان نيابت خاصه بوده باشند؟
        منظور از توقيعات امام زمان چيست آيا حضرت آنها را به دست شريف خود مي نوشت؟
        آيا امکان دارد که يک انسان قرنهاي بسيار زندگي کند تا حضرت مهدي را مصداق چنين عمري بگيريم؟
        به فرض امکان طول عمر آيا اين مسئله در طول تاريخ به وقوع پيوسته و مصداق خارجي دارد؟
        از کجا معلوم که امام مهدي در عصر غيبت کبري واقعا وجود خارجي دارد و صرفا يک فرضيه نيست؟
        آيا شخص شريف امام مهدي از نظر پنهان است يا جسم و شخص حضرت ديده مي شود ولي کسي ايشان را نمي شناسد؟
        حضرت مهدي در زمان غيبت کبري، در کجا اقامت دارد ضروريات زندگي خويش را چگونه تهيه مي نمايد؟
        آيا داستان جزيره خضراء واقعيت دارد؟
        آيا امام زمان همسر و فرزندي دارد؟
        مصحف فاطمه چيست و آيا هم اکنون در دست امام زمان است؟
        آيا ايجاد حکومت اسلامي و حرکتهاي اصلاحي با اعتقاد به ظهور حضرت مهدي سازگاري دارد؟
        به چه دليل در زمان غيبت حکومت اسلامي به دست ولي فقيه است؟
        چه کساني و تحت چه شرايطي مي توانند امام زمان را ملاقات کنند؟
        چه کساني امام زمان را ديده و با آن حضرت ملاقات کرده اند؟
        حضرت مهدي کي خواهد آمد و اصولا آيا تعيين سال، ماه و روز ظهور حضرتش ممکن است؟
        آيا حضرت مهدي از زمان ظهور خويش آگاهي دارد؟
        چرا امام زمان تاکنون ظهور نکرده است؟
    شرايط و علايم ظهور
        شرايط ظهور حضرت مهدي چيست و چه تفاوتهايي با علايم ظهور دارند؟
        علايم و نشانه هاي ظهور حضرت مهدي چيست؟
        مراد از بداء در علايم حتمي الوقوع چيست و آيا اين مسئله با حتمي بودن علايم منافات ندارد؟
        فوايد علايم ظهور چيست؟
        سفياني کيست؟
        دجال کيست؟
        نفس زکيه کيست؟
        سيد حسني کيست؟
        خراساني و يماني چه کساني هستند؟
        منظور رواياتي که ظلم و ستم را در آخرالزمان فراگيرد ياد کرده اند چيست؟
    امام مهدي بعد از ظهور
        امام زمان از کجا ظهور مي کند؟
        هنگام ظهور حضرت مهدي صداي آسماني چگونه شنيده مي شود؟
        صورت و سيرت امام مهدي چگونه است و با چه خصوصيات فردي ظهور مي کند؟
        اولين کسي که با امام زمان بيعت کرده و دست حضرت را مي بوسد کيست؟
        اولين سخناني که امام بعد از ظهور مي فرمايند چيست؟
        آيا اجراي انقلاب جهاني توسط يک فرد امام زمان ممکن است؟
        اصحاب و ياران امام زمان چند نفر و داراي چه ويژگيهايي هستند؟
        حضور و نقش ايرانيان در عصر ظهور چگونه است؟
        آيا امام زمان و اصحابش در عصر ظهور از امدادهاي غيبي برخوردارند؟
        چطور عيسي که يک پيامبر است پشت سر امام زمان نماز مي خواند؟
        آيا چنانکه بعضي پنداشته اند مهدي همان عيسي بن مريم است؟
        معني حديث: لن تهلک امه انا في اولها و عيسي في آخرها و المهدي في وسطها چيست؟
        امام مهدي در زمان حکومتش چگونه و بر چه مبنايي داوري و قضاوت مي کند؟
        آيا قاتلان و کشندگان امام حسين به دست امام زمان کشته خواهند شد؟
        منظور از دين و قرآن جديدي که امام زمان مي آورد چيست؟
        مقر حکومتي امام زمان در کجاست؟
        کارگزاران دولت و فرماندهان لشکري و کشوري امام مهدي چه کساني هستند؟
        آيا مدت و زماني براي حکومت امام مهدي ذکر شده است؟
        آيا قيام مهدي مسلحانه است و منظور از قيام با شمشير چيست؟
        آيا مهدي در زمان حکومتش از امکانات جنگي و ارتباطي روز استفاده مي کند؟
        نقش زنان در انقلاب حضرت مهدي چيست؟
        آيا انقلاب حضرت مهدي الزاما به حکومت واحد جهاني مي انجامد؟
        تصوير کلي و اوضاع عمومي جهان در عصر دولت حضرت مهدي چگونه است؟
        آيا صحيح است که شيطان توسط امام زمان کشته خواهد شد؟
        زندگي امام بعد از ظهور چگونه خواهد بود؟
        امام زمان چگونه و توسط چه کسي به شهادت مي رسد؟
        چه کسي امام زمان را غسل داده و بر پيکر مطهرش نماز خوانده و او را به خاک مي سپارد؟
        بعد از شهادت امام زمان چه خواهد شد؟
    وظايف شيعه در عصر غيبت
        تکاليف و وظايف شيعه در زمان غيبت امام زمان چيست؟
        مفهوم حقيقي انتظار چيست؟
        انتظار فرج چه فضيلتي دارد؟
        فوايد و آثار انتظار چيست؟
        در زمان غيبت امام مهدي چه دعاهايي را براي فرج حضرتش بيشتر بخوانيم؟
    مسأله رجعت
        منظور از رجعت چيست؟
        آيا رجعت اختياري است؟
        آيا رجعت پس از ظهور حضرت مهدي با تکليف سازگار است؟
        آيه اي از قرآن رجوع مرده را به دنيا ممتنع مي داند آيا اين آيه با مسأله رجعت سازگاري دارد؟
        چه کساني رجعت مي کنند؟
        آيا رجعت جسماني است؟
    مسجد مقدس جمکران
        تاريخچه مسجد مقدس جمکران چيست؟
        کيفيت نماز مسجد مقدس جمکران چگونه است؟
        چه کراماتي از مسجد مقدس جمکران ديده شده است؟
            کسي که با امام زمان به جمکران مي رفت؟
            شفاي مفلوج و سفارش به دعاي فرج
            شفاي سرطاني
            شفاي ضايعه نخاع کمر
        طبيب دردمندان


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36624915 25 98 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر 10 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.