آخر هفته كتاب ۵۷ با يكصد جايزه ۸۰ ميليون توماني آغاز شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
آخر هفته كتاب ۵۷ با يكصد جايزه ۸۰ ميليون توماني آغاز شد
آخر هفته كتاب ۵۷ با يكصد جايزه ۸۰ ميليون توماني آغاز شد

آخر هفته كتاب ۵۷ با ۱۰۰ جايزه ۸۰ ميليون توماني آغاز شد

با دريافت حداقل ۸۰ كدشانس،  شانس خود را در جايزه ۸۰ ميليون توماني آخر هفته كتاب ۵۷ امتحان نماييد

اگر شما كدشانس هف۵بدست آوريد كه با عدد ۸۰۰۰۰۰۰۰ شروع مي شود برنده جايزه ۸۰ ميليون توماني آخر هفته كتاب ۵۷ مي شويد

اگر شما كدشانس هف۵بدست آوريد كه با عدد ۸۰۰۰۰ شروع مي شود برنده جايزه ۸ ميليون توماني آخر هفته كتاب ۵۷ مي شويد

اگر شما كدشانس هف۵بدست آوريد كه با عدد ۸۰۰۰ شروع مي شود برنده جايزه ۸۰۰ هزار توماني آخر هفته كتاب ۵۷ مي شويد

اگر شما كدشانس هف۵بدست آوريد كه با عدد ۸۰۰ شروع مي شود برنده جايزه ۸۰ هزار توماني آخر هفته كتاب ۵۷ مي شويد

توجه! اگر برندگان،  با دريافت حداقل ۴۰۰كدشانس،  برنده هريك از جوايز فوق شوند، جايزه ايشان دوبرابر محاسبه مي شود 

توجه! اگر برندگان،  با دريافت حداقل ۴۰۰كدشانس،  برنده هريك از جوايز فوق شوند، جايزه ايشان ۳برابر محاسبه مي شود

همچنين هرشب بين ۸۰۰ نفر آخري كه از سايت كتاب ۵۷، بازديد داشتند، قرعه كشي مي شود و ۸برنده خوش شانس انتخاب مي شوند 

اگر ايشان با خريد كتاب حداقل ۲۰۰ كدشانس بدست آورده باشند،  جايزه ۸ميليون توماني آخر هفته به ايشان تقديم مي گردد 

اگر ايشان حداقل ۱۰۰ كدشانس بدست آورده باشند،  جايزه ۲ ميليون توماني آخر هفته كتاب ۵۷ به ايشان تقديم مي گردد 

ملاك محاسبه تعداد كدهاي شانسي است كه تاقبل از اعلام اسامي برندگان بدست آورده اند

فرصت تا ساعت ۲۴ روز جمعه

 

توجه! كدشانس ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قبلا براي يك برنده خوش شانس صادر شده است

 

تاريخ : پنج شنبه 23 دي 1400  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.