آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۹۹ ميليون توماني آغاز شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۹۹ ميليون توماني آغاز شد
آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۹۹ ميليون توماني آغاز شد

اگر با خريد كتاب موفق شويد يكي از ۳ كدشانس هفتگي زير را بدست آوريد؛ با افتخار جايزه ۹۹ ميليون توماني تقديم شما مي شود

۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

۹۹۹۹۱۱۹۹۹۹۹

۹۹۹۹۳۳۹۹۹۹

همچنين تمام كدهاي شانس هفتگي كه فقط از عددهاي ۱و ۳ و ۹ تشكيل شده باشند ۹۹ هزار تومان جايزه دارند 

به عنوان مثال:

جايزه كدشانس هفتگي ۱۳۳۳۹۹۱۱۹۱ : مبلغ  ۹۹ هزار تومان مي باشد

اگر با خريد بسته كتاب اسفند هريك از جوايز آخر هفته را ب نده شويد جايزه شما دوبرابر محاسبه مي شود 

فرصت : تا ساعت ۲۴ روز جمعه 

اميدواريم شما برنده جوايز ۹۹ ميليون توماني آخر هفته باشيد 

تاريخ : پنج شنبه 14 اسفند 1399  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.