آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۱۵۷ ميليون توماني آغاز شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۱۵۷ ميليون توماني آغاز شد
آخر هفته كتاب ۵۷ با جوايز ۱۵۷ ميليون توماني آغاز شد

تمام كدهاي شانس هفتگي كه فقط از اعداد ۶ و ۷ و ۸ تشكيل شده باشند جايزه دارند

اگر شامل ۴ عدد يكسان باشند : ۵۷۰۰۰ تومان جايزه دارند

اگر شامل ۵ عدد يكسان باشند : ۱۵۷۰۰۰ تومان جايزه دارند

اگر شامل ۶ عدد يكسان باشند: ۱ ميليون تومان جايزه دارند 

اگر شامل ۷ عدد يكسان باشند باشند: ۱۰ ميليون تومان جايزه دارند 

اگر شامل ۸ عدد يكسان باشند : ۱۵۷ ميليون تومان جايزه دارند 

 

به عنوان مثال:

جايزه كدشانس: ۶۶۶۶۶۶۷۸۶۶ برابر ۱۵۷ ميليون تومان است

جايزه كدشانس : ۷۷۷۷۷۷۶۶۸۶ برابر ۱۰ ميليون تومان است 

جايزه كدشانس: ۸۸۸۶۶۶۶۶۷۷ برابر ۱ ميليون تومان است

 

توجه! با خريد كتاب و دريافت حداقل ۱۱۰، شانس خود را  طرح آخر هفته امتحان بفرمائيد 

توجه اگر با كمتر از ۱۱۰ كدشانس، موفق به كسب كدهاي شانس آخرهفته شويد: ۱۵۷۰۰۰۰ تومان هديه خشنودي دريافت مي نماييد 

فرصت تا ساعت ۲۴ روز جمعه

تاريخ : پنج شنبه 25 دي 1399  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.