:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله سیزدهم


محسن جاويدی از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/07/20، یکشنبه 1398/07/21، دوشنبه 1398/07/22، سه شنبه 1398/07/23، چهارشنبه 1398/07/24 و جمعه 1398/07/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

7633846326 شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398 76 33 84 63 26
جواد باقری از قم. خرید در روزهای دوشنبه 1398/07/22، سه شنبه 1398/07/23، پنجشنبه 1398/07/25 و جمعه 1398/07/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

9746422027 شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398 97 46 42 20 27
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
حسین شریفی از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

10505395 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 10 50 53 95
علی نیاستی از رامسر مازندران. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

55552277 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 55 55 22 77
رضا سوری از خرم آباد لرستان خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۹:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

39309755 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 39 30 97 55
مهسا اوزی از مشکین شهر اردبیل. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

19013869 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 19 01 38 69
محمد صالحی فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 243 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

44718982 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 44 71 89 82
زهرا قلی زاده از تهران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

72680800 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 72 68 08 00
محمد محمدزاده از بيرجند خراسان جنوبی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

16899335 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 16 89 93 35
رضا اسدی از قزوین. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

44820662 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 44 82 06 62
خلیل ذابحی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۳:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

30249691 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 30 24 96 91
حمید حشمتی از یزد. خرید 167 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

59376979 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 59 37 69 79
ابوالفضل آقامحمدی از کرج البرز. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

87082772 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 87 08 27 72
اسماعیل تیموری از بوشهر. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

42274699 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 42 27 46 99
علی صمدزاده از کرج البرز. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

21745897 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 21 74 58 97
مائده رسولی از تهران . خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

28777922 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 28 77 79 22
سلمان الهیان از رامسر مازندران. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

76547579 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 76 54 75 79
شهناز عزیزی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

60889498 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 60 88 94 98
علیرضا مكرمی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۱:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

88392523 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 88 39 25 23
مهدی عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

27217318 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 27 21 73 18
سعید حدادزاده از همدان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

18806560 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 18 80 65 60
رضا فناحی از کرمانشاه. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

46934445 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 46 93 44 45
مهران شکری از گرگان گلستان. خرید 412 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

79814349 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 79 81 43 49
اکبر زمانی از قزوین. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

69324943 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 69 32 49 43
حامد فاضلی نسب از دزفول خوزستان. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

13160249 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 13 16 02 49
نرجس همایونی از قم. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

65690463 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 65 69 04 63
زهرا قبادی از کرمانشاه. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

44813276 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 44 81 32 76
علیرضا ظاهری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

43305076 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 43 30 50 76
علیرضا صحرائی از اردکان یزد. خرید 233 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

60709454 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 60 70 94 54
مژگان قاسمی نژاد از لاهیجان گیلان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

43131687 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 43 13 16 87
گوهر سلطانی از دماوند تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

67994063 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 67 99 40 63
داود الیاسی از قروه کردستان. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

95106287 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 95 10 62 87
کاظم شجاعی از بوشهر .خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۰:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

63716282 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 63 71 62 82
رامین حکيمی از شاهین شهر اصفهان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

49311220 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 49 31 12 20
پروین عسگری از کرج البرز. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

88638729 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 88 63 87 29
حبیب ملائی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

11764246 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 11 76 42 46
امید مرادی از سنندج کردستان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۹:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

31418930 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 31 41 89 30
صادق بخش آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 383 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

23434766 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 23 43 47 66
الناز هادی پور از لاهیجان گیلان. خرید در روزهای یکشنبه 1398/07/14، دوشنبه 1398/07/15، چهارشنبه 1398/07/17، پنجشنبه 1398/07/18 و جمعه 1398/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

2984233738 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 29 84 23 37 38
جابر غریب زاده از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1398/07/13، پنجشنبه 1398/07/18 و جمعه 1398/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

5868034435 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 58 68 03 44 35
یعقوب هوشیار از رشت گیلان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

23519614 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 23 51 96 14
مهران جودیان از مهاباد آذربایجان غربی. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

59330754 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 59 33 07 54
مسلم رستار از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

20295900 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 20 29 59 00
محمدرضا انصاری از قم. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

53134628 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 53 13 46 28
اکرم ایمانی مهر از بومهن تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

13102151 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 13 10 21 51
ربابه صحت مند از مشگین شهر اردبیل. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

96801726 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 96 80 17 26
بهمن فتاح پور از مرند آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

62236556 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 62 23 65 56
افسانه عبدالوند از ورامین تهران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

82787471 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 82 78 74 71
رضا حیدری از بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

39439317 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 39 43 93 17
مصطفی ملک ‌پور از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

74330689 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 74 33 06 89
پدرام خوشرویان از ساری مازندران. خرید 90 هزار توما کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

98704425 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 98 70 44 25
زینب خردمندی از رفسنجان کرمان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

62613672 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 62 61 36 72
رضا رنجبر از نی ریز فارس. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۸:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

84297108 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 84 29 71 08
سید ابراهیم موسوی از کرمانشاه. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۲:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

39218339 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 39 21 83 39
زهرا رضوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

90370195 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 90 37 01 95
محمدجواد غنی پور از یزد. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

58629248 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 58 62 92 48
سارا قاسمی از کاشان اصفهان. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

72668867 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 72 66 88 67
روح اله کلانتری از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

93082229 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 93 08 22 29
حسین ماروسی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

82417241 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 82 41 72 41
عذرا بزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

92510624 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 92 51 06 24
ناصر موسی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

13922937 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 13 92 29 37
مرجان اشکانی پور از تهران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

41845489 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 41 84 54 89
محمد سرگزی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۲:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

68165704 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 68 16 57 04
علیرضا آل حبیب از لنگرود گیلان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

29536987 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 29 53 69 87
مجتبی پریشانی از سیرجان کرمان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

31673935 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 31 67 39 35
میلاد اسلامی خطیر از قائم شهر مازندران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

99734172 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 99 73 41 72
سجاد اسدزاده از میاندوآب آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۰:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

51828952 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 51 82 89 52
مهدی عنایتی از شیراز فارس. خرید 2 میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

76068890 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 76 06 88 90
مریم علی خانی از اراک مرکزی. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

62343742 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 62 34 37 42
جلال محسنی راد از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

58334013 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 58 33 40 13
علی نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

30997664 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 30 99 76 64
محمود جوکار از بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

51916516 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 51 91 65 16
مجتبی رجبی از سمنان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

98304941 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 98 30 49 41
مسعود باقری از سمیرم اصفهان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۵:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

89841208 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 89 84 12 08
حامد جعفریار از نهاوند همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

69707544 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 69 70 75 44
ثریا کریم آبادی از تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

99822629 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 99 82 26 29
امید فرقانی از اصفهان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

31781480 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 31 78 14 80
وحید گنجی پور از یزد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

66274414 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 66 27 44 14
پریسا ربانی نژاد از رشت گیلان. خرید 50 هزار تومان کتب ساعت: ۱۰:۵۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

52616486 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 52 61 64 86
بابک ترکمان از شیراز فارس. خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

41183505 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 41 18 35 05
فهیمه عموری از اهواز خوزستان. خرید 142 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

12527364 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 12 52 73 64
مرتضی قلوزی از کرمانشاه. خرید 370 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

58768694 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 58 76 86 94
محسن محمدپور از رشت گیلان. خرید در روزهای شنبه 1398/07/06، چهارشنبه 1398/07/10، جمعه 1398/07/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

9980230279 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 99 80 23 02 79
قاسم نادری از همدان. خرید در روزهای یکشنبه 1398/07/07، دوشنبه 1398/07/08، سه شنبه 1398/07/09، پنجشنبه 1398/07/11 و جمعه 1398/07/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

2060917010 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 20 60 91 70 10
مهدی آقاجانیان از رشت گیلان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

87347245 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 87 34 72 45
لیلا عباس آبادی از ورامین تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

11297510 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 11 29 75 10
احسان رضاپور از شاهرود سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

46364158 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 46 36 41 58
عاطفه نصیری از مرودشت فارس. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

90668601 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 90 66 86 01
سمیرا نیکزاد از بهشهر مازندران. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

43547531 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 43 54 75 31
زهره سبکبار از قوچان خراسان رضوی خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

97782000 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 97 78 20 00
سعید مسکرفرد از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

58447809 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 58 44 78 09
کریم خرمی نیا از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

89525816 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 89 52 58 16
بهنام قائم پناه از سنندج کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

35747917 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 35 74 79 17
صغری امیری از کرمان. خرید 281 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

50245516 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 50 24 55 16
اشرف شاکر اردکانی از اردکان یزد. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

48456987 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 48 45 69 87
حسن حشمتی از سنقر کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

98998550 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 98 99 85 50
عليرضا اولیائی از اردستان اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

16968463 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 16 96 84 63
محمدباقر تقوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 373 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

69080164 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 69 08 01 64
معصومه عظیمی راویز از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

71484265 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 71 48 42 65
نرجس زارعی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

22083326 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 22 08 33 26
حمزه فتحی از یاسوج کهکیلویه و بویراحمد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

15683765 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 15 68 37 65
عزیزاله ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

34238886 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 34 23 88 86
عرفان میرزائی از کرمانشاه. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

20998878 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 20 99 88 78
زینب قاسمی پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

18079622 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 18 07 96 22
فرامرز پیروی از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

36200889 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 36 20 08 89
مهدی میرزاپور از آذرشهر آذربایجان شرقی. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

70971063 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 70 97 10 63
نعیمه سخنور از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۲:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

14555432 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 14 55 54 32
حمید محبی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

43065329 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 43 06 53 29
حسین حبیب پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۸:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

52072646 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 52 07 26 46
زهرا دالوند از خرم آباد لرستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

23021584 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 23 02 15 84
الهام فتاحی از یزد. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

83523095 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 83 52 30 95
نیلوفر ممتحنی از بجنور خراسان شمالی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

51625394 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 51 62 53 94
نگین درامامی از شهریار تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

99563897 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 99 56 38 97
منصور اربابی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

78721712 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 78 72 17 12
آمنه مقدسی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

58434170 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 58 43 41 70
عبداله حسنیان از برازجان بوشهر. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۱:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

30832598 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 30 83 25 98
نجه مقدم از قم. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

85180985 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 85 18 09 85
بهروز راعی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

72191284 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 72 19 12 84
لیلا سروی از قائم شهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۸:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

26789818 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 26 78 98 18
محمدرضا عظیمی از رفسنجان کرمان. خرید 309 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

10149380 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 10 14 93 80
وحید خاطری از کرمانشاه. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

46743415 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 46 74 34 15
آرزو گودرزی از مرودشت فارس. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۱:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

97791452 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 97 79 14 52
صدیقه منصوری از اهواز خوزستان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

50416796 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 50 41 67 96
رحیم ملک زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

73430485 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 73 43 04 85
مهدی قانعی از یزد. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

22507300 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 22 50 73 00
لیلا قاضی پور از خرم آباد لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

24386073 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 24 38 60 73
علی اصغر رستمی از کازرون فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/06/30، یکشنبه 1398/06/31، دوشنبه 1398/07/01، سه شنبه 1398/07/02، چهارشنبه 1398/07/03، پنجشنبه 1398/07/04و جمعه 1398/07/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

9646027619 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 96 46 02 76 19
حسین حاج ابراهیمی از تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1398/06/31، دوشنبه 1398/07/01، سه شنبه 1398/07/02، پنجشنبه 1398/07/04و جمعه 1398/07/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

4953872099 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 49 53 87 20 99
زینب محمدزاده از محمودآباد مازندران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۳:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

22473954 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 22 47 39 54
سحر جعفرخانی از ماهدشت البرز. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

91692786 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 91 69 27 86
رمضان مسعودی از ایذه خوزستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

32205256 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 32 20 52 56
مرتضی محمدحسینی از اردبیل . خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

70987447 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 70 98 74 47
نسرین سپاسدار از لار فارس. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

95141836 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 95 14 18 36
مهران صفی زاده از قروه کردستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

33051368 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 33 05 13 68
نرگس مقدادی از شهریار تهران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

22558035 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 22 55 80 35
قاسم بواجی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

22350278 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 22 35 02 78
عبدالرضا مرادیان از میناب هرمزگان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

93993036 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 93 99 30 36
اسماعیل درویش پور از لاهیجان گیلان. خرید 216 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

56808463 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 56 80 84 63
زیبا شرفی از ایلام. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

77370385 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 77 37 03 85
طاهره مجیدی درچه از خمینی شهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

43268510 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 43 26 85 10
علی دهقان زاده از کرمان . خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

18282863 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 18 28 28 63
امین نظاری از اهواز خوزستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

74195084 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 74 19 50 84
نوید سوریان از کرج البرز. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

31345206 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 31 34 52 06
محمدرضا راستی از فیروزآباد فارس. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

50068824 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 50 06 88 24
زهرا حيدرپور از اصفهان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

36461322 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 36 46 13 22
یاسمین پادارلو از مشهد خراسان رضوی خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

28206022 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 28 20 60 22
جلال نظریان از مشهد خراسان رضوی. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

39848562 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 39 84 85 62
صدیقه مطیعی از سمنان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

48862797 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 48 86 27 97
ناهید لوشابی از مشهد خراسان رضوی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۹:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

76704178 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 76 70 41 78
حسن صحرائیان از جهرم فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

45730562 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 45 73 05 62
احمد رضا رحیمی از فریدن اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

60273700 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 60 27 37 00
مجید حدیدی از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

99122922 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 99 12 29 22
مژده بابایی از تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

71484557 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 71 48 45 57
زهرا نخعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

48870128 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 48 87 01 28
جعفر باقرنیا از بناب آذربایجان شرقی. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

94242947 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 94 24 29 47
اعظم عطاری از آباده فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۸:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

92601236 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 92 60 12 36
داود نگهبان از شوش خوزستان. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

46310667 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 46 31 06 67
ندا پرویزی از سنقر کرمانشاه. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

72568930 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 72 56 89 30
هادی قاسمی نژاد از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۹:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

85080623 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 85 08 06 23
زهره شیخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

64931364 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 64 93 13 64
مجید فرهمند از بهار همدان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

87649339 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 87 64 93 39
سلیمان لکزائی از مینودشت گلستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

15623337 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 15 62 33 37
محمود رضائی فر از زرند کرمان . خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

39515845 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 39 51 58 45
حنانه محمودیان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

58156142 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 58 15 61 42
ابراهیم قلی پور از قزوین. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

46440603 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 46 44 06 03
حمید ادیبی از کرج البرز. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

43953488 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 43 95 34 88
علی نیسی از بهبهان خوزستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

88100980 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 88 10 09 80
حمید چشمه کبودی از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

83713406 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 83 71 34 06
محمد الیاسی از قروه کردستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

72012344 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 72 01 23 44
میثم سلامی از شیراز فارس. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

64508449 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 64 50 84 49
سعید سبحانی گلرودباری از لنگرود گیلان. خرید در روزهای دوشنبه 1398/06/25، سه شنبه 1398/06/26 ، پنجشنبه 1398/06/28 و جمعه 1398/06/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

6151557934 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 61 51 55 79 34
امير رضا عابدی از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1398/06/24، پنجشنبه 1398/06/28 و جمعه 1398/06/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

5714359168 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 57 14 35 91 68
مصطفی ملک پور از ساری مازندران. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

79242778 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 79 24 27 78
بشیر یاوری از رامهرمز خوزستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

13461725 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 13 46 17 25
هاجر اشرفی از دامغان سمنان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

67005670 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 67 00 56 70
علیرضا کرمانی از شهرضا اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

36714665 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 36 71 46 65
عباس مرادزاده از ملایر همدان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

72137721 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 72 13 77 21
مهدی سلیمانی از قم . خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

60365997 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 60 36 59 97
سید علی موسوی از دهدشت لرستان . خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

23158283 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 23 15 82 83
معصومه جندقی از گرگان گلستان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

19697094 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 19 69 70 94
محمد مسیبی از بيجار کردستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

18269208 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 18 26 92 08
حمید انصاری از کرج البرز. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

68729362 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 68 72 93 62
احمد محمدیاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 399 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

32810062 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 32 81 00 62
محبوبه لطفی از کاشان اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

70303175 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 70 30 31 75
سهیل رحمانی از رشت گیلان. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

88866374 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 88 86 63 74
اسماعيل بني اسدي پوري از بندرعباس هرمزگان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۴:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

60175337 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 60 17 53 37
محمد ضیغمیان از یزد. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

45992934 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 45 99 29 34
رسول عریضاوی از خرمشهر خوزستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

78525955 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 78 52 59 55
مریم کلوائی از اراک مرکزی. خرید 155 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

88991402 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 88 99 14 02
محمد بدری از بوشهر. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

68475874 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 68 47 58 74
رضا میعادی از ساوه مرکزی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۷:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

54382772 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 54 38 27 72
سهیلا اسکندری از گلپایگان اصفهان . خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

66744449 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 66 74 44 49
فرزانه باباپور از نوشهر مازندران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

14681761 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 14 68 17 61
محمود کارجو از اقلید فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

48804618 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 48 80 46 18
شیرین اسدی نیا از گرگان گلستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

71214655 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 71 21 46 55
مهدی علی پناهی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

12367527 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 12 36 75 27
علیرضا برکتی از تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

52706548 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 52 70 65 48
سمیه فرهی نیا از سبزوار خراسان رضوی. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

92724876 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 92 72 48 76
احمد طالبی از خرم آباد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

89954624 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 89 95 46 24
رحمان صمدی فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

31919416 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 31 91 94 16
حسن نقی لو از خوی اذربایجان غربی. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

76795115 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 76 79 51 15
باقر پورعباسی از بندرماهشهر خوزستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

15325196 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 15 32 51 96
محسن خزاعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

94419984 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 94 41 99 84
فرزاد نوری پور از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

64170914 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 64 17 09 14
مهین ملکی از رامسر مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

14629690 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 14 62 96 90
زینب رضوانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

51276148 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 51 27 61 48
صابر محمودی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

13912705 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 13 91 27 05
کریم حاتمی از اهواز خوزستان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

51558604 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 51 55 86 04
احمد سواری از آبادان خوزستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

59391951 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 59 39 19 51
ناصر روزاندیش از بندرعباس هرمزگان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

17374661 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 17 37 46 61
مهدی ملکی از اراک مرکزی. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

69442211 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 69 44 22 11
منصور ایلانی از ساری مازندران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

84035562 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 84 03 55 62
فاطمه خواجوئی از کرمان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

32913366 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 32 91 33 66
سمیه عنایت از اسلام‌ شهر تهران. خرید 213 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

11937997 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 11 93 79 97
مرضیه هدایی مطلق از رشت گیلان. خرید در روزهای شنبه 1398/06/16، یکشنبه 1398/06/17، سه شنبه 1398/06/19، پنجشنبه 1398/06/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

7179966089 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 71 79 96 60 89
هانیه زروندی از نیشابور خراسان رضوی. خرید در روزهای چهارشنبه 1398/06/20، پنجشنبه 1398/06/21 و جمعه 1398/06/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

3597210142 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 35 97 21 01 42
ابوالفضل اکبری از آب بر زنجان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

67425951 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 67 42 59 51
مهناز مسلوبی از کرمانشاه. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

80517613 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 80 51 76 13
جواد باقری از قم. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

15965967 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 15 96 59 67
احسان لک زائی از آق قلا گلستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

96313545 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 96 31 35 45
منیره ملک زاده از کازرون فارس. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

29066158 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 29 06 61 58
محمد طرفی از دشت ازادگان خوزستان. خرید 145 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

52765793 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 52 76 57 93
سجاد اعتمادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

30045873 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 30 04 58 73
سمانه حجتی از میبد یزد. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

35236688 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 35 23 66 88
زهرا کرمیان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

82522523 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 82 52 25 23
صادق کلهری از تهران. خرید 396 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

86359196 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 86 35 91 96
خلیل حسيني از بیجار کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

48819632 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 48 81 96 32
شهین رنجبر از شیراز فارس. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

24357487 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 24 35 74 87
پوران راغبی از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

93362533 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 93 36 25 33
سهیل امانتی از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

63066030 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 63 06 60 30
حیدر باقریان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

10022028 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 10 02 20 28
حسین مشیری از مشهد خراسان رضوی. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

11989417 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 11 98 94 17
ابوذر پورنصیری از بافت کرمان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

90724898 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 90 72 48 98
محمد صادقی از همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

52929753 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 52 92 97 53
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

64047969 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 64 04 79 69
شهناز مقدمی از زنجان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

31348951 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 31 34 89 51
حسن فاتح از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

10830255 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 10 83 02 55
محمد ساورعليا از گرگان گلستان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

72540657 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 72 54 06 57
فاطمه هوشيار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

86579622 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 86 57 96 22
فریناز آقاباقری از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

63433858 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 63 43 38 58
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
برای روز 18 شهریورماه؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

دوشنبه 1398/06/18 دوشنبه 18/06/1398
مرتضی علی نژاد از بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

45068497 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 45 06 84 97
وحید بامري از چابهار سيستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

37132489 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 37 13 24 89
زهرا فتحی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

57238705 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 57 23 87 05
ناصر فرجی از تهران. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

91376641 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 91 37 66 41
هادی موحدی از قم. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

79631912 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 79 63 19 12
علی حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

28056800 یکشنبه 1398/06/17 یکشنبه 17/06/1398 28 05 68 00
سعید خيبری از آبادان خوزستان. خرید در روزهای شنبه 1398/06/09، پنجشنبه 1398/06/14 و جمعه 1398/06/15
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

7020323527 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 70 20 32 35 27
میترا آموزگار از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1398/06/10، دوشنبه 1398/06/11، سه شنبه 1398/06/12، چهارشنبه 1398/06/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

3332997299 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 33 32 99 72 99
سعید قهرمانی از بیجار کردستان. خرید 2 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

40997179 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 40 99 71 79
علی خادمی از دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۱:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

20024538 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 20 02 45 38
عباس عتابی از آبادان خوزستان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

48103511 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 48 10 35 11
عذرا درخشنده از شهرضا اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

29614125 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 29 61 41 25
فتح الله مغانی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

40757426 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 40 75 74 26
سپیده نمازیان از کرمان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

18050981 شنبه 1398/06/16 شنبه 16/06/1398 18 05 09 81
فاطمه حیدری از میناب هرمزگان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

83907819 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 83 90 78 19
امید محمدی از مریوان کردستان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

18459696 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 18 45 96 96
اشکان جودیان از مهاباد آذربایجان غربی. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

34829404 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 34 82 94 04
مهدی بهشتی از دولت آباد اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

16189340 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 16 18 93 40
سینا شادمانی از صحنه کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

29251937 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 29 25 19 37
فریبا اشرفی از مشهد خراسان رضوی. خرید 2 میلیون و 412 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

30473150 جمعه 1398/06/15 جمعه 15/06/1398 30 47 31 50
اکبر لسانی از ساری مازندران. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۷:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

32990558 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 32 99 05 58
ساناز سعیدی از قم. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

47633817 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 47 63 38 17
موسی بالانده از دزفول خوزستان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

52831372 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 52 83 13 72
مطهره افتخاری از زرند کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

76617476 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 76 61 74 76
رضا ابراهيمي از ساري مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

99000001 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 99 00 00 01
سبحان عالمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 277 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

28722714 پنجشنبه 1398/06/14 پنجشنبه 14/06/1398 28 72 27 14
سجاد فروغی از پاکدشت تهران. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۹:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

40886466 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 40 88 64 66
زهره دهقانی زاده از مهریز یزد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

85608453 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 85 60 84 53
ناصر راود از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

84475834 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 84 47 58 34
طاهره رادمرد از فردوس خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

84728102 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 84 72 81 02
ابوذر امرائی از کوهدشت لرستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۰:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

72511790 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 72 51 17 90
میلاد يگانه از رشت گیلان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

35006798 چهارشنبه 1398/06/13 چهارشنبه 13/06/1398 35 00 67 98
رضا کلانتری از کرمانشاه. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

91746477 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 91 74 64 77
صغری رکنی دزفولی از لار فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

82064748 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 82 06 47 48
لیلا نجفی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

37245131 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 37 24 51 31
علی فرخ پور از فولادشهر اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

71461415 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 71 46 14 15
مرتضی يارمحمديان از اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۲:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

84289430 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 84 28 94 30
میثم دانایی از تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

67822912 سه شنبه 1398/06/12 سه شنبه 12/06/1398 67 82 29 12
امید عبادتیان از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

32999016 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 32 99 90 16
سجاد کاظمی از قائم شهر مازندران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۴:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

67858760 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 67 85 87 60
مالک عساكره از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

33152717 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 33 15 27 17
منصور قاسمی از دامغان سمنان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

60776174 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 60 77 61 74
صدیقه علوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

70003402 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 70 00 34 02
رضا مهرآور از مرودشت فارس. خرید 2 میلیون و 580 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

93796641 دوشنبه 1398/06/11 دوشنبه 11/06/1398 93 79 66 41
رقیه قربانی از قم. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

80744511 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 80 74 45 11
فاطمه رضازاده از بابل مازندران. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

78404744 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 78 40 47 44
محمدصادق اسمعیلی از همدان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

82322741 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 82 32 27 41
معصومه مداح از نی ریز فارس. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

76943921 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 76 94 39 21
مجتبی عطارمنش از یزد. خرید 285 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

32355888 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 32 35 58 88
حسین جباری از هرسین آذربایجان شرقی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

69880163 یکشنبه 1398/06/10 یکشنبه 10/06/1398 69 88 01 63
محمدحسین شمس از یزد. خرید در روزهای شنبه 1398/06/02، یکشنبه 1398/06/03، چهارشنبه 1398/06/06، پنجشنبه 1398/06/07 و جمعه 1398/06/08
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

7111020451 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 71 11 02 04 51
فاطمه وحدانی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای دوشنبه 1398/06/04، سه شنبه 1398/06/05 و جمعه 1398/06/08
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

4140795925 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 41 40 79 59 25
ابوالفضل ستاری از ورزقان آذربایجان شرقی. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

65640403 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 65 64 04 03
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

36170225 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 36 17 02 25
مریم قلندری از کرمان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

53443528 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 53 44 35 28
نفیسه اوصالی از زنجان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

51356401 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 51 35 64 01
مجيد اشکاری از قم. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

65383103 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 65 38 31 03
ابراهیم شهبازی از کوار فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

89828622 شنبه 1398/06/09 شنبه 09/06/1398 89 82 86 22
سلمان آقامحمدی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

97959563 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 97 95 95 63
داود منفردی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

45258993 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 45 25 89 93
عبدالله جنامی از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۱:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

77725944 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 77 72 59 44
الهام مجیدی فر از شیرگاه مازندران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

50147523 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 50 14 75 23
محبوبه صفدری از قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

74745141 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 74 74 51 41
زهرا پرندآور از اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

98495399 جمعه 1398/06/08 جمعه 08/06/1398 98 49 53 99
سعید اصواتی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

52887681 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 52 88 76 81
زهرا طالبی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

87989629 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 87 98 96 29
مسعود همتی از سنقر کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۸:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

62386022 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 62 38 60 22
حسین بازرگانی از تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

23855113 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 23 85 51 13
زهرا حسن زاده از اردبیل. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

33108355 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 33 10 83 55
بهروز كمالی از رودان هرمزگان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

46279877 پنجشنبه 1398/06/07 پنجشنبه 07/06/1398 46 27 98 77
محمد بحرانی از دهباز هرمزگان. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

55040752 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 55 04 07 52
فاطمه خالدی برهنه از لردگان چهارمحال بختیاری. خرید 3 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

86839929 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 86 83 99 29
مجید امیری از بندرگز گلستان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

42637003 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 42 63 70 03
اعظم صابريان از اصفهان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

70565576 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 70 56 55 76
محمدرضا سیروانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 391 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

65104375 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 65 10 43 75
الناز اسد زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

85304906 چهارشنبه 1398/06/06 چهارشنبه 06/06/1398 85 30 49 06
صادق مرکبی از مشهد خراسان رضوی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۴:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

81009299 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 81 00 92 99
نیلوفر خيرانديش از شمیرانات تهران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

93707646 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 93 70 76 46
سعید هاشمی از شیراز فارس. خرید 3 میلیون و 650 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

42949280 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 42 94 92 80
مصطفی توحیدی آزاد از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

39290665 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 39 29 06 65
مهدی شورآبادی از کرمان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

38768957 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 38 76 89 57
الیاس محمدخانی از اهواز خوزستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

65662774 سه شنبه 1398/06/05 سه شنبه 05/06/1398 65 66 27 74
عباس یغمایی از اصفهان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

67344376 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 67 34 43 76
حمزه متقی نیا از پلدختر لرستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

60602920 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 60 60 29 20
علی جوادی از بیجار کردستان. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

29375167 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 29 37 51 67
احمد بهمنی از کرمانشاه. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

64895779 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 64 89 57 79
ریحانه آبداری از زرين دشت اصفهان . خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۹:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

54317324 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 54 31 73 24
محمد دادشاهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

14120549 دوشنبه 1398/06/04 دوشنبه 04/06/1398 14 12 05 49
حسین بیرانوند از خرم آباد لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

96064075 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 96 06 40 75
علی اصغر مختاری نژاد از زرند کرمان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

74390677 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 74 39 06 77
فاطمه حاج امینی از نجف‌آباد اصفهان. خرید 60 هزار تومان کاب ساعت: ۱۰:۳۲:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

51621146 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 51 62 11 46
حميد ناروئی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

38916974 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 38 91 69 74
فریناز نام آوری از مرودشت فارس. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

58439220 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 58 43 92 20
مرتضی گرجی از تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

67517506 یکشنبه 1398/06/03 یکشنبه 03/06/1398 67 51 75 06
هانیه فلاح زاده از ابرکوه یزد. خرید در روزهای شنبه 1398/05/26، چهارشنبه 1398/05/30، پنجشنبه 1398/05/31و جمعه 1398/06/01
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

4246371753 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 42 46 37 17 53
رضا خطيب از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای دوشنبه 1398/05/28، سه شنبه 1398/05/29، چهارشنبه 1398/05/30 و جمعه 1398/06/01
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

1683822927 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 16 83 82 29 27
فاطمه مظفری از یزد. خرید 237 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

47780671 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 47 78 06 71
مسعود شربتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

12921262 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 12 92 12 62
حسین حاجيان از قروه کردستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

55819374 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 55 81 93 74
سمیرا فیروزآبادی از کنگاور کرمانشاه. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۲:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

64418657 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 64 41 86 57
مهدی جراح زاده از آبادان خوزستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

41084750 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 41 08 47 50
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

64732447 شنبه 1398/06/02 شنبه 02/06/1398 64 73 24 47
حسن حاتمی پور از کرمان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

31377435 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 31 37 74 35
سپیده علی تبار از آمل مازندران. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

18100306 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 18 10 03 06
حدیثه شفیعی از بهبهان خوزستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۸:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

81398105 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 81 39 81 05
فرشاد زمانی از سنقر کرمانشاه. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

84429955 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 84 42 99 55
سهیل حمزوی از اصفهان. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۸:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

20722239 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 20 72 22 39
یعقوب دوستدار از مرند آذربایجان شرقی. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

33274004 جمعه 1398/06/01 جمعه 01/06/1398 33 27 40 04
فائزه شریفی از رباط کریم تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۸:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

41867076 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 41 86 70 76
علی عابدی از نيشابور خراسان رضوی. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۵:۳۲
برنده جایزه 100 سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

33161411 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 33 16 14 11
حسین بداغی از ایذه خوزستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

32527754 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 32 52 77 54
یاسر مومنی از مشهد خراسان رضوی. خرید 339 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

82391641 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 82 39 16 41
معصومه فرحمند از رشت گیلان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

95450437 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 95 45 04 37
علی اصغر سجادی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

84725845 پنجشنبه 1398/05/31 پنجشنبه 31/05/1398 84 72 58 45
حسین گریوانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

36672018 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 36 67 20 18
سیمین فرحانی از بوشهر. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

53711089 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 53 71 10 89
رامین نوری پور از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

74475274 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 74 47 52 74
ایران محمدی تبار از شیراز فارس. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

15283392 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 15 28 33 92
محمد رضا صادقی از بیجار کردستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

84022289 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 84 02 22 89
یاسر سابكی ژند از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

46509754 چهارشنبه 1398/05/30 چهارشنبه 30/05/1398 46 50 97 54
ابوالفضل پورتقی از بابلسر مازندران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

27469776 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 27 46 97 76
حمزه برادران از خرم آباد لرستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

59201293 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 59 20 12 93
مجید صافی از اصفهان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

37507588 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 37 50 75 88
مرجان ملیحی از همدان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

11831075 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 11 83 10 75
نگین منصورآبادی از شیراز فارس. خرید 258 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

32541634 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 32 54 16 34
محمدرضا نوروزی فرد از سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

75316380 سه شنبه 1398/05/29 سه شنبه 29/05/1398 75 31 63 80
سید احمد رسولی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

55418421 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 55 41 84 21
ام البنین شریفی از اهواز خوزستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

15977052 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 15 97 70 52
بهروز قلوزی از کرمانشاه. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

18193817 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 18 19 38 17
زهرا کوشکی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

30958777 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 30 95 87 77
امین مرادی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

84322843 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 84 32 28 43
محمد حسن پور از قم. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

24581942 دوشنبه 1398/05/28 دوشنبه 28/05/1398 24 58 19 42
رمضان محموديان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید یک میلیون و 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

78434868 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 78 43 48 68
حسین نصرتی علي آباد گلستان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۰:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

88116755 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 88 11 67 55
منصوره صدیقی از مشهد خراسان رضوی. خرید 409 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

31647252 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 31 64 72 52
ریحانه حسینی یزدی از بم کرمان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

53344110 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 53 34 41 10
مژگان طحانی از نایین اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۳:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

83525567 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 83 52 55 67
ابوالقاسم آذریان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

13687822 یکشنبه 1398/05/27 یکشنبه 27/05/1398 13 68 78 22
اعظم فتح آبادی از نیشابور خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1398/05/19، یکشنبه 1398/05/20، دوشنبه 1398/05/21، سه شنبه 1398/05/22، چهارشنبه 1398/05/23، پنجشنبه 1398/05/24 و جمعه 1398/05/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

4379510515 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 43 79 51 05 15
سمیرا کرمی آزاد از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/05/19، یکشنبه 1398/04/20، دوشنبه 1398/04/21، سه شنبه 1398/04/22 و جمعه 1398/05/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

7154255377 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 71 54 25 53 77
جعفر اخلاقی از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

80485301 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 80 48 53 01
میثم جراح زاده از دزفول خوزستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۲:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

10817367 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 10 81 73 67
آمنه کهریزی از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

30907213 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 30 90 72 13
حسن سوری از كوهدشت لرستان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

11304518 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 11 30 45 18
شهلا مبشری از شاهین‌شهر اصفهان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

77779981 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 77 77 99 81
سجاد قادری از بوشهر. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

64227139 شنبه 1398/05/26 شنبه 26/05/1398 64 22 71 39
رضا شيراوند از دره شهر ایلام. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

47204290 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 47 20 42 90
يوسف نوذری از جیرفت کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

10060145 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 10 06 01 45
محمد بيت سعد از اهواز خورستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

69445547 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 69 44 55 47
اسماعیل مصطفوی نژاد از داراب فارس. خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

91847867 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 91 84 78 67
زهرا دلاويز از مشهد خراسان رضوی. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

46294815 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 46 29 48 15
علی قاضی زاده از قم. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

27066216 جمعه 1398/05/25 جمعه 25/05/1398 27 06 62 16
عباس خلوصیان شیراز فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

16859164 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 16 85 91 64
محسن عزیزی از دورود لرستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۵:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

40752756 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 40 75 27 56
خسرو قنواتی از رامهرمز خوزستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

41208678 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 41 20 86 78
خلیل انصافی از میناب هرمزگان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

57737551 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 57 73 75 51
خدیجه فراهی از کرج البرز. خرید 275 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

60519981 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 60 51 99 81
محمد گزمه از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

69069892 پنجشنبه 1398/05/24 پنجشنبه 24/05/1398 69 06 98 92
حسین حاجيان از قروه کردستان. خرید 3 میلیون و 432 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

86548540 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 86 54 85 40
علی روحی از اراک مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

27371991 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 27 37 19 91
فاطمه طبرزدی از خوانسار اصفهان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

71717290 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 71 71 72 90
هلما نوابی از فسا فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

75890453 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 75 89 04 53
محمد صدیقی از ساری مازندران. خرید 345 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

34816721 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 34 81 67 21
علی اکبر فرهادی از همدان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

26906482 چهارشنبه 1398/05/23 چهارشنبه 23/05/1398 26 90 64 82
احمد زینلی خوزانی از خمینی شهر اصفهان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

85317401 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 85 31 74 01
معصومه باقریان از رفسنجان کرمان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

43731392 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 43 73 13 92
یوسف خرم نيا از قزوین. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

56891259 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 56 89 12 59
رسول محمدیان از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 413 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

97246431 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 97 24 64 31
حسین اسکندری از شاهرود سمنان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

80932864 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 80 93 28 64
محسن جزایری از آبادان خوزستان. خرید 2 میلیون و 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

62858466 سه شنبه 1398/05/22 سه شنبه 22/05/1398 62 85 84 66
عادل گرجی از بابلسر مازندران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

16257767 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 16 25 77 67
مهدی شيخ سياه از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

69961342 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 69 96 13 42
علی اکبر امجدی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

56595853 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 56 59 58 53
مریم حمزه پور از فلاورجان اصفهان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

85476976 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 85 47 69 76
مصطفی خلیلی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

64962284 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 64 96 22 84
ایمان اجودی از مشهد خراسان رضوی. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

23735004 دوشنبه 1398/05/21 دوشنبه 21/05/1398 23 73 50 04
مرتضی حاج هادیان از تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

85131551 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 85 13 15 51
محمد دشتی از بوشهر. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

70641851 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 70 64 18 51
سمانه حسین خانی از رابر کرمان. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

45800803 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 45 80 08 03
حسن زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

90722630 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 90 72 26 30
پروانه عمادی از داراب فارس. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

78388862 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 78 38 88 62
ابوالفضل زینل پور از چناران خراسان رضوی. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

62319636 یکشنبه 1398/05/20 یکشنبه 20/05/1398 62 31 96 36
حمید مرادی از قروه کردستان. خرید در روزهای شنبه 1398/05/12، یکشنبه 1398/04/13، چهارشنبه 1398/04/16، پنجشنبه 1398/05/17 و جمعه 1398/05/18
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

7686490009 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 76 86 49 00 09
معصومه عطایی از دامغان سمنان. خرید در روزهای دوشنبه 1398/04/14، چهارشنبه 1398/04/16، پنجشنبه 1398/05/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

1289516002 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 12 89 51 60 02
فاطمه حقگو از کاشان اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

15721950 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 15 72 19 50
داود اسماعيل پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

70562548 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 70 56 25 48
خسرو قنواتی از رامهرمز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۷:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

50031557 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 50 03 15 57
امیرعلی فاضل از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

68489387 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 68 48 93 87
محمدرضا احقاقی از جهرم کرمان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

14133970 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 14 13 39 70
حسین زمانی از قم. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

83059024 شنبه 1398/05/19 شنبه 19/05/1398 83 05 90 24
سحر شهبازی از کوار فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

99745097 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 99 74 50 97
برزگر از رودبار گیلان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

52357106 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 52 35 71 06
علی جهان بين از مسجد سلیمان خوزستان. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

28834193 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 28 83 41 93
مسعود رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 224 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

33206280 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 33 20 62 80
ایرجی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

55207469 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 55 20 74 69
مریم هاشمی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

26768061 جمعه 1398/05/18 جمعه 18/05/1398 26 76 80 61
ميثم رضائي اردكاني از اردكان فارس. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

30636186 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 30 63 61 86
راستی فر از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

30656718 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 30 65 67 18
کاظم اسماعیل نيا از لاهیجان گیلان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

99628962 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 99 62 89 62
حسین دیندار از شیراز فارس. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

75380394 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 75 38 03 94
معصومه امانت از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

79880377 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 79 88 03 77
وحید حسنلو از زنجان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

77947653 پنجشنبه 1398/05/17 پنجشنبه 17/05/1398 77 94 76 53
سید علیرضا موسوی از اراک مرکزی. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

32716318 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 32 71 63 18
سعید بحرانی از بوشهر. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

40222015 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 40 22 20 15
لیلا رستگار از لامرد فارس. خرید 130 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

20078451 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 20 07 84 51
حسن قره علی از تهران. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

37419919 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 37 41 99 19
نرگس سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

92039190 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 92 03 91 90
داود شیخ زاده از ایذه خوزستان. خرید 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

47931097 چهارشنبه 1398/05/16 چهارشنبه 16/05/1398 47 93 10 97
فاطمه محسنی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

25582380 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 25 58 23 80
سیاوش نوین از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

29742612 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 29 74 26 12
مصطفی بابا حاجی از زنجان. خرید 363 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

53895717 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 53 89 57 17
خاطره حمیدیان از یزد. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

99981332 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 99 98 13 32
زینب حبیبی از آبادان خوزستان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

29554055 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 29 55 40 55
مجتبی سبحانی از سمنان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

39751569 سه شنبه 1398/05/15 سه شنبه 15/05/1398 39 75 15 69
فرهاد عابدی از نيشابور خراسان رضوی. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

57647138 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 57 64 71 38
طاهره مظفری از شیراز فارس. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

15517274 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 15 51 72 74
مهدی پورحمزه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۶:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

85893994 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 85 89 39 94
مینا صفری از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۰:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

22009432 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 22 00 94 32
ایمان سمتی از تهران. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

63485721 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 63 48 57 21
محسن طوقی از زرند کرمان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

12994426 دوشنبه 1398/05/14 دوشنبه 14/05/1398 12 99 44 26
محمدحسین محمدی از نسیم شهر تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

56829387 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 56 82 93 87
میلاد اکبرپور از لاهیجان گیلان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

85526983 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 85 52 69 83
حسین آوازه از میناب هرمزگان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

96969059 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 96 96 90 59
زهرا ترکانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

17346205 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 17 34 62 05
شیوا صفری از کازرون فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۲:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

54486738 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 54 48 67 38
مرتضی فتحی از پیرانشهر آذربایجان غربی. خرید 163 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

68161420 یکشنبه 1398/05/13 یکشنبه 13/05/1398 68 16 14 20
ناهید مهری از بیجار کردستان. خرید در روزهای شنبه 1398/05/05، یکشنبه 1398/04/06، چهارشنبه 1398/05/09 و جمعه 1398/05/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

3484589948 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 34 84 58 99 48
حبیب بامری اول از ایرانشهر سیستان و بلوچستان خرید در روزهای یکشنبه 1398/05/06، دوشنبه 1398/04/07، سه شنبه 1398/04/08، پنجشنبه 1398/05/10 و جمعه 1398/05/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

1703427817 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 17 03 42 78 17
الناز عزت پوری از کرج البرز. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

93221066 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 93 22 10 66
رضا بهروزه از کرمان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

78484625 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 78 48 46 25
عرفان خوش بیان از اهواز خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

40963608 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 40 96 36 08
عطیه حمزوی از اصفهان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

96119950 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 96 11 99 50
افشین جلالی از مشهد خراسان رضوی. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

62741427 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 62 74 14 27
اعظم حسین زاده از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

18625767 شنبه 1398/05/12 شنبه 12/05/1398 18 62 57 67
علی عروجی از فولادشهر اصفهان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

82789517 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 82 78 95 17
انسیه توکلی از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

65018955 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 65 01 89 55
الهام نجفی از بروجن چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

34706771 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 34 70 67 71
حمزه فریدی از برازجان بوشهر. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

84757285 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 84 75 72 85
فرشته طالبی از هادی شهر آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

78812988 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 78 81 29 88
پرویز فلاحت گر از رشت گیلان. خرید یک میلیون و 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

52092975 جمعه 1398/05/11 جمعه 11/05/1398 52 09 29 75
جواد شم آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

78490481 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 78 49 04 81
دانیال شهبازی از دیواندره کردستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

88954442 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 88 95 44 42
فریبا عبدی از ایلام . خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

94930669 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 94 93 06 69
تورج رهدار از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

87669530 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 87 66 95 30
مهدی داوودی از کوار فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

22313944 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 22 31 39 44
میثم قادری از جیرفت کرمان. خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

97843335 پنجشنبه 1398/05/10 پنجشنبه 10/05/1398 97 84 33 35
عرفان سعادتی از بندرعباس هرمزگان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

12767042 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 12 76 70 42
کاظم نعمتی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

42860269 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 42 86 02 69
اشرف نبوی از محمدشهر البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

11340178 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 11 34 01 78
مریم رضاییان از بافق یزد. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

81628568 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 81 62 85 68
هاوژین شکری از سنندج کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

73161525 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 73 16 15 25
زهره فرخ دوست از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

31721285 چهارشنبه 1398/05/09 چهارشنبه 09/05/1398 31 72 12 85
مژگان امینی خواه از تهران. خرید 375 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

20889100 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 20 88 91 00
علیرضا ميرراستگو از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

47095390 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 47 09 53 90
فائزه پوررمضان از بابل مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

92598253 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 92 59 82 53
طاهره علی آبادی از کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

35158315 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 35 15 83 15
حمید نام آوری از مرودشت فارس. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

10614176 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 10 61 41 76
مهناز صالحی از اردکان یزد. خرید 252 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

93198701 سه شنبه 1398/05/08 سه شنبه 08/05/1398 93 19 87 01
زهرا محسن نژاد از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

85143315 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 85 14 33 15
هادی زینالی از بناب آذربایجان شرقی. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

70033096 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 70 03 30 96
مسلم یوسفی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۸:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

38911576 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 38 91 15 76
حسین آقاجانیان از لنگرود گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

58225118 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 58 22 51 18
علیرضا افضلی از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

77108218 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 77 10 82 18
سید علی حسینی از رباط کریم تهران. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

86626947 دوشنبه 1398/05/07 دوشنبه 07/05/1398 86 62 69 47
سحر غلامیان از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

47507188 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 47 50 71 88
ابراهیم پیرمحمدی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

65723446 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 65 72 34 46
زینب موسوی از قم. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۰:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

60310572 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 60 31 05 72
ایوب سابکی ژند از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 860 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

33092338 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 33 09 23 38
امید بشیری از رامسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

29161556 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 29 16 15 56
مجتبی بازیاری از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

66870251 یکشنبه 1398/05/06 یکشنبه 06/05/1398 66 87 02 51
ناصر عبداله زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای شنبه 1398/04/29، دوشنبه 1398/04/31، سه شنبه 1398/05/01 ، پنجشنبه 1398/05/03و جمعه 1398/05/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

2597188035 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 25 97 18 80 35
سهیلا مهدوی از قم. خرید در روزهای یکشنبه 1398/04/30، چهارشنبه 1398/05/02 ، پنجشنبه 1398/05/03 و جمعه 1398/05/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

7450948786 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 74 50 94 87 86
ملیحه میرعرب از راميان گلستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

31885892 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 31 88 58 92
مجید صمیمی از بهبهان خوزستان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

73207142 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 73 20 71 42
بهنام قنبرلو از کرج البرز. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۱:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

17073029 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 17 07 30 29
معین فرخی از اصفهان. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

42466343 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 42 46 63 43
الناز ستوده از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

86610768 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 86 61 07 68
یوسف نیکویان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

12392646 شنبه 1398/05/05 شنبه 05/05/1398 12 39 26 46
مصطفی محیسنی از اهواز خوزستان. خرید 860 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

44673026 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 44 67 30 26
محمد کاظم شاکر از اردکان یزد. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

93758521 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 93 75 85 21
عیسی صالحی از رودان هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۶:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

61149124 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 61 14 91 24
حدیث الله دادی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

43845775 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 43 84 57 75
عباس خسروی از زرند کرمان. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

13604692 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 13 60 46 92
هانیه سهرابی از همدان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

77841427 جمعه 1398/05/04 جمعه 04/05/1398 77 84 14 27
محسن حامی از بابل مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

49976100 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 49 97 61 00
علی زنگي آبادي از کرمان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

17092925 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 17 09 29 25
معصومه حشمتی از مهریز یزد. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

16877370 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 16 87 73 70
فاطمه رمضانی از سوادکوه مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

26710060 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 26 71 00 60
احمدرضا غفاری از سراب آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

20554349 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 20 55 43 49
حمید سلطانی از قم. خرید 2 میلیون و 580 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

55085655 پنجشنبه 1398/05/03 پنجشنبه 03/05/1398 55 08 56 55
حسین عرشی از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

24424950 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 24 42 49 50
میثم حمیدی نژاد از بندر ماهشهر خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

31966912 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 31 96 69 12
شهره زارعی از صفاشهر فارس. خرید 66 هزار تومان کتتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

51836368 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 51 83 63 68
احمد صیادی از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

50594756 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 50 59 47 56
زینب حاجیان پور از کرمانشاه. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

25992456 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 25 99 24 56
علیرضا سالاری از سبزوار خراسان رضوی. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

97993854 چهارشنبه 1398/05/02 چهارشنبه 02/05/1398 97 99 38 54
مهسا پناهی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

53963951 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 53 96 39 51
حمید محبوبی از بردسکن خراسان رضوی. خرید 351 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

37052032 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 37 05 20 32
فائزه سروی از قائم شهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

57380687 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 57 38 06 87
فرهاد صائمی از شاهرود سمنان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

60298883 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 60 29 88 83
مریم حجتی از یزد. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

43354825 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 43 35 48 25
محسن جاودان از کهنوج کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

70132775 سه شنبه 1398/05/01 سه شنبه 01/05/1398 70 13 27 75
مهدی شیخی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

90487161 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 90 48 71 61
رضا شادمانی از صحنه کرمانشاه. خرید 238 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

68120499 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 68 12 04 99
جابر حبیبی از آمل مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

41768673 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 41 76 86 73
رقیه بهرامی از کوهدشت لرستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

79884783 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 79 88 47 83
علی اسكندری از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

27626767 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 27 62 67 67
حسن فاتح از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

11499994 دوشنبه 1398/04/31 دوشنبه 31/04/1398 11 49 99 94
عباس پهلوانی از سمنان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

15272385 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 15 27 23 85
میثم مقدمی از زنجان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

41106430 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 41 10 64 30
میلاد سلیمانی از کرمانشاه. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

95724157 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 95 72 41 57
سپیده پورمحمد از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

72404581 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 72 40 45 81
الناز یاراحمدی از نی ریز فارس. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

26025440 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 26 02 54 40
محمد کریم مهدوی پور از ایلام. 2 میلیون و 580 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

59411090 یکشنبه 1398/04/30 یکشنبه 30/04/1398 59 41 10 90
احمد بهمنی از کرمانشاه. خرید در روزهای چهارشنبه 1398/04/26، پنجشنبه 1398/04/27 و جمعه 1398/04/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

1980077824 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 19 80 07 78 24
فاطمه وحدانی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1398/04/23، دوشنبه 1398/04/24، چهارشنبه 1398/04/26 و جمعه 1398/04/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

5669933812 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 56 69 93 38 12
آزاده نعیمیان از کاشان اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

18301736 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 18 30 17 36
سیروس مرشدی از خرم آباد لرستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

41357247 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 41 35 72 47
کژال عزیزی از هرسین کرمانشاه. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

11822455 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 11 82 24 55
مهدی زراعتی از قائم شهر مازندران. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

95466823 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 95 46 68 23
صدیقه مهاجری از ابرکوه یزد. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

79984079 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 79 98 40 79
سجاد افضلی از کرمان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

99744067 شنبه 1398/04/29 شنبه 29/04/1398 99 74 40 67
حسین زینعلی از قزوین. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

73746556 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 73 74 65 56
کریم داداشی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

96485375 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 96 48 53 75
الهه آرمده از بابل مازندران. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

50750616 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 50 75 06 16
مهدیه شاهی از اصفهان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

36851129 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 36 85 11 29
علي اصغر اسماعیل نژاد از شهرری تهران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

27071102 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 27 07 11 02
ابوالقاسم محبی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

85912611 جمعه 1398/04/28 جمعه 28/04/1398 85 91 26 11
علی اکبر علیانسب از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

70453739 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 70 45 37 39
ابوالفضل اردونی از مینودشت گلستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

72803646 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 72 80 36 46
روح اله ساعدی از رفسنجان کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

99271230 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 99 27 12 30
زهره نیازی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

68489599 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 68 48 95 99
وحید اشرفی از ساری مازندران. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

29149836 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 29 14 98 36
مرتضی ناصری از قم. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

53383462 پنجشنبه 1398/04/27 پنجشنبه 27/04/1398 53 38 34 62
شیما کاظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

91892439 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 91 89 24 39
رسول زاهری از بندرعباس هرمزگان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

74231914 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 74 23 19 14
مهران دهنوی از سنقر کرمانشاه. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

64515256 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 64 51 52 56
مرتضی بابائی از تهران. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

29739840 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 29 73 98 40
نجمه شعبان زاده از مهریز یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

44319119 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 44 31 91 19
مسعود اسدی از مبارکه اصفهان. خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

32827675 چهارشنبه 1398/04/26 چهارشنبه 26/04/1398 32 82 76 75
طاهره بیاضی زاده از انار کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

59866585 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 59 86 65 85
علی پیری از ابهر زنجان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

20631321 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 20 63 13 21
نگین نوری پور از کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

82772252 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 82 77 22 52
فرزانه ترابی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

14636747 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 14 63 67 47
علی اصغر داستان از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

21860189 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 21 86 01 89
مهتاب صفرپور از ساری مازندران. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

48064264 سه شنبه 1398/04/25 سه شنبه 25/04/1398 48 06 42 64
محمد سجاد نوروزی از قزوین. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

43488363 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 43 48 83 63
زینب کاظمی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۷:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

39888719 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 39 88 87 19
سید محمد حسینی وردنجانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

28668493 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 28 66 84 93
محمد رحمتی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۱
برنده جایزه یزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

47560144 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 47 56 01 44
هانیه امیری از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۱:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

93977175 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 93 97 71 75
زهرا عبداله پور از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

56744281 دوشنبه 1398/04/24 دوشنبه 24/04/1398 56 74 42 81
حسین جودکی از یزد. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

24274366 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 24 27 43 66
ناصر ربیعی از شاهرود سمنان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

25635538 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 25 63 55 38
مرتضی صیاحی از اهواز خوزستان. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۳:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

40269956 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 40 26 99 56
محبوبه میرزایی از کرمانشاه. خرید 182 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

56597357 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 56 59 73 57
مریم ده باشی از شیراز فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

75525633 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 75 52 56 33
حبیب بارانی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 236 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

36145196 یکشنبه 1398/04/23 یکشنبه 23/04/1398 36 14 51 96
مینا کاظمی از شاهین شهر اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1398/04/15، دوشنبه 1398/04/17، سه شنبه 1398/04/18، پنجشنبه 1398/04/20 و جمعه 1398/04/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

4608885612 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 46 08 88 56 12
رضا اسدالهی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1398/04/16، دوشنبه 1398/04/17، سه شنبه 1398/04/18 و چهارشنبه 1398/04/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

7299196164 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 72 99 19 61 64
محمد حنیفی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۲:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

71752461 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 71 75 24 61
معصومه درخشان از کاشان اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

47694387 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 47 69 43 87
ریحانه قاسمی از مرودشت فارس. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

87533856 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 87 53 38 56
دهباشی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 97 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

23809625 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 23 80 96 25
معلمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

93834925 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 93 83 49 25
سمیه رستگار از شیراز فارس. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

86222216 شنبه 1398/04/22 شنبه 22/04/1398 86 22 22 16
محمود هوشيار جلودار از ساری مازندران. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

37762302 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 37 76 23 02
مهدی شمس از اسدآباد همدان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

89791442 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 89 79 14 42
یعقوب شیخ عباسی از میناب هرمزگان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

78723261 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 78 72 32 61
یداله اربابی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 313 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

38062734 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 38 06 27 34
مهدی تشرفی از تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

66640346 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 66 64 03 46
فاطمه ارحامی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

26648951 جمعه 1398/04/21 جمعه 21/04/1398 26 64 89 51
ندا جلالی خوزانی از خمینی شهر اصفهان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

41829913 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 41 82 99 13
حسین اله دو از زابل سیستان بلوچستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

36457684 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 36 45 76 84
روح اله دانشگر از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

81670881 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 81 67 08 81
عیسی هلودی از اهواز خوزستان. خرید 180 هزار توامان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

12292795 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 12 29 27 95
رضا دهقان از شیراز فارس. خرید 926 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنح شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

54092047 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 54 09 20 47
ایمان شریفی از کرمانشاه. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

19855118 پنجشنبه 1398/04/20 پنجشنبه 20/04/1398 19 85 51 18
ابوذر نودهی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

86626680 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 86 62 66 80
معصومه خدابنده لو از زنجان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

65279582 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 65 27 95 82
یونس اسدزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

56665343 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 56 66 53 43
سهیلا حیاتی از اقلید فارس. خرید 216 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

16044287 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 16 04 42 87
جعفر کاتبی از گرگان گلستان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

43228150 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 43 22 81 50
مرادبخش آب ده از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

18889838 چهارشنبه 1398/04/19 چهارشنبه 19/04/1398 18 88 98 38
سینا علیزاده از رشت گیلان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

28492128 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 28 49 21 28
محمدعلی طاهری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

25736849 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 25 73 68 49
ابوالفضل اباذری از هشترود آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۱:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

65186533 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 65 18 65 33
مصطفی وراوی از دشتی بوشهر. خرید 478 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

85548152 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 85 54 81 52
نرگس قائدی از لامرد فارس. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

43908504 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 43 90 85 04
حميده پورفرخ از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

93604726 سه شنبه 1398/04/18 سه شنبه 18/04/1398 93 60 47 26
حسین خاطری از کرمانشاه. خرید 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

99040637 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 99 04 06 37
محبوبه اخلاقی از دامغان سمنان. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

48521412 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 48 52 14 12
رضا قربانی از بوشهر. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

50896568 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 50 89 65 68
هما فروغی از بم کرمان. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

18561607 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 18 56 16 07
احسان توفیقی از قزوین. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

81083419 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 81 08 34 19
محمد سرحدی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۷
برنده جایزه یزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

51802272 دوشنبه 1398/04/17 دوشنبه 17/04/1398 51 80 22 72
سودابه صرافان از مشهد خراسان رضوی. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

68966937 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 68 96 69 37
حامد حسینی وردنجانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۶:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

13782470 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 13 78 24 70
نادر خوبیاری از سیرجان کرمان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

23219495 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 23 21 94 95
زینب رشنویی از ایلام. خرید 167 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

55559504 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 55 55 95 04
علی شاددل از گرگان گلستان. خرید 345 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

57442196 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 57 44 21 96
راحله صفی نیا از ایذه خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

34208708 یکشنبه 1398/04/16 یکشنبه 16/04/1398 34 20 87 08
حسین فردوسی از کرمان. خرید در روزهای شنبه 1398/04/08، یکشنبه 1398/04/09، دوشنبه 1398/04/10، سه شنبه 1398/04/11، چهارشنبه 1398/04/12، پنجشنبه 1398/04/13و جمعه 1398/04/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

8704191343 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 87 04 19 13 43
مجتبی خادميان از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/04/08، یکشنبه 1398/04/09، دوشنبه 1398/04/10، چهارشنبه 1398/04/12 و جمعه 1398/04/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

2458964685 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 24 58 96 46 85
ربابه سرخوش از اسدآباد همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

43130454 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 43 13 04 54
فریبا جلیلی از زرقان فارس. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

19197358 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 19 19 73 58
حکیمه برزنونی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

31183097 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 31 18 30 97
محمد غله دار از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۲:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

60229679 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 60 22 96 79
بدریه پاپی از اندیمشک خوزستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

16839485 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 16 83 94 85
وحید اقدمی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 193 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

36960420 شنبه 1398/04/15 شنبه 15/04/1398 36 96 04 20
حامد زمان پور از تهران. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

32572734 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 32 57 27 34
زهرا دارابی از قم. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

82484635 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 82 48 46 35
سعید مقدم از شادگان خوزستان. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

47715658 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 47 71 56 58
ابراهیم عباس زاده از اردبیل. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

26386204 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 26 38 62 04
زینب شورآبادی از کرمان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

58752323 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 58 75 23 23
الهام فولادی از ارومیه آذربایجان غربی. 333 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

91525872 جمعه 1398/04/14 جمعه 14/04/1398 91 52 58 72
علی محمدیان از آبادان خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

20195385 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 20 19 53 85
نسرین اميدزاده از مبارکه اصفهان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۳:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

65868245 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 65 86 82 45
ندا حیدری از رفسنجان کرمان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

79351783 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 79 35 17 83
حسین یعقوبی از بابل مازندران. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

96987077 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 96 98 70 77
مقصود حسینعلی زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

21153232 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 21 15 32 32
صادق دانشی فر از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

31641560 پنجشنبه 1398/04/13 پنجشنبه 13/04/1398 31 64 15 60
اسماعیل آذریان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۱:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

95055904 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 95 05 59 04
مجید ابوترابی از یزد. خرید 388 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

55986841 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 55 98 68 41
حسین کرم زاده از اسلام آباد غرب کرمانشاه. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

89513431 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 89 51 34 31
زهرا زمردی از تکاب آذربایجان غربی. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

74317141 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 74 31 71 41
مرتضی تجرد از شیراز فارس. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۵:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

40058862 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 40 05 88 62
الهام افشاری از قم. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

52650107 چهارشنبه 1398/04/12 چهارشنبه 12/04/1398 52 65 01 07
نجمه کمانی از خمین مرکزی. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

39637908 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 39 63 79 08
نفیسه رحیمی از ایلام. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

16754465 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 16 75 44 65
احمد مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

51105580 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 51 10 55 80
رضوان درخشنده از شاهین‌شهر اصفهان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۱:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

75155159 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 75 15 51 59
مرتضی موهبتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 279 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

83009190 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 83 00 91 90
محسن دلیر از شهریار تهران. خرید 415 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

12702859 سه شنبه 1398/04/11 سه شنبه 11/04/1398 12 70 28 59
علی اکبر ابوالحسنی از آذرشهر آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

74463081 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 74 46 30 81
ماهین صیادی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

93637278 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 93 63 72 78
ارغوان رحمانی از فلاورجان اصفهان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۵:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

44363862 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 44 36 38 62
علی برزنونی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 4 میلیون و 130 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

90850670 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 90 85 06 70
فاطمه خواجوی از هرسین کرمانشاه. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

18399445 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 18 39 94 45
مهدی فضلی زاده از شیراز فارس. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

60424685 دوشنبه 1398/04/10 دوشنبه 10/04/1398 60 42 46 85
مرتضی حسنوند از الیگودرز لرستان. خرید 2 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

95829297 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 95 82 92 97
فرشته کمندی از همدان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

17908931 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 17 90 89 31
روح الله زاهری از بندرعباس هرمزگان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

12461909 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 12 46 19 09
امین زرکانی از آبادان خوزستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

87968651 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 87 96 86 51
هادی گل محمدزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

44663734 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 44 66 37 34
زهره قاسمی از قم. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

30669700 یکشنبه 1398/04/09 یکشنبه 09/04/1398 30 66 97 00
سهیلا امیدزاده از اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1398/04/01، چهارشنبه 1398/04/05، پنجشنبه 1398/04/06و جمعه 1398/04/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

5377712403 شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398 53 77 71 24 03
حسام هادوي از کرمانشاه. خرید در روزهای یکشنبه 1398/04/02، دوشنبه 1398/04/03، سه شنبه 1398/04/04 و چهارشنبه 1398/04/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

3793294314 شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398 37 93 29 43 14
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
برای روز 8 تیرماه؛ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

شنبه 1398/04/08 شنبه 08/04/1398
سمانه فرخی از شیراز فارس. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

80436363 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 80 43 63 63
سعید مهدوی يار از خوی آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

84341751 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 84 34 17 51
فاطمه فسنقری از سبزوار خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

76833017 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 76 83 30 17
علی اکبر ریاحی فر از تهران. خرید 262 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

98730945 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 98 73 09 45
عباس عامری از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

54125397 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 54 12 53 97
معصومه نجاری از شهرضا اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

89536921 جمعه 1398/04/07 جمعه 07/04/1398 89 53 69 21
مجتبی سالک از یزد. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

93042169 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 93 04 21 69
مسلم شیخ زاده از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

63064279 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 63 06 42 79
عاطفه حق شناس از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

53012774 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 53 01 27 74
مجید کیخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 359 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

90475566 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 90 47 55 66
الهه محمدی گلوندانی از رشت گیلان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

32945831 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 32 94 58 31
عبداللهی نیا از کرمان .خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

82157846 پنجشنبه 1398/04/06 پنجشنبه 06/04/1398 82 15 78 46
فرهاد لطیفی از خلخال اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

46076005 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 46 07 60 05
زهرا ایمانی از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۴:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

72829764 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 72 82 97 64
محمدجواد فاضلی از مشهد خراسان رضوی. خرید 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

55610757 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 55 61 07 57
حسن بوریان از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۰:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

78567431 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 78 56 74 31
محبوبه نصرالهی از فسا فارس. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

21565914 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 21 56 59 14
سعید مبارکی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

35208426 چهارشنبه 1398/04/05 چهارشنبه 05/04/1398 35 20 84 26
سارا سرخابی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

93606055 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 93 60 60 55
حسین مختاری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۲:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

23055642 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 23 05 56 42
حمزه بهرام آبادی از کرمانشاه. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

66608168 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 66 60 81 68
هادی پاک نیا از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

76729648 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 76 72 96 48
زهرا کیانی از ایذه خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

54971749 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 54 97 17 49
حامد فاتح از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

33073180 سه شنبه 1398/04/04 سه شنبه 04/04/1398 33 07 31 80
نسرین غفرانی از قم. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

20774093 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 20 77 40 93
ابوالفضل کیان سرند از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۷:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

42667364 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 42 66 73 64
پری شیری از همدان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

97769341 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 97 76 93 41
افسانه ضیغمیان از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

75277123 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 75 27 71 23
یوسف بابامیر از لردگان چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

50751172 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 50 75 11 72
آمنه حمزه پور از بابل مازندران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

13847873 دوشنبه 1398/04/03 دوشنبه 03/04/1398 13 84 78 73
مهدی برخوردار از گنبدكاووس گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

71609701 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 71 60 97 01
محسن دهقان زاده از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

16465675 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 16 46 56 75
مجتبی اکرمی از شیراز فارس. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

54401702 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 54 40 17 02
حمیده مرادی برزیان از بهبهان خوزستان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

18067860 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 18 06 78 60
حسین شکوهنده از اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

83502682 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 83 50 26 82
مرضیه حسنی از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

90609627 یکشنبه 1398/04/02 یکشنبه 02/04/1398 90 60 96 27
صفیه نجاری از شهرضا اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1398/03/25، دوشنبه 1398/03/27، سه شنبه 1398/03/28 ، پنجشنبه 1398/03/30 و جمعه 1398/03/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

5629910182 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 56 29 91 01 82
حسن سبکبار از قوچان خراسان رضوی . خرید در روزهای سه شنبه 1398/03/28 ، چهارشنبه 1398/03/29 ، پنجشنبه 1398/03/30 و جمعه 1398/03/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

3591965111 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 35 91 96 51 11
ابراهیم نقابی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

15069050 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 15 06 90 50
رضا تلخابی از اراک مرکزی. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

99891015 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 99 89 10 15
مینا دریاباری از دماوند تهران. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

14813976 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 14 81 39 76
منیره عباسی از نجف آباد اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

99272751 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 99 27 27 51
حمیدرضا ترغان از تهران . خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

23904321 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 23 90 43 21
یونس عبدالهی از ایرانشهر سیستان وبلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

16893486 شنبه 1398/04/01 شنبه 01/04/1398 16 89 34 86
سجاد بازیاری از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

52445780 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 52 44 57 80
امید سیروانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

85168686 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 85 16 86 86
فاطمه سالمی از سنقر کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

27020331 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 27 02 03 31
هاشم شیخ بارانی از رامهرمز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

13607428 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 13 60 74 28
لیلا رحمانی از زرند کرمان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

40174407 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 40 17 44 07
ابوالفضل رعیتی از آباده فارس. خرید 50 هزار تومان کاب ساعت: ۲۳:۱۷:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

32859115 جمعه 1398/03/31 جمعه 31/03/1398 32 85 91 15
محید دهرویه از سمنان. خرید 147 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

37924589 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 37 92 45 89
ناهید چاوشانی از کرمانشاه. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

41964221 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 41 96 42 21
هادی غفوری از فسا فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

81532636 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 81 53 26 36
شجاع فلاح از بابل مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

11155863 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 11 15 58 63
عبدالله عامری از اهواز خوزستان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

54099407 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 54 09 94 07
فرزانه پارسا از تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

62106376 پنجشنبه 1398/03/30 پنجشنبه 30/03/1398 62 10 63 76
حسن محمودی از سای مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

70415978 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 70 41 59 78
زهره اصواتی از تهران. خرید 81 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

30552756 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 30 55 27 56
حبيب سميعيان از شیراز فارس. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

11046635 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 11 04 66 35
مهدی خاكپور از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

26437815 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 26 43 78 15
سلیمان دامنی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

51533170 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 51 53 31 70
سعید حاتم پور از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

84780296 چهارشنبه 1398/03/29 چهارشنبه 29/03/1398 84 78 02 96
نوید نوروزی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

15987574 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 15 98 75 74
زهرا شم آبادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۲:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

16832875 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 16 83 28 75
حسین قتلوئی از رفسنجان کرمان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

67277062 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 67 27 70 62
زینب فتحی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

50451402 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 50 45 14 02
ایرج ناروئی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. حرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

11899888 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 11 89 98 88
سید رضا موسوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

35455381 سه شنبه 1398/03/28 سه شنبه 28/03/1398 35 45 53 81
عقیل کعبی از آبادان خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

15198699 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 15 19 86 99
محمد مهدی پیغان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

85495754 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 85 49 57 54
حسین رستمی از چالدران آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

36387987 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 36 38 79 87
ندا امیری از قم. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

14183371 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 14 18 33 71
رضوان کاظمی از اصفهان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

73439895 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 73 43 98 95
میلاد جوزیان از بیجار کردستان. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

39785583 دوشنبه 1398/03/27 دوشنبه 27/03/1398 39 78 55 83
محمدباقر رازانی از بروجرد لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

14666874 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 14 66 68 74
حسن الهامی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

84089215 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 84 08 92 15
علیرضا قاسمی از کوار فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

59031257 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 59 03 12 57
زینب ناصری از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

47676817 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 47 67 68 17
سمیه رستگار از زرين دشت فارس. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۷:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

86183314 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 86 18 33 14
پروین لطفی از کرمانشاه. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۳:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

24348505 یکشنبه 1398/03/26 یکشنبه 26/03/1398 24 34 85 05
زهرا پرندآور از اصفهان. خرید در روزهای خرید در روزهای یکشنبه 1398/03/19، دوشنبه 1398/03/20، پنجشنبه 1398/03/23 و جمعه 1398/03/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

8780092787 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 87 80 09 27 87
وحید محبی از رباط کریم تهران. خرید در روزهای خرید در روزهای سه شنبه 1398/03/21، پنجشنبه 1398/03/23 و جمعه 1398/03/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

3639681501 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 36 39 68 15 01
ستاره نکونام از تهران. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

72602009 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 72 60 20 09
مهدی زمانی از اراک مرکزی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

45286488 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 45 28 64 88
مهرانه عزيزآبادی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۸:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

92713892 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 92 71 38 92
علی حکیمی از تهران. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

10258094 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 10 25 80 94
لیلا محمودیان از ساری مازندران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

46233103 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 46 23 31 03
حبیب رحمتی از زاهران سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

91869707 شنبه 1398/03/25 شنبه 25/03/1398 91 86 97 07
مرضیه محمدی از قائن خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

78923946 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 78 92 39 46
جواد شفیعی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

69259835 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 69 25 98 35
مهدی دهستانی از بافق یزد. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

96308106 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 96 30 81 06
رسول حاجی پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

60913157 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 60 91 31 57
عبدالمالک سابقیان از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

11965684 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 11 96 56 84
علی مرزانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 2 میلیون و 412 هزار تومان کتابس ساعت: ۲۳:۰۱:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

56595765 جمعه 1398/03/24 جمعه 24/03/1398 56 59 57 65
محمد دریکوند از خرم آباد لرستان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

40381009 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 40 38 10 09
اکبر کهنسال از بوشهر. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

88790253 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 88 79 02 53
رضا حسنجانی از بابلسر مازندران. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

37339437 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 37 33 94 37
سمانه باغیانی از مهریز یزد. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

26503342 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 26 50 33 42
کامران مرادی از جوانرود کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

19627926 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 19 62 79 26
مسعود شاه سنائی از اصفهان. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

97167038 پنجشنبه 1398/03/23 پنجشنبه 23/03/1398 97 16 70 38
محسن محمدپور از رشت گیلان. خرید 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

36282542 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 36 28 25 42
زهرا امیدیان از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

92838666 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 92 83 86 66
امیرعلی یاسینی از قم . خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

45291300 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 45 29 13 00
علی سهرابی از میناب هرمزگان. خرید 176 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

62324242 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 62 32 42 42
نفیسه سماواتی از نی ریز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

60627114 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 60 62 71 14
عباس کهنوجی از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

41678420 چهارشنبه 1398/03/22 چهارشنبه 22/03/1398 41 67 84 20
جواد یاوری از قم. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

74885503 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 74 88 55 03
آزاده اعتمادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

77030535 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 77 03 05 35
اسماعیل رحیمی مرکید از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 220 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

54850730 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 54 85 07 30
فاطمه مسلمی زاده از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

25953568 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 25 95 35 68
ابوالفضل علیائی از شیراز فارس. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

11548402 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 11 54 84 02
علی حسن نيا از لاهیجان گیلان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۲:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

40965966 سه شنبه 1398/03/21 سه شنبه 21/03/1398 40 96 59 66
جاوید نوری پناه از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۷:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

22533828 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 22 53 38 28
فائزه بردخانی از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

59268286 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 59 26 82 86
نرگس حبیب پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله؛ بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

73136849 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 73 13 68 49
مژگان خدادوست از مرودشت فارس. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

15052226 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 15 05 22 26
میثم شفیعی از شهر ری تهران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

89805729 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 89 80 57 29
صابر پرویزی از سنقر کرمانشاه. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

98250274 دوشنبه 1398/03/20 دوشنبه 20/03/1398 98 25 02 74
حسین ربانی نژاد از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

72874709 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 72 87 47 09
بهروز محیسنی از بندرماهشهر خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

53225187 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 53 22 51 87
وهاب زورقی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

18417946 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 18 41 79 46
فاطمه لوشابی از مشهد خراسان رضوی. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

97846529 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 97 84 65 29
هادی مصباح از مشهد خراسان رضوی. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

51039217 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 51 03 92 17
نوید جیحونیان از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

69427067 یکشنبه 1398/03/19 یکشنبه 19/03/1398 69 42 70 67
یوسف طوری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید در روزهای سه شنبه 1398/03/14، چهارشنبه 1398/03/15، پنجشنبه 1398/03/16 و جمعه 1398/03/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

1806899000 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 18 06 89 90 00
معصومه حیاتی از اقلید فارس. خرید در روزهای خرید در روزهای شنبه 1398/03/11، چهارشنبه 1398/03/15، پنجشنبه 1398/03/16 و جمعه 1398/03/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

4745754137 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 47 45 75 41 37
هنگامه جباری از زنجان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

35915892 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 35 91 58 92
زهره زارع خورمیزی از یزد. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

23791165 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 23 79 11 65
قاسم کریم پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 328 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

13440328 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 13 44 03 28
عالیه رمضانی از قم. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

38453209 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 38 45 32 09
محمد راضیان از زابل. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

88260667 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 88 26 06 67
فاطمه محمودیار از کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

54991160 شنبه 1398/03/18 شنبه 18/03/1398 54 99 11 60
مهدی حاج هاديان از تهران. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

45281842 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 45 28 18 42
احسان آخوندی از یزد. خرید 100 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

63778421 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 63 77 84 21
سودابه رشیدی از اهواز خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

54021436 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 54 02 14 36
محمد حسنی ساطحی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

22743408 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 22 74 34 08
حامد عباس زاده از خرم آباد لرستان خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

71858711 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 71 85 87 11
زهرا موهبتی از سبزوار خراسان رضوی. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

48388409 جمعه 1398/03/17 جمعه 17/03/1398 48 38 84 09
ریحانه افکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

65289990 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 65 28 99 90
فرهاد قجوری از بیجار کردستان. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

83539940 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 83 53 99 40
سیمین شیرزاده از ملارد تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

79938589 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 79 93 85 89
یاسمن ايروانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۷:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

96240540 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 96 24 05 40
محمد خلفی از برازجان بوشهر. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

72367332 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 72 36 73 32
عماد مارزی از کرمان. خرید 2 میلیون و 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

14605794 پنجشنبه 1398/03/16 پنجشنبه 16/03/1398 14 60 57 94
فریناز ذهتابیان از کرج البرز. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

92479889 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 92 47 98 89
سعید مارزی پور از بندرعباس هرمزگان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۱:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

41845921 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 41 84 59 21
محمود هراتی از زابل سیستان و بلوچستان.خرید 3 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۱:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

99121866 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 99 12 18 66
نغمه رازیان از کرمان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

89724039 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 89 72 40 39
امیر دورانی از تهران. خرید 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۵:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

32313017 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 32 31 30 17
میترا دهقان از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

92286295 چهارشنبه 1398/03/15 چهارشنبه 15/03/1398 92 28 62 95
محمد عراقی از آزادشهر گلستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

90723440 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 90 72 34 40
مرضیه حجازی از دهاقان اصفهان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

28713981 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 28 71 39 81
سلمان امیری از باغ ملک خوزستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

77552857 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 77 55 28 57
حجت سابکی ژند از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 157 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

87951571 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 87 95 15 71
رضا محمودی از همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

60472513 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 60 47 25 13
نفیسه حاجی علی از خوانسار اصفهان. خرید 357 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

29260551 سه شنبه 1398/03/14 سه شنبه 14/03/1398 29 26 05 51
ابراهیم جلیل پور از ورزقان آذربایجان شرقی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۴۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

61146512 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 61 14 65 12
محمدرضا ایت اللهی از یزد. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

80746759 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 80 74 67 59
لیلا کرمی از زنجان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

48899950 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 48 89 99 50
نسترن زراعتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

57808406 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 57 80 84 06
بهناز غلامی از کرمانشاه. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

71460363 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 71 46 03 63
احمد دادشاهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 921 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

80729953 دوشنبه 1398/03/13 دوشنبه 13/03/1398 80 72 99 53
مصطفی حمدانی از دزفول خوزستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

59450173 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 59 45 01 73
مهدی محسن پور از بابل مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

77489003 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 77 48 90 03
شهناز حسین نژاد از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۱:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

80939997 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 80 93 99 97
ناصر فاریابی از جیرفت کرمان. خرید 271 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

56802400 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 56 80 24 00
فاطمه بابائی از کرج البرز. خرید 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

88815022 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 88 81 50 22
حمید امینی خواه از تهران. خرید 400 هزار تومان کتب ساعت: ۲۲:۰۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

41585448 یکشنبه 1398/03/12 یکشنبه 12/03/1398 41 58 54 48
محمد علی نژاد از قائم شهر مازندران. شنبه 1398/03/04، دوشنبه 1398/03/06، چهارشنبه 1398/03/08 و جمعه 1398/03/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

8845031888 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 88 45 03 18 88
امین رشیدی از داراب فارس. یکشنبه 1398/03/05، دوشنبه 1398/03/06، سه شنبه 1398/03/07، پنجشنبه 1398/03/09 و جمعه 1398/03/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

4368773134 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 43 68 77 31 34
محمد پردل از یاسوج كهگيلويه و بویراحمد. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

15421859 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 15 42 18 59
حکیمه اخلاصی از میناب هرمزگان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

47377185 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 47 37 71 85
ژاله شاهدادی از کرمان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۰:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

11681130 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 11 68 11 30
علیرضا مشتاقی از سمنان. خرید 345 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

92585026 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 92 58 50 26
شهلا انصاری از تاکستان قزوین. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

87310166 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 87 31 01 66
سمیه ملایانی از رامهرمز خوزستان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

38739475 شنبه 1398/03/11 شنبه 11/03/1398 38 73 94 75
جابرغفاری از بروجن چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

19260850 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 19 26 08 50
محسن قناد از یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

43265320 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 43 26 53 20
عباس همتی از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

51544421 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 51 54 44 21
سید حسین خاتمی از اردکان یزد. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

19498957 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 19 49 89 57
مهدی شورآبادی از کرمان. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

57171228 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 57 17 12 28
زهرا سراقی از نهاوند همدان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

79768062 جمعه 1398/03/10 جمعه 10/03/1398 79 76 80 62
گلناز متولی از شهریار تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

61806312 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 61 80 63 12
عبدالله حاجی قربانی از سمنان. خرید 8 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

16384421 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 16 38 44 21
مهدی مجیدی از تهران. خرید 467 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

38649934 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 38 64 99 34
یگانه نعمت الهی از آباده فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

48405056 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 48 40 50 56
مهسا شایگان از تهران. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

93780987 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 93 78 09 87
محمد امین فیضی از اردبيل. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۰:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

29078366 پنجشنبه 1398/03/09 پنجشنبه 09/03/1398 29 07 83 66
حسین كریمیان شرودانی از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

20477445 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 20 47 74 45
فریده نیسی از اهواز خورستان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

36903061 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 36 90 30 61
سحر راجی از نائین اصفهان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

99457643 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 99 45 76 43
هانیه فلاح از نور مازندران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

59266454 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 59 26 64 54
حامد بشارتی از تهران. خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

15082962 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 15 08 29 62
سهیلا جباری از بناب آذربایجان شرقی. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۶:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

91950226 چهارشنبه 1398/03/08 چهارشنبه 08/03/1398 91 95 02 26
علي اصغر قدكساز از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

43726551 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 43 72 65 51
عباس خالدی برهنه از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه‌شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

75550886 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 75 55 08 86
الهام کهريزی از کرمانشاه. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

48876521 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 48 87 65 21
علی شیری از زنجان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

93391965 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 93 39 19 65
جواد رضایی شوركی از میبد یزد. خرید 50 هزار تومان تاب ساعت: ۱۹:۱۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

35482222 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 35 48 22 22
زهره اردمه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

17831691 سه شنبه 1398/03/07 سه شنبه 07/03/1398 17 83 16 91
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
برای روز 6 خرداد؛ به مناسبت شهادت امام علی(ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

دوشنبه 1398/03/06 دوشنبه 06/03/1398
شکوفه صفری از فولادشهر اصفهان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۳:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

51713983 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 51 71 39 83
محمد ربیع نيا از نوشهر مازندران. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

60440400 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 60 44 04 00
منصور غلامی از مسجدسليمان خورستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۵:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

78729126 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 78 72 91 26
عذرا حسینی از مرند آذربایجان شرقی. خرید 178 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

24586740 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 24 58 67 40
نیلوفر سید وکیلی از ملارد تهران. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

91819125 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 91 81 91 25
ایمان اشرفی از جیرفت کرمان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

89066719 یکشنبه 1398/03/05 یکشنبه 05/03/1398 89 06 67 19
الهه تیرانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1398/02/28، چهارشنبه 1398/03/01، پنجشنبه 1398/03/02 و جمعه 1398/03/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

7506562558 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 75 06 56 25 58
رسول فرهاد نیا از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید در روزهای دوشنبه 1398/02/30، سه شنبه 1398/02/31، پنجشنبه 1398/03/02 و جمعه 1398/03/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

2019747536 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 20 19 74 75 36
هادی گوشه نشین از شیراز فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

41934341 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 41 93 43 41
اکبر پاينده پور از ایلام . خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

33852774 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 33 85 27 74
نسرین بهرامی از بم کرمان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

53431020 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 53 43 10 20
میثم شعاعی از دزفول خوزستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

37489139 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 37 48 91 39
منیژه کلهری از کرمانشاه. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

90670767 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 90 67 07 67
مرتضی موزن از تهران. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

96240886 شنبه 1398/03/04 شنبه 04/03/1398 96 24 08 86
محمد آهنگر از ساری مازندران. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

83451044 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 83 45 10 44
مصطفی کوشکی از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۸:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

91999872 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 91 99 98 72
سمیرا سبزی بلوچ از کرمان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۱:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

18475036 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 18 47 50 36
خدیجه عرب سعیدی از کاشان اصفهان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

92094587 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 92 09 45 87
نرگس استادی از تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

68292335 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 68 29 23 35
سجاد فرمانی از شيراز فارس. خرید 176 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

35944947 جمعه 1398/03/03 جمعه 03/03/1398 35 94 49 47
فریناز آقاباقری از تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

91111887 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 91 11 18 87
علی اکبر سنجری از بیرجند خرساسان جنوبی. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۱:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

44646386 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 44 64 63 86
سیمین طحانی از یزد. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

57959513 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 57 95 95 13
محسن شمس الدینی لری از بافت کرمان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

40420381 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 40 42 03 81
شیما آزادمنش از شاهین‌ شهر اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

17007095 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 17 00 70 95
سبحان شاه ولی بر از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

92621929 پنجشنبه 1398/03/02 پنجشنبه 02/03/1398 92 62 19 29
ناصر مازوچی از کاشان. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

46092225 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 46 09 22 25
جمیله محیسن از آبادان خوزستان. خرید 24 هزارتومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

29572233 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 29 57 22 33
راحله نام آوری از مرودشت فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

39285289 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 39 28 52 89
شکوفه صادقی از همدان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

93619003 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 93 61 90 03
مجید چهره گشا از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

24504813 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 24 50 48 13
زهرا روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

21867903 چهارشنبه 1398/03/01 چهارشنبه 01/03/1398 21 86 79 03
بیتا بشیری از رامسر مازندران. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

37601295 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 37 60 12 95
سید حسین میرجلیلی از یزد. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

42492174 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 42 49 21 74
حسن زارع خورميزی از اردکان یزد. خرید 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

46039369 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 46 03 93 69
جاوید پری زاده از بندرعباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

27549652 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 27 54 96 52
فاطیما دلاوری از کرج البرز. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

17706571 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 17 70 65 71
طالب ساعدی از اهواز خوزستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

77928199 سه شنبه 1398/02/31 سه شنبه 31/02/1398 77 92 81 99
سید علی ميرتبار از بابل مازندران. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۶:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

69720509 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 69 72 05 09
جعفر بدرخانی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۱:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

58137523 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 58 13 75 23
مسعود عرب پور از نجف آباد اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

86782109 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 86 78 21 09
امیر جهانشاهلو از قزوین. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

49730121 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 49 73 01 21
پارسا دوست محمدی از کرمان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

19332514 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 19 33 25 14
جواد فرزین از مشهد خراسان رضوی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

92324389 دوشنبه 1398/02/30 دوشنبه 30/02/1398 92 32 43 89
محمدجواد اسعدی از گلپایگان اصفهان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

72462825 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 72 46 28 25
ابوالفضل قلی زاده از سراب آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

46664819 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 46 66 48 19
رضا متقی از شهریار تهران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

34853133 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 34 85 31 33
مرجان رفيعی از فیروزآباد فارس. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

70350178 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 70 35 01 78
فاطمه بطیار از شاهرود سمنان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

44089959 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 44 08 99 59
حمید مدنی نژاد از بجنورد خراسان شمالی. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

12174482 یکشنبه 1398/02/29 یکشنبه 29/02/1398 12 17 44 82
حسین راثی از شهریار تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1398/02/22، دوشنبه 1398/02/23، سه شنبه 1398/02/24 و جمعه 1398/02/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

1131349271 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 11 31 34 92 71
جواد كامران از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1398/02/21 و جمعه 1398/02/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

2424052563 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 24 24 05 25 63
علی آزادبخت از کوهدشت لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

96698351 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 96 69 83 51
زهرا کمندی از همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

30762100 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 30 76 21 00
محمد خاطری از بیجار کردستان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

32420975 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 32 42 09 75
شریف ملاشاهی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

22277527 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 22 27 75 27
مرتضی سیلانی از کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

95047746 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 95 04 77 46
هانیه معطرزاده از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

65501881 شنبه 1398/02/28 شنبه 28/02/1398 65 50 18 81
مرضیه دارینی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

80489064 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 80 48 90 64
اکرم افخمی از اردکان یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

36065579 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 36 06 55 79
منیژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

18100754 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 18 10 07 54
مهدی صمدی از محلات مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

91901216 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 91 90 12 16
حامد نيرومند از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

25789507 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 25 78 95 07
مهدی نصراصفهانی از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

30128385 جمعه 1398/02/27 جمعه 27/02/1398 30 12 83 85
احمد رستم زاده از میاندوآب آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۳۱:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

87981383 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 87 98 13 83
سید حسن موسوی از قوچان خراسان رضوی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۷:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

25015517 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 25 01 55 17
اقدس چراغی از همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

37538944 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 37 53 89 44
حمزه سخره از اسير فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

57680402 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 57 68 04 02
حجت ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

91704916 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 91 70 49 16
بهاره اولادی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

13273704 پنجشنبه 1398/02/26 پنجشنبه 26/02/1398 13 27 37 04
هادی موحدی از قم. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

95316333 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 95 31 63 33
یوسف ناصری از بابلسر مازندران. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

52380165 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 52 38 01 65
حمید سلیمانی بافقی از یزد. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

81422105 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 81 42 21 05
ايمان شبخوان شوكت آباد از آبسرد تهران. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۲:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

16030262 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 16 03 02 62
حسین مجدی پور از تهران. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

40639544 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 40 63 95 44
جواد رحمتی از قم. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

82411500 چهارشنبه 1398/02/25 چهارشنبه 25/02/1398 82 41 15 00
معصومه عظیمی از اصفهان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۳۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

36313405 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 36 31 34 05
فاطمه قاسمی از زرین شهر اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

10740079 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 10 74 00 79
حامد ترابی از خمین مرکزی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

79136196 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 79 13 61 96
بهروز استوار از داراب فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

39036814 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 39 03 68 14
جلال صابری از مشهد خراسان رضوی. خرید 164 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

23274477 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 23 27 44 77
مریم عتابی از اهواز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

73013249 سه شنبه 1398/02/24 سه شنبه 24/02/1398 73 01 32 49
شهاب الدین رحمانی از بندر دیلم بوشهر. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

10914916 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 10 91 49 16
حسن ذابحی از خوی آذربایجان‌غربی. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

56231738 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 56 23 17 38
مژگان حاجیانی از شیراز فارس. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

31578420 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 31 57 84 20
زهرا منصوری از اهواز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

85134591 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 85 13 45 91
حجت شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

23767264 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 23 76 72 64
حمید اصواتی از تهران. خرید 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

60906959 دوشنبه 1398/02/23 دوشنبه 23/02/1398 60 90 69 59
وحید سروستانی از ایذه خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

82500356 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 82 50 03 56
امیر ابویی مهریزی از یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

39555729 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 39 55 57 29
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

97828331 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 97 82 83 31
بهروز افشاری از اسدآباد همدان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

42572917 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 42 57 29 17
مهدی پاک پور از رشت گیلان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

85765792 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 85 76 57 92
علی بشيري از سنقر کرمانشاه. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

73292259 یکشنبه 1398/02/22 یکشنبه 22/02/1398 73 29 22 59
هما شمس از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1398/02/14، پنجشنبه 1398/02/19 و جمعه 1398/02/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

4668014483 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 46 68 01 44 83
حمید بدرلو از زنجان. خرید در روزهای چهارشنبه 1398/02/18 و جمعه 1398/02/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

6084891810 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 60 84 89 18 10
رضا محمدی از تهران. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

12640136 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 12 64 01 36
محمد معینی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

15533909 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 15 53 39 09
علی گل افشان از قدس تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

60970801 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 60 97 08 01
اميد كدوری از زرند کرمان. خرید هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

84174974 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 84 17 49 74
شبنم خدری از کرج البرز. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

71297186 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 71 29 71 86
مریم میرعبدالحسینی از ماسوله گیلان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

97126403 شنبه 1398/02/21 شنبه 21/02/1398 97 12 64 03
سارا کمالی از اراک مرکزی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

45441140 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 45 44 11 40
یونس مكوندی از آبادان خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۴:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

53886135 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 53 88 61 35
فرهاد اسماعيلي زاده از تکاب آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

36289879 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 36 28 98 79
حسام هادوي از کرمانشاه. خرید 4 میلیون و 309 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

80153177 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 80 15 31 77
حامد رفیعی از شیراز فارس. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

52393420 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 52 39 34 20
رضا رستمي پايين افراكتي از قائمشهر مازندران. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

34375363 جمعه 1398/02/20 جمعه 20/02/1398 34 37 53 63
رضا فرجي از خلخال اردبيل. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

47680996 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 47 68 09 96
زینب رحمانی از فلاورجان اصفهان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

35981967 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 35 98 19 67
فهیمه مهربان ستوده از ساری مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۸:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

73532349 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 73 53 23 49
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 174 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

71997204 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 71 99 72 04
سحر آزادی از مریوان کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

48575379 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 48 57 53 79
سامان ریاحی فر از تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

36640335 پنجشنبه 1398/02/19 پنجشنبه 19/02/1398 36 64 03 35
زهرا اكبرزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

20134908 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 20 13 49 08
مرتضی اجودی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

71429360 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 71 42 93 60
فروغ سلطانی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۰:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

81419945 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 81 41 99 45
صفیه دهستانی از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

52176281 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 52 17 62 81
مجید مددی از همدان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

73749969 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 73 74 99 69
شیما نوری از ساری مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۸:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

66850151 چهارشنبه 1398/02/18 چهارشنبه 18/02/1398 66 85 01 51
حسین بسطامی از ایلام. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

43078498 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 43 07 84 98
امیر شريفيان از شهرری تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۱:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

96614850 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 96 61 48 50
مهدی آذرکیش از شیراز فارس. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

17028924 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 17 02 89 24
قاسم ربیعی از اصفهان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

39209403 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 39 20 94 03
سمیه ابراهيم پناه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

57338179 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 57 33 81 79
سيدمهدي ابدي از مشهد خراسان رضوی. خرید 5 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

42777513 سه شنبه 1398/02/17 سه شنبه 17/02/1398 42 77 75 13
آكو عزيزي از سقز کردستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

86848489 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 86 84 84 89
احمد حيدري از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

20837315 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 20 83 73 15
هادی یوسفی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

27330933 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 27 33 09 33
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

12266353 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 12 26 63 53
راحله بطحائی از آباده فارس. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

98938204 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 98 93 82 04
الناز میرباقری از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

18821485 دوشنبه 1398/02/16 دوشنبه 16/02/1398 18 82 14 85
کاظم محسن پور از آمل مازندران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

41659761 یکشنبه 1398/02/15 یکشنبه 15/02/1398 41 65 97 61
رمضان عظیمی از اصفهان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

94652151 یکشنبه 1398/02/15 یکشنبه 15/02/1398 94 65 21 51
زهرا سراجیان از خمینی شهر اصفهان. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

42974268 یکشنبه 1398/02/15 یکشنبه