:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله دوازدهم


باقر ضمیری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

99345073 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 99 34 50 73
حمزه كرمی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۸:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

15443095 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 15 44 30 95
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ صفوی از شهریار تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

52575026 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 52 57 50 26
علیرضا ناصری از سبزوار خراسان رضوی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۸:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

99978930 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 99 97 89 30
حسن پور فرخ از یزد. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

68498537 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 68 49 85 37
امیرحسین ربانی تبریز آذربایجان شرقی. خرید 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

10935096 یکشنبه 1398/02/01 یکشنبه 01/02/1398 10 93 50 96
سمانه صادقيان از فسا فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/01/24 ، یکشنبه 1398/01/25 ، دوشنبه 1398/01/26 ، سه شنبه 1398/01/27 و جمعه 1398/01/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

8175999034 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 81 75 99 90 34
سيدمهدي ابدي از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای دوشنبه 1398/01/26 ، چهارشنبه 1398/01/28 و پنج شنبه 1398/01/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

1122986923 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 11 22 98 69 23
اکبرمحمدنژاد از ملکان آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

63672955 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 63 67 29 55
زینب گزمه از زابل سیستان و بلوجستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۴:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

17306469 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 17 30 64 69
ملیحه مهربان از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

98109042 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 98 10 90 42
احمد عليمردانی از نی ریز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

20758483 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 20 75 84 83
شیرین بیاتی از فولادشهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

81099650 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 81 09 96 50
امین شورورزی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 87 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

50546455 شنبه 1398/01/31 شنبه 31/01/1398 50 54 64 55
هاجر سلطاني نژاد از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

29074706 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 29 07 47 06
حجت اسفريزي از ياسوج كهگيلويه و بويراحمد. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

76249645 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 76 24 96 45
احسان متقی از اهواز خوزستان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

46651549 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 46 65 15 49
محمد حسيني نژاد از اردکان یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

82993548 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 82 99 35 48
رامین نصيري از لامرد فارس. خرید 3 میلیون و 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

92700280 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 92 70 02 80
الهه ناصحی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

21899978 جمعه 1398/01/30 جمعه 30/01/1398 21 89 99 78
مسعود اشكاران از ساری مازندران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

11772699 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 11 77 26 99
حسین فضيلت از بابل مازندران. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

32071465 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 32 07 14 65
منصوره اندرودی از آلاشت مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۹:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

62813119 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 62 81 31 19
معراج میرشكاری از بندرعباس هرمزگان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

82442602 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 82 44 26 02
غلامرضا احمدي از لنگرود گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

85229043 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 85 22 90 43
یوسف مقتدری از گرگان گلستان. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

47034014 پنجشنبه 1398/01/29 پنجشنبه 29/01/1398 47 03 40 14
مرجان اسدالهی از مشهد خراسان رضوی. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

72712007 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 72 71 20 07
مرتضی قادری از لاهیجان گیلان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

41585337 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 41 58 53 37
کمال الدین انحصاری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

39768501 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 39 76 85 01
منیژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

26297091 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 26 29 70 91
فرشيد نصراللهي از اصفهان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

58509700 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 58 50 97 00
سمیرا خليل زاده از سیرجان کرمان. خرید 94 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

79284103 چهارشنبه 1398/01/28 چهارشنبه 28/01/1398 79 28 41 03
امید فراهی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۳۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

77966141 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 77 96 61 41
مسلم مدحتی از بهبهان خوزستان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

20132914 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 20 13 29 14
کیمیا وحیدی از ساری مازندران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

72223680 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 72 22 36 80
امیرمحمد ترابي نژاد از اردبیل. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

21455480 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 21 45 54 80
سحر بصيری از شاهین‌ شهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

95411523 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 95 41 15 23
غلامعلی هاشمی از قم. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

44628849 سه شنبه 1398/01/27 سه شنبه 27/01/1398 44 62 88 49
رضا عاشری از بوشهر. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

19850435 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 19 85 04 35
فاطمه محب زاده از شهر ری تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

27156791 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 27 15 67 91
علی محمودی از قم. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

91420671 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 91 42 06 71
عاطفه فتحی از درود لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

18201593 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 18 20 15 93
حسین اسدی از اقلید فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

83286280 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 83 28 62 80
ذبیح الله محمدخانی از بیجار کردستان. خرید 3 میلیون و 134 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

34176816 دوشنبه 1398/01/26 دوشنبه 26/01/1398 34 17 68 16
سولماز جزاوندی از خلخال اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۲:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

40143347 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 40 14 33 47
معصومه محمدی از مهریز یزد. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

43926175 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 43 92 61 75
عباس شاکريان از ایذه خوزستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

11519348 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 11 51 93 48
آمنه میرزایی از کرمان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

41003600 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 41 00 36 00
مرتضی فاضلی از بابل مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

37321969 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 37 32 19 69
فاطمه قنبري از اسلام آبادغرب کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۴:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

95391281 یکشنبه 1398/01/25 یکشنبه 25/01/1398 95 39 12 81
ایمان سالاری از جیرفت کرمان. خرید در روزهای شنبه 1398/01/17 ، یکشنبه 1398/01/18، دوشنبه 1398/01/19، سه شنبه 1398/01/20، چهارشنبه 1398/01/21 ، پنج شنبه 1398/01/22 و جمعه 1398/01/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

1721791096 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 17 21 79 10 96
کاظم افتخاری از یزد. خرید در روزهای شنبه 1398/01/17 ، یکشنبه 1398/01/18، سه شنبه 1398/01/20، چهارشنبه 1398/01/21 ، پنج شنبه 1398/01/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

5090156413 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 50 90 15 64 13
صالح اکرمی زواره از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۶:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

31736501 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 31 73 65 01
فاطمه ريحاني از قزوین. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

12429370 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 12 42 93 70
آیلار حجتی از تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

74665410 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 74 66 54 10
خلیل حیدری از سلماس آذربایجان غربی. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

49465569 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 49 46 55 69
صغری رکنی دزفولی از لار فارس. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

34985966 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 34 98 59 66
باقر ضمیری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

88464574 شنبه 1398/01/24 شنبه 24/01/1398 88 46 45 74
نادیا حسنلو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

15850675 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 15 85 06 75
انسیه مقدس از تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

32403848 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 32 40 38 48
ابوالفضل سبزپور از بوشهر. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

77997977 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 77 99 79 77
شهاب الدین رحمانی از دماوند تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

98810457 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 98 81 04 57
فریبا اشرفی از مشهد خراسان رضوی. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

46066612 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 46 06 66 12
مجید صافی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

64840097 جمعه 1398/01/23 جمعه 23/01/1398 64 84 00 97
مجتبی رضایی از یزد. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۸:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

49134569 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 49 13 45 69
رضا وحدتی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۷:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

47506876 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 47 50 68 76
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید 174 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۴۳
برنده جایزه جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

31468588 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 31 46 85 88
زهرا وكيلي از نظرآباد البرز. خرید 258 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

53042264 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 53 04 22 64
محسن محبی از کرمان. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

66331376 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 66 33 13 76
يونس ايزانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 3 میلیون و 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

88004246 پنجشنبه 1398/01/22 پنجشنبه 22/01/1398 88 00 42 46
محراب دعایی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

57280731 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 57 28 07 31
سید مجتبی بهشتی از خمین مرکزی. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

98117849 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 98 11 78 49
مهتاب خلیلی مجد از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۷:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

46608136 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 46 60 81 36
طالب مبصری از بندرعباس هرمزگان. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

40572904 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 40 57 29 04
مهشید روحانی از بم کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

21530073 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 21 53 00 73
زهرا محقق نجفی از فریمان خراسان رضوی. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۰:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

93591322 چهارشنبه 1398/01/21 چهارشنبه 21/01/1398 93 59 13 22
فاضل بازيار از آبادان خوزستان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

84940989 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 84 94 09 89
علی مرتضائی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

73675328 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 73 67 53 28
مراد سنگ سری از خرم آباد لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

49909731 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 49 90 97 31
حامد امیدی نژاد از ایلام. خرید 205 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

70663829 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 70 66 38 29
نسرین احمدی از جوان رود کرمانشاه. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

53789555 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 53 78 95 55
ربابه عزيزی از تهران. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

72131249 سه شنبه 1398/01/20 سه شنبه 20/01/1398 72 13 12 49
مرتضی يارمحمديان از اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

30150350 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 30 15 03 50
مسعود مردانی از کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

96743694 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 96 74 36 94
سياوش میرغیاثی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

47080882 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 47 08 08 82
مسلم صداقت از نوشهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

88834885 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 88 83 48 85
ماهرخ بهبودی از کرج البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

23951137 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 23 95 11 37
آمنه میرزایی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

79220100 دوشنبه 1398/01/19 دوشنبه 19/01/1398 79 22 01 00
لیلا قاسمی از دامغان سمنان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

89015897 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 89 01 58 97
الهام رمضانی از بوشهر. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

48904969 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 48 90 49 69
غلامحسین طاهر زاده از رفسنجان کرمان. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

13635848 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 13 63 58 48
مراد بامری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

13984257 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 13 98 42 57
فرشته کلانتری از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

91809675 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 91 80 96 75
اسدالله مردانی از یزد. خرید 174 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

51368737 یکشنبه 1398/01/18 یکشنبه 18/01/1398 51 36 87 37
فاطمه یوسفی از مرند آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1398/01/11، دوشنبه 1398/01/12، سه شنبه 1398/01/13، پنج شنبه 1398/01/15 و جمعه 1398/01/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

4021174453 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 40 21 17 44 53
ابوالفضل باغبانیان از بم کرمان. خرید در روزهای شنبه 1398/01/10، دوشنبه 1398/01/12، چهارشنبه 1398/01/14و جمعه 1398/01/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

5440860149 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 54 40 86 01 49
نریمان امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

59724821 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 59 72 48 21
منصور وحدانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

11619354 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 11 61 93 54
الهام آذرکیش از شیراز فارس. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

43261236 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 43 26 12 36
خلیل حسيني از بیجار کردستان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

94459355 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 94 45 93 55
سید حسین شاه میری از اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

71730700 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 71 73 07 00
سحر بابا احمدی از یزد. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

88282320 شنبه 1398/01/17 شنبه 17/01/1398 88 28 23 20
محمدباقر شم آبادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۶:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

28536525 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 28 53 65 25
پروین خوش‌ فر از شهریار تهران. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۱:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

35074232 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 35 07 42 32
رحمان كلانتری از کرمانشاه. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

12247420 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 12 24 74 20
محمدهادی آقاعموئی از آبادان خوزستان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

39490743 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 39 49 07 43
سلمان خسروی از سنقر کرمانشاه. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

42641806 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 42 64 18 06
مریم شكوهي از شازند مرکزی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

55967369 جمعه 1398/01/16 جمعه 16/01/1398 55 96 73 69
ناصر حسنی از کردکوی گلستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

27661930 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 27 66 19 30
اکرم غلامی از برازجان بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۴:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

17775062 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 17 77 50 62
سجاد نجفی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

21748389 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 21 74 83 89
عرفان كماسي از سنقر کرمانشاه. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

90302817 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 90 30 28 17
واحدبخش سلیمی از كنارك سیستان و بلوچستان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

75991641 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 75 99 16 41
سیاوش ابراهیمی فر از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

61785319 پنجشنبه 1398/01/15 پنجشنبه 15/01/1398 61 78 53 19
عماد چاوشی از اصفهان. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

70268956 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 70 26 89 56
الهام مجیدی فر از شیرگاه مازندران. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

61961965 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 61 96 19 65
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 157 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

84443988 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 84 44 39 88
امیر خویباری از سیرجان کرمان. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

69256151 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 69 25 61 51
علي رحمت زاده از یزد. خرید 346 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۶:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

58277709 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 58 27 77 09
معصومه فتحی از سراب آذربایجان شرقی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

61151784 چهارشنبه 1398/01/14 چهارشنبه 14/01/1398 61 15 17 84
مهدی عليان از بابل مازندران . خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۴:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

87168825 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 87 16 88 25
حسین ابرکانی از اراک مرکزی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

69432794 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 69 43 27 94
وحيد عبدل نژاد از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

37170675 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 37 17 06 75
حسن پور فرخ از یزد .خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

24438476 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 24 43 84 76
فاطمه جعفری از تهران. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

28153489 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 28 15 34 89
رضا خطيب از مشهد خراسان رضوی. خرید 6 میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

30157765 سه شنبه 1398/01/13 سه شنبه 13/01/1398 30 15 77 65
فریدون مريدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

69402854 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 69 40 28 54
جواد كامران از مشهد خراسان رضوی. خرید 155 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

56338203 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 56 33 82 03
زهرا رجالی از اصفهان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

64405146 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 64 40 51 46
حسنعلی گل محمدی از یزد. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

27709101 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 27 70 91 01
ابوالفضل شهبازي از اقليد فارس. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۶:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

80794777 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 80 79 47 77
علی محمودپور از تهران. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

47720169 دوشنبه 1398/01/12 دوشنبه 12/01/1398 47 72 01 69
نیلوفر محيسن از آبادان خوزستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

39269417 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 39 26 94 17
نغمه نبی دوست از محمدشهر البرز. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

47445142 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 47 44 51 42
محمد مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

64815743 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 64 81 57 43
سینا صابری از تهران. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

15345286 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 15 34 52 86
محرم نوری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

26814814 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 26 81 48 14
سحر انصاری از لار فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۴:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

58486650 یکشنبه 1398/01/11 یکشنبه 11/01/1398 58 48 66 50
یوسف بسطامی از سمنان. خرید در روزهای شنبه 1398/01/03، سه شنبه 1398/01/06، چهارشنبه 1398/01/07، پنج شنبه 1398/01/08 و جمعه 1398/01/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

1879121899 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 18 79 12 18 99
نعمت اله سیروانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای چهارشنبه 1398/01/07، پنج شنبه 1398/01/08 و جمعه 1398/01/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

1073681082 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 10 73 68 10 82
سمیرا عبداله زاده از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

95878849 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 95 87 88 49
آرش هوشيار از مرودشت فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

26420359 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 26 42 03 59
صالح ستاوی از اهواز خوزستان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

10566550 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 10 56 65 50
صغری جعفری از سمنان. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

52521485 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 52 52 14 85
علی سپاسدار از سبزوار خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

70318066 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 70 31 80 66
محسن میرزایی از رشت گیلان. خرید 277 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

64029405 شنبه 1398/01/10 شنبه 10/01/1398 64 02 94 05
رضا قاسم زاده از بیجار کردستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

78982508 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 78 98 25 08
مهدی حسنلو از رنجان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

11978228 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 11 97 82 28
مریم جمال آبادی از شیراز فارس. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

70013787 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 70 01 37 87
سحر ظفری از تکاب آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

80097168 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 80 09 71 68
امیر خویباری از سیرجان کرمان. خرید 370 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

98571596 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 98 57 15 96
مسعود دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

52381237 جمعه 1398/01/09 جمعه 09/01/1398 52 38 12 37
فرشته حسن بیگی از اراک مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

52539303 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 52 53 93 03
اسماعیل راستگو از ملایر همدان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

67708584 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 67 70 85 84
علی بشيري از سنقر کرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

54055398 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 54 05 53 98
مریم خادمی از بندرعباس هرمزگان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۷:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

60362014 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 60 36 20 14
امیرعلی ترابي نژاد از اردبیل. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

22192854 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 22 19 28 54
سارا دهقاني از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

13527842 پنجشنبه 1398/01/08 پنجشنبه 08/01/1398 13 52 78 42
رامین نینوایی از شیراز فارس. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

46321423 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 46 32 14 23
مریم عتابی از اهواز خوزستان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

16977569 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 16 97 75 69
علیرضا افسربيگي از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

81755378 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 81 75 53 78
مینا گودرزي از قرچک تهران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

52372661 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 52 37 26 61
میثم شريفی از اراک مرکزی. خرید 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

21306030 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 21 30 60 30
حمید مطیری از ایلام. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

38537007 چهارشنبه 1398/01/07 چهارشنبه 07/01/1398 38 53 70 07
حنانه روحانی از محمودآباد مازندران. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

77972678 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 77 97 26 78
حسن روحی از بوئين زهرا قزوین. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

97766125 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 97 76 61 25
مینو ارجمند از شاهرود سمنان. .خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

84443906 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 84 44 39 06
فاطمه فرخاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

73020137 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 73 02 01 37
مهدی قرقانی از زرین شهر اصفهان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

67356515 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 67 35 65 15
محبوبه هنرمند از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۷:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

18023247 سه شنبه 1398/01/06 سه شنبه 06/01/1398 18 02 32 47
سید صادق موسوی از قم. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۳:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

16706467 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 16 70 64 67
ستایش اكرمی از یزد. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

10892864 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 10 89 28 64
سعید نجاریان از بهبهان خوزستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

26639776 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 26 63 97 76
فاطمه شامانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

57302187 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 57 30 21 87
ژاله افرازه از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 157 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

76085905 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 76 08 59 05
فرهاد اسماعيلي زاده از تکاب آذربایجان غربی. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

18797046 دوشنبه 1398/01/05 دوشنبه 05/01/1398 18 79 70 46
علیرضا محمدزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 157 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

25360941 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 25 36 09 41
حسین خلف خانی از ارومیه آذربایجان‌غربی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

29770272 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 29 77 02 72
علی همایونی از بابل مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

94904562 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 94 90 45 62
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

89334591 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 89 33 45 91
رضا محمدپناه از رشت گیلان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

12408441 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 12 40 84 41
محمد اصغری از کرج البرز. خرید 434 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

99415003 یکشنبه 1398/01/04 یکشنبه 04/01/1398 99 41 50 03
محمدرضا كاظمی از زرین شهر اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1397/12/25، یکشنبه 1397/12/26، دوشنبه 1397/12/27، چهارشنبه 1397/12/29 و جمعه 1398/01/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

1954665801 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 19 54 66 58 01
سمیه کرامتی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/12/26، سه شنبه 1397/12/28، چهارشنبه 1397/12/29 و جمعه 1398/01/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

6969389690 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 69 69 38 96 90
علی اشتری از خرم آباد لرستان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

45949200 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 45 94 92 00
نگین خلیلی از کرمانشاه. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

83097108 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 83 09 71 08
مسعود روشنایی از شهرری تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

40844145 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 40 84 41 45
شقایق حصاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

80015354 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 80 01 53 54
رسول عزتى از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 94 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

28103012 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 28 10 30 12
رضا مهدی نژاد از دامغان سمنان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

79896901 شنبه 1398/01/03 شنبه 03/01/1398 79 89 69 01
زهرا اشرفی از دامغان سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۸:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

23992502 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 23 99 25 02
مهدی منافی از اردبیل. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

57270718 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 57 27 07 18
نیلوفر خيرانديش از شمیرانات تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

62042592 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 62 04 25 92
حسين شیخ شعاعی از کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

87317481 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 87 31 74 81
عارفه مفتاحی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

40757884 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 40 75 78 84
میلاد جوزيان از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

55983285 جمعه 1398/01/02 جمعه 02/01/1398 55 98 32 85
محمدعلی عبداللهی از کرمان. خرید 184 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

77829894 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 77 82 98 94
محمد شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

68920563 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 68 92 05 63
امین خميدی از اهواز خوزستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۸:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

74626421 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 74 62 64 21
مسعود چمنی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۰:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

67782010 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 67 78 20 10
علی حسینعلی زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

99745878 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 99 74 58 78
مهدی پاک پور از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

89392821 پنجشنبه 1398/01/01 پنجشنبه 01/01/1398 89 39 28 21
اعظم منصوری از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

18461503 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 18 46 15 03
مسعود چوپانی از محمدشهر البرز. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

87884985 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 87 88 49 85
فاطمه محب زاده از شهر ری تهران. خرید 52 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۱:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

49724951 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 49 72 49 51
خاطره‌ نصر از جهرم فارس. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

68224220 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 68 22 42 20
منصور شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 96 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

11643157 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 11 64 31 57
حامد امیری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

20791878 چهارشنبه 1397/12/29 چهارشنبه 29/12/1397 20 79 18 78
روح اله رهبرپور از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

51019944 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 51 01 99 44
فریبا سالاروند از خرم آباد لرستان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

85223419 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 85 22 34 19
هلما داورزنی از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

19982009 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 19 98 20 09
حمیدرضا عابدیان از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۳۳
برنده جایزه 301 سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

15140351 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 15 14 03 51
ارمغان یگانی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۵:۴۸
برنده جایزه 301 سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

75750106 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 75 75 01 06
مجتبی همت‌نیا از بوشهر. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

13389524 سه شنبه 1397/12/28 سه شنبه 28/12/1397 13 38 95 24
سجاد حجتی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۷:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

56124792 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 56 12 47 92
فیروزه حاجی زاده از اردبیل. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

13276271 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 13 27 62 71
فرزاد درویشی از کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

38377719 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 38 37 77 19
مریم قاسم پور از خرم آباد لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۱:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

99319126 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 99 31 91 26
داود اله داديان از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

33222247 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 33 22 22 47
عبداللطيف نارویی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

41814558 دوشنبه 1397/12/27 دوشنبه 27/12/1397 41 81 45 58
محمدرضا آزادنسب از اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۰:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

20754161 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 20 75 41 61
بشیر حاجی زاده از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

27733805 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 27 73 38 05
لیلا افشاری از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

79868608 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 79 86 86 08
مهدی حلاجان از سمنان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

98871648 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 98 87 16 48
میترا ترکمان از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

61546904 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 61 54 69 04
رضا مدرسی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

22902076 یکشنبه 1397/12/26 یکشنبه 26/12/1397 22 90 20 76
آرزو رحیمی از هرسین کرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1397/12/18، یکشنبه 1397/12/19، دوشنبه 1397/12/20، سه شنبه 1397/12/21، چهارشنبه 1397/12/22 ، پنجشنبه 1397/12/23 و جمعه 1397/12/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

9308852110 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 93 08 85 21 10
محسن منتظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/12/19، دوشنبه 1397/12/20، پنجشنبه 1397/12/23 و جمعه 1397/12/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

2756893830 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 27 56 89 38 30
باقر ضمیری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

22641190 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 22 64 11 90
مهدی صالحی از آمل مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۸:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

55844984 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 55 84 49 84
علیرضا نجفی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

68358158 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 68 35 81 58
ماجد عاصف زاده از شوش خوزستان. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

12982020 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 12 98 20 20
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ صفوی از شهریار تهران. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

28841211 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 28 84 12 11
احمد سعيدلو از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

50985641 شنبه 1397/12/25 شنبه 25/12/1397 50 98 56 41
عادل سلیمی راد از اراک مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۷:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

22879355 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 22 87 93 55
مرتضی يارمحمديان از اصفهان. خرید 91 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

46358399 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 46 35 83 99
محسن علی دوستی از شیراز فارس. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

53826598 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 53 82 65 98
اعظم قريشيان از آبادان خوزستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

82481621 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 82 48 16 21
امیر ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 7 میلیون و 635 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

16502703 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 16 50 27 03
زهرا عادلی از نهاوند همدان. خرید 282 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

43874949 جمعه 1397/12/24 جمعه 24/12/1397 43 87 49 49
امین محمودی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۷:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

58781745 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 58 78 17 45
صادق احمدی از فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

18039813 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 18 03 98 13
معصومه صولتی از بوشهر. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

41465640 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 41 46 56 40
زهرا قرغی از شاهرود سمنان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

32817792 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 32 81 77 92
محمدکاظم مرادگنجه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

15786101 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 15 78 61 01
مهدی طلوعی از تهران. خرید 4 میلیون و 653 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

68739835 پنجشنبه 1397/12/23 پنجشنبه 23/12/1397 68 73 98 35
مصطفي حاجي زاده از سیریک هرمزگان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۸:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

32393460 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 32 39 34 60
حسین فرزی از اسفراين خراسان شمالی. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

48419524 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 48 41 95 24
جواد شاه رجبيان از تهران. خرید 94 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

13335015 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 13 33 50 15
سیامک فامیل ربیعی از کرج البرز . خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

35947668 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 35 94 76 68
مریم مکرم از ساوه مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

54652627 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 54 65 26 27
رامین نینوایی از شیراز فارس. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

65859101 چهارشنبه 1397/12/22 چهارشنبه 22/12/1397 65 85 91 01
شبنم دشتی از کیش هرمزگان. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

61109366 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 61 10 93 66
هلما داورزنی از مشهد خراسان رضوی. خرید 47 هزار تومانی کتاب ساعت: ۰۷:۱۱:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

71446801 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 71 44 68 01
صابر دماوندی از بندرانزلی گیلان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

59102585 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 59 10 25 85
مهسا محبی از زنجان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

34100886 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 34 10 08 86
فرشيد نصراللهي از اصفهان. خرید 344 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

54679057 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 54 67 90 57
آرمان حكمتي يار از كرمانشاه. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

95365688 سه شنبه 1397/12/21 سه شنبه 21/12/1397 95 36 56 88
اکبرمحمدنژاد از ملکان آذربایجان شرقی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۴:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

65756301 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 65 75 63 01
هاجر مقنی باشی از یزد. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

32446858 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 32 44 68 58
علی پهلوان از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

77199847 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 77 19 98 47
نادر كمالی جعفرآبادی از رفسنجان کرمان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

70391182 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 70 39 11 82
سهیلا استادپور از نکا مازندران. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

98139747 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 98 13 97 47
فواد منصوری از سنندج کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

27200424 دوشنبه 1397/12/20 دوشنبه 20/12/1397 27 20 04 24
مصطفي بردباري از فسا فارس. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

26840286 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 26 84 02 86
نرجس ابوالقاسمی از تهران. خرید 97 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۸:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

61336595 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 61 33 65 95
مسعود آقاخانی از ملایر همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

35388935 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 35 38 89 35
قنبر سعیدی از اردبیل. خرید 141 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

20860950 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 20 86 09 50
مژگان حاجیانی از شیراز فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

46616382 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 46 61 63 82
علی یغمایی از اصفهان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

85694610 یکشنبه 1397/12/19 یکشنبه 19/12/1397 85 69 46 10
علی نجفی از مهران ایلام. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

40934823 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 40 93 48 23
مهدی رجایی از تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1397/12/12،دوشنبه 1397/12/13، سه شنبه 1397/12/14، چهارشنبه 1397/12/15 و جمعه 1397/12/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

4966855729 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 49 66 85 57 29
تیمور ملکی از اهواز خوزستان. خرید در خرید در روزهای شنبه 1397/12/11، یکشنبه 1397/12/12، دوشنبه 1397/12/13، چهارشنبه 1397/12/15 و جمعه 1397/12/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

8211053570 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 82 11 05 35 70
مهدی نحوی از اهواز خوزستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۹:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

65314245 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 65 31 42 45
فاطمه خالدی برهنه از لردگان چهارمحال بختیاری. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

48916335 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 48 91 63 35
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ هدایی مطلق از شهریار تهران. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

64624671 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 64 62 46 71
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 341 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

79688879 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 79 68 88 79
جواد حمداله زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

46328024 شنبه 1397/12/18 شنبه 18/12/1397 46 32 80 24
معصومه دلیری از تاکستان قزوین. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

92318246 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 92 31 82 46
سمانه زارع از مهریز یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

38378232 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 38 37 82 32
وحید سروستانی از ایذه خوزستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۹:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

14818445 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 14 81 84 45
حامد شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

92699549 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 92 69 95 49
الهام پناهی از سنقر کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

48900167 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 48 90 01 67
هاشم مختارزاده از بوکان آذربایجان غربی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

20335705 جمعه 1397/12/17 جمعه 17/12/1397 20 33 57 05
مجيد بهرروزاده از میناب هرمزگان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

23973533 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 23 97 35 33
آرزو رحیمی از هرسین کرمانشاه. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۳:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

94761087 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 94 76 10 87
حجت اربابی از کنارک سیستان و بلوچستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

48925145 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 48 92 51 45
هلما حق شنو از صومعه‌سرا گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

11373105 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 11 37 31 05
سمیرا صفار از نائین اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

63266381 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 63 26 63 81
حامد اسمعيل زاده از کرمان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۸:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

57715542 پنجشنبه 1397/12/16 پنجشنبه 16/12/1397 57 71 55 42
محمد خداوردی از زنجان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

12426414 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 12 42 64 14
معصومه اباذری از شهرری تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

13355940 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 13 35 59 40
امیرحسین ايماني مهر از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

17901171 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 17 90 11 71
عبدالرسول کریمی از دزفول خوزستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

53148925 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 53 14 89 25
سمانه معارفي از سبزوار خراسان رضوی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

55151777 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 55 15 17 77
محسن علی دوستی از شیراز فارس. خرید 356 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

29434964 چهارشنبه 1397/12/15 چهارشنبه 15/12/1397 29 43 49 64
عبداله کهرازهی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

34588963 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 34 58 89 63
مرتضی محمدی نژاد از فیروزآباد فارس. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

11924902 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 11 92 49 02
رضا نعامی از اهواز خوزستان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

42863720 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 42 86 37 20
عارف امیری از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

53928719 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 53 92 87 19
محمد صادق عروجی از خمین مرکزی. خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

73349316 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 73 34 93 16
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ يوسفخانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

87306080 سه شنبه 1397/12/14 سه شنبه 14/12/1397 87 30 60 80
علی عارف نسب از باقرشهر تهران. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

12573599 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 12 57 35 99
فاطمه حسن پوری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 97 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

69588059 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 69 58 80 59
نرگس قضایی از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

22819092 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 22 81 90 92
مسعود حسنلو از زنجان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۱:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

37286987 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 37 28 69 87
زینت پيری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

17763260 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 17 76 32 60
علی اکبر پاينده پور از ایلام. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

42189995 دوشنبه 1397/12/13 دوشنبه 13/12/1397 42 18 99 95
عباس قربانی از مهدی شهر سمنان. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

39601934 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 39 60 19 34
مسعود سراج از تهران. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۴:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

25465331 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 25 46 53 31
یاشار محمدزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

76407787 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 76 40 77 87
محمد دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

89514352 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 89 51 43 52
مهسا خيرانديش از اقلید فارس. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

87803838 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 87 80 38 38
نازنين عزت زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

51443882 یکشنبه 1397/12/12 یکشنبه 12/12/1397 51 44 38 82
مجيد قموشی از تاكستان قزوين. خرید در روزهای شنبه 1397/12/04، یکشنبه 1397/12/05، پنجشنبه 1397/12/09 و جمعه 1397/12/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

3908878374 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 39 08 87 83 74
سمانه عبدالله زاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید در روزهای دوشنبه 1397/12/06، سه شنبه 1397/12/07، چهارشنبه 1397/12/08 و جمعه 1397/12/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

6477288390 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 64 77 28 83 90
آرمان رستگار از گرگان گلستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

33899307 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 33 89 93 07
رضا فريادی از ایلام. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

78824666 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 78 82 46 66
شهاب الدین رحمانی از بندر دیلم بوشهر. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

57849852 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 57 84 98 52
فخری صحابی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

33954740 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 33 95 47 40
احسان واعظی از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۲:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

17759472 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 17 75 94 72
سجاد مسیح خواه از اصفهان. خرید 188 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

96377591 شنبه 1397/12/11 شنبه 11/12/1397 96 37 75 91
حسين فروتن از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

20504516 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 20 50 45 16
حمید شاه محمدی از کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

64125154 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 64 12 51 54
ملیحه رحمانی از پاکدشت تهران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

99464406 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 99 46 44 06
عباس زرشناس از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

65321452 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 65 32 14 52
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 470 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

81164248 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 81 16 42 48
فاطمه قدمی از سمنان. خرید 94 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

13562077 جمعه 1397/12/10 جمعه 10/12/1397 13 56 20 77
حسین قاسمی از کوار فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

68830205 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 68 83 02 05
هادی پاینده از رامهرمز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

53779072 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 53 77 90 72
ابوذر پورنصیری از بافت کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

64030099 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 64 03 00 99
سیما نظری از شهرری تهران. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۴:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

87981627 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 87 98 16 27
حامد تقوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

84413445 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 84 41 34 45
محسن افکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 134 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

94289507 پنجشنبه 1397/12/09 پنجشنبه 09/12/1397 94 28 95 07
زهرا حسینی از کرمانشاه. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۷:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

85447778 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 85 44 77 78
محمدمهدی تیموری از فردوس خراسان جنوبی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

57487845 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 57 48 78 45
امین مرادی از خدابنده زنجان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۶:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

64113793 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 64 11 37 93
محمدباقر مطیعی از قم. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

56866664 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 56 86 66 64
ماهرخ بهبودی از کرج البرز. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

33357554 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 33 35 75 54
مهدی فرخيان از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

49323070 چهارشنبه 1397/12/08 چهارشنبه 08/12/1397 49 32 30 70
محسن دمیری از شیراز فارس. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

88061598 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 88 06 15 98
زینب امیری از زرند کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

57247272 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 57 24 72 72
الناز قلاوند از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

71599549 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 71 59 95 49
حسین فياضی از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

36410996 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 36 41 09 96
علی کاظمی سبزوار خراسان رضوی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

23090424 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 23 09 04 24
هاجر نراقي از تهران. خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

63944152 سه شنبه 1397/12/07 سه شنبه 07/12/1397 63 94 41 52
علیرضا فیاض از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

18485050 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 18 48 50 50
سمانه فخاری از بندرعباس هرمزگان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۷:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

66512090 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 66 51 20 90
مسعود رهبر از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

29944852 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 29 94 48 52
سجاد مسیح خواه از اصفهان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

95903688 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 95 90 36 88
زهرا سخاوتی خواه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

31428766 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 31 42 87 66
اقدس ترابی زاده از سبزوار خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

93661220 دوشنبه 1397/12/06 دوشنبه 06/12/1397 93 66 12 20
لیلا سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

78282678 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 78 28 26 78
محرم نوری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

69597907 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 69 59 79 07
مریم اسلامي خطير از قائم شهر مازندران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

71224833 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 71 22 48 33
زهرا رونقی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

28723220 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 28 72 32 20
حامد فاروقی از صحنه کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

56878513 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 56 87 85 13
محمد آزادی از مریوان کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

12290595 یکشنبه 1397/12/05 یکشنبه 05/12/1397 12 29 05 95
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1397/11/27،دوشنبه 1397/11/29، سه شنبه 1397/11/30، چهارشنبه 1397/11/01، پنج شنبه 1397/11/02 و جمعه 1397/11/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

5942635473 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 59 42 63 54 73
عارفه مشفقي از مشهد خراسان شمالی. خرید در روزهای دوشنبه 1397/11/29، سه شنبه 1397/11/30، پنج شنبه 1397/11/02 و جمعه 1397/11/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

8195521702 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 81 95 52 17 02
سید محمود موسوی از دزفول خوزستان. خرید 52 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

18327872 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 18 32 78 72
الهه ربانی از شیراز فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

10501500 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 10 50 15 00
جواد شاهبازي از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

36750005 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 36 75 00 05
علی حبيبی از شیراز فارس خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

89559698 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 89 55 96 98
عليرضا تقی زاده از کرج البرز. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

67921744 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 67 92 17 44
امیر خویباری از سیرجان کرمان. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

61173447 شنبه 1397/12/04 شنبه 04/12/1397 61 17 34 47
موسی درزاده از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

68459462 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 68 45 94 62
معصومه علوی مرام از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

25374199 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 25 37 41 99
رضا رسول پور از خرمشهر خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

30546772 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 30 54 67 72
معصومه حیدری از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

19776405 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 19 77 64 05
سید حسین میری از شاهرود سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

63207428 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 63 20 74 28
حجت يعقوبی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

67443916 جمعه 1397/12/03 جمعه 03/12/1397 67 44 39 16
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

79424164 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 79 42 41 64
محمد شجاعی از اردبیل. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

94648933 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 94 64 89 33
حامد ترابي از خمین مرکزی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

43238255 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 43 23 82 55
آزاده حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

30620095 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 30 62 00 95
ماجد دومیری از اهواز خوزستان. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

24767029 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 24 76 70 29
ریحانه سرمد از شیراز فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

66490242 پنجشنبه 1397/12/02 پنجشنبه 02/12/1397 66 49 02 42
محسن دارایی از شاهرود سمنان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

10287126 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 10 28 71 26
امیر حاجيان پور از کرمانشاه. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

21552199 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 21 55 21 99
امین خالدی از رامشير خوزستان. خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

65241548 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 65 24 15 48
رضا فتحی هفشجانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

63832469 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 63 83 24 69
محسن شريفی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 219 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

10301519 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 10 30 15 19
مینا نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

14510440 چهارشنبه 1397/12/01 چهارشنبه 01/12/1397 14 51 04 40
ﺯﻳﻨﺐ نسیانی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 27 زار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

13530624 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 13 53 06 24
محمد ابرکانی از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

45225496 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 45 22 54 96
حامد انصافی از رشت گیلان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

51971819 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 51 97 18 19
فرزانه ناصحی از اصفهان. خرید 124 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

90801280 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 90 80 12 80
احسان رحمتی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

75609189 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 75 60 91 89
جلال صابری از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

94222441 سه شنبه 1397/11/30 سه شنبه 30/11/1397 94 22 24 41
زینب فخر از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

30816126 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 30 81 61 26
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

18381039 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 18 38 10 39
بهناز آذرم از قائم شهر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

31458792 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 31 45 87 92
زهرا دواتگری از اردبیل. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۸:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

96895614 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 96 89 56 14
رحیم احمدپور از زنجان. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

61637069 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 61 63 70 69
ستایش صفری از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

40277707 دوشنبه 1397/11/29 دوشنبه 29/11/1397 40 27 77 07
سمانه براتی از خميني شهر اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

73286104 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 73 28 61 04
مهدي ربیعی از آبادان خوزستان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

97843658 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 97 84 36 58
پرستو مهرجردی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

42587112 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 42 58 71 12
بهاره طوسي از ساري مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

54836956 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 54 83 69 56
هادی فاتحی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 147 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

55439955 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 55 43 99 55
جواد پسنديده از فاروج خراسان شمالی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

33824100 یکشنبه 1397/11/28 یکشنبه 28/11/1397 33 82 41 00
اسحاق نجفی از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1397/11/20 ، یکشنبه 1397/11/21 پنجشنبه 1397/11/25 و جمعه 1397/11/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

5407760671 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 54 07 76 06 71
ماهرخ سلطانی پور از شهرضا اصفهان. خرید در روزهای سه شنبه 1397/11/23، چهارشنبه 1397/11/24، پنجشنبه 1397/11/25 و جمعه 1397/11/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

8080347324 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 80 80 34 73 24
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۱:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

57451874 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 57 45 18 74
حنانه روحانی از محمودآباد مازندران. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

31016193 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 31 01 61 93
محمدحسین مهدوی از نهاوند همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

96491007 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 96 49 10 07
رجبعلی کاظمی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۶:۲۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

22114452 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 22 11 44 52
الناز میرباقری از اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

74322228 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 74 32 22 28
سیدمجید آقامیری از مشهد خراسان رضوی. خرید 339 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

22417668 شنبه 1397/11/27 شنبه 27/11/1397 22 41 76 68
حسن موسی زاده از مرند آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۹:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

107205 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 10 72 05
محراب منصوری از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

25501887 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 25 50 18 87
محدثه احمدی از قم. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

87762786 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 87 76 27 86
سجاد مسیح خواه از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

46155550 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 46 15 55 50
حجت برازنده از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

46932536 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 46 93 25 36
مهران طالب زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

64408284 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 64 40 82 84
محمد يزدان پناه از برازجان بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

98652613 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 98 65 26 13
رضا الیاسی از تفرش مرکزی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

50878185 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 50 87 81 85
ندا برزگر از شهركرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

69881582 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 69 88 15 82
سحر ظفری از تکاب آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

28663604 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 28 66 36 04
حامد لفتاوي از اهواز خوزستان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

94764235 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 94 76 42 35
صغری مهدوی نصر از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

67229979 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 67 22 99 79
مرتضی حمدالهی از شهرری تهران. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

90519586 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 90 51 95 86
هما شمس از سبزوار خراسان رضوی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

43645262 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 43 64 52 62
هانیه مدبری از قم. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

12822656 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 12 82 26 56
زهرا كناركوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

13646008 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 13 64 60 08
عارف امیری از سنندج کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

82831912 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 82 83 19 12
رامین نصيري از لامرد فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

43157914 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 43 15 79 14
امین مختاري از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

70157704 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 70 15 77 04
دانيال سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

67415787 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 67 41 57 87
صبا سروآبادی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

85001620 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 85 00 16 20
حسین پارسافر از ساری مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

12446568 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 12 44 65 68
مهدی داودي از کرج البرز. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

88262335 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 88 26 23 35
مهدیه حاتمی از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

25414823 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 25 41 48 23
فاطمه اردخانی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

96713358 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 96 71 33 58
عبدالنعيم خوش بيان از بهبهان خوزستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

53977602 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 53 97 76 02
ناصر حاجبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

67993658 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 67 99 36 58
مهيا علیایی نژاد از تهران. خرید 351 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

69418258 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 69 41 82 58
ابراهیم مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 187 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

97832244 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 97 83 22 44
علیرضا صرامی از خمینی شهر اصفهان. خرید 11 میلیون و 606 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

32928326 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 32 92 83 26
عبداله بهادرانی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

65224824 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 65 22 48 24
حسین نعمت زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

82615650 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 82 61 56 50
مریم تيموري از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

90961561 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 90 96 15 61
مرتضی يارمحمديان از اصفهان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

62708302 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 62 70 83 02
اکرم ایمانی از ورامین تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

24697037 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 24 69 70 37
عبداله رعنایی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

78665346 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 78 66 53 46
سعید حيدری از بانه کردستان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/11/14، پنج شنبه 1397/11/18 و جمعه 1397/11/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

5094581295 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 50 94 58 12 95
اعظم ايزديار از کرج البرز. خرید در روزهای شنبه 1397/11/13 ، دوشنبه 1397/11/15 ، سه شنبه 1397/11/16، چهارشنبه 1397/11/17 و جمعه 1397/11/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

2828334128 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 28 28 33 41 28
مهدی باباولی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

10443779 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 10 44 37 79
حسین صالحيان از سمنان. خرید27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

23013509 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 23 01 35 09
مه لقا مصطفي زاده از سلماس آذربایجان غربی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

52342528 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 52 34 25 28
طاهره رحمانی پناه از تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

41096549 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 41 09 65 49
احمد صدیق از نی ريز فارس. خرید 144هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

58623879 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 58 62 38 79
مختار عبدالهی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

27092086 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 27 09 20 86
سانیا علی محمدی از رشت گيلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

23007913 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 23 00 79 13
مهدی حاجي پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۲:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

17903435 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 17 90 34 35
فرید بداوی از اهواز خوزستان. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

28169603 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 28 16 96 03
محمد رشید از اهر آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

11110228 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 11 11 02 28
امين مسلمی زاده از سيرجان کرمان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

73222307 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 73 22 23 07
مجتبی همتی نژاد از کرمانشاه. خرید 3 میلیون و 733 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

36272642 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 36 27 26 42
سمانه فخاری از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

90790766 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 90 79 07 66
رضا فتحی هفشجانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 53 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

62103329 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 62 10 33 29
الیاس محمدخانی از اهواز خوزستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

75094483 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 75 09 44 83
فرشاد مطهری از قدس تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

73872675 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 73 87 26 75
رزیتا چهره آذر از البرز کرج. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

56374435 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 56 37 44 35
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

91551993 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 91 55 19 93
سیما سپاسي نیا از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

47693882 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 47 69 38 82
نازنين مشتاقی از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

64430167 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 64 43 01 67
محیا عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

36645402 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 36 64 54 02
عباسعلی قادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

88876465 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 88 87 64 65
زینب مرادزاده از همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

62688018 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 62 68 80 18
کیوان ضیایی از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

84971586 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 84 97 15 86
سامان خیرالهی از ایلام. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

39775294 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 39 77 52 94
شهاب الدین رحمانی از بندر دیلم بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

75580501 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 75 58 05 01
پدرام اسدپور از اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

34482192 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 34 48 21 92
علی محمودی از قم. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

89478752 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 89 47 87 52
مهرانه رفیعی مقدم از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

10132531 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 10 13 25 31
داود شريعت از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

80784645 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 80 78 46 45
زهره اكبری بنی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

10769033 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 10 76 90 33
سمانه منتظری از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

72080798 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 72 08 07 98
محمود تارم از جيرفت کرمان. خرید 461 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

82208890 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 82 20 88 90
مهین عباسی از رشت. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

55255418 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 55 25 54 18
مطهره عابدینی از قائن خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

64986328 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 64 98 63 28
میثم هادی نسب از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

70106343 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 70 10 63 43
نرگس ثناخواه از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

66009658 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 66 00 96 58
حمید محمودی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

63767323 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 63 76 73 23
فریبا اشرفی از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

34469743 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 34 46 97 43
طالب مبصری از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

42828054 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 42 82 80 54
مطهره ميرشكار از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 279 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

58739980 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 58 73 99 80
زهره محمدی از ایلام. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

23622060 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 23 62 20 60
سید جابرعلوی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید در روزهای سه شنبه 1397/11/09، چهارشنبه 1397/11/10، پنج شنبه 1397/11/11و جمعه 1397/11/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

7941804607 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 79 41 80 46 07
شیرین عبدالرسولی از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1397/11/07 ، سه شنبه 1397/11/09، پنج شنبه 1397/11/11و جمعه 1397/11/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

3394314638 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 33 94 31 46 38
علیرضا افسربيگي از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

34901245 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 34 90 12 45
عادل چایچی از لنگرود گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۵:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

15068848 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 15 06 88 48
اسحاق مراديان از میناب هرمزگان. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

82602832 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 82 60 28 32
عبدالله سليمان شعار از بندرگناوه بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۵:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

93837465 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 93 83 74 65
وحید فرخی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

28695381 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 28 69 53 81
سعید كرمی از کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

99062459 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 99 06 24 59
محمود شهركی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

46628232 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 46 62 82 32
عباسعلی قادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

24190277 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 24 19 02 77
پريسا طهماسبي از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

75454894 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 75 45 48 94
یحیی نورقلی پور از بندرانزلی گیلان. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

67488769 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 67 48 87 69
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

43799057 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 43 79 90 57
عیسی تاجی زمان از میناب هرمزگان. خرید 3 میلیون و 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

83216364 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 83 21 63 64
محیا عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

12032084 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 12 03 20 84
ستایش اكرمی از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

62315290 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 62 31 52 90
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

45998075 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 45 99 80 75
حمید آراسته از شیراز فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

76808423 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 76 80 84 23
نازنین زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

15601008 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 15 60 10 08
حسين پسنديده فر از سرخس خراسان رضوی. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

12190041 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 12 19 00 41
کیوان مجلسی از اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۴:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

39332278 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 39 33 22 78
مهدی گوهری از سبزوار خرسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

36320687 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 36 32 06 87
مرجانه هادی نسب از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

84035465 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 84 03 54 65
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

57498573 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 57 49 85 73
سحر ظفری از تکاب آذربایجان غربی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۶:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

93120203 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 93 12 02 03
حمید عزیزی از میناب هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

70143872 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 70 14 38 72
سید صادق طباطبايی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

83612410 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 83 61 24 10
جعفر سپهوندي از تهران. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

95654920 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 95 65 49 20
هاجر نبی زاده از کرمان. خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

67230515 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 67 23 05 15
سلماز نجاتی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

23685045 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 23 68 50 45
بشیر حسن پور از مرودشت فارس. خرید 164 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

79208666 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 79 20 86 66
هلما داورزنی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

54262577 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 54 26 25 77
محمد عليشاهي راويز از رفسنجان کرمان. خرید 294 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

12267298 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 12 26 72 98
لیلی میرجلیلی از اهواز خورستان. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

36815921 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 36 81 59 21
اسماعیل راستگو از ملایر همدان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

90417992 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 90 41 79 92
صادق قرائي از تهران. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

98532318 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 98 53 23 18
رضا فاطمی وند از کرمانشاه. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

40915439 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 40 91 54 39
آزاده حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

17121644 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 17 12 16 44
اسمعيل عبدالعليان از رامسر مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

10724983 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 10 72 49 83
جواد خماری از اهواز خوزستان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

23514523 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 23 51 45 23
یعقوب سنگیان از اصفهان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

50339617 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 50 33 96 17
سمیه رضوانی از همدان. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۱۶
برنده جایزه 3سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

47175373 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 47 17 53 73
آزاده بهشتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

71726791 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 71 72 67 91
مصطفی عمادی خواه از سبزوار خراسان رضوی. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.40 برابر محاسبه و به 12 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

25860905 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 25 86 09 05
فائضه سليمانی از شوش خوزستان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/30،دوشنبه 1397/11/01، سه شنبه 1397/11/02، چهارشنبه 1397/11/03، پنج شنبه 1397/11/04 و جمعه 1397/11/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

2238520188 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 22 38 52 01 88
سهراب مهدوی از کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/30، سه شنبه 1397/11/02، چهارشنبه 1397/11/03 و جمعه 1397/11/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

6366817852 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 63 66 81 78 52
داود امامی از اردبیل. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

20651109 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 20 65 11 09
هدایت خسروی از کرمانشاه. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

96274707 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 96 27 47 07
مهشید نصيرالاسلامي از اهواز خوزستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

20830487 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 20 83 04 87
علی كاظمی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 152 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

19243258 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 19 24 32 58
زهرا اقدامی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 439 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

91350311 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 91 35 03 11
احمد حزابيان از دزفول خوزستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

51219906 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 51 21 99 06
جواد باقری از قم. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

59118128 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 59 11 81 28
مرتضی حمدالهی از شهرری تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

41940919 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 41 94 09 19
ریحانه سرمد از شیراز فارس. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

81588104 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 81 58 81 04
زهرا پیوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

54768629 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 54 76 86 29
عارف نخعی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 3 میلیون و 737 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

90779006 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 90 77 90 06
محمدرضا حسنلو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 149 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

41032646 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 41 03 26 46
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ مبهوتی از ورامين تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

68347091 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 68 34 70 91
شبنم خدری از کرج البرز. خرید 158 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

49050318 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 49 05 03 18
سعيد سلطاني مقدم از شيراز فارس. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

12816283 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 12 81 62 83
قاسم نادری از همدان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

17527820 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 17 52 78 20
غلامحسين داوري نيا از ايلام. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

20025992 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 20 02 59 92
راحله بطحائی از آباده فارس. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

40822409 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 40 82 24 09
زهره محمدی از ایلام. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

52337813 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 52 33 78 13
فاطمه كدوری از کرمان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

69590758 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 69 59 07 58
محسن نصرتی از ملایر همدان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

38325281 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 38 32 52 81
مهسا اشعری از یزد. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

65348106 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 65 34 81 06
زهرا نوربخش از رشت گيلان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

75475677 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 75 47 56 77
شهباز کرم از بیجار کردستان. خرید 125 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

95046461 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 95 04 64 61
رضا مقامی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 53 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

75453006 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 75 45 30 06
طاهره خداوردی از شاهرود سمنان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

62226700 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 62 22 67 00
غلامعلی هاشمی از قم. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

31134745 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 31 13 47 45
فریده خاوريان از اسلام شهر تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

29964236 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 29 96 42 36
محمدعلی ماهريان از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

62960238 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 62 96 02 38
محمد علوانی از خرمشهر خوزستان. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

45528747 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 45 52 87 47
مهدی تكميلي از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

79786494 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 79 78 64 94
یکتا شاهدی از تنکابن مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

57049747 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 57 04 97 47
حنانه نصرولی از اهواز خوزستان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

32604358 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 32 60 43 58
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

90029435 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 90 02 94 35
میلاد جوزيان از سنندج کردستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

11486341 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 11 48 63 41
طاهره كريمی از قم. خرید 105 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

24102563 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 24 10 25 63
مرضیه بهرام زاده از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

48285995 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 48 28 59 95
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 399 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

80414234 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 80 41 42 34
غلامحسین فائزپور از قوچان خراسان رضوی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

49681362 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 49 68 13 62
مهدی مرادی از همدان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

55979792 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 55 97 97 92
زهرا گلردی از ساری مازندران. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

33162313 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 33 16 23 13
روح الله بیدار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 279 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

23381429 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 23 38 14 29
وحيد بيات
برنده جایزه کدشانس رند
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

50999950 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 50 99 99 50
زهرا مهدوی یار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/23، پنج شنبه 1397/10/27 و جمعه 1397/10/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

1168711173 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 11 68 71 11 73
جواد نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/22،دوشنبه 1397/10/24، سه شنبه 1397/10/25 و جمعه 1397/10/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

5837274896 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 58 37 27 48 96
سمانه صادقيان از فسا فارس. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۱:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

30405165 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 30 40 51 65
خير محمد بامری از ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 390 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

39504928 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 39 50 49 28
سمیه پوربابااحمدی از ساری مازندران. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

40433122 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 40 43 31 22
احسان جزائی کمره از اراک مرکزی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

76966350 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 76 96 63 50
محمد مهدی اسلامی از قائم شهر مازندران. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

18908570 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 18 90 85 70
حجت اله عباسي از قير فارس. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

24548631 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 24 54 86 31
جواد رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

10021624 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 10 02 16 24
حبیب مرادی ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 159 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

42164758 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 42 16 47 58
یاسر ريواز از رامهرمز خوزستان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

47281531 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 47 28 15 31
سيدحسام طاهري نيا از تهران. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

27910902 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 27 91 09 02
محمد وحیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 241 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

81886620 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 81 88 66 20
عباس حسن زاده از قم. خرید 319 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

52344070 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 52 34 40 70
ابوذر دهقانی از اقلید فارس. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

31723374 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 31 72 33 74
عبداله کهرازهی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

46176044 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 46 17 60 44
سارا نیستانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

18678728 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 18 67 87 28
محمد ميرزاخانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

87319168 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 87 31 91 68
سعید نقشبندی از سنندج کردستان. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

67732040 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 67 73 20 40
شبنم خدری از کرج البرز. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

52085212 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 52 08 52 12
علی محمودپور از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

27198569 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 27 19 85 69
سپهر زرين از سبزوار خراسان رضوی. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

98944008 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 98 94 40 08
احمد دارایی از سمنان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

46709500 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 46 70 95 00
مرجان قشونی از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

28201832 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 28 20 18 32
رضا حلوائی از کاشان اصفهان. خرید 239 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

87843341 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 87 84 33 41
زینب فیضی از مشهد خراسان رضوی. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

45191451 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 45 19 14 51
مسعود جلالیان از اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

39548525 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 39 54 85 25
پریسا دلخوش از رشت گیلان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

28549337 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 28 54 93 37
سجاد منيدري از مشهد خراسان رضوی. خرید 171 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

58443802 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 58 44 38 02
احمد حيدري از اهواز خوزستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

87961277 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 87 96 12 77
فاطمه مزیدی از شیراز فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

75263496 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 75 26 34 96
سياوش میرغیاثی از تهران. 228 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

97782236 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 97 78 22 36
عرفان خانی از همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۴:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

42166157 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 42 16 61 57
سعیده عزيزنژاد از كرمانشاه. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

48786763 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 48 78 67 63
نرگس طالبی از شاهرود سمنان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

15927199 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 15 92 71 99
مهران حشمتی از سنقر کرمانشاه. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

61374767 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 61 37 47 67
زهره فضائلی از یزد. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

92933110 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 92 93 31 10
محسن شريفی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

10859382 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 10 85 93 82
فاطمه محصولی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

55288128 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 55 28 81 28
علی کولیوند از همدان. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

48154721 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 48 15 47 21
حسین اکبرآبادی از کوار فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

85406319 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 85 40 63 19
مسعود زینعلی از قزوین. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۴:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

50317063 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 50 31 70 63
محسن منتظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

97339089 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 97 33 90 89
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

79909297 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 79 90 92 97
سیدحسین رضوی از قم. خرید در روزهای شنبه 1397/10/15، یکشنبه 1397/10/16،دوشنبه 1397/10/17، پنج شنبه 1397/10/20 و جمعه 1397/10/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

9859610724 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 98 59 61 07 24
معصومه طالبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/16،دوشنبه 1397/10/17، سه شنبه 1397/10/18، چهارشنبه 1397/10/19، پنج شنبه 1397/10/20 و جمعه 1397/10/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

2674879489 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 26 74 87 94 89
محسن شاهرخی از خرم‌آباد لرستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

85514934 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 85 51 49 34
محمد فيض اله نژاد از تهران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

48570179 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 48 57 01 79
حسین عجم از بيرجند خراسان جنوبی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

79816784 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 79 81 67 84
امیر سعیدی از دهبارز هرمزگان. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۰:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

17247143 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 17 24 71 43
پرستو مهرجردی از مشهد خراسان رضوی. خرید 314 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

33257044 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 33 25 70 44
سعید همتی از بیجار کردستان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

20518629 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 20 51 86 29
حبيب فوقاني از تهران. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۹:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

76377050 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 76 37 70 50
علی قطبی از کاشان اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

17272318 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 17 27 23 18
محبوبه ملاتبارفيروزجائي از بابل مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

68225092 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 68 22 50 92
حسین اسدی از اقلید فارس. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

31253169 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 31 25 31 69
زهرا منوچهری از ایلام. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

10614473 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 10 61 44 73
هادی سالاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

80257037 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 80 25 70 37
منا محمدی از لنگرود گیلان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

54435844 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 54 43 58 44
علی پهلوان از بندرعباس هرمزگان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

38136064 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 38 13 60 64
زهرا ورپشتي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

90051183 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 90 05 11 83
ايمان علمی از گنبد کاووس گلستان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

17406402 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 17 40 64 02
احسان غفاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 3 میلیون و 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

87034625 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 87 03 46 25
آرام زیوری از سنندج کردستان. خرید 146 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

60015498 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 60 01 54 98
سعيد سلطاني مقدم از شيراز فارس. خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

80644793 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 80 64 47 93
محیا راشکی از گرگان گلستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۵:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

37952394 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 37 95 23 94
رحمان مزینانی از تهران. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

23188242 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 23 18 82 42
سمیرا حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

52928198 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 52 92 81 98
ناصر شاهدادی از کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

27594371 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 27 59 43 71
مجید احمدی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

32858351 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 32 85 83 51
هلما عزيزی از کرج البرز. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

61351224 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 61 35 12 24
علیرضا فتحعلی از شیراز فارس. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

20059058 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 20 05 90 58
فرزانه اشرفی از ساری مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

30353875 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 30 35 38 75
لیلا قرباني از جاجرم خراسان شمالی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزارتومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

84398954 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 84 39 89 54
ايمان ضميری از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 133 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

94601016 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 94 60 10 16
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

54351000 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 54 35 10 00
سیدعلی درخشانی از اميديه خوزستان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

71563332 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 71 56 33 32
وحید اندیشه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

65015289 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 65 01 52 89
لیلی روزبهانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

40653768 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 40 65 37 68
مینا مطهری از تبریز آذزبایجان. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

54516732 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 54 51 67 32
میترا ترکمان از شیراز فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

91456693 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 91 45 66 93
فاطمه كشاكي از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

36702101 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 36 70 21 01
مصطفی علی پناهی از کرمانشاه. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزارتومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

46613544 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 46 61 35 44
سمانه منتظری از شاهرود سمنان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزارتومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

76355334 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 76 35 53 34
کلثوم مولوي وردنجاني از اصفهان. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۶:۱۵
برنده جایزه 301 هزارتومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

58153836 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 58 15 38 36
اسماعیل قانعی از یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزارتومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

19659135 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 19 65 91 35
مهران محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۱:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

54497117 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 54 49 71 17
عقيل بابازاده از تهران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

36112087 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 36 11 20 87
مسعود هاشم نژاد از مشهد خراسان رضوی . خرید در روزهای شنبه 1397/10/08، یکشنبه 1397/10/09،دوشنبه 1397/10/10، سه شنبه 1397/10/11، چهارشنبه 1397/10/12، پنج شنبه 1397/10/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

6822786105 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 68 22 78 61 05
ناصر ممتحنی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/08، سه شنبه 1397/10/11، چهارشنبه 1397/10/12، پنج شنبه 1397/10/13، جمعه 1397/10/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

3073272143 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 30 73 27 21 43
رمضان عابدی از گرگان گلستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

28077159 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 28 07 71 59
شهناز رحيم لو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

31086246 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 31 08 62 46
فاضل خسروی از سنندج کردستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

19760744 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 19 76 07 44
رضا عاشری از بوشهر. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

77431993 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 77 43 19 93
آرام قناديان از اسلام شهر تهران. خرید 138 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

56704071 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 56 70 40 71
حسین ده پناه از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

20215942 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 20 21 59 42
علی خلیلی از بناب آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

67527737 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 67 52 77 37
حمید رستمی از خرم آباد لرستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

59981049 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 59 98 10 49
محمد خمری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

10171902 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 10 17 19 02
فاطمه مزیدی از شیراز فارس. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

44597074 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 44 59 70 74
بهاره احمديان از میبد یزد. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

89018125 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 89 01 81 25
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران. خرید 239 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

27263023 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 27 26 30 23
زهره ارجمند پور از نيكشهر سیستان و بلوچستان شهر. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

10348233 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 10 34 82 33
احمد لطیفی از اراک مرکزی. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

58928733 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 58 92 87 33
جواد محجوب از سبزوار خراسان رضوی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

71695912 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 71 69 59 12
نواب بامری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

45325283 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 45 32 52 83
حامد فاروقی از صحنه کرمانشاه. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

37857384 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 37 85 73 84
مصطفی عمیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

86262233 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 86 26 22 33
امیر حاجيان پور از کرمانشاه . خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

78471813 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 78 47 18 13
بهزاد گورجی از اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

79730793 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 79 73 07 93
مهناز اسکندری از تهران. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

43041060 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 43 04 10 60
علی رادمهر از یزد. خرید 2 میلیون و 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

31690252 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 31 69 02 52
زینب یوسف خانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

28331930 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 28 33 19 30
جعفر اسدايي از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۸:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

52443158 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 52 44 31 58
هاجر طالب از نجف آباد اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

37717322 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 37 71 73 22
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

70241175 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 70 24 11 75
میثم اعلمی از تهران. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

39854917 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 39 85 49 17
حسین ترابی از سمنان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

61028550 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 61 02 85 50
زهرا سبحانی از کرمان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

25528133 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 25 52 81 33
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

92239157 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 92 23 91 57
علی اکبر مسعودی از اقلید فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

31332721 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 31 33 27 21
محمدرضا معماری از کاشان اصفهان. خرید 98 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

15311245 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 15 31 12 45
افسانه عابدی نژاد از قم. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

93410188 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 93 41 01 88
سحر پورمحی آبادی از کرمان. خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

12307016 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 12 30 70 16
یونس پهلوان از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

16138163 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 16 13 81 63
حبیب پیشوائی از بندرعباس هرمزگان. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

63971232 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 63 97 12 32
عاطفه معینی از خمین مرکزی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

68143967 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 68 14 39 67
مهناز ظهوريان از مشهد خراسان رضوی. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

22132259 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 22 13 22 59
فاطمه عرفانی از قم. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

35676845 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 35 67 68 45
علی جاودان از کهنوج کرمان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

95136061 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 95 13 60 61
رامین نوری پور از کرمانشاه. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

52627518 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 52 62 75 18
یوسف بسطامی از سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

87572641 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 87 57 26 41
سید احسان مصطفوی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/01، یکشنبه 1397/10/02، سه شنبه 1397/10/04، پنج شنبه 1397/10/06 ، جمعه 1397/10/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

2237175127 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 22 37 17 51 27
معصومه صيدي از همدان. خرید در روزهای چهارشنبه 1397/10/05، پنج شنبه 1397/10/06 ، جمعه 1397/10/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

6798472811 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 67 98 47 28 11
ارسلان براتی از کرمانشاه. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

38205239 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 38 20 52 39
ابراهیم نصیری از داراب فارس. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

45744200 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 45 74 42 00
روح اله مختار از بناب آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

28743055 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 28 74 30 55
ملیحه پزشکی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

73587485 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 73 58 74 85
سارا بقایی از اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

47206971 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 47 20 69 71
میشا باباجانی از اردکان یزد. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

51745983 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 51 74 59 83
الهه رسولی از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

86705642 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 86 70 56 42
بهنام ساکی از همدان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

42559267 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 42 55 92 67
عقيل بابازاده از تهران. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

54186544 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 54 18 65 44
محمدعلی غلامی از اصفهان. خرید 3 میلیون و 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

78476325 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 78 47 63 25
مهشید متقی از شهریار تهران. خرید 374 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

57520394 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 57 52 03 94
امین شورورزی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 243 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

68390575 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 68 39 05 75
رحیم حسين پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

12695158 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 12 69 51 58
مالک سابکی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

40966099 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 40 96 60 99
مريم نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

14358967 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 14 35 89 67
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 438 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۱۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

73236522 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 73 23 65 22
مرضیه دهقانی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

24232863 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 24 23 28 63
امید عبدی احمدآبادی از یزد. خرید 390 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

60504302 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 60 50 43 02
فریبا فتحی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

67504032 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 67 50 40 32
سهیل غفوری از تهران. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

25683695 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 25 68 36 95
ملیحه عبدالصمدی از پیشوا تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

43121866 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 43 12 18 66
سمانه حیدری از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

48907620 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 48 90 76 20
ایمان محمدی از ساری مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

62082661 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 62 08 26 61
محمد اربابی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

66621655 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 66 62 16 55
مرتضی نوروزی از شیراز فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

42535843 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 42 53 58 43
مهدی ترحمی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

89659383 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 89 65 93 83
موسی فولادی از ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

43529925 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 43 52 99 25
نازنین زهرا بارانی از گرگان گلستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

26900102 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 26 90 01 02
پروین مقدمی از زنجان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

67557490 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 67 55 74 90
جواد زكوی از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

88016338 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 88 01 63 38
خلیل ادیب از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

62694801 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 62 69 48 01
ابراهیم خلیلی از شهرکرد چهارمحال بختياري. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

41677276 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 41 67 72 76
فرزانه حاتمیان از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

75131927 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 75 13 19 27
یوسف راوند از کهنوج کرمان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

64624039 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 64 62 40 39
ناهید آذریان از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

90156341 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 90 15 63 41
غلامعلی سلیمی از همدان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

76439748 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 76 43 97 48
مسعود هاشم نژاد از مشهد خراسان رضوی. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

78248753 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 78 24 87 53
نرگس قراباغی از اراک مرکزی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

43349072 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 43 34 90 72
جعفر مهدوی از شاهرود سمنان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

77083262 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 77 08 32 62
هما محمدی از یزد. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

89135027 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 89 13 50 27
نوید خسروی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

41573226 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 41 57 32 26
رسول سعادت برين از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

53264865 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 53 26 48 65
شهلا پرويزی از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1397/09/24، یکشنبه 1397/09/25، دوشنبه 1397/09/26 ، سه شنبه 1397/09/27، چهار شنبه 1397/09/28، پنج شنبه 1397/09/29و جمعه 1397/09/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

1733152355 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 17 33 15 23 55
سانیا علی محمدی از رشت گيلان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/25، دوشنبه 1397/09/26 ، چهار شنبه 1397/09/28، پنج شنبه 1397/09/29و جمعه 1397/09/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

9366663610 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 93 66 66 36 10
ربابه بگلری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

79914323 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 79 91 43 23
جلال روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

27298683 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 27 29 86 83
هادی موحدی از قم. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۷:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

40678212 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 40 67 82 12
یکتا فروغی از کرمان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

10637210 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 10 63 72 10
معصومه شاهدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

50884153 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 50 88 41 53
حبیب شریفی از رامشیر خوزستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

61926289 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 61 92 62 89
زهره لواسانی از دماوند تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

37763073 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 37 76 30 73
حسین کریمی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

45390270 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 45 39 02 70
محمد بجلی از بوشهر. خرید 185 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

88549079 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 88 54 90 79
علیرضا صادقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

64117256 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 64 11 72 56
عباس کهنوجی از کرمان. خرید 215 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

27372493 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 27 37 24 93
حجت شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

17110544 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 17 11 05 44
احمد فردوسی از کرمان. خرید 265 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

54381984 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 54 38 19 84
ستایش اكرمی از یزد. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

22561827 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 22 56 18 27
امیرحسین شكوهنده از اصفهان. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

89189778 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 89 18 97 78
فرشاد میرزائی از کرج البرز. خرید 345 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

14207856 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 14 20 78 56
فرزانه خواجه داد از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

75965856 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 75 96 58 56
رقیه نجاری از اراک مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

77503780 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 77 50 37 80
محمد دانش از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۱:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

48045018 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 48 04 50 18
حسین ترابی از اردکان یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

11377706 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 11 37 77 06
معصومه ایرانی از کرمانشاه. خرید 165 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

57740047 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 57 74 00 47
علی موسی زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

52118081 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 52 11 80 81
آسيه سمايي از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

79629762 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 79 62 97 62
سجاد محمدی از اصفهان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

63518493 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 63 51 84 93
منیره هدایتی از سمنان. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

30943178 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 30 94 31 78
حسن عارف از بندرعباس هرمزگان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۱:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

97191091 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 97 19 10 91
محمد کجوری از بابل مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

73901455 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 73 90 14 55
مژگان اصغری از کرمانشاه. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

57207605 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 57 20 76 05
مصطفی برکتی از تهران. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

38946203 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 38 94 62 03
زهرا عادلی از نهاوند همدان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

44424034 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 44 42 40 34
محسن افکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

60266128 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 60 26 61 28
سهیل محسنی از ایلام. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

42442695 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 42 44 26 95
پوریا مظاهری از همدان. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

25508072 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 25 50 80 72
نجمه حاج حسینی از یزد. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

36297550 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 36 29 75 50
فرزانه نیاستی از رامسر مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۳:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

90340068 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 90 34 00 68
عباس ترابیان از تهران. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

62778446 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 62 77 84 46
سيد عليرضا طباطبائي از اشکذر یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

39639270 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 39 63 92 70
ناصر ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

90622005 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 90 62 20 05
علیرضا بهادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

12323492 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 12 32 34 92
یونس مخلصی از خرم آباد لرستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

59686235 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 59 68 62 35
فرشته وليزاده از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

84304204 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 84 30 42 04
یعقوب سرحدی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

21321441 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 21 32 14 41
منصور شهرکی از زابل سیسیتان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/17، یکشنبه 1397/09/18، دوشنبه 1397/09/19، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22 و جمعه 1397/09/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

5046951310 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 50 46 95 13 10
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید در روزهای ، یکشنبه 1397/09/18، سه شنبه 1397/09/20، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

7475754697 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 75 75 46 97
محمود مولودی از گرگان گلستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

37997281 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 37 99 72 81
عبدالمجيد عباسی از بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

48080325 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 48 08 03 25
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

74567849 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 56 78 49
مهدی جمشيدي از رشت گیلان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

25978282 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 25 97 82 82
نسرین زرگر از اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

59601122 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 59 60 11 22
احسان امیری از جیرفت کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

78310429 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 78 31 04 29
مسعود هدایتی زواره از مشهد خراسان رضوی. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

12917525 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 12 91 75 25
سهیلا خادمی از درود لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

54434688 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 54 43 46 88
طاهره رضایی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۴:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

36947629 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 36 94 76 29
زینب محمدی قهدریجانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

78566529 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 78 56 65 29
بهنام مظفری نیا از کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

34179940 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 34 17 99 40
سجاد مجیدی از بوئین زهرا قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

56041983 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 56 04 19 83
شمس جلیلی از بندر گناوه استان بوشهر. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

88381572 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 88 38 15 72
ذبیح الله محمدخانی از بیجار کردستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

11619402 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 11 61 94 02
بهروز فتحی از زنجان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

58143306 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 58 14 33 06
الهام رسولی از رفسنجان کرمان. خرید 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

74484580 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 74 48 45 80
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 115 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

62957124 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 62 95 71 24
کاظم افتخاری از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

98458399 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 98 45 83 99
سعید چشمه کبودی از کرمانشاه. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

61195741 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 61 19 57 41
فرهاد اعتمادی از اراک مرکزی. خرید 142 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

60691198 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 60 69 11 98
موسی شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

48816514 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 48 81 65 14
سحر شفائی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

54043165 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 54 04 31 65
هما حقیقی از فیروزآباد فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

35065767 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 35 06 57 67
اسماعیل اسلامی از مشهد. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

25282763 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 25 28 27 63
شهین رنجبر از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

18377420 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 18 37 74 20
محمد صوفی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

32437777 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 32 43 77 77
احمد بازيار از دشتی بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

86476476 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 86 47 64 76
رضا کوهستانی از بابل مازندران. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

53153369 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 53 15 33 69
فاطمه دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

63771492 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 63 77 14 92
احسان غلامی از آزادشهر گلستان. خرید 361 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

58308877 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 58 30 88 77
سجاد ناصری از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

92607621 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 92 60 76 21
مهدیه فتح الهی از شهرری تهران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

11713423 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 11 71 34 23
سهیلا مسافر از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

25693755 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 25 69 37 55
يوسف جلیل زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

12329672 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 12 32 96 72
زهرا کارگر از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

55872676 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 55 87 26 76
محمد فتاحی راوری از کرمان. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

60265856 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 60 26 58 56
مرتضی باغیانی از یزد. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

93042935 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 93 04 29 35
زینب فیضی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

52031528 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 52 03 15 28
اعظم مجدی از کمال شهر البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

96715315 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 96 71 53 15
هاجر صبری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

32673977 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 32 67 39 77
طاهره كريمی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

28823211 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 28 82 32 11
حسین کورکی از سیرجان کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

82039621 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 82 03 96 21
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/10، چهار شنبه 1397/09/14 ، پنج شنبه 1397/09/15و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

6440423153 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 64 40 42 31 53
فائضه تلاشان از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/11، دوشنبه 1397/09/12 و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

2920781855 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 29 20 78 18 55
زهره اخوان فر از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

35953152 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 35 95 31 52
عبدالله منتظری از نجف آباد اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

30691287 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 30 69 12 87
طاهره مشایخی از کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

45502662 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 45 50 26 62
ابوالفضل سياه سر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

82361502 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 82 36 15 02
فاطمه موميوند از نهاوند. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

48738224 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 48 73 82 24
جلال واحدی از دامغان سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

73058342 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 73 05 83 42
امیر شهرالهی از بندرعباس هرمزگان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

26972138 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 26 97 21 38
نسرین سجادی از ساری مازندران. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

19255354 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 19 25 53 54
داوود نجات از شوش خوزستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

34679631 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 34 67 96 31
رمضان پورمند از ارومیه آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

41723264 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 41 72 32 64
زهرا خوبیاری از سیرجان کرمان. خرید 108 تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

23054979 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 23 05 49 79
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 349 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

16299227 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 16 29 92 27
علیرضا نکوئی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 129 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

65491207 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 65 49 12 07
محمد رضایی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۷:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

39046992 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 39 04 69 92
وحید اعظمی از اسلامشهر تهران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

40864411 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 40 86 44 11
زهره عاملی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

18358832 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 18 35 88 32
داود علمداری از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

22610773 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 22 61 07 73
مهدی قاسمی از لاهیجان گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

56540526 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 56 54 05 26
محسن شجاعی از کرمانشاه. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75655102 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 65 51 02
مهدی سبحانی از قم. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

21756474 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 21 75 64 74
مجتبی رضا زاده از بابل مازندران. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

25928267 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 25 92 82 67
نفیسه حیدری از همدان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75108361 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 10 83 61
ایمان بزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

28895334 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 28 89 53 34
امین قدمی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

26557133 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 26 55 71 33
حسین الهی پور از نیشابور خراسان رضوی. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

85862926 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 85 86 29 26
محمد علي جامعی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

19234957 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 19 23 49 57
سلمان الهیان از رامسر مازندران. خرید 152 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

33970469 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 33 97 04 69
مرضیه بهرام زاده از تهران. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

24750846 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 24 75 08 46
مریم موسوی از سمیرم اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

49565076 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 49 56 50 76
علی سلطانپور از کرج البرز. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

79133246 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 79 13 32 46
ميثم زهیری از اهواز خوزستان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

45980959 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 45 98 09 59
علی سوادکوهی از قائم شهر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

22487552 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 22 48 75 52
کمال فتاح زاده از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

81254434 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 81 25 44 34
مصطفی رستگار از سمنان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

42531422 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 42 53 14 22
زهرا ملکی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۷:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

92301225 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 92 30 12 25
عباس زمانی از قزوین. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

40005319 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 40 00 53 19
زليخا كيا از سمیرم اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

80362304 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 80 36 23 04
رضا رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

98582261 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 98 58 22 61
صادق احمدی از فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

30265243 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 30 26 52 43
علیرضا هوشیار از فیروزآباد فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

66284563 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 66 28 45 63
فاطمه عزتی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

86343603 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 86 34 36 03
رامین محمودی از سقز کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

67808982 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 67 80 89 82
رحیم امیرخانی از کرمانشاه. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، چهارشنبه 1397/09/07 و جمعه 1397/09/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

2442792977 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 24 42 79 29 77
امید بهادری از بوکان آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، دوشنبه 1397/09/05 ، سه شنبه 1397/09/06 و پنج شنبه 1397/09/08
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

9371331563 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 93 71 33 15 63
حامد سعادتی از ساوه مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

53867394 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 53 86 73 94
ایران علی پور از رفسنجان کرمان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

49673693 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 49 67 36 93
اکبر علوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

35170625 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 35 17 06 25
مهسا رسولی از مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

13383741 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 13 38 37 41
حسین گنجی از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

69954001 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 69 95 40 01
خلیل اشرفيان از خاس سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

95111233 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 95 11 12 33
مرجان اخلاصی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۱:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

78148329 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 78 14 83 29
محمدجواد ممتحنی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

36743701 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 36 74 37 01
شهلا صائمی ازتهران. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

25387014 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 25 38 70 14
نصراله محققيان از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

45180241 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 45 18 02 41
افسانه ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

84862906 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 84 86 29 06
محسن مروتی از اردکان یزد خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

44508365 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 44 50 83 65
ایمان نعمتی از سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

34131897 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 34 13 18 97
فرشته رحیمی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

94259667 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 94 25 96 67
احمد پادارلو از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۰:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

64374574 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 64 37 45 74
جلال صابری از مشهد خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

26944765 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 26 94 47 65
زهرا پیوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

31593210 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 31 59 32 10
سید جعفر موسوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

57525849 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 57 52 58 49
قاسم صلاحی از ساوه مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

87895216 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 87 89 52 16
علی دهرويه از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

14984162 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 14 98 41 62
فرزانه اسدی از زرند کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

72418482 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 72 41 84 82
مهرداد فرهنگیان از سنقر کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

19022599 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 19 02 25 99
اکرم حاجی پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

52600142 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 52 60 01 42
مجید امیدوار از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

16666189 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 16 66 61 89
پرویز رضایی از اسلامشهر تهران. خرید 483 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

94186913 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 94 18 69 13
حسین زینالی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

73548059 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 73 54 80 59
فاطمه گرائی از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

31252865 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 31 25 28 65
ابراهیم خداوردی از زنجان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

72041030 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 72 04 10 30
یاسین ملک زاده از کازرون فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

54934144 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 54 93 41 44
الهه معماری از کاشان اصفهان. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

33181447 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 33 18 14 47
منیره کریمی از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

80330009 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 80 33 00 09
آمنه کفاش از کازرون فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

24008465 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 24 00 84 65
ریحانه ضیائی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

58598316 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 58 59 83 16
آرزو مقدسی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

45574904 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 45 57 49 04
محمد شیروانی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

70369805 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 70 36 98 05
محسن الوندی از کرمانشاه . خرید 756 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

91126416 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 91 12 64 16
محمدرضا صداقت از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

27351468 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 27 35 14 68
مهدی نجاری از شهرضا اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

64957296 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 64 95 72 96
زهرا ملکی از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

54272099 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 54 27 20 99
علیرضا مكرمی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

98910207 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 98 91 02 07
گوهر نامی از تهران. خرید 6 میلیون و 780 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

70557130 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 70 55 71 30
مینا جاویدی مرودشت فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

83639357 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 83 63 93 57
سحر رنجبر از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/27، سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

9108983383 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 91 08 98 33 83
حسین خدائی از زنجان. خرید در روزهای سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

1760076448 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 17 60 07 64 48
ایمان رشیدی از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۵:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

54454869 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 54 45 48 69
علی پورحسینی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10842148 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 84 21 48
حبيب عبدالهي فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

14697496 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 14 69 74 96
سجاد کاکاوندی از صحنه کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

38017164 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 38 01 71 64
مائده رستگار از گرگان گلستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

63876818 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 63 87 68 18
مجيد باقريان از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10608844 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 60 88 44
ابوالفضل برجی از رباط کریم تهران. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

13259545 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 13 25 95 45
هادی حمیدی از آمل مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

51336377 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 51 33 63 77
محمد مرندی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

89567778 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 89 56 77 78
شاهین محمدلو از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

22213343 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 22 21 33 43
بهروز افشاری از اسدآباد همدان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

39741854 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 39 74 18 54
مهناز علی یار از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

63289232 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 63 28 92 32
حسن واداری از قم. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

40991416 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 40 99 14 16
سهیلا حسینی از زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۵:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39596456 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 59 64 56
سهراب مهدوی از کرمان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

59192098 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 59 19 20 98
مجتبی نزله پور از خرمشهر خوزستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

42520859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 42 52 08 59
زهره قربانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

50412179 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 50 41 21 79
عباس شیراوند از کرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39976859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 97 68 59
یاسر وحدانی از هشترود آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

75057906 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 75 05 79 06
مریم مکرم از ساوه مرکزی. خرید19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

51168799 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 51 16 87 99
سعیده اسدایی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

71874823 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 71 87 48 23
حسین باستانی از کرج البرز. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

36590373 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 36 59 03 73
داود سرگزی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

59665865 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 59 66 58 65
اکرم صفدری از قزوین. خرید 87 هزار تومانی کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

85811821 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 85 81 18 21
کاظم جعفری از یزد. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

95772768 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 95 77 27 68
مهدی شکری از اراک مرکزی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

72244156 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 72 24 41 56
صغرا قلندری از بردسیر کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۴:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

16541567 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 16 54 15 67
سمانه عبدالله زاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

83350776 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 83 35 07 76
حمید ترابی از قم. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

30373638 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 30 37 36 38
ابوذر پاک نیت از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

99316010 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 99 31 60 10
مسلم حردانی از اهواز خوزستان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

61934225 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 61 93 42 25
طاهره مرادی از خرم آباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

92399914 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 92 39 99 14
کلثوم محرمی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 38 خزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۳:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

74016838 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 74 01 68 38
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

95201080 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 95 20 10 80
بهنام اکبری از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

45663968 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 45 66 39 68
زینب شبانی از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

44106184 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 44 10 61 84
ابوطالب مظاهری از سمنان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

41017049 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 41 01 70 49
مهدی علی پناهی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

37800344 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 37 80 03 44
معصومه وحیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

39529930 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 39 52 99 30
علی نوزاد فلكدهی از فومن گیلان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

72670195 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 72 67 01 95
نرگس هاشمی از اصفهان. خرید 69 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

15926322 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 15 92 63 22
منصور صالحی فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 253 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

99138908 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 99 13 89 08
مریم روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/08/19، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

6980263235 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 69 80 26 32 35
محمدهادی رحیمی از ساری مازندران. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/21، سه شنبه 1397/08/22 ، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

1142475891 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 11 42 47 58 91
وحید احمدی از شهریار تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

25288658 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 25 28 86 58
مهسا ملکیان از کرج البرز. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

30605421 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 30 60 54 21
الهه شکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهرسپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

19340708 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 19 34 07 08
محمدمهدی پوزاد از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

96267430 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 96 26 74 30
فاطمه بصیرت از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

28812221 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 28 81 22 21
عظیم زرکانی از آبادان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

68530535 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 68 53 05 35
سمانه زمانی از قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

29128370 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 29 12 83 70
رحیم رستم نژاد از ماکو آذربایجان غربی. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

25873536 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 25 87 35 36
نسرین دارابی از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

49027739 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 49 02 77 39
سیاوش امیرخانی از کرمانشاه. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

64847658 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 64 84 76 58
مرجان حمادی از شیراز فارس. خرید 318 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

24581362 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 24 58 13 62
محمد انصاری از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

88941761 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 88 94 17 61
رضا شفیع آبادی از شهداد کرمان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

13841040 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 13 84 10 40
عاطفه جلالی از شوش خوزستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

97743055 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 97 74 30 55
محمدباقر مخملباف از مشهد خراسان رضوی. خرید 603 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

48764412 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 48 76 44 12
روح الله فلاح از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

80932818 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 80 93 28 18
الهام زمان پور از تهران. خرید 256 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20093314 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 09 33 14
علي عابدي از داراب فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20242658 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 24 26 58
محسن بهرامی بیشه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

42769707 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 42 76 97 07
ابوالقاسم عزیزی از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

25244799 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 25 24 47 99
محبوبه ده بزرگی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

72680246 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 72 68 02 46
سید علیرضا حسینی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

43489516 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 43 48 95 16
فریبا جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

37788229 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 37 78 82 29
بهزاد کماسی از اسلام آباد غرب کرمانشاه. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

97425571 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 97 42 55 71
محمد مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

89490419 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 89 49 04 19
ژیار احمدی از مریوان کردستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

16713383 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 16 71 33 83
زهرا حفيظي از اقليد فارس. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

17096927 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 17 09 69 27
پويان عليزاده از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

55031352 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 55 03 13 52
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

87786120 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 87 78 61 20
محمد بخششی از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

66855680 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 66 85 56 80
سامان گوهری از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

75530350 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 75 53 03 50
مهسا نوربخش از رشت گيلان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

49458008 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 49 45 80 08
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

17813740 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 17 81 37 40
بهاره حدیدی از تهران. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

64206875 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 64 20 68 75
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۴:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

85438042 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 85 43 80 42
نیره گندمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

72973227 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 72 97 32 27
مهدی اخلاصی از میناب هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

94821522 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 94 82 15 22
محمد جواد درویش زادگان از نوشهر مازندران. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

46652631 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 46 65 26 31
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

21349654 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 21 34 96 54
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

96670167 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 96 67 01 67
مهدی كيخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

84504219 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 84 50 42 19
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

22162320 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 22 16 23 20
شبنم دشتی از کیش هرمزگان. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/14، چهارشنبه 1397/08/16، پنجشنبه 1397/08/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

5305176834 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 53 05 17 68 34
ابوالفضل عروجی از اصفهان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/13، دوشنبه 1397/08/14، پنجشنبه 1397/08/17 و جمعه 1397/08/18
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

9514099815 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 95 14 09 98 15
فرزانه گرشاسبی از حسن آباد تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

49008724 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 49 00 87 24
پروین بهمنی از صحنه کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

51893504 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 51 89 35 04
محمدتقی راغب زاده از قم. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

28104355 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 28 10 43 55
صالح نكو از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

78351992 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 78 35 19 92
معین احمدی از سمنان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

69146740 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 69 14 67 40
شهناز تقی پور از بناب آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

33182077 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 33 18 20 77
معصومه عبدالملکی از همدان .خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

93716645 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 93 71 66 45
لیلا دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

41464587 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 41 46 45 87
صابر دلیری از جیرفت کرمان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

71124750 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 71 12 47 50
کاوه انتظاری هراتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

59274398 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 59 27 43 98
مرتضی صداقت از رشت گیلان. خرید 337 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

21540011 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 21 54 00 11
ستایش سیاری از فسا فارس. خرید 275 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸