:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله دوازدهم


سيد عليرضا طباطبائي از اشکذر یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

39639270 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 39 63 92 70
ناصر ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

90622005 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 90 62 20 05
علیرضا بهادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

12323492 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 12 32 34 92
یونس مخلصی از خرم آباد لرستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

59686235 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 59 68 62 35
فرشته وليزاده از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

84304204 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 84 30 42 04
یعقوب سرحدی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

21321441 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 21 32 14 41
منصور شهرکی از زابل سیسیتان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/17، یکشنبه 1397/09/18، دوشنبه 1397/09/19، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22 و جمعه 1397/09/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

5046951310 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 50 46 95 13 10
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید در روزهای ، یکشنبه 1397/09/18، سه شنبه 1397/09/20، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

7475754697 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 75 75 46 97
محمود مولودی از گرگان گلستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

37997281 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 37 99 72 81
عبدالمجيد عباسی از بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

48080325 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 48 08 03 25
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

74567849 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 56 78 49
مهدی جمشيدي از رشت گیلان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

25978282 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 25 97 82 82
نسرین زرگر از اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

59601122 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 59 60 11 22
احسان امیری از جیرفت کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

78310429 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 78 31 04 29
مسعود هدایتی زواره از مشهد خراسان رضوی. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

12917525 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 12 91 75 25
سهیلا خادمی از درود لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

54434688 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 54 43 46 88
طاهره رضایی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۴:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

36947629 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 36 94 76 29
زینب محمدی قهدریجانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

78566529 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 78 56 65 29
بهنام مظفری نیا از کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

34179940 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 34 17 99 40
سجاد مجیدی از بوئین زهرا قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

56041983 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 56 04 19 83
شمس جلیلی از بندر گناوه استان بوشهر. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

88381572 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 88 38 15 72
ذبیح الله محمدخانی از بیجار کردستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

11619402 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 11 61 94 02
بهروز فتحی از زنجان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

58143306 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 58 14 33 06
الهام رسولی از رفسنجان کرمان. خرید 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

74484580 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 74 48 45 80
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 115 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

62957124 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 62 95 71 24
کاظم افتخاری از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

98458399 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 98 45 83 99
سعید چشمه کبودی از کرمانشاه. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

61195741 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 61 19 57 41
فرهاد اعتمادی از اراک مرکزی. خرید 142 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

60691198 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 60 69 11 98
موسی شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

48816514 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 48 81 65 14
سحر شفائی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

54043165 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 54 04 31 65
هما حقیقی از فیروزآباد فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

35065767 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 35 06 57 67
اسماعیل اسلامی از مشهد. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

25282763 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 25 28 27 63
شهین رنجبر از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

18377420 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 18 37 74 20
محمد صوفی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

32437777 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 32 43 77 77
احمد بازيار از دشتی بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

86476476 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 86 47 64 76
رضا کوهستانی از بابل مازندران. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

53153369 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 53 15 33 69
فاطمه دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

63771492 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 63 77 14 92
احسان غلامی از آزادشهر گلستان. خرید 361 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

58308877 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 58 30 88 77
سجاد ناصری از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

92607621 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 92 60 76 21
مهدیه فتح الهی از شهرری تهران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

11713423 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 11 71 34 23
سهیلا مسافر از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

25693755 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 25 69 37 55
يوسف جلیل زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

12329672 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 12 32 96 72
زهرا کارگر از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

55872676 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 55 87 26 76
محمد فتاحی راوری از کرمان. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

60265856 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 60 26 58 56
مرتضی باغیانی از یزد. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

93042935 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 93 04 29 35
زینب فیضی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

52031528 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 52 03 15 28
اعظم مجدی از کمال شهر البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

96715315 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 96 71 53 15
هاجر صبری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

32673977 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 32 67 39 77
طاهره كريمی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

28823211 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 28 82 32 11
حسین کورکی از سیرجان کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

82039621 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 82 03 96 21
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/10، چهار شنبه 1397/09/14 ، پنج شنبه 1397/09/15و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

6440423153 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 64 40 42 31 53
فائضه تلاشان از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/11، دوشنبه 1397/09/12 و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

2920781855 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 29 20 78 18 55
زهره اخوان فر از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

35953152 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 35 95 31 52
عبدالله منتظری از نجف آباد اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

30691287 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 30 69 12 87
طاهره مشایخی از کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

45502662 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 45 50 26 62
ابوالفضل سياه سر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

82361502 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 82 36 15 02
فاطمه موميوند از نهاوند. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

48738224 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 48 73 82 24
جلال واحدی از دامغان سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

73058342 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 73 05 83 42
امیر شهرالهی از بندرعباس هرمزگان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

26972138 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 26 97 21 38
نسرین سجادی از ساری مازندران. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

19255354 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 19 25 53 54
داوود نجات از شوش خوزستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

34679631 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 34 67 96 31
رمضان پورمند از ارومیه آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

41723264 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 41 72 32 64
زهرا خوبیاری از سیرجان کرمان. خرید 108 تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

23054979 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 23 05 49 79
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 349 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

16299227 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 16 29 92 27
علیرضا نکوئی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 129 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

65491207 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 65 49 12 07
محمد رضایی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۷:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

39046992 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 39 04 69 92
وحید اعظمی از اسلامشهر تهران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

40864411 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 40 86 44 11
زهره عاملی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

18358832 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 18 35 88 32
داود علمداری از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

22610773 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 22 61 07 73
مهدی قاسمی از لاهیجان گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

56540526 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 56 54 05 26
محسن شجاعی از کرمانشاه. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75655102 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 65 51 02
مهدی سبحانی از قم. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

21756474 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 21 75 64 74
مجتبی رضا زاده از بابل مازندران. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

25928267 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 25 92 82 67
نفیسه حیدری از همدان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75108361 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 10 83 61
ایمان بزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

28895334 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 28 89 53 34
امین قدمی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

26557133 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 26 55 71 33
حسین الهی پور از نیشابور خراسان رضوی. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

85862926 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 85 86 29 26
محمد علي جامعی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

19234957 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 19 23 49 57
سلمان الهیان از رامسر مازندران. خرید 152 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

33970469 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 33 97 04 69
مرضیه بهرام زاده از تهران. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

24750846 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 24 75 08 46
مریم موسوی از سمیرم اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

49565076 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 49 56 50 76
علی سلطانپور از کرج البرز. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

79133246 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 79 13 32 46
ميثم زهیری از اهواز خوزستان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

45980959 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 45 98 09 59
علی سوادکوهی از قائم شهر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

22487552 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 22 48 75 52
کمال فتاح زاده از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

81254434 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 81 25 44 34
مصطفی رستگار از سمنان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

42531422 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 42 53 14 22
زهرا ملکی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۷:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

92301225 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 92 30 12 25
عباس زمانی از قزوین. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

40005319 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 40 00 53 19
زليخا كيا از سمیرم اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

80362304 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 80 36 23 04
رضا رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

98582261 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 98 58 22 61
صادق احمدی از فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

30265243 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 30 26 52 43
علیرضا هوشیار از فیروزآباد فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

66284563 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 66 28 45 63
فاطمه عزتی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

86343603 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 86 34 36 03
رامین محمودی از سقز کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

67808982 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 67 80 89 82
رحیم امیرخانی از کرمانشاه. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، چهارشنبه 1397/09/07 و جمعه 1397/09/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

16708237 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 16 70 82 37
امید بهادری از بوکان آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، دوشنبه 1397/09/05 ، سه شنبه 1397/09/06 و پنج شنبه 1397/09/08
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

41506896 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 41 50 68 96
حامد سعادتی از ساوه مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

53867394 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 53 86 73 94
ایران علی پور از رفسنجان کرمان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

49673693 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 49 67 36 93
اکبر علوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

35170625 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 35 17 06 25
مهسا رسولی از مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

13383741 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 13 38 37 41
حسین گنجی از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

69954001 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 69 95 40 01
خلیل اشرفيان از خاس سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

95111233 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 95 11 12 33
مرجان اخلاصی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۱:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

78148329 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 78 14 83 29
محمدجواد ممتحنی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

36743701 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 36 74 37 01
شهلا صائمی ازتهران. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

25387014 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 25 38 70 14
نصراله محققيان از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

45180241 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 45 18 02 41
افسانه ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

84862906 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 84 86 29 06
محسن مروتی از اردکان یزد خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

44508365 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 44 50 83 65
ایمان نعمتی از سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

34131897 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 34 13 18 97
فرشته رحیمی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

94259667 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 94 25 96 67
احمد پادارلو از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۰:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

64374574 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 64 37 45 74
جلال صابری از مشهد خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

26944765 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 26 94 47 65
زهرا پیوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

31593210 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 31 59 32 10
سید جعفر موسوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

57525849 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 57 52 58 49
قاسم صلاحی از ساوه مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

87895216 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 87 89 52 16
علی دهرويه از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

14984162 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 14 98 41 62
فرزانه اسدی از زرند کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

72418482 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 72 41 84 82
مهرداد فرهنگیان از سنقر کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

19022599 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 19 02 25 99
اکرم حاجی پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

52600142 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 52 60 01 42
مجید امیدوار از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

16666189 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 16 66 61 89
پرویز رضایی از اسلامشهر تهران. خرید 483 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

94186913 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 94 18 69 13
حسین زینالی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

73548059 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 73 54 80 59
فاطمه گرائی از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

31252865 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 31 25 28 65
ابراهیم خداوردی از زنجان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

72041030 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 72 04 10 30
یاسین ملک زاده از کازرون فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

54934144 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 54 93 41 44
الهه معماری از کاشان اصفهان. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

33181447 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 33 18 14 47
منیره کریمی از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

80330009 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 80 33 00 09
آمنه کفاش از کازرون فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

24008465 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 24 00 84 65
ریحانه ضیائی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

58598316 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 58 59 83 16
آرزو مقدسی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

45574904 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 45 57 49 04
محمد شیروانی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

70369805 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 70 36 98 05
محسن الوندی از کرمانشاه . خرید 756 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

91126416 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 91 12 64 16
محمدرضا صداقت از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

27351468 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 27 35 14 68
مهدی نجاری از شهرضا اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

64957296 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 64 95 72 96
زهرا ملکی از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

54272099 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 54 27 20 99
علیرضا مكرمی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

98910207 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 98 91 02 07
گوهر نامی از تهران. خرید 6 میلیون و 780 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

70557130 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 70 55 71 30
مینا جاویدی مرودشت فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

83639357 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 83 63 93 57
سحر رنجبر از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/27، سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

9108983383 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 91 08 98 33 83
حسین خدائی از زنجان. خرید در روزهای سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

1760076448 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 17 60 07 64 48
ایمان رشیدی از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۵:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

54454869 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 54 45 48 69
علی پورحسینی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10842148 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 84 21 48
حبيب عبدالهي فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

14697496 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 14 69 74 96
سجاد کاکاوندی از صحنه کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

38017164 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 38 01 71 64
مائده رستگار از گرگان گلستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

63876818 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 63 87 68 18
مجيد باقريان از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10608844 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 60 88 44
ابوالفضل برجی از رباط کریم تهران. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

13259545 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 13 25 95 45
هادی حمیدی از آمل مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

51336377 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 51 33 63 77
محمد مرندی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

89567778 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 89 56 77 78
شاهین محمدلو از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

22213343 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 22 21 33 43
بهروز افشاری از اسدآباد همدان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

39741854 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 39 74 18 54
مهناز علی یار از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

63289232 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 63 28 92 32
حسن واداری از قم. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

40991416 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 40 99 14 16
سهیلا حسینی از زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۵:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39596456 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 59 64 56
سهراب مهدوی از کرمان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

59192098 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 59 19 20 98
مجتبی نزله پور از خرمشهر خوزستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

42520859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 42 52 08 59
زهره قربانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

50412179 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 50 41 21 79
عباس شیراوند از کرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39976859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 97 68 59
یاسر وحدانی از هشترود آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

75057906 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 75 05 79 06
مریم مکرم از ساوه مرکزی. خرید19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

51168799 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 51 16 87 99
سعیده اسدایی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

71874823 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 71 87 48 23
حسین باستانی از کرج البرز. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

36590373 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 36 59 03 73
داود سرگزی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

59665865 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 59 66 58 65
اکرم صفدری از قزوین. خرید 87 هزار تومانی کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

85811821 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 85 81 18 21
کاظم جعفری از یزد. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

95772768 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 95 77 27 68
مهدی شکری از اراک مرکزی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

72244156 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 72 24 41 56
صغرا قلندری از بردسیر کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۴:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

16541567 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 16 54 15 67
سمانه عبدالله زاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

83350776 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 83 35 07 76
حمید ترابی از قم. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

30373638 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 30 37 36 38
ابوذر پاک نیت از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

99316010 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 99 31 60 10
مسلم حردانی از اهواز خوزستان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

61934225 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 61 93 42 25
طاهره مرادی از خرم آباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

92399914 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 92 39 99 14
کلثوم محرمی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 38 خزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۳:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

74016838 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 74 01 68 38
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

95201080 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 95 20 10 80
بهنام اکبری از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

45663968 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 45 66 39 68
زینب شبانی از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

44106184 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 44 10 61 84
ابوطالب مظاهری از سمنان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

41017049 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 41 01 70 49
مهدی علی پناهی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

37800344 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 37 80 03 44
معصومه وحیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

39529930 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 39 52 99 30
علی نوزاد فلكدهی از فومن گیلان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

72670195 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 72 67 01 95
نرگس هاشمی از اصفهان. خرید 69 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

15926322 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 15 92 63 22
منصور صالحی فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 253 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

99138908 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 99 13 89 08
مریم روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/08/19، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

6980263235 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 69 80 26 32 35
محمدهادی رحیمی از ساری مازندران. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/21، سه شنبه 1397/08/22 ، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

1142475891 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 11 42 47 58 91
وحید احمدی از شهریار تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

25288658 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 25 28 86 58
مهسا ملکیان از کرج البرز. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

30605421 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 30 60 54 21
الهه شکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهرسپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

19340708 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 19 34 07 08
محمدمهدی پوزاد از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

96267430 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 96 26 74 30
فاطمه بصیرت از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

28812221 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 28 81 22 21
عظیم زرکانی از آبادان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

68530535 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 68 53 05 35
سمانه زمانی از قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

29128370 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 29 12 83 70
رحیم رستم نژاد از ماکو آذربایجان غربی. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

25873536 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 25 87 35 36
نسرین دارابی از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

49027739 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 49 02 77 39
سیاوش امیرخانی از کرمانشاه. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

64847658 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 64 84 76 58
مرجان حمادی از شیراز فارس. خرید 318 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

24581362 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 24 58 13 62
محمد انصاری از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

88941761 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 88 94 17 61
رضا شفیع آبادی از شهداد کرمان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

13841040 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 13 84 10 40
عاطفه جلالی از شوش خوزستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

97743055 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 97 74 30 55
محمدباقر مخملباف از مشهد خراسان رضوی. خرید 603 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

48764412 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 48 76 44 12
روح الله فلاح از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

80932818 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 80 93 28 18
الهام زمان پور از تهران. خرید 256 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20093314 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 09 33 14
علي عابدي از داراب فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20242658 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 24 26 58
محسن بهرامی بیشه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

42769707 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 42 76 97 07
ابوالقاسم عزیزی از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

25244799 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 25 24 47 99
محبوبه ده بزرگی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

72680246 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 72 68 02 46
سید علیرضا حسینی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

43489516 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 43 48 95 16
فریبا جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

37788229 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 37 78 82 29
بهزاد کماسی از اسلام آباد غرب کرمانشاه. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

97425571 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 97 42 55 71
محمد مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

89490419 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 89 49 04 19
ژیار احمدی از مریوان کردستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

16713383 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 16 71 33 83
زهرا حفيظي از اقليد فارس. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

17096927 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 17 09 69 27
پويان عليزاده از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

55031352 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 55 03 13 52
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

87786120 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 87 78 61 20
محمد بخششی از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

66855680 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 66 85 56 80
سامان گوهری از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

75530350 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 75 53 03 50
مهسا نوربخش از رشت گيلان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

49458008 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 49 45 80 08
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

17813740 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 17 81 37 40
بهاره حدیدی از تهران. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

64206875 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 64 20 68 75
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۴:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

85438042 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 85 43 80 42
نیره گندمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

72973227 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 72 97 32 27
مهدی اخلاصی از میناب هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

94821522 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 94 82 15 22
محمد جواد درویش زادگان از نوشهر مازندران. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

46652631 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 46 65 26 31
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

21349654 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 21 34 96 54
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

96670167 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 96 67 01 67
مهدی كيخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

84504219 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 84 50 42 19
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

22162320 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 22 16 23 20
شبنم دشتی از کیش هرمزگان. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/14، چهارشنبه 1397/08/16، پنجشنبه 1397/08/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

5305176834 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 53 05 17 68 34
ابوالفضل عروجی از اصفهان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/13، دوشنبه 1397/08/14، پنجشنبه 1397/08/17 و جمعه 1397/08/18
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

9514099815 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 95 14 09 98 15
فرزانه گرشاسبی از حسن آباد تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

49008724 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 49 00 87 24
پروین بهمنی از صحنه کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

51893504 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 51 89 35 04
محمدتقی راغب زاده از قم. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

28104355 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 28 10 43 55
صالح نكو از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

78351992 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 78 35 19 92
معین احمدی از سمنان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

69146740 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 69 14 67 40
شهناز تقی پور از بناب آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

33182077 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 33 18 20 77
معصومه عبدالملکی از همدان .خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

93716645 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 93 71 66 45
لیلا دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

41464587 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 41 46 45 87
صابر دلیری از جیرفت کرمان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

71124750 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 71 12 47 50
کاوه انتظاری هراتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

59274398 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 59 27 43 98
مرتضی صداقت از رشت گیلان. خرید 337 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

21540011 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 21 54 00 11
ستایش سیاری از فسا فارس. خرید 275 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

11133451 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 11 13 34 51
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
محمدباقر سعادت از شهر ری تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

16754097 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 16 75 40 97
سمیه کرامتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

59309791 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 59 30 97 91
کمال الدین انحصاری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

63181904 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 63 18 19 04
مهدیه تفتی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۲:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

34109939 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 34 10 99 39
بهاره احمديان از میبد یزد. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

95790225 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 95 79 02 25
مجید اخضری از اصفهان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

71706917 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 71 70 69 17
صادق قبادی از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

29901970 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 29 90 19 70
مهدی سلیمانی از بافق یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

91994174 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 91 99 41 74
مصطفی شمس آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

25118454 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 25 11 84 54
احسان ترکاشوند از کنگاور کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

99819508 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 99 81 95 08
ابوالفضل ستایش منش از زرین‌ شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

11098427 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 11 09 84 27
علی سنجری از رودبار جنوب کرمان. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

45884014 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 45 88 40 14
پریا ستایش از نیک شهر سیستان و بلوچستان با خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

97265028 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 97 26 50 28
حسن امیرخانی نجف آبادی از اصفهان با خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

32181929 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 32 18 19 29
وحید معنوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

36618424 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 36 61 84 24
محسن عمران از بهبهان خوزستان. خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

65225507 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 65 22 55 07
سارا نعمتی از ایلام. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

16782531 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 16 78 25 31
مهدی كاشفی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

93868803 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 93 86 88 03
علی دهقان از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1397/08/05، دوشنبه 1397/08/07، چهارشنبه 1397/08/09، پنجشنبه 1397/08/10 و جمعه 1397/08/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

5294599308 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 52 94 59 93 08
معصومه حیدری از اراک مرکزی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/06، پنجشنبه 1397/08/10 و جمعه 1397/08/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

6577244856 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 65 77 24 48 56
ستایش حدادی از نور مازندران. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

61546677 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 61 54 66 77
ایوب سابقیان از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

78390463 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 78 39 04 63
هما محمدپور از لامرد فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

45323279 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 45 32 32 79
الهام قاسم پور از فریمان خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

71747950 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 71 74 79 50
مهدی رئیسی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

86942233 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 86 94 22 33
فاطمه كشاكي از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

35520859 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 35 52 08 59
جواد بليده از اديمي سیستان و بلوچستان . خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

31763676 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 31 76 36 76
علي اكبري اريمي از نکا مازندران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

72328656 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 72 32 86 56
سید مهدی موسوی از ملایر همدانی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

93199039 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 93 19 90 39
فاطمه يثربي از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

39361988 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 39 36 19 88
بایرام حبیبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

81241297 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 81 24 12 97
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

65161110 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 65 16 11 10
مرتضی گرجی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

80398358 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 80 39 83 58
شاهو کامیلی از سقز کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

26955891 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 26 95 58 91
محمد حاجي جعفري از يزد. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

94413375 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 94 41 33 75
عليرضا مظفري نيا از نهبندان خراسان جنوبی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

44279108 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 44 27 91 08
عماد دغاغله از خرمشهر خوزستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۵:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

75281169 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 75 28 11 69
هانیه فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

52112847 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 52 11 28 47
ابوالفضل طالبیان از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

63020701 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 63 02 07 01
حسین ملكان از گالیکش گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

31855345 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 31 85 53 45
محترم خاندوزی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

55217842 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 55 21 78 42
محسن طاهرلو از خوی آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

49798012 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 49 79 80 12
معصومه اشرفی از کرمان. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

85653367 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 85 65 33 67
اکبر فردوسی از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

33905187 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 33 90 51 87
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
فاطمه گیوه چی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

72634328 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 72 63 43 28
سارا ملکی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

99920376 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 99 92 03 76
رضا كوثری از بوشهر. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

90155222 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 90 15 52 22
محمد زیلائی از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

17750083 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 17 75 00 83
زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

65173280 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 65 17 32 80
نعيم نگارشی از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

53130603 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 53 13 06 03
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

91842395 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 91 84 23 95
جمشید بختياريان از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

67749115 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 67 74 91 15
کریم رفعتی از خرمشهر خوزستان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

12016593 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 12 01 65 93
سمیه کرامتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

70205566 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 70 20 55 66
حمید سلیمانی بافقی از یزد. خرید 324 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

72056597 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 72 05 65 97
محمد محموديار از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

71950144 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 71 95 01 44
محمد جواد نديمي شهركي از اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1397/07/28، یکشنبه 1397/07/29، دوشنبه 1397/07/30 ، سه شنبه 1397/08/01، چهارشنبه 1397/08/02، پنجشنبه 1397/08/03و جمعه 1397/08/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

4807855163 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 48 07 85 51 63
رضا عشقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/29، دوشنبه 1397/07/30 ، چهارشنبه 1397/08/02 و جمعه 1397/08/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

8049293261 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 80 49 29 32 61
سارا قلاوند از اهواز خوزستان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

56740757 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 56 74 07 57
اميرحسين سراج از دماوند تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

67111201 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 67 11 12 01
هانیه فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

72896324 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 72 89 63 24
نرگس یزدانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

92845121 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 92 84 51 21
احمد نصيري از زابل سيستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۹:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

52431264 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 52 43 12 64
محمد قائدی از ارسنجان فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۶:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

43410272 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 43 41 02 72
مهدی فاتح رستمی از چالوس مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

50368016 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 50 36 80 16
صدیقه اعظمی از تربت جام خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

92433738 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 92 43 37 38
رامین گلزارفر از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

20450046 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 20 45 00 46
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

58841522 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 58 84 15 22
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

66296810 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 66 29 68 10
مریم صدقی از سمنان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

38370306 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 38 37 03 06
عمران محمدی نیا از اديمي سیستان و بلوچستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

37762562 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 37 76 25 62
مجتبی زيركی از تهران. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

96894469 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 96 89 44 69
محمدرضا اوزی از مشکین شهر اردبیل. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

52770310 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 52 77 03 10
وحید مجیدی از قائمشهر مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

19131140 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 19 13 11 40
سعید نقشبندی از سنندج کردستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۱:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

51874005 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 51 87 40 05
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

62880603 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 62 88 06 03
احمد عیوضی از رامهرمز خوزستان. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

99690941 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 99 69 09 41
مصطفي غلاميان از شيروان خراسان شمالي. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

57162543 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 57 16 25 43
علی اکبر طهماسبی از فیروز آباد فارس. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

72457145 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 72 45 71 45
مهناز صادقی از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

91469746 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 91 46 97 46
نسترن نائيجي از بوئين زهرا قزوين. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۴:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

70633623 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 70 63 36 23
سجاد حاتمي از گرمسار سمنان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

13041430 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 13 04 14 30
ایوب سابکی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

99473854 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 99 47 38 54
جعفر فلاحيان از مرند آذربايجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

39200947 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 39 20 09 47
الهام افضلی از ساری مازندران. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

70401461 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 70 40 14 61
عباس دوست محمدی از کرمان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

40222872 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 40 22 28 72
فرزانه سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

37294995 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 37 29 49 95
میثم دشتی از بوشهر. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

26526427 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 26 52 64 27
صادق افشارنیا از کرج البرز. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

38976016 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 38 97 60 16
اعظم منصوری از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

81465427 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 81 46 54 27
رامين زورمند از علي‌آباد گلستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۷:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

49188640 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 49 18 86 40
کبری چهاردانگی از کرمان. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

84626672 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 84 62 66 72
ابوالفضل فهامی از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

10279615 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 10 27 96 15
داود منفردی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

56622914 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 56 62 29 14
فردوس جعفری پور از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

20506595 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 20 50 65 95
آرزو سعیدنژاد از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

81472957 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 81 47 29 57
علی ايرانمنش از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

57449302 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 57 44 93 02
طالب مبصری از بندرعباس هرمزگان. خرید یک میلیون و 650 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

33285695 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 33 28 56 95
فضل الله بامري از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

60718450 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 60 71 84 50
ناهید سلیمانی از قم. خرید 6 میلیون و 860 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۴:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

22078811 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 22 07 88 11
عباس حسن زاده از قم. خرید در روزهای شنبه 1397/07/21،چهارشنبه 1397/07/25، پنجشنبه 1397/07/26 و جمعه 1397/07/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

1333442547 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 13 33 44 25 47
معصومه باغينی از زرند کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/22، دوشنبه 1397/07/23 و جمعه 1397/07/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

6784053603 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 67 84 05 36 03
امیر خویباری از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۵۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

40461222 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 40 46 12 22
صابر ملکی زاده از سنقر کرمانشاه. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

96342832 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 96 34 28 32
فاطمه رستگار از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

23094730 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 23 09 47 30
بتول خیرخواه از مشهد خراسان رضوی. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

53597304 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 53 59 73 04
داود طاهری از خرم آباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

49264195 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 49 26 41 95
هادی ستاری از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

81372631 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 81 37 26 31
عاطفه رسولی از لاهیجان گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۵:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

12923140 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 12 92 31 40
رمضان ايزدی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

15807854 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 15 80 78 54
صالح قناعتگر از تهران. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

46875040 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 46 87 50 40
حبيب سميعيان از شیراز فارس. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

77714069 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 77 71 40 69
مینا کاظمی از شاهین شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

29680024 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 29 68 00 24
سید حسن موسوی از قوچان خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

34126173 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 34 12 61 73
هارون ستايش از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۵:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

45999485 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 45 99 94 85
پیام عباسی از کرمانشاه. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

42998950 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 42 99 89 50
فرزانه قاسم زاده از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

97942698 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 97 94 26 98
حسین زنگویی از طبس خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

86034179 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 86 03 41 79
سجاد غلامی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

90172121 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 90 17 21 21
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

95667455 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 95 66 74 55
فرشته علی تبار از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

50118527 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 50 11 85 27
مسعود دیباجی از خمینی شهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

15821479 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 15 82 14 79
صغری پهلوانی از کاشمر خراسان رضوی. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

49277408 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 49 27 74 08
حسين شیخ شعاعی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

78509294 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 78 50 92 94
بیت الله رسولی از قزوین. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

81701572 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 81 70 15 72
حبیبه دغاغله از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

22535550 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 22 53 55 50
لیلی میرجلیلی از اهواز خوزستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

85168941 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 85 16 89 41
اسماعیل حبیب پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

91382132 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 91 38 21 32
مرضیه دلشاد از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

23545156 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 23 54 51 56
رویا امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

87021161 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 87 02 11 61
زینب شکری از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

56585189 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 56 58 51 89
مصطفی اکبری از شیراز فارش. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

43544136 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 43 54 41 36
سجاد صفایی از شیراز فارس. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

32122230 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 32 12 22 30
علیرضا صائمی از شاهرود سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۰:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

90654321 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 90 65 43 21
مطهره داداش پور از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

67702580 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 67 70 25 80
لیلا صادق پور از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

81441050 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 81 44 10 50
آمنه جوادی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

42256268 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 42 25 62 68
محمد ناصحی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

59970517 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 59 97 05 17
سید صادق موسوی از قم. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

21145435 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 21 14 54 35
فاطمه فرخاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

25531049 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 25 53 10 49
نادر احمدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

93777457 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 93 77 74 57
علی صفار از خور و بیابانک اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

59268525 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 59 26 85 25
خدیجه قاضوی از نائین اصفهان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

93258244 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 93 25 82 44
امین مروی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

44223428 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 44 22 34 28
محمد ایمانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/15،دوشنبه 1397/07/16، چهارشنبه 1397/07/18، پنجشنبه 1397/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

5472881777 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 54 72 88 17 77
زبیده سواری از شوشتر خوزستان. خرید در روزهای شنبه 1397/07/14 ، یکشنبه 1397/07/15، چهارشنبه 1397/07/18، پنجشنبه 1397/07/19 و جمعه 1397/07/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

7122125438 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 71 22 12 54 38
محمد حسين عبدالهي حجت ابادي از یزد. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

51358717 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 51 35 87 17
مهران خندابی از اراک مرکزی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

45834768 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 45 83 47 68
علیرضا امینی از آزادشهر گلستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

41550391 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 41 55 03 91
لیلا حیدرپور از بم کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

99288843 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 99 28 88 43
ناهید احمدی از تاکستان قزوین. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

79890037 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 79 89 00 37
حسن دادور از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

64058404 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 64 05 84 04
محمدحسین حمیدیان از یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

82553202 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 82 55 32 02
علیرضا محمدی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

61107563 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 61 10 75 63
نرگس امامی نژاد از بابلسر مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

14436180 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 14 43 61 80
زهرا گودرزي از تهران. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۷:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

18137806 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 18 13 78 06
مرتضی نيک بخت از کرمان. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

30479988 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 30 47 99 88
اسدالله رازیانی از سنندج کردستان. خرید 6 میلیون و 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

51628690 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 51 62 86 90
مژگان شهبازی از تهران.خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

39986181 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 39 98 61 81
زهرا يثربی از کاشان اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

16044279 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 16 04 42 79
محمد آزادی از مریوان کردستان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

57067476 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 57 06 74 76
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

29828996 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 29 82 89 96
مهدی وحیدآبادی از کرمان خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

24164084 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 24 16 40 84
امیر مهرابی از کرج البرز. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

28916130 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 28 91 61 30
علی محمودی از قم. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

29111539 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 29 11 15 39
معصومه پاکدل از اصفهان. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

24735231 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 24 73 52 31
اکبر افضلی از ساری مازندران. خرید 337 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

16959966 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 16 95 99 66
کاظم افتخاری از یزد. خرید 7 میلیون و 310 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

59662640 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 59 66 26 40
ریحانه عقيقی از قوچان خراسان رضوی. خرید 263 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

26676328 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 26 67 63 28
محسن محبی از کرمان. خرید 16 میلیون و 274 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

82998788 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 82 99 87 88
محمد عليشاهي راويز از رفسنجان کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

30818330 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 30 81 83 30
باقر معينی از شيروان خراسان شمالي. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

35302220 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 35 30 22 20
مژده قائمی نسب از شیراز فارس. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

84704337 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 84 70 43 37
محمدرضا آزادنسب از اصفهان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

61840296 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 61 84 02 96
کمیل محقق پشت رودی از رشت گیلان. خرید 2 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

86495112 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 86 49 51 12
طیبه رئیسی از بندرعباس هرمزگان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

63217076 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 63 21 70 76
حسین خدائی از زنجان. خرید 3 میلیون و 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

27304205 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 27 30 42 05
حامد اعتمادی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

83966570 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 83 96 65 70
مجید شادمان از بوشهر. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

15050236 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 15 05 02 36
زهرا سادات سیدی از كاشان اصفهان. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

12987768 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 12 98 77 68
ریحانه شهریاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

75925090 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 75 92 50 90
مهدی مقدس از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

28816268 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 28 81 62 68
سمیرا مالکی از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

86859973 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 86 85 99 73
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

43444567 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 43 44 45 67
مریم حسن زاده از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

96854214 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 96 85 42 14
معصومه فاطمی وند از کرمانشاه. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

55568371 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 55 56 83 71
رضا عشقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

99638718 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 99 63 87 18
نعمت الله خدمتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 7 میلیون و 317 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

60955356 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 60 95 53 56
حسين پسنديده فر از سرخس خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/07/07، یکشنبه 1397/07/08،دوشنبه 1397/07/09، سه شنبه 1397/07/10، چهارشنبه 1397/07/11، پنجشنبه 1397/07/12، جمعه 1397/07/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

6654172983 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 66 54 17 29 83
محمد محمدزاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید در روزهای دوشنبه 1397/07/09 و جمعه 1397/07/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

4032575584 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 40 32 57 55 84
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران. خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

25743349 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 25 74 33 49
فریده محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

97911856 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 97 91 18 56
محمد بليده از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

64074559 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 64 07 45 59
محمد یوسفی از همدان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

72136543 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 72 13 65 43
زهرا طالبی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

50284759 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 50 28 47 59
رضا عباسیان از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 962 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

49696376 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 49 69 63 76
وحید حاجی علی از شهرری تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۴:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

40218901 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 40 21 89 01
پروین خسروی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

23950515 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 23 95 05 15
مهدی رضایی استخروئیه از کرمان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

92451651 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 92 45 16 51
صغری ارمکی از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

80628037 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 80 62 80 37
محمد الله دادی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

17734158 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 17 73 41 58
محمود كشاورز ميرمحله از رشت گیلان. خرید 2 میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

66100589 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 66 10 05 89
ساره نعمتی از اراک مرکزی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۹:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

91882049 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 91 88 20 49
قربان غفاری از فامنین همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

21253347 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 21 25 33 47
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ صفوی از شهریار تهران. خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

30842752 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 30 84 27 52
عبدالصمد پولادزئی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

77207801 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 77 20 78 01
مجتبی احمدی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

68086182 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 68 08 61 82
محمد رضا صادقی از بیجار کردستان. خرید یک میلیون و 742 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

37000734 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 37 00 07 34
سیدحسین طباطبائی از اردکان یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

66267820 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 66 26 78 20
مسلم آزرم از باغ ملک خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

33153523 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 33 15 35 23
صفیه عمران از بهبهان خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

57764623 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 57 76 46 23
نرگس سپاسی از سنقر کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

92771231 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 92 77 12 31
مهناز بابایی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

15614620 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 15 61 46 20
رضا افشار از تهران. خرید 348 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

79761616 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 79 76 16 16
زینب ارجمندپور از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت : ۰۶:۵۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

88021749 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 88 02 17 49
وحید قادری از قروه کردستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

55283627 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 55 28 36 27
سياوش میرغیاثی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

31245413 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 31 24 54 13
مریم اسلامي خطير از قائم شهر مازندران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

91628871 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 91 62 88 71
صديقه حسيني از بندرعباس هرمزگان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

24552108 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 24 55 21 08
مرتضی برزگر از نقده آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

45194480 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 45 19 44 80
اکرم اقبالی از کرج البرز. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

89106333 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 89 10 63 33
سحر آزادی از مریوان کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

18561411 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 18 56 14 11
مهدی عطاردی از قم. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۵:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

46211342 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 46 21 13 42
مژگان ارجمندی از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

81894739 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 81 89 47 39
عبدالواحد سابقی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

19266451 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 19 26 64 51
زهرا مهدی زاده از کرمان. خرید 2 میلیون و 411 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۴
برنده جایزه 3سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

63967369 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 63 96 73 69
مجید چراغی از دهلران ایلام. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

19943194 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 19 94 31 94
عباس خادمی از اصفهان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

15856120 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 15 85 61 20
خدیجه عمادی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

83403872 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 83 40 38 72
علی نجات از شوش خوزستان. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

60637716 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 60 63 77 16
سيدرضا اطيابي از تهران خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

43041009 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 43 04 10 09
محمد شهبازی از سنندج کردستان. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

26770576 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 26 77 05 76
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید در روزهای شنبه 1397/06/31، دوشنبه 1397/07/02، سه شنبه 1397/07/03، پنجشنبه 1397/07/05، جمعه 1397/07/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

5136408773 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 51 36 40 87 73
آرمان حكمتي يار از كرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1397/06/31، یکشنبه 1397/07/01، سه شنبه 1397/07/03، چهارشنبه 1397/07/04 ، پنجشنبه 1397/07/05، جمعه 1397/07/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

2619411210 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 26 19 41 12 10
سیدحسین رضوی از قم. خرید 504 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

40672863 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 40 67 28 63
شهره ایزانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

30764562 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 30 76 45 62
بهنام محمدنژاد از بناب آذربایجان شرقی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

71514837 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 71 51 48 37
ابوالفضل سلمان زاده از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

10708392 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 10 70 83 92
زینب سبحانی از سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

80340223 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 80 34 02 23
محمود نصاری از بوشهر. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

26733804 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 26 73 38 04
محسن منتظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

33486223 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 33 48 62 23
صفیه پیش دار از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

27405014 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 27 40 50 14
مهیا تقی تبار از بابل مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

37631939 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 37 63 19 39
داود ممی زاده از میانه آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

62417899 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 62 41 78 99
رضا مصطفوی از نی ریز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

35930519 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 35 93 05 19
علیرضا رحمانی از ایلام. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۳:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

96005366 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 96 00 53 66
فاطمه صفار از خور و بیابانک اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

50101812 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 50 10 18 12
سجاد حسين پور از بندرانزلی گیلان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

80557497 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 80 55 74 97
مسعود رجالی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

63136089 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 63 13 60 89
امیر ملاحسینی از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

15326266 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 15 32 62 66
صادق مرکبی از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

46108516 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 46 10 85 16
فاطمه حاج امینی از نجف‌آباد اصفهان. خرید 306 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

61960143 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 61 96 01 43
مژده مهربخش از رشت گیلان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

73137304 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 73 13 73 04
حمید مرادی از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

26703750 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 26 70 37 50
محمد داوری از دامغان سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

53079736 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 53 07 97 36
فرزانه سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

23583498 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 23 58 34 98
محیا عبدالرزاقی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

46160507 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 46 16 05 07
مصطفی خانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 3 میلیون و 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

66789836 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 66 78 98 36
مهدی قربانی از قائن خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

44554663 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 44 55 46 63
رضا عظیمی از کنگاور کرمانشاه. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

58975565 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 58 97 55 65
محسن محبی از کرمان. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

49826174 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 49 82 61 74
معصومه داج لیری از تنکابن مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۱:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

96860145 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 96 86 01 45
فاطمه شیری از قم. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

65685213 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 65 68 52 13
ابوالفضل فرهادی از جهرم فارس. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۳:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

75586474 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 75 58 64 74
حسین علیجانی از ساری مازندران. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

65051589 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 65 05 15 89
میلاد اربابی از خرمشهر خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

52480193 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 52 48 01 93
سمیه مشکاتی از شاهین شهر اصفهان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

17619442 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 17 61 94 42
عصمت فروغی فر از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۵:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

86069155 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 86 06 91 55
مائده نکونام از تهران. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

67874877 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 67 87 48 77
علی هوشیار از مرودشت فارس. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

66571143 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 66 57 11 43
اسماعيل راستي از لامرد فارس. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۹:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

68101256 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 68 10 12 56
زهره ايرانپور از بوکان آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

58304503 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 58 30 45 03
احمد محمودی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

40498096 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 40 49 80 96
علی تاجیک از دماوند تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

49644872 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 49 64 48 72
ریحانه سادات رضوی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۳:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

33674456 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 33 67 44 56
رضا تیموری تبار از کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

68417089 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 68 41 70 89
زهرا منیعی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/06/25، سه شنبه 1397/06/27، چهارشنبه 1397/06/28، جمعه 1397/06/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

4809189126 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 48 09 18 91 26
کاوه محمدیانی از سقز کردستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۱۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

31314609 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 31 31 46 09
مهدی احمدی از خمین مرکزی دوشنبه 1397/06/26،سه شنبه 1397/06/27، چهارشنبه 1397/06/28، پنجشنبه 1397/06/29، جمعه 1397/06/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

8927813554 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 89 27 81 35 54
جابر فرخاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

15000185 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 15 00 01 85
نسرین لوشابی از مشهد خراسان رضوی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

50571916 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 50 57 19 16
سحر حشمتی از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

82444980 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 82 44 49 80
بهمن ملکی از داراب فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

47981807 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 47 98 18 07
قاسم ارشاد از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 764 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

94697744 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 94 69 77 44
فاطمه ايزدپناه كاظمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

49019993 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 49 01 99 93
یونس سابکی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

38292511 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 38 29 25 11
محسن فرامرزی از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

41399768 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 41 39 97 68
سمیرا طیبی از رامسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

55479942 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 55 47 99 42
فاطمه صادقی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

98558657 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 98 55 86 57
بهنام سروری از بهبهان خوزستان. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

81472747 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 81 47 27 47
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
علی اکبر بیات از زنجان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

59549427 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 59 54 94 27
رضا مکیان از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

80841445 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 80 84 14 45
مینا نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

48949123 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 48 94 91 23
محمود عبدالهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

81310454 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 81 31 04 54
زهره نجفی از جهرم فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

69112009 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 69 11 20 09
محمدحسین قدیری از یزد. خرید یک میلیون و 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

44772747 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 44 77 27 47
مرتضی انصاری از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

68241556 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 68 24 15 56
فاطمه یوسفی از مرند آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

31216130 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 31 21 61 30
امیر صائمی از تهران. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

38072959 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 38 07 29 59
طیبه پرهیزکار از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

70050742 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 70 05 07 42
سعید حسینی از سنندج کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

84882037 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 84 88 20 37
عماد حسنی از رشت گیلان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

60756488 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 60 75 64 88
یاور اولیانسب از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

44914121 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 44 91 41 21
معصومه نظری از کرمانشاه. خرید 40 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۴۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

39679629 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 39 67 96 29
ابراهیم الله دادی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

64502639 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 64 50 26 39
فرزانه عابدی از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

10388009 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 10 38 80 09
مصطفی حسن پور از اصفهان . خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

27877203 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 27 87 72 03
محمد مهدی زاده از قم. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

90086441 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 90 08 64 41
آرش بهرام پور از اسالم گیلان. خرید در روزهای شنبه 1397/06/17، یکشنبه 1397/06/18، دوشنبه 1397/06/19 ،سه شنبه 1397/06/20 ، چهارشنبه 1397/06/21، پنجشنبه 1397/06/22، جمعه 1397/06/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

9893516201 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 98 93 51 62 01
منصوره اسلامی از قائمشهر مازندران. خرید در روزهای دوشنبه 1397/06/19، چهارشنبه 1397/06/21، جمعه 1397/06/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

1403421670 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 14 03 42 16 70
حمزه صفادوست از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

18249978 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 18 24 99 78
مهناز محمودیان از ساری مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

88739432 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 88 73 94 32
اسفنديار اكبرپور از رودهن تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

41204727 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 41 20 47 27
فاطمه خرمی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

36304987 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 36 30 49 87
ناصر سپاسی از سنقر کرمانشاه. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

68835843 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 68 83 58 43
مهدی سماواتی از نی ریز فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

72051635 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 72 05 16 35
عقیل میرانی از میناب هرمزگان .خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

24764621 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 24 76 46 21
راضیه کاظمی از فیروزآباد فارس. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

38163616 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 38 16 36 16
فردین شیروانی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

74469829 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 74 46 98 29
بیتا صراف پور از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

39515358 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 39 51 53 58
احمد رفیعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۵:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

56365258 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 56 36 52 58
ابوالفضل برزوئی از مشهد خراسان رضوی. خرید 3 میلیون و 564 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

11969406 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 11 96 94 06
احمد رخشاني از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۰:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

35194131 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 35 19 41 31
حسین شیرازی از ورامين تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

93650326 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 93 65 03 26
ستایش نوابی از فسا فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

28172135 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 28 17 21 35
سید علی ذوالفقاری از اراک مرکزی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

91585886 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 91 58 58 86
محسن يوسف آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

55473513 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 55 47 35 13
پروین مارزی از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

67769942 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 67 76 99 42
قاسم ربیعی از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

49149452 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 49 14 94 52
سجاد اعتمادی از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۹:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

96574999 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 96 57 49 99
فاطمه عزیزی از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

93803783 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 93 80 37 83
محمد زارع از مهریز یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۷:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

91651252 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 91 65 12 52
کریم بداوی از بندرعباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

67852581 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 67 85 25 81
مهدی کرانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

71095293 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 71 09 52 93
الهام سامانی از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

88958825 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 88 95 88 25
مسلم بیطرف از تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

61795945 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 61 79 59 45
مهدیه حیدری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

51752699 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 51 75 26 99
سحر طیبی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۴:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

54411526 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 54 41 15 26
مصطفی نصری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 262 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

65664456 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 65 66 44 56
علی اصغری از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

61662850 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 61 66 28 50
محمد آذریان از جیرفت کرمان. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

76348322 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 76 34 83 22
عباس رادی از فولادشهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۴:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

34836849 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 34 83 68 49
فرشته رسولی از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

53919218 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 53 91 92 18
سعید فتاحی از یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

18561633 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 18 56 16 33
معصومه طالبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

88070244 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 88 07 02 44
فریبرز کوشکی از کرمانشاه. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

73868349 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 73 86 83 49
شهرام بشارتی از تهران. خرید 45 هزارتومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

15738945 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 15 73 89 45
اکرم فلاح از سبزوار خراسان رضوی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

82937220 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 82 93 72 20
صابر سواری از اهواز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

20110638 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 20 11 06 38
نجمه چناری از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

10034056 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 10 03 40 56
زینب حبیبی از اراک مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

84356965 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 84 35 69 65
یوسف بسطامی از سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

39485273 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 39 48 52 73
وحید قریشی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای چهارشنبه 1397/06/14، پنجشنبه 1397/06/15، جمعه 1397/06/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

8489388013 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 84 89 38 80 13
گوهر مرزانی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/06/10،سه شنبه 1397/06/13 ، پنجشنبه 1397/06/15 و جمعه 1397/06/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

5068532247 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 50 68 53 22 47
ایرج غفوری از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

39930851 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 39 93 08 51
ابوالفضل خطیبی از اردکان یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

89693522 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 89 69 35 22
مرجان رسولی از لاهیجان گیلان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

15837653 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 15 83 76 53
سمانه یعقوبی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

88605475 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 88 60 54 75
اعظم خافی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

47130150 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 47 13 01 50
علی منتظری از نجف آباد اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

19922291 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 19 92 22 91
حسین جوهرچی از اردبیل. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

18385170 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 18 38 51 70
عبدالرحيم چاشني گير از جهرم فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

76928029 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 76 92 80 29
شعیب محتاجی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

30047822 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 30 04 78 22
الهه حضوری از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

69823665 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 69 82 36 65
ناهيد محمديان از آرمرده کردستان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

27199234 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 27 19 92 34
قهرمان شفاعی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 306 هزار تومان کتتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

27816591 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 27 81 65 91
سجاد رهروی از اصفهان . خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

31595710 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 31 59 57 10
امیر بخشی از شاهرود سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

60114583 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 60 11 45 83
لیلا امیرزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

18289209 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 18 28 92 09
ناصر بشیری از گیلانغرب کرمانشاه. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

12704333 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 12 70 43 33
افسانه دهقانی فرد از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۵:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

77615116 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 77 61 51 16
مهدی باباولی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

36791568 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 36 79 15 68
امیر نقی زاده از اسفراین خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

70022923 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 70 02 29 23
حسین هاشمی از شهریار تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

40124430 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 40 12 44 30
مسعود مهرخواه از ایلام. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

50149214 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 50 14 92 14
علی زرگران از مشهد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

72268864 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 72 26 88 64
حسن جرفی از اهواز خوزستان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

29053046 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 29 05 30 46
مریم محبتی از الوند قزوین. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

30669473 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 30 66 94 73
مهدی لطیفی از همدان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

17660752 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 17 66 07 52
مجید توکلی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۱:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صیح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

96226259 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 96 22 62 59
زهرا سیلانی از بردسیر کرمان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

22761044 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 22 76 10 44
محمدرضا عاشوری از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

41741203 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 41 74 12 03
حسن رئیسی از کازرون فارس. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

16410295 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 16 41 02 95
علی حجتی از یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

75626718 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 75 62 67 18
حسین محمدی از بافت کرمان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

20039845 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 20 03 98 45
شهرام بهرامی از گنبد کاووس گلستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

61222527 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 61 22 25 27
مرضیه کولیوند از نهاوند همدان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

18189839 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 18 18 98 39
شهناز عزیزی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

25778770 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 25 77 87 70
عبداله وراوی از خورموج بوشهر. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

27047753 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 27 04 77 53
مهدی کوشکی سبزوار خراسان رضوی. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

88091082 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 88 09 10 82
کمیل امینی از قائم شهر مازندران. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

53978814 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 53 97 88 14
حمزه دلاوری از خرم آباد لرستان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

17628000 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 17 62 80 00
علی فرشاد از یزد. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

98997695 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 98 99 76 95
فاطمه سادات موسوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

82876076 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 82 87 60 76
سینا احمدوندی از کرمانشاه. خرید هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

86439410 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 86 43 94 10
ندا سبزآبادی از تهران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

68764042 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 68 76 40 42
سمیه عنایت از اسلام‌ شهر تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1397/06/04،چهارشنبه 1397/06/07، پنجشنبه 1397/06/08، جمعه 1397/06/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

5785190743 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 57 85 19 07 43
امیر ترخاصی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/06/03،دوشنبه 1397/06/05 و جمعه 1397/06/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

9536908843 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 95 36 90 88 43
حسین عباسی از نجف آباد اصفهان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

73248921 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 73 24 89 21
بهنام نجاریان از بهبهان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۷:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

57024667 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 57 02 46 67
سعید همتی از بیجار کردستان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

72093740 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 72 09 37 40
کبری چهاردانگی از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

10017611 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 10 01 76 11
هادی خسروی از مشگین شهر اردبیل. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

39193722 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 39 19 37 22
رضا عبادی از تهران. خرید 306 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

94058124 شنبه 1397/06/10 شنبه 10/06/1397 94 05 81 24
عباس حمیدی از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

47372711 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 47 37 27 11
ریحانه جعفری از بابلسر مازندران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۲:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

76813128 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 76 81 31 28
مجتبی حشمتی از مهریز یزد. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

54905866 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 54 90 58 66
حمید ملکی از اراک مرکزی. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

19347324 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 19 34 73 24
اصغر کمالی از اصفهان. خرید 5 میلیون و 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

50046905 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 50 04 69 05
زهره جهان پرور از دامغان سمنان. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

43579751 جمعه 1397/06/09 جمعه 09/06/1397 43 57 97 51
احمد كشاورز از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

78751571 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 78 75 15 71
سلیمان سرگزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

24292846 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 24 29 28 46
عزت الله اکبری از کنگاور کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

35769856 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 35 76 98 56
دیانا روح بخش از شیراز فارس. خرید 156 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

27589271 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 27 58 92 71
حسین مصطفی زاده از خوی آذربایجان غربی. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

60139225 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 60 13 92 25
نظاره گيلاني از گرگان گلستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

71955979 پنجشنبه 1397/06/08 پنجشنبه 08/06/1397 71 95 59 79
عليرضا نوري از لاهیجان گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۰:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

13750004 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 13 75 00 04
يونس سروش از لار فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۲:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

96027699 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 96 02 76 99
حسن احمدنيا از بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

75991085 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 75 99 10 85
مطهره عطاری از کاشان اصفهان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

11485915 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 11 48 59 15
محمد اردمه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

88363853 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 88 36 38 53
زهرا سعیدی از قم. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

54240061 چهارشنبه 1397/06/07 چهارشنبه 07/06/1397 54 24 00 61
علیرضا سلیمانی از کرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

97475258 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 97 47 52 58
زبیده سواری از شوشتر خوزستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

82900128 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 82 90 01 28
زهرا مشیری از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۲:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

84697819 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 84 69 78 19
مهین اکبری از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

59343815 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 59 34 38 15
حسین تسلیمی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

94783570 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 94 78 35 70
ابراهیم داوری از کوار فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

59681794 سه شنبه 1397/06/06 سه شنبه 06/06/1397 59 68 17 94
محمد خدائی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

85241564 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 85 24 15 64
هاجر سنجری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

64971225 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 64 97 12 25
علی عباس پور از نکا مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

51520640 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 51 52 06 40
فاطمه موسوی از تبریز آذربایجان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

97405807 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 97 40 58 07
ادریس ابوطالبی از قزوین. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

24189030 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 24 18 90 30
مجید منتصری از شیراز فارس. خرید یک میلیون و 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

10858002 دوشنبه 1397/06/05 دوشنبه 05/06/1397 10 85 80 02
ابوالفضل شهبازی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

97276999 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 97 27 69 99
فاطمه الهی نژاد از اصفهان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

42953448 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 42 95 34 48
صالح آزرم از باغ ملک خوزستان.خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۹:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

97617923 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 97 61 79 23
حسین لسانی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

94193261 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 94 19 32 61
جواد مهری از زنجان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۱:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

87734255 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 87 73 42 55
احمد گرامی از شیراز فارس. خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

63851158 یکشنبه 1397/06/04 یکشنبه 04/06/1397 63 85 11 58
احسان غفاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/28، سه شنبه 1397/05/30، چهارشنبه 1397/05/31، جمعه 1397/06/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

9555691100 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 95 55 69 11 00
زینب اقدامی از کاشمر خراسان رضوی. . خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/28، چهارشنبه 1397/05/31، پنجشنبه 1397/06/01، جمعه 1397/06/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

6196709809 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 61 96 70 98 09
فاطمه کاظمی از سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۲:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

64782477 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 64 78 24 77
علیرضا خانی از همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

15477488 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 15 47 74 88
صغری اربابی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

96976772 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 96 97 67 72
امین کشفی از تهران. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

64409868 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 64 40 98 68
ابوطالب فدائی از نی ریز فارس. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

53114325 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 53 11 43 25
محسن میرزایی از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

11320378 شنبه 1397/06/03 شنبه 03/06/1397 11 32 03 78
عقیل حبیبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

24752901 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 24 75 29 01
طاهره اشرفی از سمنان. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

84009695 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 84 00 96 95
هاجر خیری از اسلام شهر تهران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

52735411 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 52 73 54 11
محمدرضا زارع از مرودشت فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۳:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

47154011 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 47 15 40 11
منصور سیاه سر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 380 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

32586077 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 32 58 60 77
ابوالفضل عاشوری از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

17128516 جمعه 1397/06/02 جمعه 02/06/1397 17 12 85 16
جواد فتح اله زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

65485831 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 65 48 58 31
سمیرا امیری از کرمانشاه. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

89292233 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 89 29 22 33
محیا محمدی تبار از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

10917372 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 10 91 73 72
محمد دادشاهی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

21504021 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 21 50 40 21
روح اله رهبرپور از تهران. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۵:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

15603960 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 15 60 39 60
معصومه زمزم از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

45719984 پنجشنبه 1397/06/01 پنجشنبه 01/06/1397 45 71 99 84
حسین امینی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

73870886 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 73 87 08 86
شقایق حصاری از نیشابور خراسان رضوی .خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

32256721 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 32 25 67 21
یزدان ولی خانی از هرسین کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

70764621 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 70 76 46 21
بیت الله قادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

55820649 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 55 82 06 49
آرمان رحیمی از تهران.خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

93159597 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 93 15 95 97
فریبا یاسرنژاد از اصفهان. خرید 8 میلیون و 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

60652252 چهارشنبه 1397/05/31 چهارشنبه 31/05/1397 60 65 22 52
زینب شرافتی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

34329011 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 34 32 90 11
ریحانه رحمانی از ایلام. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

16188120 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 16 18 81 20
زبیده سالاری از هرمزگان بندرعباس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۱:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

41527166 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 41 52 71 66
حسین نجفی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

98916722 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 98 91 67 22
خديجه نجفي از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۹:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

75591004 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 75 59 10 04
محمد ارزیده از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

41367054 سه شنبه 1397/05/30 سه شنبه 30/05/1397 41 36 70 54
حسین سنجری از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۸:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

96677694 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 96 67 76 94
اسماعیل دارینی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

15200033 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 15 20 00 33
عرفان خدایاری از گیلان غرب کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

12963522 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 12 96 35 22
اعظم کریم پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

96382634 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 96 38 26 34
سهیلا هادیان از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

42901881 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 42 90 18 81
مجید مردانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

46787698 دوشنبه 1397/05/29 دوشنبه 29/05/1397 46 78 76 98
جلال عبداله پور از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

95471395 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 95 47 13 95
مرتضی باطنی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۳:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

97633847 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 97 63 38 47
عباس دادخدائی از میناب هرمزگان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

13658512 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 13 65 85 12
علیرضا نکوئی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

17593796 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 17 59 37 96
نرگس رحیمی از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

38297556 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 38 29 75 56
محمدحسن شکری از سمنان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

26273926 یکشنبه 1397/05/28 یکشنبه 28/05/1397 26 27 39 26
رضا ترابی از خورو بیابانک اصفهان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/21، دوشنبه 1397/05/22، چهارشنبه 1397/05/24، پنجشنبه 1397/05/25، جمعه 1397/05/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

8973509800 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 89 73 50 98 00
علي تاري از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای چهارشنبه 1397/05/24، پنجشنبه 1397/05/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

7329728726 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 73 29 72 87 26
امین جیحونی از همدان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

94726945 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 94 72 69 45
مصطفی کاظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

75880890 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 75 88 08 90
اکرم یاراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

85876324 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 85 87 63 24
آمنه قرائی منش از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

36294140 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 36 29 41 40
زهرا لطیفی از قم. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

15037964 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 15 03 79 64
محسن مظفری از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

38829236 شنبه 1397/05/27 شنبه 27/05/1397 38 82 92 36
لیلا تائبی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

68575596 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 68 57 55 96
علی هروی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

49573784 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 49 57 37 84
حسين پسنديده فر از سرخس خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۲:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

94748024 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 94 74 80 24
سيدمسعود محبوب سيدبگلو از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۷:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

10242358 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 10 24 23 58
سمانه مرحمتي احمدگورابي از گرگان گلستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۹:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

28528986 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 28 52 89 86
نواب بامری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 3 میلیون و 860 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

50501594 جمعه 1397/05/26 جمعه 26/05/1397 50 50 15 94
نادر كمالی جعفرآبادی از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

94409838 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 94 40 98 38
حمیدرضا عابدیان از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

85100510 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 85 10 05 10
بهاره شاهانی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

67462168 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 67 46 21 68
صالح ربیعی از جهرم فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۷:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

51018165 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 51 01 81 65
سمیرا فیروزآبادی از کنگاور کرمانشاه. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

74518408 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 74 51 84 08
مهدی زرخواه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

86847186 پنجشنبه 1397/05/25 پنجشنبه 25/05/1397 86 84 71 86
ليلا گيلان زاد از لاهیجان گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

36579302 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 36 57 93 02
سمیه فلاح از نور مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

67310517 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 67 31 05 17
یحیی غلامی از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

78420943 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 78 42 09 43
سید محمدصادق حسينی روش از مهریز یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

94555776 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 94 55 57 76
مژگان نوروزی از قم. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

17923384 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 17 92 33 84
میثم دشتی از بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

16711014 چهارشنبه 1397/05/24 چهارشنبه 24/05/1397 16 71 10 14
مصطفی عمیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

37653875 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 37 65 38 75
وحید اعظمی از اسلامشهر تهران. خرید 45 هزار توما کتاب ساعت: ۰۶:۲۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

98292760 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 98 29 27 60
حامد انصاری از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

54533033 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 54 53 30 33
زهرا رضوی از ارومیه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

91277279 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 91 27 72 79
علیرضا کماسی از سنقر کرمانشاه. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

60970524 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 60 97 05 24
علی دهقانی اشکذری از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۲:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

14295413 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 14 29 54 13
ایمان رئیسی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

12026715 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 12 02 67 15
مهسا محبی از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۲:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

80695175 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 80 69 51 75
ابراهیم الیاسی از بيجار کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۵:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

21161887 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 21 16 18 87
مرضیه کریمی از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۷:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

42102091 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 42 10 20 91
طاهر پناهدار از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۶:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

48848226 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 48 84 82 26
اکرم نصیری گرگان گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

93711481 دوشنبه 1397/05/22 دوشنبه 22/05/1397 93 71 14 81
مهدی محرابی از ساوه مرکزی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

43894003 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 43 89 40 03
فاطمه غفاری از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

18552236 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 18 55 22 36
رضا سلمان زاده از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

73848112 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 73 84 81 12
بهروز زنگوئی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

84607706 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 84 60 77 06
معصومه شيری از کرج البرز. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

98791269 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 98 79 12 69
سعید ملکوتی از گیلانغرب کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۱:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

54400493 یکشنبه 1397/05/21 یکشنبه 21/05/1397 54 40 04 93
نجمه حسن زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/14، دوشنبه 1397/05/15، سه شنبه 1397/05/16 ، چهارشنبه 1397/05/17، پنجشنبه 1397/05/18 ، جمعه 1397/05/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

8619290668 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 86 19 29 06 68
ناهید سلیمانی از قم. خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/14، دوشنبه 1397/05/15، سه شنبه 1397/05/16 ، پنجشنبه 1397/05/18 ، جمعه 1397/05/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

4727892900 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 47 27 89 29 00
محمدباقر قلندری از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

25960033 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 25 96 00 33
علی بازگشا از رباط کریم تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

11403569 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 11 40 35 69
حمیده احمدی از برازجان بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

57531860 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 57 53 18 60
رسول دادشاهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

99846378 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 99 84 63 78
حسین فتح آبادی از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

23906812 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 23 90 68 12
مهدی مرزانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

17350968 شنبه 1397/05/20 شنبه 20/05/1397 17 35 09 68
مهدی کلينی از قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

80490445 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 80 49 04 45
ابوالفضل عروجی از اصفهان. خرید 368 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

74862574 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 74 86 25 74
نگار الهی از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

50869080 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 50 86 90 80
ریحانه یاراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

41577089 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 41 57 70 89
فاطمه فتحی از کرمانشاه. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

93058613 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 93 05 86 13
حسن اخزری از اندیمشک خوزستان. خرید 2 میلیون و 624 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

14650862 جمعه 1397/05/19 جمعه 19/05/1397 14 65 08 62
میثم چنانی از شوش خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

48314579 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 48 31 45 79
حسین خواجه از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

94260890 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 94 26 08 90
افسانه نصرتی از شیراز فارس. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

66152727 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 66 15 27 27
زینب رسولی از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

78613421 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 78 61 34 21
محمد راجی از خور و بیابانک اصفهان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

28495533 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 28 49 55 33
محمد امین محققی از تهران. خرید 328 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

70703819 پنجشنبه 1397/05/18 پنجشنبه 18/05/1397 70 70 38 19
حدیث کرمی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

31881735 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 31 88 17 35
مینو باقریان از قوچان خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

15669830 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 15 66 98 30
علی صارمی از ملایر همدان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

40689717 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 40 68 97 17
ثنا دهقانی فیروزآبادی از میبد یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

71413227 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 71 41 32 27
سحر بصیری از گنبدکاووس گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

30960226 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 30 96 02 26
حسین خدائی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

46475463 چهارشنبه 1397/05/17 چهارشنبه 17/05/1397 46 47 54 63
مرتضی جوكار از شیراز فارس خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

42300094 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 42 30 00 94
رسول حردانی از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

38413503 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 38 41 35 03
رقیه قربانی از زنجان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

91483623 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 91 48 36 23
مجید ترابیان از بابل مازندران خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

85460565 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 85 46 05 65
معصومه اسلامی از قم. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۱:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

86640772 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 86 64 07 72
رضا مهدی نژاد از دامغان سمنان. خرید 441 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

63798166 سه شنبه 1397/05/16 سه شنبه 16/05/1397 63 79 81 66
رضا بديع روشن از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۳:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

35639337 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 35 63 93 37
اسماعیل فرازی نیا از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

93338457 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 93 33 84 57
میلاد محبیان از ایلام. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

55437926 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 55 43 79 26
عاطفه باقی زاده از یزد. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

31480281 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 31 48 02 81
اکبر شمس از مبارکه اصفهان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

15596828 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 15 59 68 28
عليرضا گيتی از شیراز فارس. خرید 3 میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

71239709 دوشنبه 1397/05/15 دوشنبه 15/05/1397 71 23 97 09
محمد حیدری از میناب هرمزگان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

95561474 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 95 56 14 74
حسن موسی زاده از مرند آذربایجان شرقی. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

36932939 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 36 93 29 39
معصومه صالحی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

90467000 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 90 46 70 00
مهدی طلوعی از تهران. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

33483624 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 33 48 36 24
زهرا بابایی از اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

96805731 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 96 80 57 31
سید رضا سجاديان از تهران. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

38171985 یکشنبه 1397/05/14 یکشنبه 14/05/1397 38 17 19 85
فاطمه تمدنی از جهرم فارس. خرید در روزهای شنبه 1397/05/06، سه شنبه 1397/05/09، جمعه 1397/05/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

6004900504 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 60 04 90 05 04
احمد مومنی از رشت گیلان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/05/07، دوشنبه 1397/05/08، پنج شنبه 1397/05/11، جمعه 1397/05/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

9915596657 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 99 15 59 66 57
سمیره درزاده از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

79026700 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 79 02 67 00
ساره كلهر از قزوین. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

65433830 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 65 43 38 30
محمد اشرفی از ساری مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

51439982 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 51 43 99 82
مرتضی موهبتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

85418366 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 85 41 83 66
خدیجه کیومرثی از اقلید فارس. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

23852614 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 23 85 26 14
امیر طرفی از آبادان خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

29168351 شنبه 1397/05/13 شنبه 13/05/1397 29 16 83 51
ابوالفضل حسام از دامغان سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

13161657 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 13 16 16 57
فائزه سلطانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

40461800 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 40 46 18 00
سعید کهریزی از جوانرود کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

55780323 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 55 78 03 23
طاهره حسنی از تهران. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

89026657 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 89 02 66 57
روح الله امين زاده از درود لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

52617033 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 52 61 70 33
مراد سابکی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید یک میلیون و 530 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

35521236 جمعه 1397/05/12 جمعه 12/05/1397 35 52 12 36
رضا خدری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

66857671 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 66 85 76 71
محسن ربیعی از نوشهر مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۶:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

74707872 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 74 70 78 72
فاطمه عرب ناصری از کرمان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

26795931 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 26 79 59 31
طیبه حاتمی از ایذه خوزستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

32126218 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 32 12 62 18
مهسا قاسم پور از سبزوار خراسان رضوی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

29606973 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 29 60 69 73
هادی محمودی از تهران .خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

47915503 پنجشنبه 1397/05/11 پنجشنبه 11/05/1397 47 91 55 03
حسن تارم از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

50655356 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 50 65 53 56
علی جباری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

27752045 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 27 75 20 45
زهرا محمدیان از آباده فارس. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

30778040 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 30 77 80 40
مسعود فرخ پور از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

80502539 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 80 50 25 39
سجاد بیگدلی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۷:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

12098809 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 12 09 88 09
عاطفه ربوض آبادی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۵:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

40467549 چهارشنبه 1397/05/10 چهارشنبه 10/05/1397 40 46 75 49
عبدالله راشکی از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۹:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

31204083 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 31 20 40 83
حسین جعفری از ورامین تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

95261048 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 95 26 10 48
اکبر شهبازی از همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

30633240 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 30 63 32 40
فاطمه مرزوقی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۹:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

22254915 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 22 25 49 15
سارا عمیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

41688496 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 41 68 84 96
سمیرا شیری از زنجان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

94319246 سه شنبه 1397/05/09 سه شنبه 09/05/1397 94 31 92 46
رضا اوجی از شیراز فارس. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

44971676 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 44 97 16 76
علیرضا حسنی از تهران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۰:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

22363319 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 22 36 33 19
فاطمه ناطقی از خمین مرکزی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

23084371 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 23 08 43 71
هادی پيوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

59560352 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 59 56 03 52
اسحاق بامری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

15380890 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 15 38 08 90
رحیم حسين پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

39158818 دوشنبه 1397/05/08 دوشنبه 08/05/1397 39 15 88 18
محمود ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

83473319 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 83 47 33 19
زهرا علیان از قم. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

35529547 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 35 52 95 47
محسن غم پرور از خوی آذربایجان غربی. خرید 391 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

18917543 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 18 91 75 43
احمد كلانتری از كرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

28195056 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 28 19 50 56
صادق خدمتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

53899833 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 53 89 98 33
رضا محمدی از تهران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۹:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

46116222 یکشنبه 1397/05/07 یکشنبه 07/05/1397 46 11 62 22
مینا مختاری از اراک مرکزی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/31، دوشنبه 1397/05/01؛سه شنبه 1397/05/02، چهارشنبه 1397/05/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

7618733269 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 76 18 73 32 69
ابوالفضل احمدی از گلدشت اصفهان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/31، دوشنبه 1397/05/01؛ چهارشنبه 1397/05/03 و جمعه 1397/05/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

5223306507 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 52 23 30 65 07
سمیرا سلطانی نژاد از کرمان. خرید 9 هزار تومان کتب ساعت: ۰۱:۲۲:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

63813996 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 63 81 39 96
محمد خمیسی از اهواز خوزستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

73624155 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 73 62 41 55
نسرین سبحانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

33892339 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 33 89 23 39
ابوالفضل شاهنی از گرگان گلستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

56373629 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 56 37 36 29
حامد طالعی از اردکان یزد. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

46325626 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 46 32 56 26
آزیتا محتاج از خرمشهر خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

43034109 شنبه 1397/05/06 شنبه 06/05/1397 43 03 41 09
زینب فخر از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

43656676 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 43 65 66 76
سجاد حاجي پور از کرمانشاه. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

21578518 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 21 57 85 18
محمد رنجبری از میناب هرمزگان. خرید 234 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

53048381 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 53 04 83 81
ميثم مقدسی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

97266111 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 97 26 61 11
حسین ملک حسینی از گرگان با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

24741655 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 24 74 16 55
حمید صيدالي شوش خوزستان. خرید 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

74447096 جمعه 1397/05/05 جمعه 05/05/1397 74 44 70 96
رضا عباسیان از نجف آباد اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

62467056 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 62 46 70 56
الهام تقی نژاد از بابل مازندران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

29685586 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 29 68 55 86
علی اعظمی از تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

45654577 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 45 65 45 77
پروین مهديزاده از زرند کرمان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

84485488 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 84 48 54 88
داود امامی از اردبیل. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۸:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

38272377 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 38 27 23 77
بهزاد منتشلو از سنندج کردستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

91261468 پنجشنبه 1397/05/04 پنجشنبه 04/05/1397 91 26 14 68
فرهاد اخزری از اندیمشک خوزستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۵:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

29667290 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 29 66 72 90
آمنه خلف خانی ازارومیه آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

93850501 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 93 85 05 01
محسن رمضانی از اصفهان. خرید 288 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

54784955 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 54 78 49 55
حسین غلامی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

28728149 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 28 72 81 49
طیبه نکونام از شیراز فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

75548949 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 75 54 89 49
پیروز کرمی عبدل آبادی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 5 میلیون و 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

39515125 چهارشنبه 1397/05/03 چهارشنبه 03/05/1397 39 51 51 25
عقیل حیدری از بندرماهشهر هرمزگان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

50654416 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 50 65 44 16
فاطمه آزادی از کهنوج کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

16378283 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 16 37 82 83
عباس رحیمی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

21500648 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 21 50 06 48
امید باجلان از درود لرستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

78524426 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 78 52 44 26
اکبر نوروزنژاد از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

91712945 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 91 71 29 45
مهدی الماسی از تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

78423946 سه شنبه 1397/05/02 سه شنبه 02/05/1397 78 42 39 46
مجید ساعدی از اهواز خوزستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

50146495 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 50 14 64 95
یاسر انصاری از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

19922957 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 19 92 29 57
مرتضی بشارتی از کاشان اصفهان. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

29173803 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 29 17 38 03
فاطمه آقاجانلو از زنجان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

55010057 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 55 01 00 57
لیلا علوی از یاسوج كهگيلويه و بویراحمد. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

75294713 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 75 29 47 13
سید اسماعیل موسوی تبار از نی‌ریز فارس. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

37802275 دوشنبه 1397/05/01 دوشنبه 01/05/1397 37 80 22 75
زهرا زارع بيدکی از يزد. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

14041533 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 14 04 15 33
سجاد صمدی از قم. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

64727345 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 64 72 73 45
عباس محمدپور از لامرد فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

85848287 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 85 84 82 87
عبدالحمید قنبری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

91604447 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 91 60 44 47
یکتا فروغی از کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

36077221 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 36 07 72 21
محمود ملک زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

49762080 یکشنبه 1397/04/31 یکشنبه 31/04/1397 49 76 20 80
مهدیه صابری از کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/24، دوشنبه 1397/04/25؛سه شنبه 1397/04/26، پنج شنبه 1397/04/28 و جمعه 1397/04/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

6923501771 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 69 23 50 17 71
احمد حيدري از اهواز خوزستان. خرید در روزهای شنبه 1397/04/23، دوشنبه 1397/04/25؛سه شنبه 1397/04/26، چهارشنبه 1397/04/27 و جمعه 1397/04/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

3566624690 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 35 66 62 46 90
سید رضا حسینی از ساری مازندران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

61957147 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 61 95 71 47
شهناز جیحونی از همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۵:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30808657 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 30 80 86 57
بهنام خلیلیان از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

35816111 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 35 81 61 11
مظاهر زینالی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

87211649 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 87 21 16 49
حسین زنگویی از طبس خراسان جنوبی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

88635241 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 88 63 52 41
صالح طیبی از بهبهان خوزستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

25824083 شنبه 1397/04/30 شنبه 30/04/1397 25 82 40 83
نرگس اکرمی از آباده فارس. خرید27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

34714795 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 34 71 47 95
ابوالفضل فهامی از اراک مرکزی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۲:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

79049686 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 79 04 96 86
فاطمه فياض از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

62016938 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 62 01 69 38
سلمان نوری از مینودشت گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

87437171 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 87 43 71 71
حسین رضوانی از زاهدان سیستان وبلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

21577204 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 21 57 72 04
سیدمجید آقامیری از مشهد خراسان رضوی.. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

39463825 جمعه 1397/04/29 جمعه 29/04/1397 39 46 38 25
مرتضی غفار نژاد از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

93669083 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 93 66 90 83
فخری سحابی کرج البرز. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۹:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

67752913 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 67 75 29 13
محمد شیخی از سقز کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

40451170 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 40 45 11 70
صالح هاشم پور ملكشاه از بابل مازندران. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۹:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

26020934 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 26 02 09 34
فاطمه ماندگاری از تهران . خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

77290773 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 77 29 07 73
صالح رئیسی از میناب هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

90061063 پنجشنبه 1397/04/28 پنجشنبه 28/04/1397 90 06 10 63
رضا مختاری از کازرون فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

13813503 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 13 81 35 03
احسان مرادی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

54820060 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 54 82 00 60
لیلا آقائی از شاهین ‌شهر اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

77876750 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 77 87 67 50
پرستو مهرجردی از مشهد خراسان رضوی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

60762600 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 60 76 26 00
بهنام گرگي‌زاده از ياسوج كهكيلويه و بويراحمد. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

19818818 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 19 81 88 18
حجت كيخواه نژاد از زاهدان سيستان و بوچستان. خرید 7 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

38481342 چهارشنبه 1397/04/27 چهارشنبه 27/04/1397 38 48 13 42
رامين بختياري از كرج البرز. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

19537047 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 19 53 70 47
سید حسین میری از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

88376939 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 88 37 69 39
بیت اله سلمانی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

23330610 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 23 33 06 10
عرفان بسطامی از ایلام. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

41995766 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 41 99 57 66
علی اکبر عبایی از شیروان خراسان شمالی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

83956008 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 83 95 60 08
مریم فرقانی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

68156108 سه شنبه 1397/04/26 سه شنبه 26/04/1397 68 15 61 08
جواد نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۳:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

21891498 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 21 89 14 98
اکبر افضلی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

69481413 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 69 48 14 13
سارا ملکی از کرمانشاه . خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

44353489 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 44 35 34 89
روح الله بیدار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

51973959 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 51 97 39 59
حسین عرب گورچوئی از زرند کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

89187830 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 89 18 78 30
زاهرا سادات سیدی از كاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

68333209 دوشنبه 1397/04/25 دوشنبه 25/04/1397 68 33 32 09
سیمین غفوري از تهران. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

61705410 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 61 70 54 10
زهره رهنما از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

83630760 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 83 63 07 60
فرزانه سلمانی زارچی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت ۰۹:۵۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

27114077 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 27 11 40 77
علی خیبری از قائن خراسان جنوبی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

52148428 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 52 14 84 28
مریم پرهیزگار از علی‌آباد گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

77138239 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 77 13 82 39
ابراهیم قمری از شیراز فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

97262344 یکشنبه 1397/04/24 یکشنبه 24/04/1397 97 26 23 44
مهدی صمدی از محلات مرکزی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/17، چهارشنبه 1397/04/20 و جمعه 1397/04/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

3979940045 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 39 79 94 00 45
زینب یوسف خانی از قوچان خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/17، دوشنبه 1397/04/18 ؛سه شنبه 1397/04/19 و جمعه 1397/04/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

2421090888 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 24 21 09 08 88
داود صالح فر از اصفهان. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۶:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

32640470 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 32 64 04 70
ایمان زرکانی از آبادان خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۴:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

75086534 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 75 08 65 34
علیرضا رئیسی از بندرعباس هرمزگان. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

17384006 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 17 38 40 06
آرزو نعمتی از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

43960429 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 43 96 04 29
حسین سالاروند از درود لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

32575392 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 32 57 53 92
كريم حاجوي از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۲:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

19468342 شنبه 1397/04/23 شنبه 23/04/1397 19 46 83 42
افسانه جهانبانی از جیرفت کرمان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

89739510 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 89 73 95 10
حسین الهی نژاد از شهرضا اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

88370416 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 88 37 04 16
علی آقايانی از رباط كريم تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

26644287 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 26 64 42 87
الهام ابوالحسنی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

27273309 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 27 27 33 09
بشیر دلخوش از شیراز فارس. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

30097764 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 30 09 77 64
مهدی پارسافر از ساری مازندران. خرید 468 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

51220565 جمعه 1397/04/22 جمعه 22/04/1397 51 22 05 65
محمد امیری بافت کرمان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

24899117 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 24 89 91 17
لیلا حضرتی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

81892553 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 81 89 25 53
حمید زمانيان از نجف آباد اصفهان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

30979589 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 30 97 95 89
ایمان اسدی فيروزآباد فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

37537240 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 37 53 72 40
عباس افشار پور از آبادان خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

73034335 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 73 03 43 35
منا محمدی از لنگرود گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۵:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

28584796 پنجشنبه 1397/04/21 پنجشنبه 21/04/1397 28 58 47 96
مهدی خاكپور از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

80495058 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 80 49 50 58
عبداله ستاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

81904871 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 81 90 48 71
هادی ابراهیمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

32817307 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 32 81 73 07
زهرا پيروزه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

79702733 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 79 70 27 33
اسماعیل دلخوش از مرودشت فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

55456415 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 55 45 64 15
محسن معظمی از قروه کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

62299467 چهارشنبه 1397/04/20 چهارشنبه 20/04/1397 62 29 94 67
احسان حشمتی از نجف آباد اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتب ساعت: ۰۲:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

51427727 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 51 42 77 27
قاسم تولائی از همدان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

41951824 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 41 95 18 24
فاطمه محمدی از شهریار تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

96562409 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 96 56 24 09
علی پورربانی از فولادشهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

99965089 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 99 96 50 89
ریحانه پورعباسی از اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

49344370 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 49 34 43 70
هادی سخائی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

15107995 سه شنبه 1397/04/19 سه شنبه 19/04/1397 15 10 79 95
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
برای روز 18 تیر؛ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

دوشنبه 1397/04/18 دوشنبه 18/04/1397
داريوش دلاویز از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۲:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

54112558 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 54 11 25 58
حيدرعلی شيخ ويسی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

78598270 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 78 59 82 70
خاطره‌ نصر از جهرم فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

26700072 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 26 70 00 72
فاطمه خاصی از ایلام. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

16681342 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 16 68 13 42
منیژه اسدی از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

24269834 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 24 26 98 34
کیومرث وفائی از رشت گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

33044160 یکشنبه 1397/04/17 یکشنبه 17/04/1397 33 04 41 60
مصطفی مشتاقی از شاهرود سمنان. خرید در روزهای شنبه 1397/04/09، دوشنبه 1397/04/11، پنجشنبه 1397/04/14و جمعه 1397/04/15
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

9197486796 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 91 97 48 67 96
سمانه حق گو از بندر امام خمینی خوزستان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/04/10، پنجشنبه 1397/04/14و جمعه 1397/04/15
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

2210594809 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 22 10 59 48 09
سید محمد موسوی از ایذه خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۵:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

18831525 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 18 83 15 25
حسین مهدی نژاد از دامغان سمنان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

17559841 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 17 55 98 41
زینب مهدی نژاد از زابل سیستان و بلوچستان .خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۷:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

98591306 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 98 59 13 06
محسن صالح آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

45207886 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 45 20 78 86
رسول جهرمی از جهرم کرمان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

90427443 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 90 42 74 43
سعیده باقری از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

48605016 شنبه 1397/04/16 شنبه 16/04/1397 48 60 50 16
علی عابدی از نيشابور خراسان رضوی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

38470727 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 38 47 07 27
حسین كياسری از نکا مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

98161625 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 98 16 16 25
عاطفه فتحی از درود لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

74910225 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 74 91 02 25
جواد بردستانی از بوشهر. خرید 243 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۴۱:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

20466559 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 20 46 65 59
مرتضی نيک بخت از کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

68443910 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 68 44 39 10
یوسف مقتدری از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

20756214 جمعه 1397/04/15 جمعه 15/04/1397 20 75 62 14
سبحان عالمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

81764690 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 81 76 46 90
معصومه علی عسگریان از نجف آباد اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۱:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

36355395 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 36 35 53 95
زهرا گنجی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

99007167 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 99 00 71 67
مهدیه ریحانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

52653803 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 52 65 38 03
مرتضی نيک بخت از کرمان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

95392072 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 95 39 20 72
مسعود براتلو از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

39888971 پنجشنبه 1397/04/14 پنجشنبه 14/04/1397 39 88 89 71
رضا رستم پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

45431911 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 45 43 19 11
مهدی خلیلیان از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

11830171 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 11 83 01 71
کریم عبیات از اهواز خوزستان. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

83212002 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 83 21 20 02
نصراله محققيان از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۵:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

10358869 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 10 35 88 69
عبدالصمد پولادزئی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

33717290 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 33 71 72 90
ایمان شکری از رودسر گیلان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

27494222 چهارشنبه 1397/04/13 چهارشنبه 13/04/1397 27 49 42 22
فرشاد برزوئی از ایلام. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۷:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

22912987 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 22 91 29 87
سامان رضایی از سنندج کردستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۶:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

49130099 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 49 13 00 99
مهیا دانش از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

11499876 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 11 49 98 76
احمد دادشاهی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

82013627 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 82 01 36 27
حسن عابدی از شاهرود سمنان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

68989809 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 68 98 98 09
زهرا شیرخانی از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

39418087 سه شنبه 1397/04/12 سه شنبه 12/04/1397 39 41 80 87
ناصر خزاعی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

98023566 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 98 02 35 66
مجتبی مطیعی از سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

60819114 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 60 81 91 14
فاطمه رشوند از قزوین. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

51358203 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 51 35 82 03
احسان شهبازی از کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۵:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

57228533 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 57 22 85 33
عبداله مرادیان از شیراز فارس. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

14276924 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 14 27 69 24
مهدی بهادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

22305763 دوشنبه 1397/04/11 دوشنبه 11/04/1397 22 30 57 63
علاء رستمي زاده از شادگان خوزستان با خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

87626300 یکشنبه 1397/04/10 یکشنبه 10/04/1397 87 62 63 00
سیدعلیرضا حسينی از ملایر همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

32649647 یکشنبه 1397/04/10 یکشنبه 10/04/1397 32 64 96 47
حامد پناهی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱