:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله دوازدهم


حسن موسی زاده از مرند آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۹:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

107205 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 10 72 05
محراب منصوری از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

25501887 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 25 50 18 87
محدثه احمدی از قم. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

87762786 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 87 76 27 86
سجاد مسیح خواه از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

46155550 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 46 15 55 50
حجت برازنده از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

46932536 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 46 93 25 36
مهران طالب زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

64408284 جمعه 1397/11/26 جمعه 26/11/1397 64 40 82 84
محمد يزدان پناه از برازجان بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

98652613 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 98 65 26 13
رضا الیاسی از تفرش مرکزی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

50878185 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 50 87 81 85
ندا برزگر از شهركرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

69881582 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 69 88 15 82
سحر ظفری از تکاب آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

28663604 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 28 66 36 04
حامد لفتاوي از اهواز خوزستان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

94764235 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 94 76 42 35
صغری مهدوی نصر از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

67229979 پنجشنبه 1397/11/25 پنجشنبه 25/11/1397 67 22 99 79
مرتضی حمدالهی از شهرری تهران. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

90519586 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 90 51 95 86
هما شمس از سبزوار خراسان رضوی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

43645262 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 43 64 52 62
هانیه مدبری از قم. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

12822656 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 12 82 26 56
زهرا كناركوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

13646008 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 13 64 60 08
عارف امیری از سنندج کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

82831912 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 82 83 19 12
رامین نصيري از لامرد فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

43157914 چهارشنبه 1397/11/24 چهارشنبه 24/11/1397 43 15 79 14
امین مختاري از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

70157704 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 70 15 77 04
دانيال سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

67415787 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 67 41 57 87
صبا سروآبادی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

85001620 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 85 00 16 20
حسین پارسافر از ساری مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

12446568 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 12 44 65 68
مهدی داودي از کرج البرز. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

88262335 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 88 26 23 35
مهدیه حاتمی از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

25414823 سه شنبه 1397/11/23 سه شنبه 23/11/1397 25 41 48 23
فاطمه اردخانی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

96713358 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 96 71 33 58
عبدالنعيم خوش بيان از بهبهان خوزستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

53977602 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 53 97 76 02
ناصر حاجبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

67993658 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 67 99 36 58
مهيا علیایی نژاد از تهران. خرید 351 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

69418258 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 69 41 82 58
ابراهیم مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 187 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

97832244 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 97 83 22 44
علیرضا صرامی از خمینی شهر اصفهان. خرید 11 میلیون و 606 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

32928326 دوشنبه 1397/11/22 دوشنبه 22/11/1397 32 92 83 26
عبداله بهادرانی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

65224824 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 65 22 48 24
حسین نعمت زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

82615650 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 82 61 56 50
مریم تيموري از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

90961561 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 90 96 15 61
مرتضی يارمحمديان از اصفهان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

62708302 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 62 70 83 02
اکرم ایمانی از ورامین تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

24697037 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 24 69 70 37
عبداله رعنایی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

78665346 یکشنبه 1397/11/21 یکشنبه 21/11/1397 78 66 53 46
سعید حيدری از بانه کردستان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/11/14، پنج شنبه 1397/11/18 و جمعه 1397/11/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

5094581295 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 50 94 58 12 95
اعظم ايزديار از کرج البرز. خرید در روزهای شنبه 1397/11/13 ، دوشنبه 1397/11/15 ، سه شنبه 1397/11/16، چهارشنبه 1397/11/17 و جمعه 1397/11/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

2828334128 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 28 28 33 41 28
مهدی باباولی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

10443779 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 10 44 37 79
حسین صالحيان از سمنان. خرید27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

23013509 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 23 01 35 09
مه لقا مصطفي زاده از سلماس آذربایجان غربی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

52342528 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 52 34 25 28
طاهره رحمانی پناه از تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

41096549 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 41 09 65 49
احمد صدیق از نی ريز فارس. خرید 144هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

58623879 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 58 62 38 79
مختار عبدالهی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

27092086 شنبه 1397/11/20 شنبه 20/11/1397 27 09 20 86
سانیا علی محمدی از رشت گيلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

23007913 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 23 00 79 13
مهدی حاجي پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۲:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

17903435 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 17 90 34 35
فرید بداوی از اهواز خوزستان. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

28169603 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 28 16 96 03
محمد رشید از اهر آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

11110228 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 11 11 02 28
امين مسلمی زاده از سيرجان کرمان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

73222307 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 73 22 23 07
مجتبی همتی نژاد از کرمانشاه. خرید 3 میلیون و 733 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

36272642 جمعه 1397/11/19 جمعه 19/11/1397 36 27 26 42
سمانه فخاری از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

90790766 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 90 79 07 66
رضا فتحی هفشجانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 53 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

62103329 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 62 10 33 29
الیاس محمدخانی از اهواز خوزستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

75094483 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 75 09 44 83
فرشاد مطهری از قدس تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

73872675 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 73 87 26 75
رزیتا چهره آذر از البرز کرج. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

56374435 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 56 37 44 35
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

91551993 پنجشنبه 1397/11/18 پنجشنبه 18/11/1397 91 55 19 93
سیما سپاسي نیا از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

47693882 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 47 69 38 82
نازنين مشتاقی از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

64430167 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 64 43 01 67
محیا عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

36645402 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 36 64 54 02
عباسعلی قادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

88876465 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 88 87 64 65
زینب مرادزاده از همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

62688018 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 62 68 80 18
کیوان ضیایی از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

84971586 چهارشنبه 1397/11/17 چهارشنبه 17/11/1397 84 97 15 86
سامان خیرالهی از ایلام. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

39775294 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 39 77 52 94
شهاب الدین رحمانی از بندر دیلم بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

75580501 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 75 58 05 01
پدرام اسدپور از اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

34482192 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 34 48 21 92
علی محمودی از قم. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

89478752 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 89 47 87 52
مهرانه رفیعی مقدم از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

10132531 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 10 13 25 31
داود شريعت از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

80784645 سه شنبه 1397/11/16 سه شنبه 16/11/1397 80 78 46 45
زهره اكبری بنی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

10769033 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 10 76 90 33
سمانه منتظری از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

72080798 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 72 08 07 98
محمود تارم از جيرفت کرمان. خرید 461 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

82208890 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 82 20 88 90
مهین عباسی از رشت. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

55255418 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 55 25 54 18
مطهره عابدینی از قائن خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

64986328 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 64 98 63 28
میثم هادی نسب از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

70106343 دوشنبه 1397/11/15 دوشنبه 15/11/1397 70 10 63 43
نرگس ثناخواه از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

66009658 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 66 00 96 58
حمید محمودی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

63767323 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 63 76 73 23
فریبا اشرفی از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

34469743 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 34 46 97 43
طالب مبصری از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

42828054 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 42 82 80 54
مطهره ميرشكار از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 279 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

58739980 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 58 73 99 80
زهره محمدی از ایلام. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

23622060 یکشنبه 1397/11/14 یکشنبه 14/11/1397 23 62 20 60
سید جابرعلوی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید در روزهای سه شنبه 1397/11/09، چهارشنبه 1397/11/10، پنج شنبه 1397/11/11و جمعه 1397/11/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

7941804607 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 79 41 80 46 07
شیرین عبدالرسولی از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1397/11/07 ، سه شنبه 1397/11/09، پنج شنبه 1397/11/11و جمعه 1397/11/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

3394314638 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 33 94 31 46 38
علیرضا افسربيگي از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

34901245 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 34 90 12 45
عادل چایچی از لنگرود گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۵:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

15068848 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 15 06 88 48
اسحاق مراديان از میناب هرمزگان. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

82602832 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 82 60 28 32
عبدالله سليمان شعار از بندرگناوه بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۵:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

93837465 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 93 83 74 65
وحید فرخی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

28695381 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 28 69 53 81
سعید كرمی از کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

99062459 شنبه 1397/11/13 شنبه 13/11/1397 99 06 24 59
محمود شهركی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

46628232 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 46 62 82 32
عباسعلی قادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

24190277 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 24 19 02 77
پريسا طهماسبي از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

75454894 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 75 45 48 94
یحیی نورقلی پور از بندرانزلی گیلان. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

67488769 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 67 48 87 69
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

43799057 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 43 79 90 57
عیسی تاجی زمان از میناب هرمزگان. خرید 3 میلیون و 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

83216364 جمعه 1397/11/12 جمعه 12/11/1397 83 21 63 64
محیا عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

12032084 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 12 03 20 84
ستایش اكرمی از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

62315290 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 62 31 52 90
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

45998075 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 45 99 80 75
حمید آراسته از شیراز فارس. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

76808423 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 76 80 84 23
نازنین زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

15601008 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 15 60 10 08
حسين پسنديده فر از سرخس خراسان رضوی. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

12190041 پنجشنبه 1397/11/11 پنجشنبه 11/11/1397 12 19 00 41
کیوان مجلسی از اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۴:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

39332278 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 39 33 22 78
مهدی گوهری از سبزوار خرسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

36320687 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 36 32 06 87
مرجانه هادی نسب از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

84035465 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 84 03 54 65
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

57498573 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 57 49 85 73
سحر ظفری از تکاب آذربایجان غربی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۶:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

93120203 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 93 12 02 03
حمید عزیزی از میناب هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

70143872 چهارشنبه 1397/11/10 چهارشنبه 10/11/1397 70 14 38 72
سید صادق طباطبايی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

83612410 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 83 61 24 10
جعفر سپهوندي از تهران. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

95654920 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 95 65 49 20
هاجر نبی زاده از کرمان. خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

67230515 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 67 23 05 15
سلماز نجاتی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

23685045 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 23 68 50 45
بشیر حسن پور از مرودشت فارس. خرید 164 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

79208666 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 79 20 86 66
هلما داورزنی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

54262577 سه شنبه 1397/11/09 سه شنبه 09/11/1397 54 26 25 77
محمد عليشاهي راويز از رفسنجان کرمان. خرید 294 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

12267298 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 12 26 72 98
لیلی میرجلیلی از اهواز خورستان. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

36815921 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 36 81 59 21
اسماعیل راستگو از ملایر همدان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

90417992 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 90 41 79 92
صادق قرائي از تهران. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

98532318 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 98 53 23 18
رضا فاطمی وند از کرمانشاه. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

40915439 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 40 91 54 39
آزاده حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

17121644 دوشنبه 1397/11/08 دوشنبه 08/11/1397 17 12 16 44
اسمعيل عبدالعليان از رامسر مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

10724983 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 10 72 49 83
جواد خماری از اهواز خوزستان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

23514523 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 23 51 45 23
یعقوب سنگیان از اصفهان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

50339617 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 50 33 96 17
سمیه رضوانی از همدان. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۱۶
برنده جایزه 3سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

47175373 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 47 17 53 73
آزاده بهشتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

71726791 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 71 72 67 91
مصطفی عمادی خواه از سبزوار خراسان رضوی. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.40 برابر محاسبه و به 12 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

25860905 یکشنبه 1397/11/07 یکشنبه 07/11/1397 25 86 09 05
فائضه سليمانی از شوش خوزستان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/30،دوشنبه 1397/11/01، سه شنبه 1397/11/02، چهارشنبه 1397/11/03، پنج شنبه 1397/11/04 و جمعه 1397/11/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

2238520188 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 22 38 52 01 88
سهراب مهدوی از کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/30، سه شنبه 1397/11/02، چهارشنبه 1397/11/03 و جمعه 1397/11/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

6366817852 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 63 66 81 78 52
داود امامی از اردبیل. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

20651109 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 20 65 11 09
هدایت خسروی از کرمانشاه. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

96274707 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 96 27 47 07
مهشید نصيرالاسلامي از اهواز خوزستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

20830487 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 20 83 04 87
علی كاظمی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 152 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

19243258 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 19 24 32 58
زهرا اقدامی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 439 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

91350311 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 91 35 03 11
احمد حزابيان از دزفول خوزستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

51219906 شنبه 1397/11/06 شنبه 06/11/1397 51 21 99 06
جواد باقری از قم. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

59118128 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 59 11 81 28
مرتضی حمدالهی از شهرری تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

41940919 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 41 94 09 19
ریحانه سرمد از شیراز فارس. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

81588104 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 81 58 81 04
زهرا پیوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

54768629 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 54 76 86 29
عارف نخعی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 3 میلیون و 737 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

90779006 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 90 77 90 06
محمدرضا حسنلو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 149 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

41032646 جمعه 1397/11/05 جمعه 05/11/1397 41 03 26 46
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ مبهوتی از ورامين تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

68347091 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 68 34 70 91
شبنم خدری از کرج البرز. خرید 158 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

49050318 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 49 05 03 18
سعيد سلطاني مقدم از شيراز فارس. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

12816283 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 12 81 62 83
قاسم نادری از همدان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

17527820 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 17 52 78 20
غلامحسين داوري نيا از ايلام. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

20025992 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 20 02 59 92
راحله بطحائی از آباده فارس. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

40822409 پنجشنبه 1397/11/04 پنجشنبه 04/11/1397 40 82 24 09
زهره محمدی از ایلام. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

52337813 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 52 33 78 13
فاطمه كدوری از کرمان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۱:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

69590758 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 69 59 07 58
محسن نصرتی از ملایر همدان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

38325281 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 38 32 52 81
مهسا اشعری از یزد. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

65348106 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 65 34 81 06
زهرا نوربخش از رشت گيلان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

75475677 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 75 47 56 77
شهباز کرم از بیجار کردستان. خرید 125 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

95046461 چهارشنبه 1397/11/03 چهارشنبه 03/11/1397 95 04 64 61
رضا مقامی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 53 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

75453006 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 75 45 30 06
طاهره خداوردی از شاهرود سمنان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

62226700 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 62 22 67 00
غلامعلی هاشمی از قم. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

31134745 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 31 13 47 45
فریده خاوريان از اسلام شهر تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

29964236 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 29 96 42 36
محمدعلی ماهريان از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

62960238 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 62 96 02 38
محمد علوانی از خرمشهر خوزستان. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

45528747 سه شنبه 1397/11/02 سه شنبه 02/11/1397 45 52 87 47
مهدی تكميلي از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

79786494 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 79 78 64 94
یکتا شاهدی از تنکابن مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

57049747 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 57 04 97 47
حنانه نصرولی از اهواز خوزستان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

32604358 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 32 60 43 58
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

90029435 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 90 02 94 35
میلاد جوزيان از سنندج کردستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

11486341 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 11 48 63 41
طاهره كريمی از قم. خرید 105 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

24102563 دوشنبه 1397/11/01 دوشنبه 01/11/1397 24 10 25 63
مرضیه بهرام زاده از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

48285995 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 48 28 59 95
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 399 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

80414234 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 80 41 42 34
غلامحسین فائزپور از قوچان خراسان رضوی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

49681362 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 49 68 13 62
مهدی مرادی از همدان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

55979792 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 55 97 97 92
زهرا گلردی از ساری مازندران. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

33162313 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 33 16 23 13
روح الله بیدار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 279 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

23381429 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 23 38 14 29
وحيد بيات
برنده جایزه کدشانس رند
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

50999950 یکشنبه 1397/10/30 یکشنبه 30/10/1397 50 99 99 50
زهرا مهدوی یار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/23، پنج شنبه 1397/10/27 و جمعه 1397/10/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

1168711173 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 11 68 71 11 73
جواد نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/22،دوشنبه 1397/10/24، سه شنبه 1397/10/25 و جمعه 1397/10/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

5837274896 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 58 37 27 48 96
سمانه صادقيان از فسا فارس. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۱:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

30405165 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 30 40 51 65
خير محمد بامری از ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 390 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۲:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

39504928 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 39 50 49 28
سمیه پوربابااحمدی از ساری مازندران. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

40433122 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 40 43 31 22
احسان جزائی کمره از اراک مرکزی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

76966350 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 76 96 63 50
محمد مهدی اسلامی از قائم شهر مازندران. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

18908570 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 18 90 85 70
حجت اله عباسي از قير فارس. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

24548631 شنبه 1397/10/29 شنبه 29/10/1397 24 54 86 31
جواد رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

10021624 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 10 02 16 24
حبیب مرادی ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 159 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

42164758 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 42 16 47 58
یاسر ريواز از رامهرمز خوزستان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

47281531 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 47 28 15 31
سيدحسام طاهري نيا از تهران. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

27910902 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 27 91 09 02
محمد وحیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 241 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

81886620 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 81 88 66 20
عباس حسن زاده از قم. خرید 319 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

52344070 جمعه 1397/10/28 جمعه 28/10/1397 52 34 40 70
ابوذر دهقانی از اقلید فارس. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

31723374 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 31 72 33 74
عبداله کهرازهی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

46176044 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 46 17 60 44
سارا نیستانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

18678728 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 18 67 87 28
محمد ميرزاخانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

87319168 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 87 31 91 68
سعید نقشبندی از سنندج کردستان. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

67732040 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 67 73 20 40
شبنم خدری از کرج البرز. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

52085212 پنجشنبه 1397/10/27 پنجشنبه 27/10/1397 52 08 52 12
علی محمودپور از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

27198569 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 27 19 85 69
سپهر زرين از سبزوار خراسان رضوی. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

98944008 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 98 94 40 08
احمد دارایی از سمنان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

46709500 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 46 70 95 00
مرجان قشونی از تهران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

28201832 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 28 20 18 32
رضا حلوائی از کاشان اصفهان. خرید 239 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

87843341 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 87 84 33 41
زینب فیضی از مشهد خراسان رضوی. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

45191451 چهارشنبه 1397/10/26 چهارشنبه 26/10/1397 45 19 14 51
مسعود جلالیان از اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

39548525 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 39 54 85 25
پریسا دلخوش از رشت گیلان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

28549337 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 28 54 93 37
سجاد منيدري از مشهد خراسان رضوی. خرید 171 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

58443802 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 58 44 38 02
احمد حيدري از اهواز خوزستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

87961277 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 87 96 12 77
فاطمه مزیدی از شیراز فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

75263496 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 75 26 34 96
سياوش میرغیاثی از تهران. 228 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

97782236 سه شنبه 1397/10/25 سه شنبه 25/10/1397 97 78 22 36
عرفان خانی از همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۴:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

42166157 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 42 16 61 57
سعیده عزيزنژاد از كرمانشاه. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

48786763 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 48 78 67 63
نرگس طالبی از شاهرود سمنان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

15927199 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 15 92 71 99
مهران حشمتی از سنقر کرمانشاه. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

61374767 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 61 37 47 67
زهره فضائلی از یزد. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

92933110 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 92 93 31 10
محسن شريفی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

10859382 دوشنبه 1397/10/24 دوشنبه 24/10/1397 10 85 93 82
فاطمه محصولی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

55288128 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 55 28 81 28
علی کولیوند از همدان. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

48154721 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 48 15 47 21
حسین اکبرآبادی از کوار فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

85406319 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 85 40 63 19
مسعود زینعلی از قزوین. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۴:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

50317063 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 50 31 70 63
محسن منتظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

97339089 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 97 33 90 89
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

79909297 یکشنبه 1397/10/23 یکشنبه 23/10/1397 79 90 92 97
سیدحسین رضوی از قم. خرید در روزهای شنبه 1397/10/15، یکشنبه 1397/10/16،دوشنبه 1397/10/17، پنج شنبه 1397/10/20 و جمعه 1397/10/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

9859610724 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 98 59 61 07 24
معصومه طالبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/10/16،دوشنبه 1397/10/17، سه شنبه 1397/10/18، چهارشنبه 1397/10/19، پنج شنبه 1397/10/20 و جمعه 1397/10/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

2674879489 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 26 74 87 94 89
محسن شاهرخی از خرم‌آباد لرستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

85514934 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 85 51 49 34
محمد فيض اله نژاد از تهران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

48570179 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 48 57 01 79
حسین عجم از بيرجند خراسان جنوبی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

79816784 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 79 81 67 84
امیر سعیدی از دهبارز هرمزگان. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۰:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

17247143 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 17 24 71 43
پرستو مهرجردی از مشهد خراسان رضوی. خرید 314 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

33257044 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 33 25 70 44
سعید همتی از بیجار کردستان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

20518629 شنبه 1397/10/22 شنبه 22/10/1397 20 51 86 29
حبيب فوقاني از تهران. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۹:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

76377050 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 76 37 70 50
علی قطبی از کاشان اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

17272318 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 17 27 23 18
محبوبه ملاتبارفيروزجائي از بابل مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

68225092 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 68 22 50 92
حسین اسدی از اقلید فارس. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

31253169 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 31 25 31 69
زهرا منوچهری از ایلام. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

10614473 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 10 61 44 73
هادی سالاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

80257037 جمعه 1397/10/21 جمعه 21/10/1397 80 25 70 37
منا محمدی از لنگرود گیلان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

54435844 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 54 43 58 44
علی پهلوان از بندرعباس هرمزگان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

38136064 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 38 13 60 64
زهرا ورپشتي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

90051183 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 90 05 11 83
ايمان علمی از گنبد کاووس گلستان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

17406402 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 17 40 64 02
احسان غفاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 3 میلیون و 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

87034625 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 87 03 46 25
آرام زیوری از سنندج کردستان. خرید 146 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

60015498 پنجشنبه 1397/10/20 پنجشنبه 20/10/1397 60 01 54 98
سعيد سلطاني مقدم از شيراز فارس. خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

80644793 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 80 64 47 93
محیا راشکی از گرگان گلستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۵:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

37952394 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 37 95 23 94
رحمان مزینانی از تهران. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

23188242 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 23 18 82 42
سمیرا حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

52928198 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 52 92 81 98
ناصر شاهدادی از کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

27594371 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 27 59 43 71
مجید احمدی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

32858351 چهارشنبه 1397/10/19 چهارشنبه 19/10/1397 32 85 83 51
هلما عزيزی از کرج البرز. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

61351224 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 61 35 12 24
علیرضا فتحعلی از شیراز فارس. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

20059058 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 20 05 90 58
فرزانه اشرفی از ساری مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

30353875 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 30 35 38 75
لیلا قرباني از جاجرم خراسان شمالی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزارتومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

84398954 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 84 39 89 54
ايمان ضميری از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 133 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

94601016 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 94 60 10 16
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

54351000 سه شنبه 1397/10/18 سه شنبه 18/10/1397 54 35 10 00
سیدعلی درخشانی از اميديه خوزستان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

71563332 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 71 56 33 32
وحید اندیشه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

65015289 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 65 01 52 89
لیلی روزبهانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

40653768 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 40 65 37 68
مینا مطهری از تبریز آذزبایجان. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

54516732 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 54 51 67 32
میترا ترکمان از شیراز فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

91456693 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 91 45 66 93
فاطمه كشاكي از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

36702101 دوشنبه 1397/10/17 دوشنبه 17/10/1397 36 70 21 01
مصطفی علی پناهی از کرمانشاه. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزارتومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

46613544 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 46 61 35 44
سمانه منتظری از شاهرود سمنان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزارتومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

76355334 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 76 35 53 34
کلثوم مولوي وردنجاني از اصفهان. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۶:۱۵
برنده جایزه 301 هزارتومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

58153836 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 58 15 38 36
اسماعیل قانعی از یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزارتومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

19659135 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 19 65 91 35
مهران محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۱:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

54497117 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 54 49 71 17
عقيل بابازاده از تهران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

36112087 یکشنبه 1397/10/16 یکشنبه 16/10/1397 36 11 20 87
مسعود هاشم نژاد از مشهد خراسان رضوی . خرید در روزهای شنبه 1397/10/08، یکشنبه 1397/10/09،دوشنبه 1397/10/10، سه شنبه 1397/10/11، چهارشنبه 1397/10/12، پنج شنبه 1397/10/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

6822786105 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 68 22 78 61 05
ناصر ممتحنی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/08، سه شنبه 1397/10/11، چهارشنبه 1397/10/12، پنج شنبه 1397/10/13، جمعه 1397/10/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

3073272143 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 30 73 27 21 43
رمضان عابدی از گرگان گلستان. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

28077159 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 28 07 71 59
شهناز رحيم لو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

31086246 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 31 08 62 46
فاضل خسروی از سنندج کردستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

19760744 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 19 76 07 44
رضا عاشری از بوشهر. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

77431993 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 77 43 19 93
آرام قناديان از اسلام شهر تهران. خرید 138 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

56704071 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 56 70 40 71
حسین ده پناه از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

20215942 شنبه 1397/10/15 شنبه 15/10/1397 20 21 59 42
علی خلیلی از بناب آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

67527737 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 67 52 77 37
حمید رستمی از خرم آباد لرستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

59981049 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 59 98 10 49
محمد خمری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

10171902 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 10 17 19 02
فاطمه مزیدی از شیراز فارس. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

44597074 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 44 59 70 74
بهاره احمديان از میبد یزد. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

89018125 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 89 01 81 25
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران. خرید 239 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

27263023 جمعه 1397/10/14 جمعه 14/10/1397 27 26 30 23
زهره ارجمند پور از نيكشهر سیستان و بلوچستان شهر. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

10348233 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 10 34 82 33
احمد لطیفی از اراک مرکزی. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

58928733 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 58 92 87 33
جواد محجوب از سبزوار خراسان رضوی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

71695912 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 71 69 59 12
نواب بامری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

45325283 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 45 32 52 83
حامد فاروقی از صحنه کرمانشاه. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

37857384 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 37 85 73 84
مصطفی عمیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

86262233 پنجشنبه 1397/10/13 پنجشنبه 13/10/1397 86 26 22 33
امیر حاجيان پور از کرمانشاه . خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

78471813 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 78 47 18 13
بهزاد گورجی از اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

79730793 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 79 73 07 93
مهناز اسکندری از تهران. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

43041060 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 43 04 10 60
علی رادمهر از یزد. خرید 2 میلیون و 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

31690252 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 31 69 02 52
زینب یوسف خانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

28331930 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 28 33 19 30
جعفر اسدايي از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۸:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

52443158 چهارشنبه 1397/10/12 چهارشنبه 12/10/1397 52 44 31 58
هاجر طالب از نجف آباد اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

37717322 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 37 71 73 22
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

70241175 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 70 24 11 75
میثم اعلمی از تهران. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

39854917 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 39 85 49 17
حسین ترابی از سمنان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

61028550 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 61 02 85 50
زهرا سبحانی از کرمان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

25528133 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 25 52 81 33
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

92239157 سه شنبه 1397/10/11 سه شنبه 11/10/1397 92 23 91 57
علی اکبر مسعودی از اقلید فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

31332721 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 31 33 27 21
محمدرضا معماری از کاشان اصفهان. خرید 98 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

15311245 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 15 31 12 45
افسانه عابدی نژاد از قم. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

93410188 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 93 41 01 88
سحر پورمحی آبادی از کرمان. خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

12307016 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 12 30 70 16
یونس پهلوان از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 175 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

16138163 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 16 13 81 63
حبیب پیشوائی از بندرعباس هرمزگان. خرید 3 میلیون تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

63971232 دوشنبه 1397/10/10 دوشنبه 10/10/1397 63 97 12 32
عاطفه معینی از خمین مرکزی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

68143967 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 68 14 39 67
مهناز ظهوريان از مشهد خراسان رضوی. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

22132259 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 22 13 22 59
فاطمه عرفانی از قم. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

35676845 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 35 67 68 45
علی جاودان از کهنوج کرمان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

95136061 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 95 13 60 61
رامین نوری پور از کرمانشاه. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

52627518 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 52 62 75 18
یوسف بسطامی از سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

87572641 یکشنبه 1397/10/09 یکشنبه 09/10/1397 87 57 26 41
سید احسان مصطفوی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/10/01، یکشنبه 1397/10/02، سه شنبه 1397/10/04، پنج شنبه 1397/10/06 ، جمعه 1397/10/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

2237175127 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 22 37 17 51 27
معصومه صيدي از همدان. خرید در روزهای چهارشنبه 1397/10/05، پنج شنبه 1397/10/06 ، جمعه 1397/10/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

6798472811 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 67 98 47 28 11
ارسلان براتی از کرمانشاه. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

38205239 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 38 20 52 39
ابراهیم نصیری از داراب فارس. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

45744200 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 45 74 42 00
روح اله مختار از بناب آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

28743055 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 28 74 30 55
ملیحه پزشکی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

73587485 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 73 58 74 85
سارا بقایی از اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

47206971 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 47 20 69 71
میشا باباجانی از اردکان یزد. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

51745983 شنبه 1397/10/08 شنبه 08/10/1397 51 74 59 83
الهه رسولی از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

86705642 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 86 70 56 42
بهنام ساکی از همدان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

42559267 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 42 55 92 67
عقيل بابازاده از تهران. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

54186544 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 54 18 65 44
محمدعلی غلامی از اصفهان. خرید 3 میلیون و 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

78476325 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 78 47 63 25
مهشید متقی از شهریار تهران. خرید 374 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

57520394 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 57 52 03 94
امین شورورزی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 243 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

68390575 جمعه 1397/10/07 جمعه 07/10/1397 68 39 05 75
رحیم حسين پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

12695158 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 12 69 51 58
مالک سابکی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

40966099 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 40 96 60 99
مريم نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

14358967 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 14 35 89 67
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 438 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۱۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

73236522 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 73 23 65 22
مرضیه دهقانی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

24232863 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 24 23 28 63
امید عبدی احمدآبادی از یزد. خرید 390 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

60504302 پنجشنبه 1397/10/06 پنجشنبه 06/10/1397 60 50 43 02
فریبا فتحی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

67504032 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 67 50 40 32
سهیل غفوری از تهران. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

25683695 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 25 68 36 95
ملیحه عبدالصمدی از پیشوا تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

43121866 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 43 12 18 66
سمانه حیدری از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

48907620 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 48 90 76 20
ایمان محمدی از ساری مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

62082661 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 62 08 26 61
محمد اربابی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

66621655 چهارشنبه 1397/10/05 چهارشنبه 05/10/1397 66 62 16 55
مرتضی نوروزی از شیراز فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

42535843 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 42 53 58 43
مهدی ترحمی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

89659383 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 89 65 93 83
موسی فولادی از ايرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

43529925 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 43 52 99 25
نازنین زهرا بارانی از گرگان گلستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

26900102 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 26 90 01 02
پروین مقدمی از زنجان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

67557490 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 67 55 74 90
جواد زكوی از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

88016338 سه شنبه 1397/10/04 سه شنبه 04/10/1397 88 01 63 38
خلیل ادیب از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

62694801 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 62 69 48 01
ابراهیم خلیلی از شهرکرد چهارمحال بختياري. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

41677276 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 41 67 72 76
فرزانه حاتمیان از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

75131927 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 75 13 19 27
یوسف راوند از کهنوج کرمان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

64624039 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 64 62 40 39
ناهید آذریان از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

90156341 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 90 15 63 41
غلامعلی سلیمی از همدان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

76439748 دوشنبه 1397/10/03 دوشنبه 03/10/1397 76 43 97 48
مسعود هاشم نژاد از مشهد خراسان رضوی. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

78248753 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 78 24 87 53
نرگس قراباغی از اراک مرکزی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

43349072 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 43 34 90 72
جعفر مهدوی از شاهرود سمنان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

77083262 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 77 08 32 62
هما محمدی از یزد. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

89135027 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 89 13 50 27
نوید خسروی از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

41573226 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 41 57 32 26
رسول سعادت برين از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

53264865 یکشنبه 1397/10/02 یکشنبه 02/10/1397 53 26 48 65
شهلا پرويزی از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1397/09/24، یکشنبه 1397/09/25، دوشنبه 1397/09/26 ، سه شنبه 1397/09/27، چهار شنبه 1397/09/28، پنج شنبه 1397/09/29و جمعه 1397/09/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

1733152355 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 17 33 15 23 55
سانیا علی محمدی از رشت گيلان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/25، دوشنبه 1397/09/26 ، چهار شنبه 1397/09/28، پنج شنبه 1397/09/29و جمعه 1397/09/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

9366663610 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 93 66 66 36 10
ربابه بگلری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

79914323 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 79 91 43 23
جلال روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

27298683 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 27 29 86 83
هادی موحدی از قم. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۷:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

40678212 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 40 67 82 12
یکتا فروغی از کرمان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

10637210 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 10 63 72 10
معصومه شاهدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

50884153 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 50 88 41 53
حبیب شریفی از رامشیر خوزستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

61926289 شنبه 1397/10/01 شنبه 01/10/1397 61 92 62 89
زهره لواسانی از دماوند تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

37763073 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 37 76 30 73
حسین کریمی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

45390270 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 45 39 02 70
محمد بجلی از بوشهر. خرید 185 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

88549079 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 88 54 90 79
علیرضا صادقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

64117256 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 64 11 72 56
عباس کهنوجی از کرمان. خرید 215 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

27372493 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 27 37 24 93
حجت شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

17110544 جمعه 1397/09/30 جمعه 30/09/1397 17 11 05 44
احمد فردوسی از کرمان. خرید 265 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

54381984 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 54 38 19 84
ستایش اكرمی از یزد. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

22561827 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 22 56 18 27
امیرحسین شكوهنده از اصفهان. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

89189778 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 89 18 97 78
فرشاد میرزائی از کرج البرز. خرید 345 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

14207856 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 14 20 78 56
فرزانه خواجه داد از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

75965856 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 75 96 58 56
رقیه نجاری از اراک مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

77503780 پنجشنبه 1397/09/29 پنجشنبه 29/09/1397 77 50 37 80
محمد دانش از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۱:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

48045018 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 48 04 50 18
حسین ترابی از اردکان یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

11377706 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 11 37 77 06
معصومه ایرانی از کرمانشاه. خرید 165 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

57740047 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 57 74 00 47
علی موسی زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

52118081 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 52 11 80 81
آسيه سمايي از تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

79629762 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 79 62 97 62
سجاد محمدی از اصفهان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

63518493 چهارشنبه 1397/09/28 چهارشنبه 28/09/1397 63 51 84 93
منیره هدایتی از سمنان. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

30943178 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 30 94 31 78
حسن عارف از بندرعباس هرمزگان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۱:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

97191091 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 97 19 10 91
محمد کجوری از بابل مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

73901455 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 73 90 14 55
مژگان اصغری از کرمانشاه. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

57207605 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 57 20 76 05
مصطفی برکتی از تهران. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

38946203 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 38 94 62 03
زهرا عادلی از نهاوند همدان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

44424034 سه شنبه 1397/09/27 سه شنبه 27/09/1397 44 42 40 34
محسن افکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

60266128 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 60 26 61 28
سهیل محسنی از ایلام. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

42442695 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 42 44 26 95
پوریا مظاهری از همدان. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

25508072 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 25 50 80 72
نجمه حاج حسینی از یزد. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

36297550 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 36 29 75 50
فرزانه نیاستی از رامسر مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۳:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

90340068 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 90 34 00 68
عباس ترابیان از تهران. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

62778446 دوشنبه 1397/09/26 دوشنبه 26/09/1397 62 77 84 46
سيد عليرضا طباطبائي از اشکذر یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

39639270 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 39 63 92 70
ناصر ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

90622005 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 90 62 20 05
علیرضا بهادری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

12323492 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 12 32 34 92
یونس مخلصی از خرم آباد لرستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

59686235 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 59 68 62 35
فرشته وليزاده از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

84304204 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 84 30 42 04
یعقوب سرحدی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

21321441 یکشنبه 1397/09/25 یکشنبه 25/09/1397 21 32 14 41
منصور شهرکی از زابل سیسیتان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/17، یکشنبه 1397/09/18، دوشنبه 1397/09/19، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22 و جمعه 1397/09/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

5046951310 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 50 46 95 13 10
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید در روزهای ، یکشنبه 1397/09/18، سه شنبه 1397/09/20، چهار شنبه 1397/09/21، پنج شنبه 1397/09/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

7475754697 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 75 75 46 97
محمود مولودی از گرگان گلستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

37997281 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 37 99 72 81
عبدالمجيد عباسی از بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

48080325 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 48 08 03 25
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

74567849 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 74 56 78 49
مهدی جمشيدي از رشت گیلان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

25978282 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 25 97 82 82
نسرین زرگر از اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

59601122 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 59 60 11 22
احسان امیری از جیرفت کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

78310429 شنبه 1397/09/24 شنبه 24/09/1397 78 31 04 29
مسعود هدایتی زواره از مشهد خراسان رضوی. خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

12917525 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 12 91 75 25
سهیلا خادمی از درود لرستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

54434688 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 54 43 46 88
طاهره رضایی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۴:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

36947629 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 36 94 76 29
زینب محمدی قهدریجانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

78566529 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 78 56 65 29
بهنام مظفری نیا از کرمانشاه. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

34179940 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 34 17 99 40
سجاد مجیدی از بوئین زهرا قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

56041983 جمعه 1397/09/23 جمعه 23/09/1397 56 04 19 83
شمس جلیلی از بندر گناوه استان بوشهر. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

88381572 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 88 38 15 72
ذبیح الله محمدخانی از بیجار کردستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

11619402 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 11 61 94 02
بهروز فتحی از زنجان. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

58143306 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 58 14 33 06
الهام رسولی از رفسنجان کرمان. خرید 160 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

74484580 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 74 48 45 80
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 115 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

62957124 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 62 95 71 24
کاظم افتخاری از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

98458399 پنجشنبه 1397/09/22 پنجشنبه 22/09/1397 98 45 83 99
سعید چشمه کبودی از کرمانشاه. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

61195741 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 61 19 57 41
فرهاد اعتمادی از اراک مرکزی. خرید 142 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

60691198 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 60 69 11 98
موسی شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

48816514 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 48 81 65 14
سحر شفائی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

54043165 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 54 04 31 65
هما حقیقی از فیروزآباد فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

35065767 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 35 06 57 67
اسماعیل اسلامی از مشهد. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

25282763 چهارشنبه 1397/09/21 چهارشنبه 21/09/1397 25 28 27 63
شهین رنجبر از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

18377420 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 18 37 74 20
محمد صوفی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

32437777 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 32 43 77 77
احمد بازيار از دشتی بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

86476476 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 86 47 64 76
رضا کوهستانی از بابل مازندران. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

53153369 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 53 15 33 69
فاطمه دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

63771492 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 63 77 14 92
احسان غلامی از آزادشهر گلستان. خرید 361 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

58308877 سه شنبه 1397/09/20 سه شنبه 20/09/1397 58 30 88 77
سجاد ناصری از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

92607621 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 92 60 76 21
مهدیه فتح الهی از شهرری تهران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

11713423 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 11 71 34 23
سهیلا مسافر از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

25693755 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 25 69 37 55
يوسف جلیل زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

12329672 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 12 32 96 72
زهرا کارگر از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

55872676 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 55 87 26 76
محمد فتاحی راوری از کرمان. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

60265856 دوشنبه 1397/09/19 دوشنبه 19/09/1397 60 26 58 56
مرتضی باغیانی از یزد. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

93042935 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 93 04 29 35
زینب فیضی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

52031528 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 52 03 15 28
اعظم مجدی از کمال شهر البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

96715315 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 96 71 53 15
هاجر صبری از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

32673977 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 32 67 39 77
طاهره كريمی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

28823211 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 28 82 32 11
حسین کورکی از سیرجان کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

82039621 یکشنبه 1397/09/18 یکشنبه 18/09/1397 82 03 96 21
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید در روزهای شنبه 1397/09/10، چهار شنبه 1397/09/14 ، پنج شنبه 1397/09/15و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

6440423153 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 64 40 42 31 53
فائضه تلاشان از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/11، دوشنبه 1397/09/12 و جمعه 1397/09/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

2920781855 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 29 20 78 18 55
زهره اخوان فر از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

35953152 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 35 95 31 52
عبدالله منتظری از نجف آباد اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

30691287 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 30 69 12 87
طاهره مشایخی از کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

45502662 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 45 50 26 62
ابوالفضل سياه سر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

82361502 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 82 36 15 02
فاطمه موميوند از نهاوند. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

48738224 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 48 73 82 24
جلال واحدی از دامغان سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

73058342 شنبه 1397/09/17 شنبه 17/09/1397 73 05 83 42
امیر شهرالهی از بندرعباس هرمزگان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

26972138 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 26 97 21 38
نسرین سجادی از ساری مازندران. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

19255354 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 19 25 53 54
داوود نجات از شوش خوزستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

34679631 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 34 67 96 31
رمضان پورمند از ارومیه آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

41723264 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 41 72 32 64
زهرا خوبیاری از سیرجان کرمان. خرید 108 تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

23054979 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 23 05 49 79
علیرضا نصری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 349 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

16299227 جمعه 1397/09/16 جمعه 16/09/1397 16 29 92 27
علیرضا نکوئی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 129 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

65491207 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 65 49 12 07
محمد رضایی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۷:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

39046992 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 39 04 69 92
وحید اعظمی از اسلامشهر تهران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

40864411 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 40 86 44 11
زهره عاملی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

18358832 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 18 35 88 32
داود علمداری از اردبیل. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

22610773 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 22 61 07 73
مهدی قاسمی از لاهیجان گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

56540526 پنجشنبه 1397/09/15 پنجشنبه 15/09/1397 56 54 05 26
محسن شجاعی از کرمانشاه. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75655102 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 65 51 02
مهدی سبحانی از قم. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

21756474 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 21 75 64 74
مجتبی رضا زاده از بابل مازندران. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

25928267 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 25 92 82 67
نفیسه حیدری از همدان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

75108361 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 75 10 83 61
ایمان بزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

28895334 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 28 89 53 34
امین قدمی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

26557133 چهارشنبه 1397/09/14 چهارشنبه 14/09/1397 26 55 71 33
حسین الهی پور از نیشابور خراسان رضوی. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

85862926 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 85 86 29 26
محمد علي جامعی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

19234957 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 19 23 49 57
سلمان الهیان از رامسر مازندران. خرید 152 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

33970469 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 33 97 04 69
مرضیه بهرام زاده از تهران. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

24750846 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 24 75 08 46
مریم موسوی از سمیرم اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

49565076 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 49 56 50 76
علی سلطانپور از کرج البرز. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

79133246 سه شنبه 1397/09/13 سه شنبه 13/09/1397 79 13 32 46
ميثم زهیری از اهواز خوزستان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

45980959 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 45 98 09 59
علی سوادکوهی از قائم شهر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

22487552 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 22 48 75 52
کمال فتاح زاده از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

81254434 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 81 25 44 34
مصطفی رستگار از سمنان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

42531422 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 42 53 14 22
زهرا ملکی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۷:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

92301225 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 92 30 12 25
عباس زمانی از قزوین. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

40005319 دوشنبه 1397/09/12 دوشنبه 12/09/1397 40 00 53 19
زليخا كيا از سمیرم اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

80362304 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 80 36 23 04
رضا رحیمی از نجف آباد اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

98582261 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 98 58 22 61
صادق احمدی از فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

30265243 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 30 26 52 43
علیرضا هوشیار از فیروزآباد فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

66284563 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 66 28 45 63
فاطمه عزتی از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

86343603 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 86 34 36 03
رامین محمودی از سقز کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

67808982 یکشنبه 1397/09/11 یکشنبه 11/09/1397 67 80 89 82
رحیم امیرخانی از کرمانشاه. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، چهارشنبه 1397/09/07 و جمعه 1397/09/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

16708237 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 16 70 82 37
امید بهادری از بوکان آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/09/04، دوشنبه 1397/09/05 ، سه شنبه 1397/09/06 و پنج شنبه 1397/09/08
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

41506896 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 41 50 68 96
حامد سعادتی از ساوه مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

53867394 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 53 86 73 94
ایران علی پور از رفسنجان کرمان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

49673693 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 49 67 36 93
اکبر علوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

35170625 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 35 17 06 25
مهسا رسولی از مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

13383741 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 13 38 37 41
حسین گنجی از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

69954001 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 69 95 40 01
خلیل اشرفيان از خاس سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

95111233 شنبه 1397/09/10 شنبه 10/09/1397 95 11 12 33
مرجان اخلاصی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۱:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

78148329 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 78 14 83 29
محمدجواد ممتحنی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

36743701 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 36 74 37 01
شهلا صائمی ازتهران. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

25387014 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 25 38 70 14
نصراله محققيان از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

45180241 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 45 18 02 41
افسانه ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

84862906 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 84 86 29 06
محسن مروتی از اردکان یزد خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

44508365 جمعه 1397/09/09 جمعه 09/09/1397 44 50 83 65
ایمان نعمتی از سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

34131897 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 34 13 18 97
فرشته رحیمی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

94259667 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 94 25 96 67
احمد پادارلو از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۰:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

64374574 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 64 37 45 74
جلال صابری از مشهد خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

26944765 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 26 94 47 65
زهرا پیوندی از مشهد خراسان رضوی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

31593210 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 31 59 32 10
سید جعفر موسوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

57525849 پنجشنبه 1397/09/08 پنجشنبه 08/09/1397 57 52 58 49
قاسم صلاحی از ساوه مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

87895216 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 87 89 52 16
علی دهرويه از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

14984162 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 14 98 41 62
فرزانه اسدی از زرند کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

72418482 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 72 41 84 82
مهرداد فرهنگیان از سنقر کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

19022599 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 19 02 25 99
اکرم حاجی پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

52600142 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 52 60 01 42
مجید امیدوار از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

16666189 چهارشنبه 1397/09/07 چهارشنبه 07/09/1397 16 66 61 89
پرویز رضایی از اسلامشهر تهران. خرید 483 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

94186913 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 94 18 69 13
حسین زینالی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

73548059 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 73 54 80 59
فاطمه گرائی از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

31252865 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 31 25 28 65
ابراهیم خداوردی از زنجان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

72041030 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 72 04 10 30
یاسین ملک زاده از کازرون فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

54934144 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 54 93 41 44
الهه معماری از کاشان اصفهان. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

33181447 سه شنبه 1397/09/06 سه شنبه 06/09/1397 33 18 14 47
منیره کریمی از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

80330009 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 80 33 00 09
آمنه کفاش از کازرون فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

24008465 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 24 00 84 65
ریحانه ضیائی از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

58598316 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 58 59 83 16
آرزو مقدسی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

45574904 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 45 57 49 04
محمد شیروانی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

70369805 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 70 36 98 05
محسن الوندی از کرمانشاه . خرید 756 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

91126416 دوشنبه 1397/09/05 دوشنبه 05/09/1397 91 12 64 16
محمدرضا صداقت از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

27351468 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 27 35 14 68
مهدی نجاری از شهرضا اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

64957296 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 64 95 72 96
زهرا ملکی از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۳:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

54272099 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 54 27 20 99
علیرضا مكرمی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

98910207 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 98 91 02 07
گوهر نامی از تهران. خرید 6 میلیون و 780 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

70557130 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 70 55 71 30
مینا جاویدی مرودشت فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

83639357 یکشنبه 1397/09/04 یکشنبه 04/09/1397 83 63 93 57
سحر رنجبر از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/27، سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

9108983383 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 91 08 98 33 83
حسین خدائی از زنجان. خرید در روزهای سه شنبه 1397/08/29، چهارشنبه 1397/08/30 و جمعه 1397/09/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

1760076448 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 17 60 07 64 48
ایمان رشیدی از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۵:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

54454869 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 54 45 48 69
علی پورحسینی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10842148 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 84 21 48
حبيب عبدالهي فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

14697496 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 14 69 74 96
سجاد کاکاوندی از صحنه کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

38017164 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 38 01 71 64
مائده رستگار از گرگان گلستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

63876818 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 63 87 68 18
مجيد باقريان از یزد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

10608844 شنبه 1397/09/03 شنبه 03/09/1397 10 60 88 44
ابوالفضل برجی از رباط کریم تهران. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

13259545 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 13 25 95 45
هادی حمیدی از آمل مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

51336377 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 51 33 63 77
محمد مرندی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

89567778 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 89 56 77 78
شاهین محمدلو از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

22213343 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 22 21 33 43
بهروز افشاری از اسدآباد همدان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

39741854 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 39 74 18 54
مهناز علی یار از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

63289232 جمعه 1397/09/02 جمعه 02/09/1397 63 28 92 32
حسن واداری از قم. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

40991416 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 40 99 14 16
سهیلا حسینی از زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۵:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39596456 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 59 64 56
سهراب مهدوی از کرمان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

59192098 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 59 19 20 98
مجتبی نزله پور از خرمشهر خوزستان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

42520859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 42 52 08 59
زهره قربانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

50412179 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 50 41 21 79
عباس شیراوند از کرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

39976859 پنجشنبه 1397/09/01 پنجشنبه 01/09/1397 39 97 68 59
یاسر وحدانی از هشترود آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

75057906 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 75 05 79 06
مریم مکرم از ساوه مرکزی. خرید19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

51168799 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 51 16 87 99
سعیده اسدایی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

71874823 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 71 87 48 23
حسین باستانی از کرج البرز. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

36590373 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 36 59 03 73
داود سرگزی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

59665865 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 59 66 58 65
اکرم صفدری از قزوین. خرید 87 هزار تومانی کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

85811821 چهارشنبه 1397/08/30 چهارشنبه 30/08/1397 85 81 18 21
کاظم جعفری از یزد. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

95772768 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 95 77 27 68
مهدی شکری از اراک مرکزی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

72244156 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 72 24 41 56
صغرا قلندری از بردسیر کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۴:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

16541567 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 16 54 15 67
سمانه عبدالله زاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

83350776 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 83 35 07 76
حمید ترابی از قم. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

30373638 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 30 37 36 38
ابوذر پاک نیت از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

99316010 سه شنبه 1397/08/29 سه شنبه 29/08/1397 99 31 60 10
مسلم حردانی از اهواز خوزستان. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

61934225 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 61 93 42 25
طاهره مرادی از خرم آباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

92399914 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 92 39 99 14
کلثوم محرمی از تبریز آذربابجان شرقی. خرید 38 خزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۳:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

74016838 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 74 01 68 38
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

95201080 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 95 20 10 80
بهنام اکبری از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

45663968 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 45 66 39 68
زینب شبانی از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

44106184 دوشنبه 1397/08/28 دوشنبه 28/08/1397 44 10 61 84
ابوطالب مظاهری از سمنان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

41017049 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 41 01 70 49
مهدی علی پناهی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

37800344 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 37 80 03 44
معصومه وحیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

39529930 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 39 52 99 30
علی نوزاد فلكدهی از فومن گیلان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

72670195 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 72 67 01 95
نرگس هاشمی از اصفهان. خرید 69 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

15926322 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 15 92 63 22
منصور صالحی فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 253 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

99138908 یکشنبه 1397/08/27 یکشنبه 27/08/1397 99 13 89 08
مریم روشنی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/08/19، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

6980263235 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 69 80 26 32 35
محمدهادی رحیمی از ساری مازندران. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/21، سه شنبه 1397/08/22 ، پنجشنبه 1397/08/24و جمعه 1397/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

1142475891 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 11 42 47 58 91
وحید احمدی از شهریار تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

25288658 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 25 28 86 58
مهسا ملکیان از کرج البرز. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

30605421 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 30 60 54 21
الهه شکاری از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهرسپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

19340708 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 19 34 07 08
محمدمهدی پوزاد از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

96267430 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 96 26 74 30
فاطمه بصیرت از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

28812221 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 28 81 22 21
عظیم زرکانی از آبادان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

68530535 شنبه 1397/08/26 شنبه 26/08/1397 68 53 05 35
سمانه زمانی از قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

29128370 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 29 12 83 70
رحیم رستم نژاد از ماکو آذربایجان غربی. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

25873536 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 25 87 35 36
نسرین دارابی از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

49027739 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 49 02 77 39
سیاوش امیرخانی از کرمانشاه. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

64847658 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 64 84 76 58
مرجان حمادی از شیراز فارس. خرید 318 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

24581362 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 24 58 13 62
محمد انصاری از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

88941761 جمعه 1397/08/25 جمعه 25/08/1397 88 94 17 61
رضا شفیع آبادی از شهداد کرمان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

13841040 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 13 84 10 40
عاطفه جلالی از شوش خوزستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

97743055 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 97 74 30 55
محمدباقر مخملباف از مشهد خراسان رضوی. خرید 603 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

48764412 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 48 76 44 12
روح الله فلاح از قم. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

80932818 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 80 93 28 18
الهام زمان پور از تهران. خرید 256 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20093314 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 09 33 14
علي عابدي از داراب فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

20242658 پنجشنبه 1397/08/24 پنجشنبه 24/08/1397 20 24 26 58
محسن بهرامی بیشه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

42769707 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 42 76 97 07
ابوالقاسم عزیزی از تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

25244799 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 25 24 47 99
محبوبه ده بزرگی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

72680246 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 72 68 02 46
سید علیرضا حسینی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

43489516 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 43 48 95 16
فریبا جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

37788229 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 37 78 82 29
بهزاد کماسی از اسلام آباد غرب کرمانشاه. خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

97425571 چهارشنبه 1397/08/23 چهارشنبه 23/08/1397 97 42 55 71
محمد مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

89490419 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 89 49 04 19
ژیار احمدی از مریوان کردستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

16713383 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 16 71 33 83
زهرا حفيظي از اقليد فارس. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

17096927 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 17 09 69 27
پويان عليزاده از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

55031352 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 55 03 13 52
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

87786120 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 87 78 61 20
محمد بخششی از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

66855680 سه شنبه 1397/08/22 سه شنبه 22/08/1397 66 85 56 80
سامان گوهری از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

75530350 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 75 53 03 50
مهسا نوربخش از رشت گيلان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

49458008 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 49 45 80 08
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

17813740 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 17 81 37 40
بهاره حدیدی از تهران. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

64206875 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 64 20 68 75
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۴:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

85438042 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 85 43 80 42
نیره گندمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

72973227 دوشنبه 1397/08/21 دوشنبه 21/08/1397 72 97 32 27
مهدی اخلاصی از میناب هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

94821522 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 94 82 15 22
محمد جواد درویش زادگان از نوشهر مازندران. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

46652631 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 46 65 26 31
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

21349654 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 21 34 96 54
هاجر کارجو از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

96670167 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 96 67 01 67
مهدی كيخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

84504219 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 84 50 42 19
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

22162320 یکشنبه 1397/08/20 یکشنبه 20/08/1397 22 16 23 20
شبنم دشتی از کیش هرمزگان. خرید در روزهای دوشنبه 1397/08/14، چهارشنبه 1397/08/16، پنجشنبه 1397/08/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

5305176834 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 53 05 17 68 34
ابوالفضل عروجی از اصفهان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/13، دوشنبه 1397/08/14، پنجشنبه 1397/08/17 و جمعه 1397/08/18
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

9514099815 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 95 14 09 98 15
فرزانه گرشاسبی از حسن آباد تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

49008724 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 49 00 87 24
پروین بهمنی از صحنه کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

51893504 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 51 89 35 04
محمدتقی راغب زاده از قم. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

28104355 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 28 10 43 55
صالح نكو از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 47 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

78351992 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 78 35 19 92
معین احمدی از سمنان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

69146740 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 69 14 67 40
شهناز تقی پور از بناب آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

33182077 شنبه 1397/08/19 شنبه 19/08/1397 33 18 20 77
معصومه عبدالملکی از همدان .خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

93716645 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 93 71 66 45
لیلا دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

41464587 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 41 46 45 87
صابر دلیری از جیرفت کرمان. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

71124750 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 71 12 47 50
کاوه انتظاری هراتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

59274398 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 59 27 43 98
مرتضی صداقت از رشت گیلان. خرید 337 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. و به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

21540011 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 21 54 00 11
ستایش سیاری از فسا فارس. خرید 275 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

11133451 جمعه 1397/08/18 جمعه 18/08/1397 11 13 34 51
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

پنجشنبه 1397/08/17 پنجشنبه 17/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 16 آبان ؛ به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
برای روز 17 آبان ؛ به مناسبت شهادت امام رضا (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

چهارشنبه 1397/08/16 چهارشنبه 16/08/1397
محمدباقر سعادت از شهر ری تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

16754097 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 16 75 40 97
سمیه کرامتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

59309791 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 59 30 97 91
کمال الدین انحصاری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

63181904 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 63 18 19 04
مهدیه تفتی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۲:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

34109939 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 34 10 99 39
بهاره احمديان از میبد یزد. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

95790225 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 95 79 02 25
مجید اخضری از اصفهان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

71706917 سه شنبه 1397/08/15 سه شنبه 15/08/1397 71 70 69 17
صادق قبادی از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

29901970 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 29 90 19 70
مهدی سلیمانی از بافق یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

91994174 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 91 99 41 74
مصطفی شمس آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

25118454 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 25 11 84 54
احسان ترکاشوند از کنگاور کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

99819508 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 99 81 95 08
ابوالفضل ستایش منش از زرین‌ شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

11098427 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 11 09 84 27
علی سنجری از رودبار جنوب کرمان. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

45884014 دوشنبه 1397/08/14 دوشنبه 14/08/1397 45 88 40 14
پریا ستایش از نیک شهر سیستان و بلوچستان با خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

97265028 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 97 26 50 28
حسن امیرخانی نجف آبادی از اصفهان با خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

32181929 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 32 18 19 29
وحید معنوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

36618424 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 36 61 84 24
محسن عمران از بهبهان خوزستان. خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

65225507 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 65 22 55 07
سارا نعمتی از ایلام. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

16782531 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 16 78 25 31
مهدی كاشفی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

93868803 یکشنبه 1397/08/13 یکشنبه 13/08/1397 93 86 88 03
علی دهقان از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1397/08/05، دوشنبه 1397/08/07، چهارشنبه 1397/08/09، پنجشنبه 1397/08/10 و جمعه 1397/08/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

5294599308 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 52 94 59 93 08
معصومه حیدری از اراک مرکزی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/08/06، پنجشنبه 1397/08/10 و جمعه 1397/08/11
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

6577244856 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 65 77 24 48 56
ستایش حدادی از نور مازندران. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

61546677 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 61 54 66 77
ایوب سابقیان از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

78390463 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 78 39 04 63
هما محمدپور از لامرد فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

45323279 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 45 32 32 79
الهام قاسم پور از فریمان خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

71747950 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 71 74 79 50
مهدی رئیسی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

86942233 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 86 94 22 33
فاطمه كشاكي از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

35520859 شنبه 1397/08/12 شنبه 12/08/1397 35 52 08 59
جواد بليده از اديمي سیستان و بلوچستان . خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

31763676 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 31 76 36 76
علي اكبري اريمي از نکا مازندران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۰:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

72328656 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 72 32 86 56
سید مهدی موسوی از ملایر همدانی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

93199039 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 93 19 90 39
فاطمه يثربي از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

39361988 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 39 36 19 88
بایرام حبیبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

81241297 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 81 24 12 97
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

65161110 جمعه 1397/08/11 جمعه 11/08/1397 65 16 11 10
مرتضی گرجی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

80398358 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 80 39 83 58
شاهو کامیلی از سقز کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

26955891 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 26 95 58 91
محمد حاجي جعفري از يزد. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

94413375 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 94 41 33 75
عليرضا مظفري نيا از نهبندان خراسان جنوبی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

44279108 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 44 27 91 08
عماد دغاغله از خرمشهر خوزستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۵:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

75281169 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 75 28 11 69
هانیه فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

52112847 پنجشنبه 1397/08/10 پنجشنبه 10/08/1397 52 11 28 47
ابوالفضل طالبیان از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

63020701 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 63 02 07 01
حسین ملكان از گالیکش گلستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

31855345 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 31 85 53 45
محترم خاندوزی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

55217842 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 55 21 78 42
محسن طاهرلو از خوی آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

49798012 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 49 79 80 12
معصومه اشرفی از کرمان. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

85653367 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 85 65 33 67
اکبر فردوسی از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

33905187 چهارشنبه 1397/08/09 چهارشنبه 09/08/1397 33 90 51 87
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
برای روز 8 آبان ؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

سه شنبه 1397/08/08 سه شنبه 08/08/1397
فاطمه گیوه چی از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

72634328 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 72 63 43 28
سارا ملکی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

99920376 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 99 92 03 76
رضا كوثری از بوشهر. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

90155222 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 90 15 52 22
محمد زیلائی از اردبیل. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

17750083 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 17 75 00 83
زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

65173280 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 65 17 32 80
نعيم نگارشی از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

53130603 دوشنبه 1397/08/07 دوشنبه 07/08/1397 53 13 06 03
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

91842395 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 91 84 23 95
جمشید بختياريان از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

67749115 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 67 74 91 15
کریم رفعتی از خرمشهر خوزستان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

12016593 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 12 01 65 93
سمیه کرامتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۴:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

70205566 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 70 20 55 66
حمید سلیمانی بافقی از یزد. خرید 324 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

72056597 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 72 05 65 97
محمد محموديار از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

71950144 یکشنبه 1397/08/06 یکشنبه 06/08/1397 71 95 01 44
محمد جواد نديمي شهركي از اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1397/07/28، یکشنبه 1397/07/29، دوشنبه 1397/07/30 ، سه شنبه 1397/08/01، چهارشنبه 1397/08/02، پنجشنبه 1397/08/03و جمعه 1397/08/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

4807855163 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 48 07 85 51 63
رضا عشقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/29، دوشنبه 1397/07/30 ، چهارشنبه 1397/08/02 و جمعه 1397/08/04
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

8049293261 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 80 49 29 32 61
سارا قلاوند از اهواز خوزستان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

56740757 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 56 74 07 57
اميرحسين سراج از دماوند تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

67111201 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 67 11 12 01
هانیه فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

72896324 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 72 89 63 24
نرگس یزدانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

92845121 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 92 84 51 21
احمد نصيري از زابل سيستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومانی کتاب ساعت: ۱۹:۴۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

52431264 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 52 43 12 64
محمد قائدی از ارسنجان فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۶:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

43410272 شنبه 1397/08/05 شنبه 05/08/1397 43 41 02 72
مهدی فاتح رستمی از چالوس مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

50368016 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 50 36 80 16
صدیقه اعظمی از تربت جام خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

92433738 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 92 43 37 38
رامین گلزارفر از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

20450046 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 20 45 00 46
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

58841522 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 58 84 15 22
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

66296810 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 66 29 68 10
مریم صدقی از سمنان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

38370306 جمعه 1397/08/04 جمعه 04/08/1397 38 37 03 06
عمران محمدی نیا از اديمي سیستان و بلوچستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

37762562 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 37 76 25 62
مجتبی زيركی از تهران. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

96894469 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 96 89 44 69
محمدرضا اوزی از مشکین شهر اردبیل. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

52770310 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 52 77 03 10
وحید مجیدی از قائمشهر مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

19131140 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 19 13 11 40
سعید نقشبندی از سنندج کردستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۱:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

51874005 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 51 87 40 05
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

62880603 پنجشنبه 1397/08/03 پنجشنبه 03/08/1397 62 88 06 03
احمد عیوضی از رامهرمز خوزستان. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

99690941 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 99 69 09 41
مصطفي غلاميان از شيروان خراسان شمالي. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

57162543 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 57 16 25 43
علی اکبر طهماسبی از فیروز آباد فارس. خرید 71 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

72457145 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 72 45 71 45
مهناز صادقی از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۰:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

91469746 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 91 46 97 46
نسترن نائيجي از بوئين زهرا قزوين. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۴:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

70633623 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 70 63 36 23
سجاد حاتمي از گرمسار سمنان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

13041430 چهارشنبه 1397/08/02 چهارشنبه 02/08/1397 13 04 14 30
ایوب سابکی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

99473854 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 99 47 38 54
جعفر فلاحيان از مرند آذربايجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

39200947 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 39 20 09 47
الهام افضلی از ساری مازندران. خرید 12 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

70401461 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 70 40 14 61
عباس دوست محمدی از کرمان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

40222872 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 40 22 28 72
فرزانه سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

37294995 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 37 29 49 95
میثم دشتی از بوشهر. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

26526427 سه شنبه 1397/08/01 سه شنبه 01/08/1397 26 52 64 27
صادق افشارنیا از کرج البرز. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

38976016 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 38 97 60 16
اعظم منصوری از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

81465427 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 81 46 54 27
رامين زورمند از علي‌آباد گلستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۷:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

49188640 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 49 18 86 40
کبری چهاردانگی از کرمان. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

84626672 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 84 62 66 72
ابوالفضل فهامی از اراک مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

10279615 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 10 27 96 15
داود منفردی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

56622914 دوشنبه 1397/07/30 دوشنبه 30/07/1397 56 62 29 14
فردوس جعفری پور از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

20506595 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 20 50 65 95
آرزو سعیدنژاد از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

81472957 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 81 47 29 57
علی ايرانمنش از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

57449302 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 57 44 93 02
طالب مبصری از بندرعباس هرمزگان. خرید یک میلیون و 650 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

33285695 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 33 28 56 95
فضل الله بامري از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

60718450 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 60 71 84 50
ناهید سلیمانی از قم. خرید 6 میلیون و 860 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۴:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

22078811 یکشنبه 1397/07/29 یکشنبه 29/07/1397 22 07 88 11
عباس حسن زاده از قم. خرید در روزهای شنبه 1397/07/21،چهارشنبه 1397/07/25، پنجشنبه 1397/07/26 و جمعه 1397/07/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

1333442547 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 13 33 44 25 47
معصومه باغينی از زرند کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/22، دوشنبه 1397/07/23 و جمعه 1397/07/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

6784053603 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 67 84 05 36 03
امیر خویباری از سیرجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۵۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

40461222 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 40 46 12 22
صابر ملکی زاده از سنقر کرمانشاه. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

96342832 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 96 34 28 32
فاطمه رستگار از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

23094730 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 23 09 47 30
بتول خیرخواه از مشهد خراسان رضوی. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۸:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

53597304 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 53 59 73 04
داود طاهری از خرم آباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

49264195 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 49 26 41 95
هادی ستاری از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

81372631 شنبه 1397/07/28 شنبه 28/07/1397 81 37 26 31
عاطفه رسولی از لاهیجان گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۵:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

12923140 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 12 92 31 40
رمضان ايزدی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

15807854 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 15 80 78 54
صالح قناعتگر از تهران. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

46875040 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 46 87 50 40
حبيب سميعيان از شیراز فارس. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

77714069 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 77 71 40 69
مینا کاظمی از شاهین شهر اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۰:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

29680024 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 29 68 00 24
سید حسن موسوی از قوچان خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

34126173 جمعه 1397/07/27 جمعه 27/07/1397 34 12 61 73
هارون ستايش از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۵:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

45999485 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 45 99 94 85
پیام عباسی از کرمانشاه. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

42998950 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 42 99 89 50
فرزانه قاسم زاده از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

97942698 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 97 94 26 98
حسین زنگویی از طبس خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

86034179 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 86 03 41 79
سجاد غلامی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

90172121 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 90 17 21 21
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

95667455 پنجشنبه 1397/07/26 پنجشنبه 26/07/1397 95 66 74 55
فرشته علی تبار از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

50118527 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 50 11 85 27
مسعود دیباجی از خمینی شهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۸:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

15821479 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 15 82 14 79
صغری پهلوانی از کاشمر خراسان رضوی. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

49277408 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 49 27 74 08
حسين شیخ شعاعی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

78509294 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 78 50 92 94
بیت الله رسولی از قزوین. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

81701572 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 81 70 15 72
حبیبه دغاغله از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

22535550 چهارشنبه 1397/07/25 چهارشنبه 25/07/1397 22 53 55 50
لیلی میرجلیلی از اهواز خوزستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

85168941 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 85 16 89 41
اسماعیل حبیب پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

91382132 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 91 38 21 32
مرضیه دلشاد از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۲:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

23545156 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 23 54 51 56
رویا امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

87021161 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 87 02 11 61
زینب شکری از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

56585189 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 56 58 51 89
مصطفی اکبری از شیراز فارش. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

43544136 سه شنبه 1397/07/24 سه شنبه 24/07/1397 43 54 41 36
سجاد صفایی از شیراز فارس. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

32122230 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 32 12 22 30
علیرضا صائمی از شاهرود سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۰:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

90654321 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 90 65 43 21
مطهره داداش پور از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

67702580 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 67 70 25 80
لیلا صادق پور از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

81441050 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 81 44 10 50
آمنه جوادی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

42256268 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 42 25 62 68
محمد ناصحی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

59970517 دوشنبه 1397/07/23 دوشنبه 23/07/1397 59 97 05 17
سید صادق موسوی از قم. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

21145435 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 21 14 54 35
فاطمه فرخاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

25531049 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 25 53 10 49
نادر احمدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

93777457 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 93 77 74 57
علی صفار از خور و بیابانک اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

59268525 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 59 26 85 25
خدیجه قاضوی از نائین اصفهان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

93258244 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 93 25 82 44
امین مروی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

44223428 یکشنبه 1397/07/22 یکشنبه 22/07/1397 44 22 34 28
محمد ایمانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/07/15،دوشنبه 1397/07/16، چهارشنبه 1397/07/18، پنجشنبه 1397/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

5472881777 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 54 72 88 17 77
زبیده سواری از شوشتر خوزستان. خرید در روزهای شنبه 1397/07/14 ، یکشنبه 1397/07/15، چهارشنبه 1397/07/18، پنجشنبه 1397/07/19 و جمعه 1397/07/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

7122125438 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 71 22 12 54 38
محمد حسين عبدالهي حجت ابادي از یزد. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

51358717 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 51 35 87 17
مهران خندابی از اراک مرکزی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

45834768 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 45 83 47 68
علیرضا امینی از آزادشهر گلستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

41550391 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 41 55 03 91
لیلا حیدرپور از بم کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

99288843 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 99 28 88 43
ناهید احمدی از تاکستان قزوین. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۶:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

79890037 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 79 89 00 37
حسن دادور از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۴:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

64058404 شنبه 1397/07/21 شنبه 21/07/1397 64 05 84 04
محمدحسین حمیدیان از یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

82553202 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 82 55 32 02
علیرضا محمدی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

61107563 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 61 10 75 63
نرگس امامی نژاد از بابلسر مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

14436180 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 14 43 61 80
زهرا گودرزي از تهران. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۷:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

18137806 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 18 13 78 06
مرتضی نيک بخت از کرمان. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

30479988 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 30 47 99 88
اسدالله رازیانی از سنندج کردستان. خرید 6 میلیون و 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

51628690 جمعه 1397/07/20 جمعه 20/07/1397 51 62 86 90
مژگان شهبازی از تهران.خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

39986181 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 39 98 61 81
زهرا يثربی از کاشان اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

16044279 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 16 04 42 79
محمد آزادی از مریوان کردستان. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

57067476 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 57 06 74 76
محمد نبي نژاد از بابلسر مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

29828996 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 29 82 89 96
مهدی وحیدآبادی از کرمان خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

24164084 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 24 16 40 84
امیر مهرابی از کرج البرز. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

28916130 پنجشنبه 1397/07/19 پنجشنبه 19/07/1397 28 91 61 30
علی محمودی از قم. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

29111539 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 29 11 15 39
معصومه پاکدل از اصفهان. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

24735231 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 24 73 52 31
اکبر افضلی از ساری مازندران. خرید 337 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

16959966 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 16 95 99 66
کاظم افتخاری از یزد. خرید 7 میلیون و 310 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

59662640 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 59 66 26 40
ریحانه عقيقی از قوچان خراسان رضوی. خرید 263 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

26676328 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 26 67 63 28
محسن محبی از کرمان. خرید 16 میلیون و 274 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

82998788 چهارشنبه 1397/07/18 چهارشنبه 18/07/1397 82 99 87 88
محمد عليشاهي راويز از رفسنجان کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

30818330 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 30 81 83 30
باقر معينی از شيروان خراسان شمالي. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

35302220 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 35 30 22 20
مژده قائمی نسب از شیراز فارس. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۴:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

84704337 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 84 70 43 37
محمدرضا آزادنسب از اصفهان. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

61840296 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 61 84 02 96
کمیل محقق پشت رودی از رشت گیلان. خرید 2 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

86495112 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 86 49 51 12
طیبه رئیسی از بندرعباس هرمزگان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

63217076 سه شنبه 1397/07/17 سه شنبه 17/07/1397 63 21 70 76
حسین خدائی از زنجان. خرید 3 میلیون و 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

27304205 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 27 30 42 05
حامد اعتمادی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

83966570 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 83 96 65 70
مجید شادمان از بوشهر. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

15050236 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 15 05 02 36
زهرا سادات سیدی از كاشان اصفهان. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

12987768 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 12 98 77 68
ریحانه شهریاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

75925090 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 75 92 50 90
مهدی مقدس از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

28816268 دوشنبه 1397/07/16 دوشنبه 16/07/1397 28 81 62 68
سمیرا مالکی از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

86859973 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 86 85 99 73
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

43444567 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 43 44 45 67
مریم حسن زاده از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

96854214 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 96 85 42 14
معصومه فاطمی وند از کرمانشاه. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

55568371 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 55 56 83 71
رضا عشقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

99638718 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 99 63 87 18
نعمت الله خدمتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 7 میلیون و 317 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

60955356 یکشنبه 1397/07/15 یکشنبه 15/07/1397 60 95 53 56
حسين پسنديده فر از سرخس خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/07/07، یکشنبه 1397/07/08،دوشنبه 1397/07/09، سه شنبه 1397/07/10، چهارشنبه 1397/07/11، پنجشنبه 1397/07/12، جمعه 1397/07/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

6654172983 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 66 54 17 29 83
محمد محمدزاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید در روزهای دوشنبه 1397/07/09 و جمعه 1397/07/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

4032575584 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 40 32 57 55 84
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران. خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

25743349 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 25 74 33 49
فریده محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۵:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

97911856 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 97 91 18 56
محمد بليده از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

64074559 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 64 07 45 59
محمد یوسفی از همدان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

72136543 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 72 13 65 43
زهرا طالبی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

50284759 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 50 28 47 59
رضا عباسیان از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 962 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

49696376 شنبه 1397/07/14 شنبه 14/07/1397 49 69 63 76
وحید حاجی علی از شهرری تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۴:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

40218901 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 40 21 89 01
پروین خسروی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

23950515 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 23 95 05 15
مهدی رضایی استخروئیه از کرمان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

92451651 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 92 45 16 51
صغری ارمکی از کاشان اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

80628037 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 80 62 80 37
محمد الله دادی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

17734158 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 17 73 41 58
محمود كشاورز ميرمحله از رشت گیلان. خرید 2 میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

66100589 جمعه 1397/07/13 جمعه 13/07/1397 66 10 05 89
ساره نعمتی از اراک مرکزی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۹:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

91882049 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 91 88 20 49
قربان غفاری از فامنین همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۹:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

21253347 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 21 25 33 47
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ صفوی از شهریار تهران. خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

30842752 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 30 84 27 52
عبدالصمد پولادزئی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

77207801 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 77 20 78 01
مجتبی احمدی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

68086182 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 68 08 61 82
محمد رضا صادقی از بیجار کردستان. خرید یک میلیون و 742 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

37000734 پنجشنبه 1397/07/12 پنجشنبه 12/07/1397 37 00 07 34
سیدحسین طباطبائی از اردکان یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

66267820 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 66 26 78 20
مسلم آزرم از باغ ملک خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

33153523 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 33 15 35 23
صفیه عمران از بهبهان خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

57764623 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 57 76 46 23
نرگس سپاسی از سنقر کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

92771231 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 92 77 12 31
مهناز بابایی از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

15614620 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 15 61 46 20
رضا افشار از تهران. خرید 348 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

79761616 چهارشنبه 1397/07/11 چهارشنبه 11/07/1397 79 76 16 16
زینب ارجمندپور از نيكشهر سیستان و بلوچستان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت : ۰۶:۵۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

88021749 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 88 02 17 49
وحید قادری از قروه کردستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

55283627 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 55 28 36 27
سياوش میرغیاثی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

31245413 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 31 24 54 13
مریم اسلامي خطير از قائم شهر مازندران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

91628871 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 91 62 88 71
صديقه حسيني از بندرعباس هرمزگان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

24552108 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 24 55 21 08
مرتضی برزگر از نقده آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

45194480 سه شنبه 1397/07/10 سه شنبه 10/07/1397 45 19 44 80
اکرم اقبالی از کرج البرز. خرید 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

89106333 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 89 10 63 33
سحر آزادی از مریوان کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

18561411 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 18 56 14 11
مهدی عطاردی از قم. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۵:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

46211342 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 46 21 13 42
مژگان ارجمندی از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

81894739 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 81 89 47 39
عبدالواحد سابقی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

19266451 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 19 26 64 51
زهرا مهدی زاده از کرمان. خرید 2 میلیون و 411 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۰۴
برنده جایزه 3سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه به صورت یکجا بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

63967369 دوشنبه 1397/07/09 دوشنبه 09/07/1397 63 96 73 69
مجید چراغی از دهلران ایلام. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

19943194 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 19 94 31 94
عباس خادمی از اصفهان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

15856120 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 15 85 61 20
خدیجه عمادی از ساری مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

83403872 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 83 40 38 72
علی نجات از شوش خوزستان. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

60637716 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 60 63 77 16
سيدرضا اطيابي از تهران خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

43041009 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 43 04 10 09
محمد شهبازی از سنندج کردستان. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

26770576 یکشنبه 1397/07/08 یکشنبه 08/07/1397 26 77 05 76
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید در روزهای شنبه 1397/06/31، دوشنبه 1397/07/02، سه شنبه 1397/07/03، پنجشنبه 1397/07/05، جمعه 1397/07/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

5136408773 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 51 36 40 87 73
آرمان حكمتي يار از كرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1397/06/31، یکشنبه 1397/07/01، سه شنبه 1397/07/03، چهارشنبه 1397/07/04 ، پنجشنبه 1397/07/05، جمعه 1397/07/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

2619411210 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 26 19 41 12 10
سیدحسین رضوی از قم. خرید 504 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

40672863 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 40 67 28 63
شهره ایزانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

30764562 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 30 76 45 62
بهنام محمدنژاد از بناب آذربایجان شرقی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

71514837 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 71 51 48 37
ابوالفضل سلمان زاده از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

10708392 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 10 70 83 92
زینب سبحانی از سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

80340223 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 80 34 02 23
محمود نصاری از بوشهر. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

26733804 شنبه 1397/07/07 شنبه 07/07/1397 26 73 38 04
محسن منتظمی از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

33486223 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 33 48 62 23
صفیه پیش دار از بندرعباس هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

27405014 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 27 40 50 14
مهیا تقی تبار از بابل مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

37631939 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 37 63 19 39
داود ممی زاده از میانه آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

62417899 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 62 41 78 99
رضا مصطفوی از نی ریز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

35930519 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 35 93 05 19
علیرضا رحمانی از ایلام. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۳:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

96005366 جمعه 1397/07/06 جمعه 06/07/1397 96 00 53 66
فاطمه صفار از خور و بیابانک اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

50101812 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 50 10 18 12
سجاد حسين پور از بندرانزلی گیلان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

80557497 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 80 55 74 97
مسعود رجالی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

63136089 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 63 13 60 89
امیر ملاحسینی از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

15326266 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 15 32 62 66
صادق مرکبی از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

46108516 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 46 10 85 16
فاطمه حاج امینی از نجف‌آباد اصفهان. خرید 306 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

61960143 پنجشنبه 1397/07/05 پنجشنبه 05/07/1397 61 96 01 43
مژده مهربخش از رشت گیلان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

73137304 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 73 13 73 04
حمید مرادی از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

26703750 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 26 70 37 50
محمد داوری از دامغان سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

53079736 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 53 07 97 36
فرزانه سورانی از نجف آباد اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

23583498 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 23 58 34 98
محیا عبدالرزاقی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

46160507 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 46 16 05 07
مصطفی خانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 3 میلیون و 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

66789836 چهارشنبه 1397/07/04 چهارشنبه 04/07/1397 66 78 98 36
مهدی قربانی از قائن خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

44554663 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 44 55 46 63
رضا عظیمی از کنگاور کرمانشاه. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

58975565 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 58 97 55 65
محسن محبی از کرمان. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

49826174 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 49 82 61 74
معصومه داج لیری از تنکابن مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۱:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

96860145 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 96 86 01 45
فاطمه شیری از قم. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

65685213 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 65 68 52 13
ابوالفضل فرهادی از جهرم فارس. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۳:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

75586474 سه شنبه 1397/07/03 سه شنبه 03/07/1397 75 58 64 74
حسین علیجانی از ساری مازندران. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

65051589 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 65 05 15 89
میلاد اربابی از خرمشهر خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

52480193 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 52 48 01 93
سمیه مشکاتی از شاهین شهر اصفهان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

17619442 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 17 61 94 42
عصمت فروغی فر از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۵:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

86069155 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 86 06 91 55
مائده نکونام از تهران. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۷:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

67874877 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 67 87 48 77
علی هوشیار از مرودشت فارس. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

66571143 دوشنبه 1397/07/02 دوشنبه 02/07/1397 66 57 11 43
اسماعيل راستي از لامرد فارس. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۹:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

68101256 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 68 10 12 56
زهره ايرانپور از بوکان آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

58304503 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 58 30 45 03
احمد محمودی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

40498096 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 40 49 80 96
علی تاجیک از دماوند تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

49644872 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 49 64 48 72
ریحانه سادات رضوی از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۳:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

33674456 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 33 67 44 56
رضا تیموری تبار از کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

68417089 یکشنبه 1397/07/01 یکشنبه 01/07/1397 68 41 70 89
زهرا منیعی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای یکشنبه 1397/06/25، سه شنبه 1397/06/27، چهارشنبه 1397/06/28، جمعه 1397/06/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

4809189126 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 48 09 18 91 26
کاوه محمدیانی از سقز کردستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۱۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

31314609 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 31 31 46 09
مهدی احمدی از خمین مرکزی دوشنبه 1397/06/26،سه شنبه 1397/06/27، چهارشنبه 1397/06/28، پنجشنبه 1397/06/29، جمعه 1397/06/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

8927813554 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 89 27 81 35 54
جابر فرخاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

15000185 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 15 00 01 85
نسرین لوشابی از مشهد خراسان رضوی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

50571916 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 50 57 19 16
سحر حشمتی از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

82444980 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 82 44 49 80
بهمن ملکی از داراب فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

47981807 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 47 98 18 07
قاسم ارشاد از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 764 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

94697744 شنبه 1397/06/31 شنبه 31/06/1397 94 69 77 44
فاطمه ايزدپناه كاظمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

49019993 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 49 01 99 93
یونس سابکی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

38292511 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 38 29 25 11
محسن فرامرزی از همدان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

41399768 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 41 39 97 68
سمیرا طیبی از رامسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

55479942 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 55 47 99 42
فاطمه صادقی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

98558657 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 98 55 86 57
بهنام سروری از بهبهان خوزستان. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

81472747 جمعه 1397/06/30 جمعه 30/06/1397 81 47 27 47
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 29 شهریور ؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

پنجشنبه 1397/06/29 پنجشنبه 29/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
برای روز 28 شهریور ؛ به مناسبت تاسوی حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

چهارشنبه 1397/06/28 چهارشنبه 28/06/1397
علی اکبر بیات از زنجان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

59549427 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 59 54 94 27
رضا مکیان از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

80841445 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 80 84 14 45
مینا نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

48949123 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 48 94 91 23
محمود عبدالهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

81310454 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 81 31 04 54
زهره نجفی از جهرم فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

69112009 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 69 11 20 09
محمدحسین قدیری از یزد. خرید یک میلیون و 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

44772747 سه شنبه 1397/06/27 سه شنبه 27/06/1397 44 77 27 47
مرتضی انصاری از بوشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

68241556 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 68 24 15 56
فاطمه یوسفی از مرند آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

31216130 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 31 21 61 30
امیر صائمی از تهران. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

38072959 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 38 07 29 59
طیبه پرهیزکار از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

70050742 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 70 05 07 42
سعید حسینی از سنندج کردستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

84882037 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 84 88 20 37
عماد حسنی از رشت گیلان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

60756488 دوشنبه 1397/06/26 دوشنبه 26/06/1397 60 75 64 88
یاور اولیانسب از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

44914121 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 44 91 41 21
معصومه نظری از کرمانشاه. خرید 40 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۴۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

39679629 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 39 67 96 29
ابراهیم الله دادی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

64502639 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 64 50 26 39
فرزانه عابدی از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

10388009 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 10 38 80 09
مصطفی حسن پور از اصفهان . خرید 58 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

27877203 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 27 87 72 03
محمد مهدی زاده از قم. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

90086441 یکشنبه 1397/06/25 یکشنبه 25/06/1397 90 08 64 41
آرش بهرام پور از اسالم گیلان. خرید در روزهای شنبه 1397/06/17، یکشنبه 1397/06/18، دوشنبه 1397/06/19 ،سه شنبه 1397/06/20 ، چهارشنبه 1397/06/21، پنجشنبه 1397/06/22، جمعه 1397/06/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

9893516201 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 98 93 51 62 01
منصوره اسلامی از قائمشهر مازندران. خرید در روزهای دوشنبه 1397/06/19، چهارشنبه 1397/06/21، جمعه 1397/06/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

1403421670 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 14 03 42 16 70
حمزه صفادوست از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

18249978 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 18 24 99 78
مهناز محمودیان از ساری مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

88739432 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 88 73 94 32
اسفنديار اكبرپور از رودهن تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

41204727 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 41 20 47 27
فاطمه خرمی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

36304987 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 36 30 49 87
ناصر سپاسی از سنقر کرمانشاه. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

68835843 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 68 83 58 43
مهدی سماواتی از نی ریز فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۷:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

72051635 شنبه 1397/06/24 شنبه 24/06/1397 72 05 16 35
عقیل میرانی از میناب هرمزگان .خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

24764621 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 24 76 46 21
راضیه کاظمی از فیروزآباد فارس. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

38163616 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 38 16 36 16
فردین شیروانی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

74469829 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 74 46 98 29
بیتا صراف پور از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

39515358 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 39 51 53 58
احمد رفیعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۵:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

56365258 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 56 36 52 58
ابوالفضل برزوئی از مشهد خراسان رضوی. خرید 3 میلیون و 564 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

11969406 جمعه 1397/06/23 جمعه 23/06/1397 11 96 94 06
احمد رخشاني از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۰:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

35194131 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 35 19 41 31
حسین شیرازی از ورامين تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

93650326 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 93 65 03 26
ستایش نوابی از فسا فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

28172135 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 28 17 21 35
سید علی ذوالفقاری از اراک مرکزی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

91585886 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 91 58 58 86
محسن يوسف آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

55473513 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 55 47 35 13
پروین مارزی از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

67769942 پنجشنبه 1397/06/22 پنجشنبه 22/06/1397 67 76 99 42
قاسم ربیعی از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

49149452 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 49 14 94 52
سجاد اعتمادی از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۹:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

96574999 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 96 57 49 99
فاطمه عزیزی از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

93803783 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 93 80 37 83
محمد زارع از مهریز یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۷:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

91651252 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 91 65 12 52
کریم بداوی از بندرعباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

67852581 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 67 85 25 81
مهدی کرانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

71095293 چهارشنبه 1397/06/21 چهارشنبه 21/06/1397 71 09 52 93
الهام سامانی از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

88958825 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 88 95 88 25
مسلم بیطرف از تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

61795945 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 61 79 59 45
مهدیه حیدری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

51752699 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 51 75 26 99
سحر طیبی از آباده فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۴:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

54411526 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 54 41 15 26
مصطفی نصری از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 262 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

65664456 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 65 66 44 56
علی اصغری از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

61662850 سه شنبه 1397/06/20 سه شنبه 20/06/1397 61 66 28 50
محمد آذریان از جیرفت کرمان. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

76348322 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 76 34 83 22
عباس رادی از فولادشهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۴:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

34836849 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 34 83 68 49
فرشته رسولی از رشت گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

53919218 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 53 91 92 18
سعید فتاحی از یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

18561633 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 18 56 16 33
معصومه طالبی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

88070244 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 88 07 02 44
فریبرز کوشکی از کرمانشاه. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

73868349 دوشنبه 1397/06/19 دوشنبه 19/06/1397 73 86 83 49
شهرام بشارتی از تهران. خرید 45 هزارتومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

15738945 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 15 73 89 45
اکرم فلاح از سبزوار خراسان رضوی. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

82937220 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 82 93 72 20
صابر سواری از اهواز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

20110638 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 20 11 06 38
نجمه چناری از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۵:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

10034056 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 10 03 40 56
زینب حبیبی از اراک مرکزی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

84356965 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 84 35 69 65
یوسف بسطامی از سمنان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

39485273 یکشنبه 1397/06/18 یکشنبه 18/06/1397 39 48 52 73
وحید قریشی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای چهارشنبه 1397/06/14، پنجشنبه 1397/06/15، جمعه 1397/06/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

8489388013 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 84 89 38 80 13
گوهر مرزانی از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1397/06/10،سه شنبه 1397/06/13 ، پنجشنبه 1397/06/15 و جمعه 1397/06/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

5068532247 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 50 68 53 22 47
ایرج غفوری از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

39930851 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 39 93 08 51
ابوالفضل خطیبی از اردکان یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

89693522 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 89 69 35 22
مرجان رسولی از لاهیجان گیلان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

15837653 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 15 83 76 53
سمانه یعقوبی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

88605475 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 88 60 54 75
اعظم خافی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

47130150 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 47 13 01 50
علی منتظری از نجف آباد اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

19922291 شنبه 1397/06/17 شنبه 17/06/1397 19 92 22 91
حسین جوهرچی از اردبیل. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

18385170 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 18 38 51 70
عبدالرحيم چاشني گير از جهرم فارس. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

76928029 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 76 92 80 29
شعیب محتاجی از بندرعباس هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

30047822 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 30 04 78 22
الهه حضوری از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

69823665 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 69 82 36 65
ناهيد محمديان از آرمرده کردستان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

27199234 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 27 19 92 34
قهرمان شفاعی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 306 هزار تومان کتتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

27816591 جمعه 1397/06/16 جمعه 16/06/1397 27 81 65 91
سجاد رهروی از اصفهان . خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

31595710 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 31 59 57 10
امیر بخشی از شاهرود سمنان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

60114583 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 60 11 45 83
لیلا امیرزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

18289209 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 18 28 92 09
ناصر بشیری از گیلانغرب کرمانشاه. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

12704333 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 12 70 43 33
افسانه دهقانی فرد از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۵:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

77615116 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 77 61 51 16
مهدی باباولی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

36791568 پنجشنبه 1397/06/15 پنجشنبه 15/06/1397 36 79 15 68
امیر نقی زاده از اسفراین خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

70022923 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 70 02 29 23
حسین هاشمی از شهریار تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

40124430 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 40 12 44 30
مسعود مهرخواه از ایلام. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

50149214 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 50 14 92 14
علی زرگران از مشهد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

72268864 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 72 26 88 64
حسن جرفی از اهواز خوزستان. خرید 69 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

29053046 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 29 05 30 46
مریم محبتی از الوند قزوین. خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

30669473 چهارشنبه 1397/06/14 چهارشنبه 14/06/1397 30 66 94 73
مهدی لطیفی از همدان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

17660752 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 17 66 07 52
مجید توکلی از اصفهان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۱:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صیح
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

96226259 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 96 22 62 59
زهرا سیلانی از بردسیر کرمان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

22761044 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 22 76 10 44
محمدرضا عاشوری از قم. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۵:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

41741203 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 41 74 12 03
حسن رئیسی از کازرون فارس. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

16410295 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 16 41 02 95
علی حجتی از یزد. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

75626718 سه شنبه 1397/06/13 سه شنبه 13/06/1397 75 62 67 18
حسین محمدی از بافت کرمان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

20039845 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 20 03 98 45
شهرام بهرامی از گنبد کاووس گلستان. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

61222527 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 61 22 25 27
مرضیه کولیوند از نهاوند همدان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

18189839 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 18 18 98 39
شهناز عزیزی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

25778770 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 25 77 87 70
عبداله وراوی از خورموج بوشهر. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

27047753 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 27 04 77 53
مهدی کوشکی سبزوار خراسان رضوی. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

88091082 دوشنبه 1397/06/12 دوشنبه 12/06/1397 88 09 10 82
کمیل امینی از قائم شهر مازندران. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

53978814 یکشنبه 1397/06/11 یکشنبه 11/06/1397 53 97 88 14
حمزه دلاوری از خرم آباد لرستان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱