:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله دهم


سرکار خانم معصومه اصلان از همدان
برنده جایزه برنده قرعه کشی دهیمن مرحله از جایزه 301 میلیون تومانی سایت کتاب 57
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

551726179601 دوشنبه 1396/09/20 دوشنبه 20/09/1396 55 17 26 17 96 01
زيبا فتاحي بافقي از بافق یزد. خرید در روزهای ، شنبه 1396/09/11؛ یکشنبه 1396/09/12 و سه شنبه 1396/09/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

4309136174 شنبه 1396/09/18 شنبه 18/09/1396 43 09 13 61 74
الهام کریمی از اصفهان. خرید در روزهای؛ یکشنبه 1396/09/12 ؛ سه شنبه 1396/09/14 ؛ چهارشنبه 1396/09/15 ، پنج شنبه 1396/09/16 و جمعه 1396/09/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

2031804418 شنبه 1396/09/18 شنبه 18/09/1396 20 31 80 44 18
شهرام ناسی از مشهد خراسان رضوی. خرید 8 میلیون و 471 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

22841476 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 22 84 14 76
حسام اشکوری از کرج البرز. خرید 3 میلیون و 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

53713689 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 53 71 36 89
صالح رئيسی از میناب هرمزگان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

74478351 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 74 47 83 51
محمد حسن زاده از لاهيجان گیلان. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

84737559 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 84 73 75 59
مهدیه رحیمی دورود لرستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

41661327 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 41 66 13 27
ابوالفضل احمدی از گلدشت اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

62669991 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 62 66 99 91
احسان كرمی از اقلید فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

44738824 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 44 73 88 24
نسرین قاسمی از كرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

32894756 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 32 89 47 56
حجت زوقی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

89217890 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 89 21 78 90
علی اسلامی از گناباد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

54350854 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 54 35 08 54
جعفر شعاعی مفرد از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

95268247 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 95 26 82 47
مهدی كمالی از جیرفت کرمان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

19727616 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 19 72 76 16
سید علی ميرشفيعی از کرج البرز. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

42495185 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 42 49 51 85
محسن زاهری از بندرعباس هرمزگان. خرید 262 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

31358958 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 31 35 89 58
صغری حسين پور از بوشهر. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

66679759 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 66 67 97 59
سعید حيدری از بانه کردستان. خرید 410 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

14208554 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 14 20 85 54
ابراهیم پيری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 945 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

58076393 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 58 07 63 93
رحیم غلامی از شاهرود سمنان. خرید 6 میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

81031683 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 81 03 16 83
امین زندی از کرمان. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

90036355 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 90 03 63 55
حميد استادی از اراک مرکزی. خرید 2 میلیون و 308 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

33186761 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 33 18 67 61
مهشید جباری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

77617290 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 77 61 72 90
مصطفي قهري صارمي از ملایر همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۹:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

40916504 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 40 91 65 04
الهام رمضانيان از بابلسر مازندارن. خرید 154 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

14807921 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 14 80 79 21
عليرضا مبهوتي از فيروزآباد فارس. خرید 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

28364524 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 28 36 45 24
مرتضی عمادی از تهران. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

47789727 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 47 78 97 27
وحید مهدوی از رشت گیلان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

31693079 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 31 69 30 79
مهدی مظفری از کبودر آهنگ همدان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

71343783 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 71 34 37 83
زهره تيموری از ورامین تهران. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

97661981 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 97 66 19 81
منوچهر حسنی از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

83947770 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 83 94 77 70
حمزه جلالی از آبادان خوزستان. خرید 384 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

23294829 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 23 29 48 29
سارا مارزی از بندرعباس هرمزگان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

30387650 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 30 38 76 50
فهیمه ملانوری از یزد. خرید 263 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

64455268 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 64 45 52 68
زینب سادات موسوی از امیرکلا مازندران. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

52528318 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 52 52 83 18
علی جوكار از فراشبند فارس. خرید 341 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

61369701 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 61 36 97 01
زهره طهانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

97281559 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 97 28 15 59
محمدرضا بهادری از تهران. خرید 3 میلیون و 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۳:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

34224041 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 34 22 40 41
محمد كورش غياثوند قيصري از اصفهان . خرید در روزهای ، چهارشنبه 1396/09/08؛ پنجشنبه 1396/09/09 و جمعه 1396/09/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

6229128521 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 62 29 12 85 21
احمد فولادي از شیراز فارس. خرید در روزهای دوشنبه 1396/09/06 و جمعه 1396/09/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

1423445131 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 14 23 44 51 31
رضا نصرتی از امیرکلا مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

57125895 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 57 12 58 95
معصومه امینی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

17452636 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 17 45 26 36
وحید مظفری از کرمانشاه. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

25058861 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 25 05 88 61
مینا ناقلی از تهران. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

30266743 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 30 26 67 43
ابراهیم عارف از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

94093142 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 94 09 31 42
زهرا اشرفی از دامغان سمنان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

96606236 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 96 60 62 36
زینب مختاری از اراک مرکزی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

93141618 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 93 14 16 18
داود منفردی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

10895497 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 10 89 54 97
محدثه احمدی از قم. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

36729059 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 36 72 90 59
عليرضا گيتی از شیراز فارس. خرید 6 میلیون و 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

16479169 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 16 47 91 69
حميد ناروئی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

95610994 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 95 61 09 94
حسين كفاش از گرگان گلستان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

47864676 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 47 86 46 76
اصغر باقری از داران اصفهان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

51262519 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 51 26 25 19
سید حبيب اله سبكبار از قوچان خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

66919036 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 66 91 90 36
وحدانه عابدين از شهر ری تهران. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

86958482 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 86 95 84 82
محمدعلی زارچی پور از یزد. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

17164121 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 17 16 41 21
نازنين عزت زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۷:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

44573621 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 44 57 36 21
منصور اميری از قشم هرمزگان. خرید 3 میلیون و 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

90219365 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 90 21 93 65
رضا حمدانی از دزفول خوزستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

65757838 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 65 75 78 38
علی فرهنگ از قم. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

50846431 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 50 84 64 31
زاهرا سادات سیدی از كاشان اصفهان. خرید 158 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهار شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

48425178 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 48 42 51 78
سعید محمدی از درود لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

92528243 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 92 52 82 43
رحیم احمدپور از زنجان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

18419728 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 18 41 97 28
محمد سامع از همدان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

32643231 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 32 64 32 31
بهناز سليمانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

56045875 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 56 04 58 75
محمدجواد علی پور از بوشهر. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

98800644 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 98 80 06 44
حمید شاه محمدی از کرمان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

17150825 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 17 15 08 25
نرگس قضایی از رشت گیلان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

30031468 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 30 03 14 68
الناز قلاوند از کرج البرز. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

23077195 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 23 07 71 95
محمد يزدان مهر از اروميه آذربايجان غربی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

62858667 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 62 85 86 67
حسن نقدی از پارس‌آباد اردبیل. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

74641325 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 74 64 13 25
ابراهیم قائمي نژاد از جهرم فارس. خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

40966655 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 40 96 66 55
فائضه تلاشان از مشهد خراسان رضوی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

83471451 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 83 47 14 51
مهدی حافظي از سمنان. خرید 3 میلیون و 492 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

45423118 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 45 42 31 18
فرشته عليزاده از قم. خرید 416 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

69292295 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 69 29 22 95
عباس سلطاني نژاد از کرمان. خرید یک میلیون و 309 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

40193640 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 40 19 36 40
فاطمه قاسمی از زرین شهر اصفهان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

25532002 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 25 53 20 02
احمد سوری از کوهدشت لرستان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

85525169 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 85 52 51 69
مصطفي ملائي از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

13122990 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 13 12 29 90
مهدی خلیلی از کرمانشاه. خرید 820 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

51382620 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 51 38 26 20
فرزانه عابدینی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

84600794 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 84 60 07 94
علی نوزاد فلكدهی از فومن گیلان. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

90343332 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 90 34 33 32
سعید محمدی از فلاورجان اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1396/08/27 ، سه شنبه 1396/08/30 ، چهارشنبه 1396/09/01، پنج‌شنبه 1396/09/02 و جمعه 1396/09/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

8006729132 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 80 06 72 91 32
محمود جلالي از جیرفت کرمان.. خرید در روزهای شنبه 1396/08/27 ، سه شنبه 1396/08/30 ، پنج‌شنبه 1396/09/02 و جمعه 1396/09/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

4721616489 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 47 21 61 64 89
ستایش عباس زاده از تهران. خرید 91 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

93840907 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 93 84 09 07
داود شريعت از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

45407148 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 45 40 71 48
هادی سالاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۸:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

33634677 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 33 63 46 77
احمد بسطامی از ایلام. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

77026335 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 77 02 63 35
محبوبه رستمی زاده از کرمان. خرید 317 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

99411742 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 99 41 17 42
وحید قادری از قروه کردستان. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

16951446 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 16 95 14 46
محمد ابرکانی از اراک مرکزی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

52489096 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 52 48 90 96
علی آقايانی از رباط كريم تهران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

93749296 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 93 74 92 96
سیدمجید آقامیری از مشهد خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

56478762 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 56 47 87 62
امیر بغلانی از بندر امام خمینی خوزستان. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

36306349 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 36 30 63 49
رضا حبیبی از صفاشهر فارس. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

24251512 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 24 25 15 12
اسماعیل رضی زاده از رامسر مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

69006496 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 69 00 64 96
محمد رخ افروز از آبادان خوزستان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

55452234 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 55 45 22 34
احمدرضا صبری از تهران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

25831967 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 25 83 19 67
محسن محمودی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

11141674 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 11 14 16 74
مریم طحانی از اصفهان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

74153403 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 74 15 34 03
مرتضی كمالي فرد از یاسوج کهگیلویه و بويراحمد. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

14233653 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 14 23 36 53
محمد علیجانی از بابلسر مازندران. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

89613033 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 89 61 30 33
مهدی بهرامی از همدان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

32800349 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 32 80 03 49
زهرا محقق نجفی از فریمان خراسان رضوی. خرید 89 هزر تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

96753940 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 96 75 39 40
حسین ملكان از گالیکش گلستان. خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

20677210 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 20 67 72 10
مرتضی تسلیمی از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

83634637 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 83 63 46 37
مهسا پوررمضان از ساری مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۷:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

46425832 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 46 42 58 32
پیمان شفيعی از اصفهان. خرید 318 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

36148672 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 36 14 86 72
رامین نيكخو از اقلید فارس. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

87114036 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 87 11 40 36
رضا فريادی از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

27848625 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 27 84 86 25
حسن رجبی از شهر ری تهران. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

52490730 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 52 49 07 30
امیر ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 347 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

16135414 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 16 13 54 14
فاطمه فتحی از درود لرستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

70686339 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 70 68 63 39
حامد محمودی از سنندج فارس. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

90805266 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 90 80 52 66
ایمان پوربهی از بوشهر. خرید یک میلیون و 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

36164780 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 36 16 47 80
حجت شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

91672668 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 91 67 26 68
زهرا سادات موسوی از نور مازندران. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

67131285 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 67 13 12 85
سعید جوزيان از بیجار کردستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

15853513 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 15 85 35 13
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ يوسفخانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

41043765 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 41 04 37 65
مجید اخضری از اصفهان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

47834126 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 47 83 41 26
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
محمدرضا بابايي چاه افضلي از اردکان یزد. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/22و سه شنبه 1396/08/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

2173251012 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 73 25 10 12
اعظم فرقانیان از نجف آباد اصفهان. خرید در روزهای سه شنبه 1396/08/23 ، چهارشنبه 1396/08/24 و پنجشنبه 1396/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

7495667840 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 74 95 66 78 40
علیرضا اسدوند از تهران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

21679999 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 67 99 99
جواد پسنديده از فاروج خراسان شمالی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

82881047 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 82 88 10 47
صادق پورحمزه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

21346149 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 34 61 49
حمید عبادتيان از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

76290311 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 76 29 03 11
محبوبه کمالی از اراک مرکزی. خرید 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

82066632 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 82 06 66 32
نسرین ترخاصی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

45366977 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 45 36 69 77
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
محمدهای سالاروند از کرج البرز. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

62663962 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 62 66 39 62
زهره فضائلی از یزد. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

55058279 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 55 05 82 79
زینب حجت پناه از اصفهان. خرید 238 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

23763349 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 23 76 33 49
مهدی امیری از کرمانشاه. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

96622622 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 96 62 26 22
علی ایمان خواه از کاکی بوشهر. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

28817358 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 28 81 73 58
علی فرمانی از تهران. خرید یک میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله به حساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

10978763 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 10 97 87 63
رضا گلزارپور از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

90315224 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 90 31 52 24
روح اله حسينيان از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

48117225 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 48 11 72 25
مهسا نوربخش از رشت گيلان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

15736878 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 15 73 68 78
حسن صالحی از بابل مازندران . خرید 248 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

69981485 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 69 98 14 85
اعظم ايزديار از کرج البرز. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

52480276 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 52 48 02 76
مجتبی خادميان از شیراز فارس. خرید 4 میلیون و 191 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

88720709 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 88 72 07 09
محمد بريحی زاده از بندرماهشهر خوزستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

38899696 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 38 89 96 96
علي اكبر شين آبادي از تهران. خرید 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

29125628 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 29 12 56 28
امین عبدی از جهرم فارس. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

40725627 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 40 72 56 27
الهام معتمدی از رشت گیلان. خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

64827637 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 64 82 76 37
فرهاد منيري از برازجان بوشهر. خرید 408 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

24404455 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 24 40 44 55
سید حسین علوی از بردسکن خراسان رضوی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

70557290 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 70 55 72 90
مرتضی دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

11918202 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 11 91 82 02
محمود جلالي از جیرفت کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

34273181 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 34 27 31 81
فضل الله بامري از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 770 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

88400784 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 88 40 07 84
مهدی خندابي از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

69300161 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 69 30 01 61
معصومه مظفری از یزد. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۷:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

91852489 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 91 85 24 89
جواد حمداله زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۴:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

93890876 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 93 89 08 76
هما شمس از سبزوار خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

19479394 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 19 47 93 94
میثم هادی نسب از تهران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

49575144 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 49 57 51 44
مهدی مشایخی از بوئین زهرا قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

31020161 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 31 02 01 61
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

22616904 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 22 61 69 04
محسن ابهری از شیراز فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

94610476 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 94 61 04 76
زینب لطفی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۶:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

13889954 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 13 88 99 54
مهدي طاهري از قم. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/15 و جمعه 1396/08/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

7451530754 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 74 51 53 07 54
فرزانه تیموری از کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1396/08/14 ، سه‌شنبه 1396/08/16 و جمعه 1396/08/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

4602045556 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 46 02 04 55 56
جلال اصغرزاده از گرمسار سمنان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

89924635 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 89 92 46 35
زهرا قاسم پور از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

60391577 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 60 39 15 77
رضا منصوری از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

79360843 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 79 36 08 43
محمدباقر شم آبادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

24486818 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 24 48 68 18
سهیل اميری از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

46635373 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 46 63 53 73
محمد سواعدی از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

10409135 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 10 40 91 35
امیرحسین ايماني مهر از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

13178418 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 13 17 84 18
روح الله پايدار پويا از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

99865050 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 99 86 50 50
مصطفی ميرزايي از تهران. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

31097042 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 31 09 70 42
سعید نعمتي از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

23279229 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 23 27 92 29
علی جعفري از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

14037569 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 14 03 75 69
احمد رضائي چراتی از بابلسر مازندران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

65085997 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 65 08 59 97
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
سجاد رمضاني از داراب فارس. خرید 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۶:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

29857205 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 29 85 72 05
حسن روحی از بوئين زهرا قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

45820869 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 45 82 08 69
الهام بشیری از رامسر مازندارن. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

32396868 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 32 39 68 68
عبداله محمدی از قائن خراسان جنوبی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

54919579 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 54 91 95 79
حمزه صولتي نژاد از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

81048931 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 81 04 89 31
آیلار بياني ينگجه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۵:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

55275680 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 55 27 56 80
سمیه پوربابااحمدی از ساری مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

21703911 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 21 70 39 11
سالار كرميان از سنندج کردستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

46614466 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 46 61 44 66
رسول شريفی از امیدیه خوزستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

72333156 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 72 33 31 56
زینب امامي رنجبر از کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

30310361 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 30 31 03 61
محمدرضا حاتم پور از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

74281310 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 74 28 13 10
علی اکبر طهماسبي از فیروز آباد فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

75089444 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 75 08 94 44
ریحانه خاندوزی از دماوند تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

19519760 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 19 51 97 60
عباس محيسن از آبادان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

14166530 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 14 16 65 30
اكبر دستور از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

85435761 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 85 43 57 61
ابراهيم ربيع از ساري مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

16231271 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 16 23 12 71
زینب اوصالي از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۳:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

89558520 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 89 55 85 20
مهدي طاهري از قم. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

55469212 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 55 46 92 12
باقر ضمیری از زابل سیستان و بلوچستان خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

74226749 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 74 22 67 49
محمد براهي از بوشهر. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

96747114 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 96 74 71 14
زهرا سازندگي باداموئيه از رفسنجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

89745093 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 89 74 50 93
لیلا زيروانی از گلستان گرگان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

73948438 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 73 94 84 38
علی جهانبخش از اراک مرکزی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

40942044 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 40 94 20 44
وحید فرخی از آباده فارس. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

58245326 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 58 24 53 26
مهدیه فلكدهي از رشت گیلان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

19653692 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 19 65 36 92
محسن بولاقي از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

60101642 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 60 10 16 42
رامین نینوایی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

17046242 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 17 04 62 42
آذر دورانی از رباط کریم تهران. خرید یک 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

49713775 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 49 71 37 75
نیره كيخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

73424119 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 73 42 41 19
دانيال سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۸:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

11064346 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 11 06 43 46
محسن دولت آبادي از اصفهان. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/08 و جمعه 1396/08/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

7662809779 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 76 62 80 97 79
محمدتقي چماچم از مشهد خراسان رضوی.خرید در روزهای شنبه 1396/08/06 دوشنبه 1396/08/08 ، چهارشنبه 1396/08/10 و جمعه 1396/08/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

1321042649 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 13 21 04 26 49
فاطمه حقايقي از بندر عباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

63842122 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 63 84 21 22
رجب مرزبان از بیجار کردستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

59660561 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 59 66 05 61
سعيد عباس پور از قزوین. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

10891316 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 10 89 13 16
هانیه زروندی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

16142062 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 16 14 20 62
كريم حاجوي از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

25739706 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 25 73 97 06
مجتبی نصاری از بندر گناوه بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

53848941 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 53 84 89 41
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۱:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

32014647 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 32 01 46 47
معصومه باغينی از زرند کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

25963664 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 25 96 36 64
روح اله مختار از بناب آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

86575998 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 86 57 59 98
فرشته سرپرست نوري از مشهد خراسان رضوي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

32522711 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 32 52 27 11
میثم فتوت از شهر ري تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

36129351 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 36 12 93 51
جواد مرزوقی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

72592908 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 72 59 29 08
امير دربانی از تهران. خرید 45هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

73417671 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 73 41 76 71
يونس ايزانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

21867974 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 21 86 79 74
نرگس كبابي از شاهرود سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

98783934 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 98 78 39 34
بهنام پاينده پور از ایلام. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

97168759 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 97 16 87 59
فاطمه محب زاده از شهر ری تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

15660683 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 15 66 06 83
سجاد حاتمي از گرمسار سمنان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

64011667 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 64 01 16 67
علی محمودپور از تهران. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

56275232 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 56 27 52 32
سد مجید سادات حسينی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

91770039 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 91 77 00 39
رحمان كلانتری از کرمانشاه. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

61177556 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 61 17 75 56
فاطمه اردخانی از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۱:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

87525315 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 87 52 53 15
ابراهیم مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

88258914 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 88 25 89 14
احمد فردسرابی از خرم آباد لرستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

11052948 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 11 05 29 48
طاهره منصوري ازجاجرم خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

80362352 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 80 36 23 52
سلمان حامي از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

92887291 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 92 88 72 91
نرگس نادری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۰:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

81355183 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 81 35 51 83
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

16006836 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 16 00 68 36
رضا محمدی از مهریز یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

35564189 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 35 56 41 89
حمید سلطانی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

72912932 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 72 91 29 32
قاسم محموديان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

75030020 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 75 03 00 20
حسین چهاردانگي از بم کرمان. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

66050225 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 66 05 02 25
مهدی فردسرابی از خرم آباد لرستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۶:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

84416794 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 84 41 67 94
مسعود اشكاران از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

40107334 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 40 10 73 34
محسن بهشتي نژاد از اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۸:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

51787100 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 51 78 71 00
امیر توانایی از بهبهان خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

48394627 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 48 39 46 27
نجمه حضرتی از نور مازندران. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/30 ، سه شنبه 1396/08/02 و جمعه 1396/08/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

3714301264 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 37 14 30 12 64
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/30 ، پنج شنبه 1396/08/04 و جمعه 1396/08/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

1756333405 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 17 56 33 34 05
مهران شيخ شعاعی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

95751956 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 95 75 19 56
زهرا فرهودی از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

74468061 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 74 46 80 61
حمید شهرياری از کرمانشاه. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

46599378 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 46 59 93 78
سيد علی میرقادری از کرج البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

38544364 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 38 54 43 64
مسعود جلالیان از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

77929081 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 77 92 90 81
محمد ميرزاخانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

69286110 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 69 28 61 10
مجید صافی از اصفهان. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

68807204 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 68 80 72 04
عبداله سعیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید یک میلیون و 890 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۶:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

33626170 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 33 62 61 70
عبدالسلام منابی از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

45984063 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 45 98 40 63
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

85801918 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 85 80 19 18
فریبا كشوري از بروجرد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۱:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

61337683 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 61 33 76 83
هادی یوسفی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 225 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

71894109 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 71 89 41 09
حسین كياسری از نکا مازندران. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

77769893 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 77 76 98 93
عليرضا افرنده از برازجان بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

14123405 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 14 12 34 05
فاطمه اسدی از مبارکه اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

45343912 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 45 34 39 12
جاويد سنچولی از زاهدان سیستان و بلوجستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

99884988 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 99 88 49 88
ليلا رسولي از زرين آباد زنجان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۳:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

15447625 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 15 44 76 25
سبحان زبيدی از رشت گبلان. خرید 495 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

61668579 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 61 66 85 79
سهیل عبدلی از کرج البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

61507363 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 61 50 73 63
حمید سلطانی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

49757143 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 49 75 71 43
محمد محموديار از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

95095611 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 95 09 56 11
علی خدائی از زنجان. خرید90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

40295986 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 40 29 59 86
جواد طاهرنژاد از قم. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

68759094 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 68 75 90 94
امیر جاهدی از شاهرود سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

17283914 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 17 28 39 14
سعید اشكاران از بهشهر مازندران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

50052244 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 50 05 22 44
ایوب زمردی تكاب آذربایجان غربی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

84787095 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 84 78 70 95
زهرا سعيدي پور از خرم آباد لرستان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

74373578 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 74 37 35 78
رحیم پري زاده از میناب هرمزگان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۱:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

14855441 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 14 85 54 41
مرتضی حسين زاده از کاشان اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

56637150 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 56 63 71 50
هادی مرادی از شهر ری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

46810280 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 46 81 02 80
فرشيد نصراللهي از اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

78715303 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 78 71 53 03
مهدیه نکونام از سبزوار خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

20208634 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 20 20 86 34
کاظم محسن پور از آمل مازندران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

98982171 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 98 98 21 71
سیدمحمد سيدحسني از یزد. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

73357550 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 73 35 75 50
احمد ستاوي از شوش خوزستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

31930528 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 31 93 05 28
معصومه صيادي از همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

91984943 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 91 98 49 43
سعید بارکو سرايی از لاهیجان گیلان. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

80258188 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 80 25 81 88
محسن حمادی از اهواز خوزستان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

22413941 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 22 41 39 41
آمنه اسدالهی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

67205292 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 67 20 52 92
میترا سليمانی از تهران. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

53510658 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 53 51 06 58
یاسین بهرامی از شیراز فارس. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۱:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

60482195 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 60 48 21 95
علی اورنگی از کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

72014670 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 72 01 46 70
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید در روزهای شنبه 1396/07/22 ، دوشنبه 1396/07/24، سه‌شنبه 1396/07/25 و جمعه 1396/07/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

3285702113 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 32 85 70 21 13
مسلم مدحتی از بهبهان خوزستان خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/23 ، دوشنبه 1396/07/24، سه‌شنبه 1396/07/25 و جمعه 1396/07/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

9920534143 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 99 20 53 41 43
میثم شريفی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

34005582 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 34 00 55 82
سکینه صالح نيا از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 251 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

74048069 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 74 04 80 69
بهمن حكيميان از یاسوج كهگيلويه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۵:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

22362823 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 22 36 28 23
سحر بصيری از شاهین‌ شهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۹:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

51550005 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 51 55 00 05
علی دهقان از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

43130517 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 43 13 05 17
محمد راضيان از بندرعباس هرمزگان. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

18861396 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 18 86 13 96
محمد فيض اله نژاد از تهران. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

73404006 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 73 40 40 06
هادی كيانپور از خرم‌آباد لرستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

71919687 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 71 91 96 87
مهدی ستايش‌گر از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۸:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

30957982 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 30 95 79 82
مریم خدادادی از نجف آباد اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

23750066 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 23 75 00 66
عباس نجفی از قم. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

51174217 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 51 17 42 17
حسین امين روشن از رامسر مازندران. خرید یک میلیون و 292 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

87869065 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 87 86 90 65
سيدحسين جعفری از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

33607298 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 33 60 72 98
رضا بياتی از خوانسار اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

55798924 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 55 79 89 24
علی برماس از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

21179273 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 21 17 92 73
هاجر مقنی باشی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

11560373 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 11 56 03 73
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

35635628 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 35 63 56 28
مرتضی نامور از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

28195211 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 28 19 52 11
جواد محجوب از سبزوار خرساان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

21699325 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 21 69 93 25
زهرا شکوری از همدان خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

98833979 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 98 83 39 79
حسین اصغری از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

66481723 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 66 48 17 23
معين نوفرستي از بيرجند خراسان جنوبي. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

30523802 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 30 52 38 02
ریحانه رستمانی از قم . خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

75637780 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 75 63 77 80
علیرضا فرطوسي از نیشابور خراسان رضوی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

50901299 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 50 90 12 99
مهشيد غلاماني از بجنورد خراسان شمالی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

43782286 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 43 78 22 86
رضا کتبی از یزد با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

29752585 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 29 75 25 85
محمد کاظمی حسین آبادی از ملایر با خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۲:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

20949045 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 20 94 90 45
حسین صمدی از تایباد خراسان رضوی با خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

78745844 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 78 74 58 44
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان با خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

54086896 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 54 08 68 96
آیلار حجتی از تهران با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

91594551 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 91 59 45 51
مجید موسی پور از زنجان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

36019810 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 36 01 98 10
مجید موسی پور از زنجان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

36019810 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 36 01 98 10
حمید محمودی از قزوین. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

18098271 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 18 09 82 71
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

48154719 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 48 15 47 19
نجمه خرميان از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۶:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

18358194 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 18 35 81 94
مهران محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

47274858 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 47 27 48 58
مجید شامانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

26401144 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 26 40 11 44
سید علی موسوی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

33914603 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 33 91 46 03
ابوالفضل کریمی از راور کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

31196663 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 31 19 66 63
مختار صباغیان از سمنان. خرید 4 میلیون و 568 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

65255947 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 65 25 59 47
اسماعيل گرگی زاده از یاسوج کهگیلویه و بویواحمد. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

42189550 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 42 18 95 50
ستایش امیدی از شیراز فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

66167395 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 66 16 73 95
صغری ارمکی از کاشان اصفهان. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

53126254 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 53 12 62 54
داود طاهری از خرم آباد لرستان. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

26413907 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 26 41 39 07
مجيد قموشی از تاكستان قزوين. خرید در روزهای شنبه 1396/07/15 ،یکشنبه 1396/07/16، دوشنبه 1396/07/17، سه‌شنبه 1396/07/18، پنجشنبه 1396/07/20 و جمعه 1396/07/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

1619070298 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 16 19 07 02 98
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/16، دوشنبه 1396/07/17، سه‌شنبه 1396/07/18، چهارشنبه 1396/07/19 و جمعه 1396/07/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

9866767788 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 98 66 76 77 88
عبدالرسول کریمی از دزفول خوزستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

17997261 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 17 99 72 61
پرویز بلخاری از جنت اباد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

66607031 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 66 60 70 31
مهران طالب زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

44879419 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 44 87 94 19
يوسف آقاجاني از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۴:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

50378575 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 50 37 85 75
کتایون رجب زاده از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

10491990 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 10 49 19 90
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

20982572 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 20 98 25 72
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید 429 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

55871660 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 55 87 16 60
حسين اسحقی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

18193431 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 18 19 34 31
معصومه دهقانی شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

31939129 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 31 93 91 29
نعيم نگارشی از اهواز خوزستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

46803223 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 46 80 32 23
هادی سرگل زاده از کرمان. خرید 954 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

70322474 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 70 32 24 74
نرگس طالبی از شاهرود سمنان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

28327560 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 28 32 75 60
افشین امینی از سقز کردستان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۴۲:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

81324837 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 81 32 48 37
ابوالقاسم رحمتی نيا از ورامین تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

14300021 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 14 30 00 21
بهنام كوهی از داراب فارس. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

39995444 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 39 99 54 44
ربابه حسنی از زنجان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

76928385 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 76 92 83 85
محمدجواد صحت از خوانسار اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

50084532 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 50 08 45 32
علی اکبر رجبی از یزد. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

41855788 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 41 85 57 88
زهرا سادات مرتضوی از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

72073119 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 72 07 31 19
محمدجواد بيرانوند از خرم آباد لرستان. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

54274412 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 54 27 44 12
فاضل بازيار از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۵:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

36989990 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 36 98 99 90
مصطفی آذريان از جیرفت کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

56302091 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 56 30 20 91
ریحانه راغبی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

92411078 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 92 41 10 78
امین پروایی از رشت گیلان. خرید 234 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

88954746 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 88 95 47 46
محسن جاويدی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

92313713 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 92 31 37 13
مجید كمالي نسب از ساری مازندران. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

26541359 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 26 54 13 59
مینا نعمتی از نجف آباد اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

98948096 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 98 94 80 96
ابراهیم خلف خانی از ارومیه آذربایجان‌غربی. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

56867412 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 56 86 74 12
محمد رضايی از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه‌شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

53140190 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 53 14 01 90
غلامرضا بجلی از بوشهر. خرید یک میلیون و 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

32384711 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 32 38 47 11
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 414 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

80653008 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 80 65 30 08
صدیقه عبدالله زاده از طبس خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

93864503 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 93 86 45 03
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۶:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

30087240 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 30 08 72 40
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

90450616 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 90 45 06 16
میترا باجلان از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

21817346 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 21 81 73 46
شمس جلیلی از بندر گناوه بوشهر. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

35799056 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 35 79 90 56
علی صمدايي از ساری مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

35988529 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 35 98 85 29
احمد حاج قنبری از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

93466403 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 93 46 64 03
امید فريدی از برازجان بوشهر. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

40859299 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 40 85 92 99
ساره مونسيان از مشهد خراسان رضوی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

88517621 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 88 51 76 21
شهاب سراقی سلگی از همدان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

17100049 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 17 10 00 49
میثم خزائی از کنگاور کرمانشاه. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

26785049 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 26 78 50 49
مجید طاهری از اردل چهارمحال و بختیاری.خرید در روزهای چهارشنبه 1396/07/12 ، پنجشنبه 1396/07/13 و جمعه 1396/07/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

6418710223 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 64 18 71 02 23
زهرا شهرکی مقدم از زابل سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1396/07/08 ،یکشنبه 1396/07/09، پنجشنبه 1396/07/13 و جمعه 1396/07/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

1789996934 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 17 89 99 69 34
امیرعباس ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

28717314 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 28 71 73 14
مجتبی ولايتی از سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

71851131 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 71 85 11 31
هما شعبانيان از رودسر گیلان. خرید 326 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

47596919 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 47 59 69 19
معصومه پناهدار از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

67954177 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 67 95 41 77
یسنا اميری از ساوه مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

83188748 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 83 18 87 48
محمود تارم از جيرفت کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

63816053 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 63 81 60 53
مهدي خنشان از اصفهان. خرید یک میلیون و 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

18043590 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 18 04 35 90
منصور عبدالهي زاد از بهبهان خوزستان. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

93437798 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 93 43 77 98
فاطمه افقهمی فریمانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

39636773 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 39 63 67 73
مرتضی طريقت از تهران. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

84257724 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 84 25 77 24
احمد رضايی از خرم آباد لرستان . خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

41178003 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 41 17 80 03
مسعود نریمانی از کرمان. خرید 675 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

72262537 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 72 26 25 37
امیر شريفيان از شهرری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

59689259 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 59 68 92 59
سجاد منيدري از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۰:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

40478016 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 40 47 80 16
آرزو گل عليزاده از رشت گیلان. خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

85731410 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 85 73 14 10
ابوالفضل فتحي از ابهر زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

14964548 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 14 96 45 48
فاطمه يثربي از کاشان اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۱۱:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

63227868 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 63 22 78 68
محمد سيرواني از زاهدان سیستان وبلوچستان. خرید 468 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

52156474 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 52 15 64 74
محمد اسکندری از ساری مازندران خرید 284 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

68986320 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 68 98 63 20
علی خادمی از دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

80361746 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 80 36 17 46
کبری پيربابا از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

17603502 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 17 60 35 02
ابوالفضل شيردل از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۰:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

59729249 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 59 72 92 49
محمد صلاحمند از اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

94266062 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 94 26 60 62
زهرا سادات صدر از قم.خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

44411719 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 44 41 17 19
مهدی رشیدی از تهران. خرید 138 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

98256206 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 98 25 62 06
رضا رباني از اهر آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومانی صبح ساعت: ۰۷:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

72034856 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 72 03 48 56
ریحانه عقيقی از قوچان خراسان رضوی. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

10307704 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 10 30 77 04
محبوبه نجماعی از یزد. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

27143902 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 27 14 39 02
زهرا رونقی از شیراز فارس. خرید 371 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

65229214 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 65 22 92 14
محمدعلی براتی از یزد. خرید 146 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

81814262 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 81 81 42 62
احسان محمدخانی از کمال شهر البرز. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

59183203 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 59 18 32 03
اکرم سادات محمدی شیخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

95246154 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 95 24 61 54
محمد معینی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

28606466 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 28 60 64 66
مهدی نیازی از مسجدسليمان خوزستان. خرید 459 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

40857817 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 40 85 78 17
فتحعلی آشوری از قزوين. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

16506345 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 16 50 63 45
فاطمه روحی از اراک مرکزی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

86415719 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 86 41 57 19
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
بهنام عباسعلي زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای دوشنبه 1396/07/03 ،سه‌شنبه 1396/07/04 ، پنجشنبه 1396/07/06 و جمعه 1396/07/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

7977209192 شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396 79 77 20 91 92
عارفه مشفقي از مشهد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1396/07/01 ،چهارشنبه 1396/07/05 ، پنجشنبه 1396/07/06 و جمعه 1396/07/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

8055145137 شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396 80 55 14 51 37
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
محمد حاجي جعفري از يزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

61448488 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 61 44 84 88
مهسا سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

95550927 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 95 55 09 27
افشين معيني از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۱:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

80471975 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 80 47 19 75
رضا حفيظي از اقليد فارس. خرید 118 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

72320957 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 72 32 09 57
امير درباني از تهران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۹:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

43484329 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 43 48 43 29
سهیلا استادپور از نکا مازندران. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

19738597 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 19 73 85 97
سحر درزی از آمل مازندران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۵:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

84071594 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 84 07 15 94
مرجان حلوائی از خمینی شهر اصفهان. خرید 332 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

15452006 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 15 45 20 06
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

51043055 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 51 04 30 55
عاطفه فتحی از درود لرستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعداز ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

40128553 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 40 12 85 53
اکبرمحمدنژاد از ملکان آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

57857431 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 57 85 74 31
آمنه سپاسيان از شیراز فارس. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

98191103 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 98 19 11 03
مرتضي هراتي از زابل سيستان و بلوچستان خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۵۱:۰۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

56326285 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 56 32 62 85
منيژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

32118590 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 32 11 85 90
سلمان حامي از تهران خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

27978535 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 27 97 85 35
فيض محمد موسي زاده از ايرانشهر سيستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

44166876 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 44 16 68 76
زهرا سازندگي باداموئيه از رفسنجان كرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

36108258 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 36 10 82 58
مسعود جمشیدی از کرج البرز . خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

65865566 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 65 86 55 66
مهدی شعاعی از دزفول خوزستان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

70757833 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 70 75 78 33
حسن ذابحی از خوی آذربایجان‌غربی. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

23144864 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 23 14 48 64
مرتضی ورپشتي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

64324146 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 64 32 41 46
محمد تیموری از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

72441360 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 72 44 13 60
صالح هاشم پورملكشاه از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۷:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

91884614 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 91 88 46 14
علی بشيري از سنقر کرمانشاه. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

41365790 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 41 36 57 90
ابوالفضل پگاه از رودسر گیلان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

88660361 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 88 66 03 61
مهسا خيرانديش از اقلید فارس. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۴:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

62341907 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 62 34 19 07
اکرم غلامی از برازجان بوشهر خرید 267 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

50373230 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 50 37 32 30
عبداله بهادرانی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

98910107 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 98 91 01 07
پوریا محبتي از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

42973728 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 42 97 37 28
داود ممی زاده از میانه آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

36484306 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 36 48 43 06
محسن زارع ولوكلائي بابل مازندران خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

40501782 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 40 50 17 82
مهدیه ملکی از قم. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

83472293 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 83 47 22 93
صادق عبدی از ایلام خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

25177481 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 25 17 74 81
قاسم بیضاوی از شیراز فارس. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

71410869 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 71 41 08 69
مجید مددی از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

63739423 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 63 73 94 23
نوید خاندوزی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

16280799 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 16 28 07 99
غلامحسين داوري نيا از ايلام. خرید در روزهای یکشنبه 1396/06/26 ، دوشنبه 1396/06/27 چهارشنبه 1396/06/29 ، پنجشنبه 1396/06/30 و جمعه 1396/06/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

6591808522 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 65 91 80 85 22
مصطفي غلاميان از شيروان خراسان شمالي. خرید در روزهای یکشنبه 1396/06/26 ، سه شنبه 1396/06/28 ،چهارشنبه 1396/06/29 ، پنجشنبه 1396/06/30 و جمعه 1396/06/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

9357442984 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 93 57 44 29 84
سمیرا خليل زاده از سیرجان کرمان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

73329979 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 73 32 99 79
معصومه مختارزاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

48998615 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 48 99 86 15
محمد شیخی از سقز کردستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

80381185 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 80 38 11 85
احسان گودرزی از بجنورد لرستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

68816557 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 68 81 65 57
فاطمه معینی از برازجان بوشهر. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

41923231 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 41 92 32 31
زینب جهانتیغی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

11906088 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 11 90 60 88
وجیهه صفرپور ده سرخی از مشهد خراسان رضوی. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

69587471 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 69 58 74 71
محسن تمسکی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

39389186 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 39 38 91 86
حسین حجازی از شهرضا اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۹:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

66305448 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 66 30 54 48
عظيم مرشدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

96089866 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 96 08 98 66
ابوالفضل زارع بيدکی از يزد خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

35101525 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 35 10 15 25
محمدرضا حسنلو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

29592392 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 29 59 23 92
مسلم صداقت از نوشهر مازندران. خرید 191 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

19673692 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 19 67 36 92
غزل ايرجی از بجنورد خرسان شمالی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

49241032 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 49 24 10 32
علیرضا رحيمی از قم خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

83808955 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 83 80 89 55
مهدی گوهری از سبزوار خرسان رضوی. خرید 247 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

53390677 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 53 39 06 77
زهرا نوحی از کاشان اصفهان خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

88773582 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 88 77 35 82
رضا كوثری از بوشهر. خرید 452 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۴۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

14025107 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 14 02 51 07
محمد راضيان از بندرعباس هرمزگان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

80592329 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 80 59 23 29
رسول وردنجانی از اصفهان . خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

48373674 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 48 37 36 74
ناصر شاهدادی از کرمان. خرید 3 میلیون و 527 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

53917688 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 53 91 76 88
مائده زارع از مرودشت فارس خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

79068146 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 79 06 81 46
باقر رستمی از ساری مازندران . خرید 359 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

90393923 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 90 39 39 23
ریحانه سادات موسوی از ایلام. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۲۳
برنده جایزه ه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

82112362 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 82 11 23 62
سهیل عالی از کرج البرز. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۱:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

66039029 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 66 03 90 29
سیمین حسنوند از الیگودرز لرستان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

93391917 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 93 39 19 17
محبوبه سورشجاني از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 290 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

16271718 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 16 27 17 18
علی محمدزاده از رفسنجان کرمان خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۶:۱۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

38491600 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 38 49 16 00
هاجر احمدي زاهد از زابل سیستان و بلوچستان خرید 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

25076675 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 25 07 66 75
محمد جدیری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

51489288 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 51 48 92 88
مسلم زارعی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

18779976 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 18 77 99 76
سيد حامد میرقادری از کرج البرز . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۹:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

62680401 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 62 68 04 01
فائضه سليمانی از شوش خوزستان خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۸:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

24331240 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 24 33 12 40
مهدی جبارزاده از گرگان گلستان. خرید یک میلیون و 827 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

38636010 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 38 63 60 10
مهناز میرزائی از کرمان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

67902799 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 67 90 27 99
امین مرادی از خدابنده زنجان. خرید 387 هزار تومان کتاب ساعت:۲۳:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

15418583 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 15 41 85 83
جواد شهرزاد از لنگرود گيلان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

48078242 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 48 07 82 42
آمنه سميع زاده از بابل مازندران. خرید 164 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

66163671 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 66 16 36 71
حميد مخبر از تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

67287393 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 67 28 73 93
فرهاد منيري از برازجان بوشهر. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

40548468 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 40 54 84 68
هليا رستگار از آزادشهر گلستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

77506907 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 77 50 69 07
فاطمه انصاری از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

15235542 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 15 23 55 42
زينب امامي رنجبر از كرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1396/06/18 ، دوشنبه 1396/06/20 ،پنجشنبه 1396/06/23 و جمعه 1396/06/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

2695887900 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 26 95 88 79 00
يوسف آقاجاني از بابل مازندران. خرید روزهای شنبه 1396/06/18 ، چهارشنبه 1396/06/22 ،پنجشنبه 1396/06/23 و جمعه 1396/06/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

4921862428 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 49 21 86 24 28
فرامرز ترخاصی از مشهد خراسان رضوی خرید 52 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

45504441 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 45 50 44 41
مونا ارجيان از اسفراین خراسان شمالی خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

43372176 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 43 37 21 76
حسین شفیعی از بیرجند خراسان جنوبی خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

32273429 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 32 27 34 29
سمانه واحدی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

61586426 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 61 58 64 26
جواد محجوب از سبزوار خرساان رضوی خرید 123 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

86962867 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 86 96 28 67
زهرا سادات مرزانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

66118893 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 66 11 88 93
علي اكبر طهماسبي از فيروز آباد فارس. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

74131641 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 74 13 16 41
عباس پديدار از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

92836675 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 92 83 66 75
سعید خيبری از آبادان خوزستان خرید 163 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

20385588 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 20 38 55 88
رضا دعایی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

15124006 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 15 12 40 06
زهرا ربيعي از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

37823384 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 37 82 33 84
معصومه غلاميان از شيروان خراسان شمالي خرید 6 میلیون و 805 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

45128592 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 45 12 85 92
مهدی لورگي پور از کرمان. خرید 236 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

10396058 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 10 39 60 58
مصطفی مغینمی از اهواز خوزستان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۸:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

61835641 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 61 83 56 41
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

44959162 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 44 95 91 62
فاطمه رستگار از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۴:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

24767693 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 24 76 76 93
رمضانعلی قناعت از میاندوآب آذربایجان غربی. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

33734243 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 33 73 42 43
طاهره كريمی از قم خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

65825819 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 65 82 58 19
احمد حزابيان از دزفول خوزستان. خرید 863 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

57977278 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 57 97 72 78
علی حضوری از فولادشهر اصفهان. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

62790015 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 62 79 00 15
هانیه معظمی از کرج البرز. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

96566602 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 96 56 66 02
محبوبه خانمحمدی از اراک مرکزی. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

23855546 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 23 85 55 46
احسان شريفی كچپی از ساری مازندران. خرید یک میلیون و 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

69291879 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 69 29 18 79
فاطمه سادات حسینی از تربت جام خراسان رضوی. خرید 504 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

99199915 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 99 19 99 15
جبار نقوی لياولی از رودبار گیلان. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

30069507 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 30 06 95 07
رضا پناهدار از تبریز آذربایجان .خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

23460450 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 23 46 04 50
حسين فاريابی از جیرفت کرمان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

80890660 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 80 89 06 60
محسن شاملي از شیراز فارس خرید 493 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

68054395 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 68 05 43 95
مریم کفشگر از بابل مازندران. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

53955086 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 53 95 50 86
مهیا سوری از كوهدشت لرستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

19262293 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 19 26 22 93
نويد غفرانی از تهران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۴۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

41573969 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 41 57 39 69
حامد ترابي از خمین مرکزی . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

67898642 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 67 89 86 42
جواد بغلاني از اهواز خوزستان خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

69265375 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 69 26 53 75
سلیمان شریفی از خوی آذربایجان غربی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

99110656 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 99 11 06 56
علی حسینی از کرج البرز. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

62245209 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 62 24 52 09
مهدی رفعتی پور از اصفهان خرید 362 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

78875930 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 78 87 59 30
محمد كورش غياثوند قيصري از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

70879023 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 70 87 90 23
فاطمه کاربخش از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

94899597 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 94 89 95 97
سجاد سورانی از قم. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۲۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

52191196 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 52 19 11 96
ناصر فرجی از تهران. خرید 630 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۳۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

42990225 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 42 99 02 25
علی ارجمندنیا از کرج البرز. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

62374098 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 62 37 40 98
معصومه صالحی از مشهد خراسان رضوی. خرید 268 هزار تومان ساعت: ۲۱:۵۱:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

74671852 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 74 67 18 52
سلمان رجبيان از اصفهان خرید در روزهای شنبه 1396/06/11 ، یکشنبه 1396/06/12 ، دوشنبه 1396/06/13 ، چهارشنبه 1396/06/15 و جمعه 1396/06/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

2408957941 شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396 24 08 95 79 41
احمد دارایی از سمنان. خرید در روزهای شنبه 1396/06/11 ، یکشنبه 1396/06/12 ، دوشنبه 1396/06/13 ، پنجشنبه 1396/06/16 و جمعه 1396/06/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

5595860251 شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396 55 95 86 02 51
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
رضا صداقت فرد از نورآباد فارس. خرید 380 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

86757541 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 86 75 75 41
خديجه حق پرست از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 3 میلیون تومان کتاب نهج البلاغه ساعت: ۰۷:۴۰:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

70299972 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 70 29 99 72
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

74679800 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 74 67 98 00
احمد اناركي از رفسنجان كرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

77968661 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 77 96 86 61
باقر معينی از شيروان خراسان شمالي. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

60973571 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 60 97 35 71
مهرنوش لاهوتي از لنگرود گيلان. خرید 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

79565303 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 79 56 53 03
محسن مشكواتی از اصفهان. خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

20719794 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 20 71 97 94
نیلوفر خيرانديش از شمیرانات تهران خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۲:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

48931217 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 48 93 12 17
علی عبدالرحيمی از شبستر آذربایجان شرقی. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

62962944 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 62 96 29 44
رضا الیاسی از تفرش مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

12813888 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 12 81 38 88
ساجده طيبی فر از کرمان. خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

86681974 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 86 68 19 74
وحيد بنیادی از شیراز فارس. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

96311339 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 96 31 13 39
مسلم مدحتی از بهبهان خوزستان خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

78319736 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 78 31 97 36
فاطمه مرادی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

32056390 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 32 05 63 90
مصطفی بدوره از بندرعباس هرمزگان خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

12469947 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 12 46 99 47
مرتضی عرفان از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

52789730 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 52 78 97 30
محسن نصرتی از ملایر همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۴:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

45772829 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 45 77 28 29
فریبا علمدار قهفرخی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

55745584 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 55 74 55 84
علی صداقت از تهران. خرید 2 میلیون و 215 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

95055868 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 95 05 58 68
معصومه فرخانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 483 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۵۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

71414252 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 71 41 42 52
محمد شهركی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 1 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

68009216 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 68 00 92 16
زهرا رجالی از اصفهان خرید یک میلیون و 667 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

97835971 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 97 83 59 71
سیدهادی حسينی المشيری از قائم شهر مازندران. خرید یک میلیون و 563 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

64032921 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 64 03 29 21
نیما حریرفروش از دامغان سمنان. خرید 12 میلیون و 560 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۳:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

27388296 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 27 38 82 96
سید رضا حسینی از تهران خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

60764248 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 60 76 42 48
محمد عبودی از خرمشهر خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت:۰۸:۳۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

98126012 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 98 12 60 12
سارا میرباقری از رامسر مازندران خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۵۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

40292016 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 40 29 20 16
علی دماوندی از قم. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۳:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

98355587 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 98 35 55 87
زهرا گودرزی از اليگودرز لرستان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۰۲:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

47330339 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 47 33 03 39
منیژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

25606555 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 25 60 65 55
معراج میرشكاری از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1396/06/04 ، یکشنبه 1396/06/05 ، دوشنبه 1396/06/06، چهارشنبه 1396/06/08، پنج‌شنبه 1396/06/09 و جمعه 1396/06/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

4225817018 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 42 25 81 70 18
محمد خديش از زابل سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای سه شنبه 1396/06/07، چهارشنبه 1396/06/08، پنج‌شنبه 1396/06/09 و جمعه 1396/06/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

7115108972 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 71 15 10 89 72
جميل دريس طرفی از برازجان بوشهر. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

39409273 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 39 40 92 73
علی گل افشان از قدس تهران. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

30303365 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 30 30 33 65
محیا نوروزی از قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

35412656 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 35 41 26 56
زهرا پورعبداللهی از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۶:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

71102049 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 71 10 20 49
ايمان علمی از گنبد کاووس گلستان خرید 3 میلیون و 651 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

84613584 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 84 61 35 84
مهرداد منوچهری اسلام ‌آباد غرب کرمانشاه. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

43395775 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 43 39 57 75
زینب محمدی قهدریجانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 3 میلیون و 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

29750223 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 29 75 02 23
مجید منتصری از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۱۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

97858972 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 97 85 89 72
مهدی يوسفخانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

66558032 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 66 55 80 32
امیر محمد خداشاهی از تهران. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

99440966 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 99 44 09 66
رحيم صیدی از زنجان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

37287025 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 37 28 70 25
سعید سبحانی گلرودباری از لنگرود گیلان. خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

60365970 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 60 36 59 70
مختار عبدالهی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

74546239 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 74 54 62 39
علی سراج از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

80070351 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 80 07 03 51
ستایش ربيع نيا از نوشهر مازندران. خرید 438 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۴۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

30490100 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 30 49 01 00
سید صادق طباطبايی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت : ‌۱۶:۲۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

73061935 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 73 06 19 35
کبری شرافت از شوشتر خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

12072161 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 12 07 21 61
اباذر مسرور از تبريز آذربايجان شرقي .خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

62980112 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 62 98 01 12
امید جفره از بوشهر . خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

39329784 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 39 32 97 84
حسین کاظمی از نجف آباد اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۰:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

73972342 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 73 97 23 42
فریدون مريدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

60164479 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 60 16 44 79
وحید خزاعل از آبادان خوزستان. خرید477 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۶:۱۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

61579182 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 61 57 91 82
اکرم ایمانی از ورامین تهران. خرید 283 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۴:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

79331226 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 79 33 12 26
محمد اربابی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

43581454 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 43 58 14 54
سروش راسخ نژاد از بندرانزلی گیلان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

12351197 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 12 35 11 97
جواد رحمتی از قم. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

63030964 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 63 03 09 64
حسام كماسی از جوانرود کرمانشاه. خرید 728 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

26372570 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 26 37 25 70
نسرين زارع از مهریز یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۲۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

43233812 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 43 23 38 12
پوران راغبی از مشهد خراسان رضوی خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

78202576 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 78 20 25 76
عماد چنانی از دزفول خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۱۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

15990491 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 15 99 04 91
امین خالدی از رامشير خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۲:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

64658418 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 64 65 84 18
مهدی کریمی از شاهرود سمنان خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

91363027 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 91 36 30 27
سحر انصاری از لار فارس. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۰۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

43812842 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 43 81 28 42
هادی یوسفی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

41605533 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 41 60 55 33
ناصر جمشیدی از کرج البرز . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

48548100 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 48 54 81 00
علی كوهستاني از آزادشهر گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

66531205 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 66 53 12 05
علی اکبر روزبه از تهران. خرید 245 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۴:۱۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

72675895 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 72 67 58 95
ریحانه عربی از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۳:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

91306614 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 91 30 66 14
محمد خمری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 568 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

43847581 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 43 84 75 81
حبيب سميعيان از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

37527980 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 37 52 79 80
محمود كشاورز ميرمحله از رشت گیلان. خرید 440 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۴۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

61867313 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 61 86 73 13
فاطمه عقدایی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

71335855 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 71 33 58 55
منيره السادات رضوي نجف آبادي از تهران. خرید در روزهای دوشنبه 1396/05/30، سه شنبه 1396/05/31 و پنج شنبه 1396/06/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

9934117993 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 99 34 11 79 93
يعقوب فلاح از رشت گیلان خرید در روزهای یکشنبه 1396/05/29 ، دوشنبه 1396/05/30، سه شنبه 1396/05/31 ، چهارشنبه 1396/06/01، پنج شنبه 1396/06/02 و جمعه 1396/06/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

4942044001 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 49 42 04 40 01
محمد دهباشي از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

12465381 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 12 46 53 81
حسین فروغی از تهران خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

14784896 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 14 78 48 96
عارفه مفتاحی از شیراز فارس. خرید 237 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

82865827 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 82 86 58 27
عرفان كماسي از سنقر کرمانشاه. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۲۳:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

20463380 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 20 46 33 80
احمد فرخي منش از اهواز خوزستان خری 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

80105967 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 80 10 59 67
سمانه فخاری از بندرعباس هرمزگان خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۴۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

37189813 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 37 18 98 13
فائزه حلفی از اهواز خوزستان خرید 462 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۵:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

93109132 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 93 10 91 32
نیره فرحانی از آبادان خوزستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

42287127 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 42 28 71 27
حسین شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 719 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

13389231 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 13 38 92 31
پروین مرزانی از نیشابور خراسان رضوی خرید 387 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

18653105 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 18 65 31 05
زهرا شوندی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۴۶:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

44638405 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 44 63 84 05
محمود جهانگيری از میناب هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

18499454 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 18 49 94 54
مسعود چگینی از کرج البرز خرید 7 میلیون و 320 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

76901974 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 76 90 19 74
مجتبی مطلوب از قم. خرید 293 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

99605697 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 99 60 56 97
فرزانه محمدی مهر از ایلام. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

29593884 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 29 59 38 84
صابر صفدری اديمی از کرمان. خرید 2 میلیون و 434 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعداز ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

35387840 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 35 38 78 40
سید یحیی کاظمی شيخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

80777961 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 80 77 79 61
زیور گلمكانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

18384126 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 18 38 41 26
امير مجديان از بندرعباس هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

41198620 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 41 19 86 20
صغری جعفری از سمنان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

21908306 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 21 90 83 06
جواد احمدی از ساری مازندران. خرید 3 میلیون و 257 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

33767622 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 33 76 76 22
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران با خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

37359860 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 37 35 98 60
امید حدادی از کرمانشاه خرید 468 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۵۱:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

99205799 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 99 20 57 99
سینا واشیان از شیراز فارس خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

66311733 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 66 31 17 33
رضا هاشمی باروقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۸:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

24674081 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 24 67 40 81
لیلا صادق پور از کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

38670482 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 38 67 04 82
عاطفه سلامی از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

23602287 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 23 60 22 87
علی قطبی از کاشان اصفهان. خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

65325078 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 65 32 50 78
عباس ترابیان از تهران. خرید یک میلیون و 690 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

75601853 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 75 60 18 53
عباس زماني از بوشهر خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

99873149 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 99 87 31 49
محسن کریمی از رشت گیلان. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

64209476 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 64 20 94 76
مطهره نعمت زاده از قم. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۵:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

39636789 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 39 63 67 89
محمدتقي برزويي از مشهد خراسان رضوی خرید 2 میلیون و 434 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

19104975 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 19 10 49 75
ستایش حبيبی از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

18472858 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 18 47 28 58
اسماعیل باباسالاری از بوشهر. خرید 531 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

26205250 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 26 20 52 50
بشیر آراوند از کرج البرز. خرید 5 میلیون و 768 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

99805044 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 99 80 50 44
ايمان ضميری از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 493 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۳:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

72265267 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 72 26 52 67
سمیه سادات حسینی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 246 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

87001624 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 87 00 16 24
فرهاد ناصحي از اراك مركزي خرید خرید 382 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

34504573 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 34 50 45 73
زینب طهماسبی از گرگان گلستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

35736592 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 35 73 65 92
سحر نوشی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

57216036 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 57 21 60 36
امير علي عراقي از قزوين. خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

60701550 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 60 70 15 50
آذر رفيعي از كاشان اصفهان. خرید در روز های یکشنبه 1396/05/22، سه شنبه 1396/05/24، پنجشنبه 1396/05/26 ،جمعه 1396/05/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

4826858928 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 48 26 85 89 28
علي اكبر كاظمي نجف آبادي از نجف آباد اصفهان. خرید در روز های شنبه 1396/05/21، یکشنبه 1396/05/22، چهار شنبه 1396/05/25 پنجشنبه 1396/05/26 ،جمعه 1396/05/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

2310981322 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 23 10 98 13 22
حسین راثی از شهریار تهران خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

26447427 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 26 44 74 27
مریم خادمی از بندرعباس هرمزگان خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

14987285 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 14 98 72 85
عذرا فريدونی از اصفهان خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۱:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

82497779 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 82 49 77 79
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید 2 میلیون و 163 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

19831918 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 19 83 19 18
حسن دانش از مباركه اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

51324483 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 51 32 44 83
جناب آقای علی ورمزياری از ساری مازندران. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

86276996 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 86 27 69 96
فاطمه راشدي نيا از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

94370088 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 94 37 00 88
کاظم ارجمند از اردبیل. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

14730641 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 14 73 06 41
طاهره ضيغميان از یزد. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

23672435 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 23 67 24 35
محمد مهرابی از سنندج کردستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

94476427 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 94 47 64 27
محسن حاجي آقا محمد از اصفهان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

50123556 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 50 12 35 56
نسترن نائيجي از بوئين زهرا قزوين. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

62996939 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 62 99 69 39
احمد اماندادي از بم کرمان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

44072673 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 44 07 26 73
نرگس فرمانی از رشت گیلان. خرید 246 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

35676749 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 35 67 67 49
بتول قدیری از اصفهان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

82246143 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 82 24 61 43
حمید صيدالي شوش خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

80789441 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 80 78 94 41
باقر مختاري از میانه آذربایجان شرقی . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۰۲:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

75600258 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 75 60 02 58
مهرداد دانش ابراهیمی از مشهد خراسان رضوی خرید 6 میلیون و 300 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

54090657 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 54 09 06 57
جواد خماری از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

28266837 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 28 26 68 37
فاطمه كشاكي از تهران. با خرید 176 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

18104738 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 18 10 47 38
حمیدرضا زارع از کرمانشاه خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۵:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

38317552 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 38 31 75 52
مسعود جلالیان از اصفهان خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

23956502 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 23 95 65 02
رضا حسینی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

91023445 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 91 02 34 45
زهره امامی از تبریز آذرباییجان شرقی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

69851891 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 69 85 18 91
فریده خاوريان از اسلام شهر تهران خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۳۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

97913549 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 97 91 35 49
قاسم نادری از همدان خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

55354460 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 55 35 44 60
سحر بصيری از شاهین‌ شهر اصفهان خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

92708579 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 92 70 85 79
مجتبی رضایی از یزد. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

28265435 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 28 26 54 35
مصييب كهندلي از بوشهر خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۰:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

58624336 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 58 62 43 36
ابوالفضل سياه سر از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

15154312 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 15 15 43 12
فاطمه قیصری از ایلام با خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

19499247 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 19 49 92 47
شیدا قائمی از رشت گیلان با خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

73555725 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 73 55 57 25
مجید عطار زاده از قزوین با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

35466092 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 35 46 60 92
اسحاق نقره چی از اصفهان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

39067625 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 39 06 76 25
سمیه کرامتی از مشهد با خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

70989401 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 70 98 94 01
داوود علی اشرفی از شیراز با خرید 990 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 10 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

99697157 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 99 69 71 57
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۵۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

92611843 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 92 61 18 43
سید رضا حسینی از ساری مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

91353944 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 91 35 39 44
زهرا سالک از اصفهان. خرید 165 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

32963057 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 32 96 30 57
فائزه اسلامی از قم . خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

36731815 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 36 73 18 15
محمد دهباشي از زابل خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

53648846 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 53 64 88 46
صادق قرائي از تهران خرید یک میلیون و 650 هزار تومان کتاب (50 جلد صحیفه سجادیه) ساعت: ۲۳:۵۲:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

19283406 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 19 28 34 06
صالح قناعتگر از تهران. خرید در روز های دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، پنجشنبه 1396/05/19 ،جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

5817537429 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 58 17 53 74 29
عبدالناصر دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید در روز های شنبه 1396/05/14، دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

1398357395 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 13 98 35 73 95
اعظم زارعي از مشهد با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

31684564 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 31 68 45 64
نيايش تازيكه لمسكي از گرگان گلستان با خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

85519921 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 85 51 99 21
جیران مقصودی اصل از خرم آباد لرستان. خرید 67 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۵۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

81934616 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 81 93 46 16
ایران محمدی تبار از فارس شیراز با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

57529992 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 57 52 99 92
میثم فتوت از شهر ري تهران با خرید 67 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۰۶:۵۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

10920533 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 10 92 05 33
جمال خسروبیگی از نهاوند همدان با خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

92949125 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 92 94 91 25
ابوالفضل اسحق زاده از مشهد خراسان رضوی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۴:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

80695331 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 80 69 53 31
محمد غفوری از شیراز فارس یا خرید 216 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

53600786 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 53 60 07 86
ایلیا صندوق آبادی از تهران با خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

65541737 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 65 54 17 37
فهیمه مهربان ستوده از ساری مازندران با خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

18199963 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 18 19 99 63
محسن كاكه الله پور از بوکان آذربایجان غربی با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۳:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

11811899 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 11 81 18 99
شهناز محبی پرند از بندرعباس هرمزگان با خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۹:۲۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

96303350 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 96 30 33 50
مهدی حاجي پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

25633304 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 25 63 33 04
اکرم قاضي زاده از تهران خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

55082737 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 55 08 27 37
حمید بدرلو از زنجان. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

76371424 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 76 37 14 24
کلثوم مولوي وردنجاني از اصفهان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

29590144 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 29 59 01 44
داود اسرباف از آبادان خوزستان خرید 179 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۱۳:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

34896600 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 34 89 66 00
رضا شادپور از رشت گیلان . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

40857805 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 40 85 78 05
وجیهه ابراهيمي از قم. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۸:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

76998538 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 76 99 85 38
احسان غلامی از آزادشهر گلستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

95202225 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 95 20 22 25
محمد سميعي از تهران .خرید یک میلیون و 837 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

21849765 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 21 84 97 65
عباس زماني از بوشهر . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

25699894 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 25 69 98 94
سیمین سورني از کرمانشاه خرید 109 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۴۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

59763479 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 59 76 34 79
علیرضا مرادی از همدان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

32327381 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 32 32 73 81
كميل عباس پور از کرج البرز. خرید 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

10179197 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 10 17 91 97
شراره مرادزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

29934041 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 29 93 40 41
شبنم تقي پور از بابل مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۸:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

52474156 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 52 47 41 56
جواد حسنی از ایلام. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

79186409 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 79 18 64 09
سید محمود حسيني كشكوئيه از کرمان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

86206402 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 86 20 64 02
عماد بارانی از مشهد خراسان رضوی خرید 252 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

92388535 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 92 38 85 35
زینب گزمه از زابل سیستان و بلوجستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۶:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

15330781 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 15 33 07 81
فرزانه توكلي از شیروان خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

78347212 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 78 34 72 12
حامد امیری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

82998555 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 82 99 85 55
حمید سالاریان از ارومیه آذربایجات غربی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

64806516 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 64 80 65 16
احمدرضا باقری از یزد. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

99178703 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 99 17 87 03
پگاه محمودی از ساری مازندران خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۷:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

54278352 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 54 27 83 52
فاطمه ينگ آبادي از تهران. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

12512064 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 12 51 20 64
وحيد اسدبختي از کرمانشاه . خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

96781211 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 96 78 12 11
مهدي ربیعی از آبادان خوزستان . خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۶:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

78467756 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 78 46 77 56
نرگس ارجيني از قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۷:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

15120165 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 15 12 01 65
فريدوني از خرم اباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

68177201 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 68 17 72 01
آرزو بدری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

38809182 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 38 80 91 82
پروانه مكانيک از تهران. خرید در روز های شنبه 1396/05/07 ؛ دوشنبه 1396/05/09، سه شنبه 1396/05/10، پنجشنبه 1396/05/12 ،جمعه 1396/05/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

5085128842 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 50 85 12 88 42
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان.خرید در روز های یکشنبه 1396/05/08 ؛ دوشنبه 1396/05/09، چهارشنبه 1396/05/11، پنجشنبه 1396/05/12 ،جمعه 1396/05/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

4818965044 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 48 18 96 50 44
فاطمه حلاجان از سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

62258737 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 62 25 87 37
مصطفي صادقي از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

55188782 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 55 18 87 82
سجاد جعفري از میانه آذربایجان شرقی. خرید 437 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

37531921 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 37 53 19 21
سید حسين رضوي مهر از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

80866484 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 80 86 64 84
رسول محمدي از شهداد کرمان . خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

76433207 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 76 43 32 07
رويا سعيدي نژاد از بابلسر مازندران خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

92576515 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 92 57 65 15
محسن اميري از جیرفت کرمان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

71533077 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 71 53 30 77
حجت اسفريزي از ياسوج كهگيلويه و بويراحمد خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

65394613 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 65 39 46 13
محسن حاجي آقا محمد از اصفهان خرید 378 هزار تومان ساعت: ۱۰:۱۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

37519101 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 37 51 91 01
صديقه احمدي از اراک مرکزی. خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

79247401 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 79 24 74 01
احمد نصيري از زابل سيستان و بلوچستان. خرید 237 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

87012737 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 87 01 27 37
زهرا وكيلي از نظرآباد البرز خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

25837622 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 25 83 76 22
پوريا نودهاني از سبزوار خراسان رضوی. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

20979600 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 20 97 96 00
هومن سبحاني از شیراز فارس. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

76095787 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 76 09 57 87
ميثم باقري از سراب آذربايجان شرقي. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۲۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

67386322 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 67 38 63 22
جواد شاه رجبيان از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

72396815 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 72 39 68 15
معصومه حسن زاده از مشهد خراسان رضوي. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

50259168 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 50 25 91 68
جمشيد سراج زاده از بجنورد خراسان شمالي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

41485985 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 41 48 59 85
ابوالفضل عنايتي از اسفراین خراسان شمالی. خرید 173 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۷:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

73544423 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 73 54 44 23
حبیب الله مرادخاني از اراک مرکزی خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۴۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

55632849 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 55 63 28 49
خاطره‌ نصر از جهرم فارس خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۱۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

86836977 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 86 83 69 77
سید احمد حسيني راد از زرین شهر اصفهان خرید 299 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

33384948 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 33 38 49 48
فاطمه زرگران از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

27641878 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 27 64 18 78
صادق اوحدي از ارومیه آذربایجان غربی خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

36218538 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 36 21 85 38
مینا گودرزي از قرچک تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۲:۰۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

22091449 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 22 09 14 49
راضیه آقا خورده از اهواز خوزستان. خرید 378 هزار تومان ساعت: ۰۷:۱۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

52185946 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 52 18 59 46
حسين فروتن از قم. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۱:۰۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

77958420 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 77 95 84 20
وحيد مختارزاده از بوکان آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

46934550 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 46 93 45 50
محمد انصاری از خمینی‌شهر اصفهان خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

79133106 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 79 13 31 06
حميد رازياني از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

84913618 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 84 91 36 18
رضا عباسیان از نجف آباد اصفهان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۱:۲۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

15893796 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 15 89 37 96
حسن منصوری از بوشهر. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

28669783 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 28 66 97 83
جعفر اسدايي از ساری مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۵۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

53620847 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 53 62 08 47
عادل کافی از آبادان خوزستان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

84394406 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 84 39 44 06
ابوالفضل باغبانیان از بم کرمان خرید 830 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۱۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

94589739 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 94 58 97 39
ریحانه عشرتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

23901679 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 23 90 16 79
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ هدایی مطلق از شهریار تهران با خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

68044569 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 68 04 45 69
حامد سرحدي از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۵۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

79505509 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 79 50 55 09
رامين علي پور از بابل مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۱:۱۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

17385862 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 17 38 58 62
زهره توکلی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۴:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

46442960 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 46 44 29 60
سعید حسيني از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۳۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

29405235 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 29 40 52 35
دانيال عساكره پور از بندر ماهشهر خوزستان . خرید 51 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۱:۴۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

96879814 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 96 87 98 14
سيدمهرداد موسوي از اصفهان خرید در روز های یکشنبه 1396/05/01 ؛ دوشنبه 1396/05/02، چهارشنبه 1396/05/04 ،جمعه 1396/05/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

1703498170 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 17 03 49 81 70
نجمه خرميان از شاهرود سمنان خرید در روز های یکشنبه 1396/05/01 ؛ دوشنبه 1396/05/02، سه شنبه 1396/05/03، چهارشنبه 1396/05/04 ،جمعه 1396/05/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

3721781237 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 37 21 78 12 37
مرتضی غفراني از تهران. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

59534964 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 59 53 49 64
مهدي تاری زاده از تبریز آذربایحان شرقی. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۲۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

41859681 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 41 85 96 81
محسن ايرانپور از همدان خرید خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۳۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

70446473 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 70 44 64 73
فاطمه بخششي از یزد. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۴۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

17891063 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 17 89 10 63
سیده مهناز موسوي از ني ريز فارس. خرید 189 کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

32924253 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 32 92 42 53
جواد ناطقيان از اصفهان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

30154299 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 30 15 42 99
احسان فاضلي از کرمانشاه. خرید273 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۱۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

64713955 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 64 71 39 55
هانیه مدبری از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

28266972 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 28 26 69 72
آمنه شجايي از اراک مرکزی. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

71903493 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 71 90 34 93
پوريا شعيبي از اهواز خوزستان. خرید 381 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

87911781 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 87 91 17 81
علیرضا محمودی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

92001378 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 92 00 13 78
علیرضا فرطوسي از نیشابور خراسان رضوی. خرید 414 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۱۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

21291645 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 21 29 16 45
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ مرزوني از ساری مازندران. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

67587727 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 67 58 77 27
ياور عطايي گيكلو از پارس آباد اردبیل خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

84461747 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 84 46 17 47
مهدی اصغری باروق از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۲۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

58594592 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 58 59 45 92
فوزیه مطرقي از برازجان بوشهر. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۳:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

99814869 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 99 81 48 69
عباس قادري فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۱۵:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

13237189 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 13 23 71 89
حجت كيخواه نژاد از زاهدان سیستان و بوچستان. خرید یک میلیون و 468 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

41193013 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 41 19 30 13
صغری مهدوی نصر از اصفهان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۵۳
برنده جایزه برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

34231674 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 34 23 16 74
سید محمدحسین موسوی از تهران خرید 468 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۴۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

50127106 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 50 12 71 06
هما فراتی از اهواز خوزستان خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۲۵:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

12898505 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 12 89 85 05
وحید جمالی از خرم آباد لرستان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

97586682 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 97 58 66 82
پريا غفاري از ارومیه آذربایجان غربی . خرید 36 هزار تومان کتاب: ۲۱:۴۲:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

72525177 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 72 52 51 77
علیرضا صادقی از تبریز آذربایجان شرقی خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۰۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

56600262 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 56 60 02 62
سید مجتبی فتاحی موسوی از تهران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۱:۲۵:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

75324289 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 75 32 42 89
هادی شفیعی از اصفهان خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۵۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

56761865 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 56 76 18 65
زهرا حاذقی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۷:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

32003000 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 32 00 30 00
امیر موهبتی از قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۴۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

47479195 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 47 47 91 95
علی بشیری از آبادان خوزستان . خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۲۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

88668938 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 88 66 89 38
مریم اورنگی از کرمان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

93872879 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 93 87 28 79
ميثم منزوي از كرج البرز. خرید 347 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

11603536 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 11 60 35 36
فرزاد علي پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۲۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

46760164 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 46 76 01 64
رامين زورمند از علي‌آباد گلستان. خرید یک میلیون و 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

38394354 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 38 39 43 54
اشرف السادات موسوي از سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

61504325 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 61 50 43 25
مرضیه محبی پیروز از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

77903660 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 77 90 36 60
سجاد باخدا از بوشهر. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

40498749 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 40 49 87 49
بهنام عباسعلي زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

31938711 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 31 93 87 11
رضا جراره از فاروج خراسان شمالی. خرید 2 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

21992932 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 21 99 29 32
معصومه اشرفی از کرمان. خرید 443 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

76091098 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 76 09 10 98
منیره هدایتی از سمنان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

84750007 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 84 75 00 07
سيدعلي مدني از خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۴:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

58075137 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 58 07 51 37
حمیدرضا غلامی از شیراز فارس. خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

28422833 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 28 42 28 33
كيومرث صيفي از سقز کردستان. خرید در روز های سه‌شنبه 1396/04/27 , جمعه 1396/04/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

7321229723 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 73 21 22 97 23
حسن كفاشپور از کرمان.خرید در روزهای چهارشنبه 1396/04/28 , پنجشنبه 1396/04/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

5191832896 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 51 91 83 28 96
محمد وحيدابادي از بم کرمان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

34107442 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 34 10 74 42
جواد بردستانی از بوشهر خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

16471535 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 16 47 15 35
فاطمه جعفری از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

75809352 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 75 80 93 52
حسین متحد از اصفهان. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۱:۵۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

98695397 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 98 69 53 97
مهدی آذرکیش از شیراز فارس با خرید 437 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بعداز ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

64791525 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 64 79 15 25
معصومه شاهدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۲۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

10873583 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 10 87 35 83
علیرضا رضائي اردكاني از اردکان فارس با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

89885272 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 89 88 52 72
محمدرضا آزادنسب از اصفهان. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب. ساعت : ۲۳:۲۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

63028393 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 63 02 83 93
صالح ده مرده از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 258 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

70582973 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 70 58 29 73
مهشيد غلاماني از بجنورد خراسان شمالی با خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

11346785 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 11 34 67 85
نرگس نادری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

54133975 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 54 13 39 75
بهروز نصرتی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت : ۱۸:۱۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

37363974 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 37 36 39 74
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
امين كياني از نهاوند همدان. خرید 100 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

54553306 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 54 55 33 06
سعيد عليجاني از شاهين شهر اصفهان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۴۱:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

48595045 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 48 59 50 45
معصومه حسن زاده از مشهد خراسان رضوي. خرید 298 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۳۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

76820064 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 76 82 00 64
مهسا پایدار از تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

23127741 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 23 12 77 41
روح الله ايزدي از شیراز فارس خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۰۵:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

94314768 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 94 31 47 68
يوسفعلي ميرزائي قوشه گنبد از اسلام‌شهر تهران. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

17443439 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 17 44 34 39
حمید اعظم نژاد از سنندج کردستان با خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

71156295 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 71 15 62 95
سمیه مجیدی زاهد از اصفهان با خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

14730650 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 14 73 06 50
مهسا شکوری از قزوین با خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

67187510 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 67 18 75 10
سیاوش ابراهیمی فر از شیراز فارس با خرید 330 هزا رتومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

66049107 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 66 04 91 07
اسماعیل میلانی از مشهد با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

59308891 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 59 30 88 91
هاشم طالقانی از تهران با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

35687526 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 35 68 75 26
زهره حيدري كنگ عليا از تربت حیدریه خراسان رضوی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

90558773 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 90 55 87 73
مجتبی کشوری از تهران با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۷:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

69738155 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 69 73 81 55
المیرا جوانمرد از ساری مازندران با خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۱:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

68614313 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 68 61 43 13
شوکت سگوند از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

74635989 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 74 63 59 89
میرزا قاسم کوشکی از کرج البرز با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

43813794 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 43 81 37 94
محمد ماجدی از اهواز خوزستان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

64650765 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 64 65 07 65
زهرا حسینی از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

38538291 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 38 53 82 91
علی محبی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۳۷:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

78431271 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 78 43 12 71
سعید نوری از رشت گیلان. خرید 198 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۵۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

91311522 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 91 31 15 22
حسین منصوری از کرمان. خرید یک میلیون 800 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۰۸:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

19196406 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 19 19 64 06
مجید عالمی از ساری مازندران. با خرید 286 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

38096662 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 38 09 66 62
شیرین خداوردی از تبریز آذرباییجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

27615510 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 27 61 55 10
محسن مولوي از خور اصفهان. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/18 ؛ دوشنبه 1396/04/19، سه‌شنبه 1396/04/20،چهارشنبه 1396/04/21 ،پنجشنبه 1396/04/22 و جمعه 1396/04/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

2120954499 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 21 20 95 44 99
افشین کیانی مولان از آبش احمد آذربایجان شرقی. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/18 ؛ دوشنبه 1396/04/19، سه‌شنبه 1396/04/20،پنجشنبه 1396/04/22 و جمعه 1396/04/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

7481168032 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 74 81 16 80 32
منيره السادات رضوي نجف آبادي از تهران با خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

85631242 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 85 63 12 42
علي اكبر ادهم از سمنان با خرید 33700 تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

31257966 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 31 25 79 66
نهال رستمی از کرمان با خرید 234 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

38199027 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 38 19 90 27
ماشالله کرامتی شیراز فارس یا خرید 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

17266142 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 17 26 61 42
سمیرا حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی با خرید 72 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

88930829 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 88 93 08 29
محمد جواد درویش زادگان از نوشهر مازندران با خرید 63 زهرا تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

10427505 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 10 42 75 05
اكبر وكيلي نجره از سنندج کردستان با خرید 49 هزار تومان ساعت: ۲۱:۱۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

99986807 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 99 98 68 07
مانی شب خیز از کرج البرز با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

97585970 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 97 58 59 70
مراد سنگ سری از خرم آباد لرستان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

99044265 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 99 04 42 65
آسیه عبداللهی از بندرعباس هرمزگان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

35774651 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 35 77 46 51
مریم میرعبدالحسینی از ماسوله گیلان با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

94544091 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 94 54 40 91
حمیرا لطیفی از تهران با خرید 460 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش یافت. برنده 21 میلیونی عصر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

52019905 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 52 01 99 05
محسن تسنيمي از نجف‌آباد اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می‌یابد. جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

62754669 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 62 75 46 69
عذرا خدمتی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت ۰۷:۰۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

20341868 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 20 34 18 68
سمانه عباسی از رشت گيلان. خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۲:۱۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

99546241 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 99 54 62 41
رضا فرجي از خلخال اردبيل. خرید 324 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد.برنده جایزه سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

20262907 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 20 26 29 07
منصور وحدانی از جاجرم خراسان شمالی . خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۹:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

14484468 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 14 48 44 68
فتح الله رضایی از کرمانشاه .خرید یک میلیون و 968 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

43942299 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 43 94 22 99
محمد هاشمی از اهواز خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد.برنده جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

67452521 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 67 45 25 21
نازنین زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۱۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

86484836 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 86 48 48 36
محسن طاهرلو از خوی آذربایجان غربی. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

17987359 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 17 98 73 59
علی احمدیان از شاهرود سمنان. خرید 531 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

75766158 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 75 76 61 58
لیلا سروری از تهران. خرید 9 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

22836654 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 22 83 66 54
زهره محمدی از ایلام. خرید 476 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

58594466 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 58 59 44 66
مصطفی بائیس زاده از بندرماهشهر خوزستان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

18410337 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 18 41 03 37
نورالدین محبی از تبریز با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

73476279 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 73 47 62 79
گیلدا دوست محمد ا زگرگان با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

91088109 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 91 08 81 09
شهریار فدائیان از اصفهان با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

59524980 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 59 52 49 80
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

49005040 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 49 00 50 40
اردشیر علویه از خروزستان با خرید 4 میلیون تومان و صد هزار کتاب ساعت: ۲۰:۰۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

49203997 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 49 20 39 97
محمدصادق فلاح تفتي از مشهد خراسان رضوی با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

74526734 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 74 52 67 34
عليرضا حافظي بشردوست از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۶:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

40963215 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 40 96 32 15
حسنعلی گل محمدی از یزد با خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۷:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

66902269 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 66 90 22 69
مریم فلاحت پیشه از تهران با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

44487994 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 44 48 79 94
اعظم قريشيان از آبادان خوزستان با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

62714405 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 62 71 44 05
راحله عالمی پروین از تبریز با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

59504010 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 59 50 40 10
محمدرضا اوزی از مشکین شهر اردبیل با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

17962511 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 17 96 25 11
سهیلا استادپور از نکا مازندران با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

37291703 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 37 29 17 03
سیروس سالار رضایی از شیراز فارس با خرید 108 هزار توکان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 40 برابر محاسبه و به 12 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

85226337 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 85 22 63 37
حمیدرضا خانکی از ورامین تهران با خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۶:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 140 برابر محاسبه و به 22 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

19149113 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 19 14 91 13
کتایون رجب زاده از تهران با خرید 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 200 برابر محاسبه و به 60 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

82599043 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 82 59 90 43
شهاب فیلسوف از یزد با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

66513849 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 66 51 38 49
آرام قناديان از اسلام شهر تهران. خرید در روز های شنبه 1396/04/10 یکشنبه 1396/04/11 ،پنجشنبه 1396/04/15 و جمعه 1396/04/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

6727229777 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 67 27 22 97 77
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان. خرید در روز های سه شنبه 1396/04/13 چهارشنبه 1396/04/14 ،پنجشنبه 1396/04/15 و جمعه 1396/04/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

2106744948 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 21 06 74 49 48
فاطمه جسماني راوری از کرمان با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۲:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

73117713 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 73 11 77 13
رقیه مطهری از زنجان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۰:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

98881632 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 98 88 16 32
جمال خسروبیگی از نهاوند همدان با خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

55796409 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 55 79 64 09
حمزه رسولی مقدم از اهواز خوزستان با خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 تومانی جایزه سپاس ظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

54135222 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 54 13 52 22
صالح اکرمی زواره از البرز کرج با خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

41245686 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 41 24 56 86
محسن سماواتی از نوشهر مازندران با خرید 301 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

79196564 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 79 19 65 64
كشور ابراهيم زاده مطلق از تهران با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۱:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

76241834 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 76 24 18 34
حسن اميرخاني نجف آبادي از نجف آباد اصفهان با خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

41641150 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 41 64 11 50
اشکان مطلبی از کاشان اصفهان با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

11850977 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 11 85 09 77
اسماعیل رحمانی از زرقان فارس با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۵:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

24550526 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 24 55 05 26
الهام مجیدی فر از شیرگاه مازندران با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

97533738 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 97 53 37 38
مانی مشتاق دیلمقانی از کرمان با خرید 510 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

17975989 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 17 97 59 89
علی سپاسدار از سبزوار خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۴:۵۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

74613185 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 74 61 31 85
سحر ارفاقی از بندرانزلی گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۹:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

99542652 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 99 54 26 52
احمدرضا نجاتی از خرم آباد لرستان با خرید 180 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

61221207 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 61 22 12 07
محمود حمیدی از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۳۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

40043275 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 40 04 32 75
الهام روشنی از شاهرود سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

83576006 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 83 57 60 06
محسن اکبری از بندر عباس هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

37967396 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 37 96 73 96
ابوالفضل رامندي از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۴۵:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

73402892 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 73 40 28 92
فرزانه نجيمي از کرمان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

32303203 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 32 30 32 03
عبدالاحد لهابادی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۰۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

95599542 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 95 59 95 42
طائب ملکی از کرمانشاه. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۷:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

86847278 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 86 84 72 78
زهره محمدی از ایلام. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۶:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

30100800 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 30 10 08 00
امیر لاله بیدی از ساری مازندران. با خرید 6 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

56597198 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 56 59 71 98
سكينه خلفي از جلفا آذربایجان شرقی با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

85524911 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 85 52 49 11
صبا سروآبادی از تهران با خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

87155047 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 87 15 50 47
جواد عالی مقام از نیشابور خراسان رضوی. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت : ۰۸:۴۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

21538925 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 21 53 89 25
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 268 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

90702672 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 90 70 26 72
محمد امیری از گرگان گلستان. خرید 99 هزار توامن کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

12896013 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 12 89 60 13
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 150 هزارتومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

52268802 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 52 26 88 02
محسن زارع پور از کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۰۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

82848844 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 82 84 88 44
باقر الیاس صادقی از دورود لرستان با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

98329238 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 98 32 92 38
آزاده حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی با خرید 90 هزا رتومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

17444468 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 17 44 44 68
اکبر گلاب گیر از تهران با خرید 120 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

69645472 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 69 64 54 72
رزیتا چهره آذر از البرز کرج با خرید 108 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

18974945 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 18 97 49 45
ام البنین خاوری از بهبان خوزستان با خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۹:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

30377446 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 30 37 74 46
حسین پورمحمدی از کرمان. خرید 69 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۰۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

99201809 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 99 20 18 09
شبنم هلالی از شیراز فارس. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

34140290 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 34 14 02 90
محمدكاظم بابك از بجنورد خراسان شمالی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۸:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

25365576 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 25 36 55 76
امیرعلی صادقی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد ازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

18810083 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 18 81 00 83
حیدر باقریان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 346 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۰۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

49223793 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 49 22 37 93
فاطمه جباری از رشت گیلان خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۳۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

50300042 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 50 30 00 42
سجاد احمدي از مازندران ساری. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/04 دوشنبه 1396/04/05 ، سه شنبه 1396/04/06 چهارشنبه 1396/04/07 ،پنجشنبه 1396/04/08 و جمعه 1396/04/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

6921988016 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 69 21 98 80 16
حسين نصرآبادي از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای روزهای شنبه 1396/04/03 ، سه شنبه 1396/04/06 چهارشنبه 1396/04/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

2577056204 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 25 77 05 62 04
ياسر نوروزي از مشهد خراسان رضوی با خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

29829838 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 29 82 98 38
محمد مرادي از بهارستان تهران با خرید 8 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۰:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰