:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله دهم


اسحاق نقره چی از اصفهان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

39067625 پنجشنبه 1399/05/23 پنجشنبه 23/05/1399 39 06 76 25
داوود علی اشرفی از شیراز با خرید 990 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 10 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

99697157 پنجشنبه 1399/05/23 پنجشنبه 23/05/1399 99 69 71 57
شیدا قائمی از رشت گیلان با خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

73555725 سه شنبه 1397/05/23 سه شنبه 23/05/1397 73 55 57 25
سرکار خانم معصومه اصلان از همدان
برنده جایزه برنده قرعه کشی دهیمن مرحله از جایزه 301 میلیون تومانی سایت کتاب 57
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

551726179601 دوشنبه 1396/09/20 دوشنبه 20/09/1396 55 17 26 17 96 01
زيبا فتاحي بافقي از بافق یزد. خرید در روزهای ، شنبه 1396/09/11؛ یکشنبه 1396/09/12 و سه شنبه 1396/09/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

4309136174 شنبه 1396/09/18 شنبه 18/09/1396 43 09 13 61 74
الهام کریمی از اصفهان. خرید در روزهای؛ یکشنبه 1396/09/12 ؛ سه شنبه 1396/09/14 ؛ چهارشنبه 1396/09/15 ، پنج شنبه 1396/09/16 و جمعه 1396/09/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

2031804418 شنبه 1396/09/18 شنبه 18/09/1396 20 31 80 44 18
شهرام ناسی از مشهد خراسان رضوی. خرید 8 میلیون و 471 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

22841476 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 22 84 14 76
حسام اشکوری از کرج البرز. خرید 3 میلیون و 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

53713689 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 53 71 36 89
صالح رئيسی از میناب هرمزگان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

74478351 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 74 47 83 51
محمد حسن زاده از لاهيجان گیلان. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۳:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

84737559 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 84 73 75 59
مهدیه رحیمی دورود لرستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

41661327 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 41 66 13 27
ابوالفضل احمدی از گلدشت اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

62669991 جمعه 1396/09/17 جمعه 17/09/1396 62 66 99 91
احسان كرمی از اقلید فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

44738824 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 44 73 88 24
نسرین قاسمی از كرمانشاه. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۸:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

32894756 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 32 89 47 56
حجت زوقی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۷:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

89217890 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 89 21 78 90
علی اسلامی از گناباد خراسان رضوی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

54350854 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 54 35 08 54
جعفر شعاعی مفرد از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

95268247 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 95 26 82 47
مهدی كمالی از جیرفت کرمان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

19727616 پنجشنبه 1396/09/16 پنجشنبه 16/09/1396 19 72 76 16
سید علی ميرشفيعی از کرج البرز. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

42495185 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 42 49 51 85
محسن زاهری از بندرعباس هرمزگان. خرید 262 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

31358958 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 31 35 89 58
صغری حسين پور از بوشهر. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

66679759 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 66 67 97 59
سعید حيدری از بانه کردستان. خرید 410 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

14208554 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 14 20 85 54
ابراهیم پيری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 945 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

58076393 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 58 07 63 93
رحیم غلامی از شاهرود سمنان. خرید 6 میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

81031683 چهارشنبه 1396/09/15 چهارشنبه 15/09/1396 81 03 16 83
امین زندی از کرمان. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

90036355 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 90 03 63 55
حميد استادی از اراک مرکزی. خرید 2 میلیون و 308 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۷:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

33186761 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 33 18 67 61
مهشید جباری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

77617290 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 77 61 72 90
مصطفي قهري صارمي از ملایر همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۹:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

40916504 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 40 91 65 04
الهام رمضانيان از بابلسر مازندارن. خرید 154 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

14807921 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 14 80 79 21
عليرضا مبهوتي از فيروزآباد فارس. خرید 280 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

28364524 سه شنبه 1396/09/14 سه شنبه 14/09/1396 28 36 45 24
مرتضی عمادی از تهران. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

47789727 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 47 78 97 27
وحید مهدوی از رشت گیلان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

31693079 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 31 69 30 79
مهدی مظفری از کبودر آهنگ همدان. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

71343783 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 71 34 37 83
زهره تيموری از ورامین تهران. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

97661981 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 97 66 19 81
منوچهر حسنی از داراب فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

83947770 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 83 94 77 70
حمزه جلالی از آبادان خوزستان. خرید 384 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

23294829 دوشنبه 1396/09/13 دوشنبه 13/09/1396 23 29 48 29
سارا مارزی از بندرعباس هرمزگان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

30387650 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 30 38 76 50
فهیمه ملانوری از یزد. خرید 263 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

64455268 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 64 45 52 68
زینب سادات موسوی از امیرکلا مازندران. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

52528318 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 52 52 83 18
علی جوكار از فراشبند فارس. خرید 341 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

61369701 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 61 36 97 01
زهره طهانی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

97281559 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 97 28 15 59
محمدرضا بهادری از تهران. خرید 3 میلیون و 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۳:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

34224041 یکشنبه 1396/09/12 یکشنبه 12/09/1396 34 22 40 41
محمد كورش غياثوند قيصري از اصفهان . خرید در روزهای ، چهارشنبه 1396/09/08؛ پنجشنبه 1396/09/09 و جمعه 1396/09/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

6229128521 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 62 29 12 85 21
احمد فولادي از شیراز فارس. خرید در روزهای دوشنبه 1396/09/06 و جمعه 1396/09/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

1423445131 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 14 23 44 51 31
رضا نصرتی از امیرکلا مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

57125895 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 57 12 58 95
معصومه امینی از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

17452636 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 17 45 26 36
وحید مظفری از کرمانشاه. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

25058861 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 25 05 88 61
مینا ناقلی از تهران. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

30266743 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 30 26 67 43
ابراهیم عارف از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

94093142 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 94 09 31 42
زهرا اشرفی از دامغان سمنان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

96606236 شنبه 1396/09/11 شنبه 11/09/1396 96 60 62 36
زینب مختاری از اراک مرکزی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

93141618 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 93 14 16 18
داود منفردی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

10895497 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 10 89 54 97
محدثه احمدی از قم. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

36729059 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 36 72 90 59
عليرضا گيتی از شیراز فارس. خرید 6 میلیون و 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

16479169 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 16 47 91 69
حميد ناروئی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۱:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

95610994 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 95 61 09 94
حسين كفاش از گرگان گلستان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

47864676 جمعه 1396/09/10 جمعه 10/09/1396 47 86 46 76
اصغر باقری از داران اصفهان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۲:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

51262519 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 51 26 25 19
سید حبيب اله سبكبار از قوچان خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

66919036 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 66 91 90 36
وحدانه عابدين از شهر ری تهران. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

86958482 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 86 95 84 82
محمدعلی زارچی پور از یزد. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

17164121 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 17 16 41 21
نازنين عزت زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۷:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

44573621 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 44 57 36 21
منصور اميری از قشم هرمزگان. خرید 3 میلیون و 400 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

90219365 پنجشنبه 1396/09/09 پنجشنبه 09/09/1396 90 21 93 65
رضا حمدانی از دزفول خوزستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

65757838 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 65 75 78 38
علی فرهنگ از قم. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

50846431 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 50 84 64 31
زاهرا سادات سیدی از كاشان اصفهان. خرید 158 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهار شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

48425178 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 48 42 51 78
سعید محمدی از درود لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

92528243 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 92 52 82 43
رحیم احمدپور از زنجان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

18419728 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 18 41 97 28
محمد سامع از همدان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

32643231 چهارشنبه 1396/09/08 چهارشنبه 08/09/1396 32 64 32 31
بهناز سليمانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

56045875 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 56 04 58 75
محمدجواد علی پور از بوشهر. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

98800644 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 98 80 06 44
حمید شاه محمدی از کرمان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

17150825 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 17 15 08 25
نرگس قضایی از رشت گیلان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

30031468 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 30 03 14 68
الناز قلاوند از کرج البرز. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

23077195 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 23 07 71 95
محمد يزدان مهر از اروميه آذربايجان غربی. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

62858667 سه شنبه 1396/09/07 سه شنبه 07/09/1396 62 85 86 67
حسن نقدی از پارس‌آباد اردبیل. خرید 143 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

74641325 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 74 64 13 25
ابراهیم قائمي نژاد از جهرم فارس. خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۵:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

40966655 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 40 96 66 55
فائضه تلاشان از مشهد خراسان رضوی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

83471451 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 83 47 14 51
مهدی حافظي از سمنان. خرید 3 میلیون و 492 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

45423118 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 45 42 31 18
فرشته عليزاده از قم. خرید 416 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

69292295 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 69 29 22 95
عباس سلطاني نژاد از کرمان. خرید یک میلیون و 309 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

40193640 دوشنبه 1396/09/06 دوشنبه 06/09/1396 40 19 36 40
فاطمه قاسمی از زرین شهر اصفهان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

25532002 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 25 53 20 02
احمد سوری از کوهدشت لرستان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

85525169 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 85 52 51 69
مصطفي ملائي از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

13122990 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 13 12 29 90
مهدی خلیلی از کرمانشاه. خرید 820 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

51382620 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 51 38 26 20
فرزانه عابدینی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

84600794 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 84 60 07 94
علی نوزاد فلكدهی از فومن گیلان. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

90343332 یکشنبه 1396/09/05 یکشنبه 05/09/1396 90 34 33 32
سعید محمدی از فلاورجان اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1396/08/27 ، سه شنبه 1396/08/30 ، چهارشنبه 1396/09/01، پنج‌شنبه 1396/09/02 و جمعه 1396/09/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

8006729132 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 80 06 72 91 32
محمود جلالي از جیرفت کرمان.. خرید در روزهای شنبه 1396/08/27 ، سه شنبه 1396/08/30 ، پنج‌شنبه 1396/09/02 و جمعه 1396/09/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

4721616489 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 47 21 61 64 89
ستایش عباس زاده از تهران. خرید 91 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

93840907 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 93 84 09 07
داود شريعت از تبريز آذربایجان شرقی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۲:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

45407148 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 45 40 71 48
هادی سالاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۸:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

33634677 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 33 63 46 77
احمد بسطامی از ایلام. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

77026335 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 77 02 63 35
محبوبه رستمی زاده از کرمان. خرید 317 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

99411742 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 99 41 17 42
وحید قادری از قروه کردستان. خرید 266 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

16951446 شنبه 1396/09/04 شنبه 04/09/1396 16 95 14 46
محمد ابرکانی از اراک مرکزی. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

52489096 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 52 48 90 96
علی آقايانی از رباط كريم تهران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

93749296 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 93 74 92 96
سیدمجید آقامیری از مشهد خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

56478762 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 56 47 87 62
امیر بغلانی از بندر امام خمینی خوزستان. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

36306349 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 36 30 63 49
رضا حبیبی از صفاشهر فارس. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

24251512 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 24 25 15 12
اسماعیل رضی زاده از رامسر مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

69006496 جمعه 1396/09/03 جمعه 03/09/1396 69 00 64 96
محمد رخ افروز از آبادان خوزستان. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

55452234 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 55 45 22 34
احمدرضا صبری از تهران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

25831967 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 25 83 19 67
محسن محمودی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

11141674 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 11 14 16 74
مریم طحانی از اصفهان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

74153403 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 74 15 34 03
مرتضی كمالي فرد از یاسوج کهگیلویه و بويراحمد. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

14233653 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 14 23 36 53
محمد علیجانی از بابلسر مازندران. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

89613033 پنجشنبه 1396/09/02 پنجشنبه 02/09/1396 89 61 30 33
مهدی بهرامی از همدان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

32800349 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 32 80 03 49
زهرا محقق نجفی از فریمان خراسان رضوی. خرید 89 هزر تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

96753940 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 96 75 39 40
حسین ملكان از گالیکش گلستان. خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

20677210 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 20 67 72 10
مرتضی تسلیمی از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

83634637 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 83 63 46 37
مهسا پوررمضان از ساری مازندران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۷:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

46425832 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 46 42 58 32
پیمان شفيعی از اصفهان. خرید 318 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

36148672 چهارشنبه 1396/09/01 چهارشنبه 01/09/1396 36 14 86 72
رامین نيكخو از اقلید فارس. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

87114036 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 87 11 40 36
رضا فريادی از ایلام. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

27848625 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 27 84 86 25
حسن رجبی از شهر ری تهران. خرید 170 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

52490730 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 52 49 07 30
امیر ياراحمدی از سیرجان کرمان. خرید 347 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

16135414 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 16 13 54 14
فاطمه فتحی از درود لرستان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

70686339 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 70 68 63 39
حامد محمودی از سنندج فارس. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

90805266 سه شنبه 1396/08/30 سه شنبه 30/08/1396 90 80 52 66
ایمان پوربهی از بوشهر. خرید یک میلیون و 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

36164780 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 36 16 47 80
حجت شهابی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

91672668 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 91 67 26 68
زهرا سادات موسوی از نور مازندران. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

67131285 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 67 13 12 85
سعید جوزيان از بیجار کردستان. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

15853513 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 15 85 35 13
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ يوسفخانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

41043765 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 41 04 37 65
مجید اخضری از اصفهان. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

47834126 دوشنبه 1396/08/29 دوشنبه 29/08/1396 47 83 41 26
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
برای روز 28 آبان؛ به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

یکشنبه 1396/08/28 یکشنبه 28/08/1396
محمدرضا بابايي چاه افضلي از اردکان یزد. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/22و سه شنبه 1396/08/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

2173251012 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 73 25 10 12
اعظم فرقانیان از نجف آباد اصفهان. خرید در روزهای سه شنبه 1396/08/23 ، چهارشنبه 1396/08/24 و پنجشنبه 1396/08/25
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

7495667840 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 74 95 66 78 40
علیرضا اسدوند از تهران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

21679999 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 67 99 99
جواد پسنديده از فاروج خراسان شمالی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

82881047 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 82 88 10 47
صادق پورحمزه از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

21346149 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 21 34 61 49
حمید عبادتيان از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

76290311 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 76 29 03 11
محبوبه کمالی از اراک مرکزی. خرید 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

82066632 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 82 06 66 32
نسرین ترخاصی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

45366977 شنبه 1396/08/27 شنبه 27/08/1396 45 36 69 77
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
برای روز 26 آبان؛ به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

جمعه 1396/08/26 جمعه 26/08/1396
محمدهای سالاروند از کرج البرز. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

62663962 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 62 66 39 62
زهره فضائلی از یزد. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۵:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

55058279 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 55 05 82 79
زینب حجت پناه از اصفهان. خرید 238 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

23763349 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 23 76 33 49
مهدی امیری از کرمانشاه. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

96622622 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 96 62 26 22
علی ایمان خواه از کاکی بوشهر. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

28817358 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 28 81 73 58
علی فرمانی از تهران. خرید یک میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله به حساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

10978763 پنجشنبه 1396/08/25 پنجشنبه 25/08/1396 10 97 87 63
رضا گلزارپور از نجف آباد اصفهان. خرید یک میلیون و 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

90315224 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 90 31 52 24
روح اله حسينيان از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

48117225 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 48 11 72 25
مهسا نوربخش از رشت گيلان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

15736878 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 15 73 68 78
حسن صالحی از بابل مازندران . خرید 248 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

69981485 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 69 98 14 85
اعظم ايزديار از کرج البرز. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

52480276 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 52 48 02 76
مجتبی خادميان از شیراز فارس. خرید 4 میلیون و 191 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

88720709 چهارشنبه 1396/08/24 چهارشنبه 24/08/1396 88 72 07 09
محمد بريحی زاده از بندرماهشهر خوزستان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

38899696 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 38 89 96 96
علي اكبر شين آبادي از تهران. خرید 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

29125628 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 29 12 56 28
امین عبدی از جهرم فارس. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

40725627 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 40 72 56 27
الهام معتمدی از رشت گیلان. خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

64827637 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 64 82 76 37
فرهاد منيري از برازجان بوشهر. خرید 408 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

24404455 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 24 40 44 55
سید حسین علوی از بردسکن خراسان رضوی. خرید 136 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

70557290 سه شنبه 1396/08/23 سه شنبه 23/08/1396 70 55 72 90
مرتضی دانش فر از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

11918202 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 11 91 82 02
محمود جلالي از جیرفت کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۰:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

34273181 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 34 27 31 81
فضل الله بامري از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 770 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

88400784 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 88 40 07 84
مهدی خندابي از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

69300161 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 69 30 01 61
معصومه مظفری از یزد. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۷:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

91852489 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 91 85 24 89
جواد حمداله زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۴:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

93890876 دوشنبه 1396/08/22 دوشنبه 22/08/1396 93 89 08 76
هما شمس از سبزوار خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۹:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

19479394 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 19 47 93 94
میثم هادی نسب از تهران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۶:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

49575144 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 49 57 51 44
مهدی مشایخی از بوئین زهرا قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

31020161 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 31 02 01 61
علیرضا مشتاقي از سمنان. خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

22616904 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 22 61 69 04
محسن ابهری از شیراز فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

94610476 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 94 61 04 76
زینب لطفی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۶:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

13889954 یکشنبه 1396/08/21 یکشنبه 21/08/1396 13 88 99 54
مهدي طاهري از قم. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/15 و جمعه 1396/08/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

7451530754 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 74 51 53 07 54
فرزانه تیموری از کرمان. خرید در روزهای یکشنبه 1396/08/14 ، سه‌شنبه 1396/08/16 و جمعه 1396/08/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

4602045556 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 46 02 04 55 56
جلال اصغرزاده از گرمسار سمنان. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

89924635 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 89 92 46 35
زهرا قاسم پور از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

60391577 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 60 39 15 77
رضا منصوری از کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

79360843 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 79 36 08 43
محمدباقر شم آبادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

24486818 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 24 48 68 18
سهیل اميری از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

46635373 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 46 63 53 73
محمد سواعدی از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

10409135 شنبه 1396/08/20 شنبه 20/08/1396 10 40 91 35
امیرحسین ايماني مهر از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

13178418 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 13 17 84 18
روح الله پايدار پويا از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

99865050 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 99 86 50 50
مصطفی ميرزايي از تهران. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۱:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

31097042 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 31 09 70 42
سعید نعمتي از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

23279229 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 23 27 92 29
علی جعفري از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

14037569 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 14 03 75 69
احمد رضائي چراتی از بابلسر مازندران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

65085997 جمعه 1396/08/19 جمعه 19/08/1396 65 08 59 97
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
برای روز 18 آبان؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

پنجشنبه 1396/08/18 پنجشنبه 18/08/1396
سجاد رمضاني از داراب فارس. خرید 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۶:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

29857205 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 29 85 72 05
حسن روحی از بوئين زهرا قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

45820869 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 45 82 08 69
الهام بشیری از رامسر مازندارن. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

32396868 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 32 39 68 68
عبداله محمدی از قائن خراسان جنوبی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

54919579 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 54 91 95 79
حمزه صولتي نژاد از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

81048931 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 81 04 89 31
آیلار بياني ينگجه از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۵:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

55275680 چهارشنبه 1396/08/17 چهارشنبه 17/08/1396 55 27 56 80
سمیه پوربابااحمدی از ساری مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

21703911 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 21 70 39 11
سالار كرميان از سنندج کردستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

46614466 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 46 61 44 66
رسول شريفی از امیدیه خوزستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

72333156 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 72 33 31 56
زینب امامي رنجبر از کرمانشاه. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

30310361 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 30 31 03 61
محمدرضا حاتم پور از یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

74281310 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 74 28 13 10
علی اکبر طهماسبي از فیروز آباد فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

75089444 سه شنبه 1396/08/16 سه شنبه 16/08/1396 75 08 94 44
ریحانه خاندوزی از دماوند تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۲:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

19519760 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 19 51 97 60
عباس محيسن از آبادان خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

14166530 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 14 16 65 30
اكبر دستور از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

85435761 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 85 43 57 61
ابراهيم ربيع از ساري مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

16231271 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 16 23 12 71
زینب اوصالي از زنجان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۳:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

89558520 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 89 55 85 20
مهدي طاهري از قم. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

55469212 دوشنبه 1396/08/15 دوشنبه 15/08/1396 55 46 92 12
باقر ضمیری از زابل سیستان و بلوچستان خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۹:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

74226749 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 74 22 67 49
محمد براهي از بوشهر. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

96747114 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 96 74 71 14
زهرا سازندگي باداموئيه از رفسنجان کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

89745093 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 89 74 50 93
لیلا زيروانی از گلستان گرگان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

73948438 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 73 94 84 38
علی جهانبخش از اراک مرکزی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

40942044 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 40 94 20 44
وحید فرخی از آباده فارس. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

58245326 یکشنبه 1396/08/14 یکشنبه 14/08/1396 58 24 53 26
مهدیه فلكدهي از رشت گیلان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

19653692 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 19 65 36 92
محسن بولاقي از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

60101642 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 60 10 16 42
رامین نینوایی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۶:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

17046242 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 17 04 62 42
آذر دورانی از رباط کریم تهران. خرید یک 14 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۳:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

49713775 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 49 71 37 75
نیره كيخا از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

73424119 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 73 42 41 19
دانيال سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۸:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

11064346 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 11 06 43 46
محسن دولت آبادي از اصفهان. خرید در روزهای دوشنبه 1396/08/08 و جمعه 1396/08/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

7662809779 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 76 62 80 97 79
محمدتقي چماچم از مشهد خراسان رضوی.خرید در روزهای شنبه 1396/08/06 دوشنبه 1396/08/08 ، چهارشنبه 1396/08/10 و جمعه 1396/08/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

1321042649 شنبه 1396/08/13 شنبه 13/08/1396 13 21 04 26 49
فاطمه حقايقي از بندر عباس هرمزگان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۲۷:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

63842122 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 63 84 21 22
رجب مرزبان از بیجار کردستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

59660561 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 59 66 05 61
سعيد عباس پور از قزوین. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۹:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

10891316 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 10 89 13 16
هانیه زروندی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۰:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

16142062 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 16 14 20 62
كريم حاجوي از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

25739706 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 25 73 97 06
مجتبی نصاری از بندر گناوه بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

53848941 جمعه 1396/08/12 جمعه 12/08/1396 53 84 89 41
سيدابوالفضل شجاع الديني از تهران خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۱:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

32014647 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 32 01 46 47
معصومه باغينی از زرند کرمان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۹:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

25963664 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 25 96 36 64
روح اله مختار از بناب آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

86575998 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 86 57 59 98
فرشته سرپرست نوري از مشهد خراسان رضوي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

32522711 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 32 52 27 11
میثم فتوت از شهر ري تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

36129351 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 36 12 93 51
جواد مرزوقی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

72592908 پنجشنبه 1396/08/11 پنجشنبه 11/08/1396 72 59 29 08
امير دربانی از تهران. خرید 45هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

73417671 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 73 41 76 71
يونس ايزانلو از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

21867974 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 21 86 79 74
نرگس كبابي از شاهرود سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

98783934 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 98 78 39 34
بهنام پاينده پور از ایلام. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

97168759 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 97 16 87 59
فاطمه محب زاده از شهر ری تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

15660683 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 15 66 06 83
سجاد حاتمي از گرمسار سمنان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۶:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

64011667 چهارشنبه 1396/08/10 چهارشنبه 10/08/1396 64 01 16 67
علی محمودپور از تهران. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

56275232 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 56 27 52 32
سد مجید سادات حسينی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

91770039 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 91 77 00 39
رحمان كلانتری از کرمانشاه. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

61177556 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 61 17 75 56
فاطمه اردخانی از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۱:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

87525315 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 87 52 53 15
ابراهیم مهدوی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

88258914 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 88 25 89 14
احمد فردسرابی از خرم آباد لرستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

11052948 سه شنبه 1396/08/09 سه شنبه 09/08/1396 11 05 29 48
طاهره منصوري ازجاجرم خراسان شمالی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

80362352 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 80 36 23 52
سلمان حامي از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

92887291 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 92 88 72 91
نرگس نادری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۰:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

81355183 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 81 35 51 83
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

16006836 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 16 00 68 36
رضا محمدی از مهریز یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

35564189 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 35 56 41 89
حمید سلطانی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

72912932 دوشنبه 1396/08/08 دوشنبه 08/08/1396 72 91 29 32
قاسم محموديان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

75030020 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 75 03 00 20
حسین چهاردانگي از بم کرمان. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

66050225 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 66 05 02 25
مهدی فردسرابی از خرم آباد لرستان. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۶:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

84416794 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 84 41 67 94
مسعود اشكاران از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

40107334 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 40 10 73 34
محسن بهشتي نژاد از اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۸:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

51787100 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 51 78 71 00
امیر توانایی از بهبهان خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

48394627 یکشنبه 1396/08/07 یکشنبه 07/08/1396 48 39 46 27
نجمه حضرتی از نور مازندران. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/30 ، سه شنبه 1396/08/02 و جمعه 1396/08/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

3714301264 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 37 14 30 12 64
مهدی عليان از بابل مازندران. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/30 ، پنج شنبه 1396/08/04 و جمعه 1396/08/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

1756333405 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 17 56 33 34 05
مهران شيخ شعاعی از کرمان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

95751956 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 95 75 19 56
زهرا فرهودی از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

74468061 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 74 46 80 61
حمید شهرياری از کرمانشاه. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

46599378 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 46 59 93 78
سيد علی میرقادری از کرج البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

38544364 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 38 54 43 64
مسعود جلالیان از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

77929081 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 77 92 90 81
محمد ميرزاخانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

69286110 شنبه 1396/08/06 شنبه 06/08/1396 69 28 61 10
مجید صافی از اصفهان. خرید 315 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

68807204 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 68 80 72 04
عبداله سعیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید یک میلیون و 890 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۶:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

33626170 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 33 62 61 70
عبدالسلام منابی از اهواز خوزستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

45984063 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 45 98 40 63
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

85801918 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 85 80 19 18
فریبا كشوري از بروجرد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۱:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

61337683 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 61 33 76 83
هادی یوسفی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 225 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

71894109 جمعه 1396/08/05 جمعه 05/08/1396 71 89 41 09
حسین كياسری از نکا مازندران. خرید 114 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

77769893 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 77 76 98 93
عليرضا افرنده از برازجان بوشهر. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

14123405 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 14 12 34 05
فاطمه اسدی از مبارکه اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

45343912 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 45 34 39 12
جاويد سنچولی از زاهدان سیستان و بلوجستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

99884988 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 99 88 49 88
ليلا رسولي از زرين آباد زنجان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۳:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

15447625 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 15 44 76 25
سبحان زبيدی از رشت گبلان. خرید 495 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

61668579 پنجشنبه 1396/08/04 پنجشنبه 04/08/1396 61 66 85 79
سهیل عبدلی از کرج البرز. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

61507363 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 61 50 73 63
حمید سلطانی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۷:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

49757143 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 49 75 71 43
محمد محموديار از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

95095611 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 95 09 56 11
علی خدائی از زنجان. خرید90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۴:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

40295986 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 40 29 59 86
جواد طاهرنژاد از قم. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

68759094 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 68 75 90 94
امیر جاهدی از شاهرود سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۱:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

17283914 چهارشنبه 1396/08/03 چهارشنبه 03/08/1396 17 28 39 14
سعید اشكاران از بهشهر مازندران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

50052244 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 50 05 22 44
ایوب زمردی تكاب آذربایجان غربی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

84787095 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 84 78 70 95
زهرا سعيدي پور از خرم آباد لرستان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

74373578 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 74 37 35 78
رحیم پري زاده از میناب هرمزگان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۱:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

14855441 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 14 85 54 41
مرتضی حسين زاده از کاشان اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

56637150 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 56 63 71 50
هادی مرادی از شهر ری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

46810280 سه شنبه 1396/08/02 سه شنبه 02/08/1396 46 81 02 80
فرشيد نصراللهي از اصفهان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

78715303 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 78 71 53 03
مهدیه نکونام از سبزوار خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۰:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

20208634 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 20 20 86 34
کاظم محسن پور از آمل مازندران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

98982171 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 98 98 21 71
سیدمحمد سيدحسني از یزد. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

73357550 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 73 35 75 50
احمد ستاوي از شوش خوزستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

31930528 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 31 93 05 28
معصومه صيادي از همدان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

91984943 دوشنبه 1396/08/01 دوشنبه 01/08/1396 91 98 49 43
سعید بارکو سرايی از لاهیجان گیلان. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

80258188 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 80 25 81 88
محسن حمادی از اهواز خوزستان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

22413941 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 22 41 39 41
آمنه اسدالهی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

67205292 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 67 20 52 92
میترا سليمانی از تهران. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

53510658 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 53 51 06 58
یاسین بهرامی از شیراز فارس. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۱:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

60482195 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 60 48 21 95
علی اورنگی از کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

72014670 یکشنبه 1396/07/30 یکشنبه 30/07/1396 72 01 46 70
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان. خرید در روزهای شنبه 1396/07/22 ، دوشنبه 1396/07/24، سه‌شنبه 1396/07/25 و جمعه 1396/07/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

3285702113 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 32 85 70 21 13
مسلم مدحتی از بهبهان خوزستان خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/23 ، دوشنبه 1396/07/24، سه‌شنبه 1396/07/25 و جمعه 1396/07/28
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

9920534143 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 99 20 53 41 43
میثم شريفی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

34005582 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 34 00 55 82
سکینه صالح نيا از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 251 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

74048069 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 74 04 80 69
بهمن حكيميان از یاسوج كهگيلويه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۵:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

22362823 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 22 36 28 23
سحر بصيری از شاهین‌ شهر اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۹:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

51550005 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 51 55 00 05
علی دهقان از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

43130517 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 43 13 05 17
محمد راضيان از بندرعباس هرمزگان. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

18861396 شنبه 1396/07/29 شنبه 29/07/1396 18 86 13 96
محمد فيض اله نژاد از تهران. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۴:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

73404006 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 73 40 40 06
هادی كيانپور از خرم‌آباد لرستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

71919687 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 71 91 96 87
مهدی ستايش‌گر از شیراز فارس. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۸:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

30957982 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 30 95 79 82
مریم خدادادی از نجف آباد اصفهان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

23750066 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 23 75 00 66
عباس نجفی از قم. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

51174217 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 51 17 42 17
حسین امين روشن از رامسر مازندران. خرید یک میلیون و 292 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

87869065 جمعه 1396/07/28 جمعه 28/07/1396 87 86 90 65
سيدحسين جعفری از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۷:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

33607298 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 33 60 72 98
رضا بياتی از خوانسار اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

55798924 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 55 79 89 24
علی برماس از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

21179273 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 21 17 92 73
هاجر مقنی باشی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

11560373 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 11 56 03 73
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

35635628 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 35 63 56 28
مرتضی نامور از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

28195211 پنجشنبه 1396/07/27 پنجشنبه 27/07/1396 28 19 52 11
جواد محجوب از سبزوار خرساان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

21699325 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 21 69 93 25
زهرا شکوری از همدان خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

98833979 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 98 83 39 79
حسین اصغری از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

66481723 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 66 48 17 23
معين نوفرستي از بيرجند خراسان جنوبي. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

30523802 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 30 52 38 02
ریحانه رستمانی از قم . خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

75637780 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 75 63 77 80
علیرضا فرطوسي از نیشابور خراسان رضوی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

50901299 چهارشنبه 1396/07/26 چهارشنبه 26/07/1396 50 90 12 99
مهشيد غلاماني از بجنورد خراسان شمالی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۱:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

43782286 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 43 78 22 86
رضا کتبی از یزد با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

29752585 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 29 75 25 85
محمد کاظمی حسین آبادی از ملایر با خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۲:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

20949045 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 20 94 90 45
حسین صمدی از تایباد خراسان رضوی با خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

78745844 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 78 74 58 44
کرامت جلیلوند از خرم آباد لرستان با خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۲:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

54086896 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 54 08 68 96
آیلار حجتی از تهران با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

91594551 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 91 59 45 51
مجید موسی پور از زنجان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

36019810 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 36 01 98 10
مجید موسی پور از زنجان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

36019810 سه شنبه 1396/07/25 سه شنبه 25/07/1396 36 01 98 10
حمید محمودی از قزوین. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

18098271 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 18 09 82 71
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

48154719 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 48 15 47 19
نجمه خرميان از شاهرود سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۶:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

18358194 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 18 35 81 94
مهران محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

47274858 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 47 27 48 58
مجید شامانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۲:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

26401144 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 26 40 11 44
سید علی موسوی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

33914603 دوشنبه 1396/07/24 دوشنبه 24/07/1396 33 91 46 03
ابوالفضل کریمی از راور کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

31196663 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 31 19 66 63
مختار صباغیان از سمنان. خرید 4 میلیون و 568 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

65255947 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 65 25 59 47
اسماعيل گرگی زاده از یاسوج کهگیلویه و بویواحمد. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

42189550 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 42 18 95 50
ستایش امیدی از شیراز فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۱:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

66167395 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 66 16 73 95
صغری ارمکی از کاشان اصفهان. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

53126254 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 53 12 62 54
داود طاهری از خرم آباد لرستان. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

26413907 یکشنبه 1396/07/23 یکشنبه 23/07/1396 26 41 39 07
مجيد قموشی از تاكستان قزوين. خرید در روزهای شنبه 1396/07/15 ،یکشنبه 1396/07/16، دوشنبه 1396/07/17، سه‌شنبه 1396/07/18، پنجشنبه 1396/07/20 و جمعه 1396/07/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

1619070298 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 16 19 07 02 98
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید در روزهای یکشنبه 1396/07/16، دوشنبه 1396/07/17، سه‌شنبه 1396/07/18، چهارشنبه 1396/07/19 و جمعه 1396/07/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

9866767788 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 98 66 76 77 88
عبدالرسول کریمی از دزفول خوزستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

17997261 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 17 99 72 61
پرویز بلخاری از جنت اباد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۲:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

66607031 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 66 60 70 31
مهران طالب زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید 65 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

44879419 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 44 87 94 19
يوسف آقاجاني از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۴:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

50378575 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 50 37 85 75
کتایون رجب زاده از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

10491990 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 10 49 19 90
بهمن برومندي از نورآباد فارس. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

20982572 شنبه 1396/07/22 شنبه 22/07/1396 20 98 25 72
مهدی خاكپوری از آزادشهر گلستان. خرید 429 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

55871660 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 55 87 16 60
حسين اسحقی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 207 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

18193431 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 18 19 34 31
معصومه دهقانی شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

31939129 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 31 93 91 29
نعيم نگارشی از اهواز خوزستان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

46803223 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 46 80 32 23
هادی سرگل زاده از کرمان. خرید 954 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

70322474 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 70 32 24 74
نرگس طالبی از شاهرود سمنان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه‌ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

28327560 جمعه 1396/07/21 جمعه 21/07/1396 28 32 75 60
افشین امینی از سقز کردستان. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۴۲:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

81324837 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 81 32 48 37
ابوالقاسم رحمتی نيا از ورامین تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

14300021 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 14 30 00 21
بهنام كوهی از داراب فارس. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

39995444 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 39 99 54 44
ربابه حسنی از زنجان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

76928385 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 76 92 83 85
محمدجواد صحت از خوانسار اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

50084532 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 50 08 45 32
علی اکبر رجبی از یزد. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

41855788 پنجشنبه 1396/07/20 پنجشنبه 20/07/1396 41 85 57 88
زهرا سادات مرتضوی از اصفهان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

72073119 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 72 07 31 19
محمدجواد بيرانوند از خرم آباد لرستان. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

54274412 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 54 27 44 12
فاضل بازيار از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۵:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

36989990 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 36 98 99 90
مصطفی آذريان از جیرفت کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

56302091 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 56 30 20 91
ریحانه راغبی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

92411078 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 92 41 10 78
امین پروایی از رشت گیلان. خرید 234 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

88954746 چهارشنبه 1396/07/19 چهارشنبه 19/07/1396 88 95 47 46
محسن جاويدی از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

92313713 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 92 31 37 13
مجید كمالي نسب از ساری مازندران. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۹:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

26541359 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 26 54 13 59
مینا نعمتی از نجف آباد اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

98948096 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 98 94 80 96
ابراهیم خلف خانی از ارومیه آذربایجان‌غربی. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

56867412 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 56 86 74 12
محمد رضايی از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه‌شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

53140190 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 53 14 01 90
غلامرضا بجلی از بوشهر. خرید یک میلیون و 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

32384711 سه شنبه 1396/07/18 سه شنبه 18/07/1396 32 38 47 11
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 414 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

80653008 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 80 65 30 08
صدیقه عبدالله زاده از طبس خراسان جنوبی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

93864503 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 93 86 45 03
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۶:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

30087240 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 30 08 72 40
عباس فتیحی از بهشهر مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

90450616 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 90 45 06 16
میترا باجلان از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

21817346 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 21 81 73 46
شمس جلیلی از بندر گناوه بوشهر. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۱:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

35799056 دوشنبه 1396/07/17 دوشنبه 17/07/1396 35 79 90 56
علی صمدايي از ساری مازندران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

35988529 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 35 98 85 29
احمد حاج قنبری از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

93466403 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 93 46 64 03
امید فريدی از برازجان بوشهر. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۸:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

40859299 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 40 85 92 99
ساره مونسيان از مشهد خراسان رضوی. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

88517621 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 88 51 76 21
شهاب سراقی سلگی از همدان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

17100049 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 17 10 00 49
میثم خزائی از کنگاور کرمانشاه. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

26785049 یکشنبه 1396/07/16 یکشنبه 16/07/1396 26 78 50 49
مجید طاهری از اردل چهارمحال و بختیاری.خرید در روزهای چهارشنبه 1396/07/12 ، پنجشنبه 1396/07/13 و جمعه 1396/07/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

6418710223 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 64 18 71 02 23
زهرا شهرکی مقدم از زابل سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1396/07/08 ،یکشنبه 1396/07/09، پنجشنبه 1396/07/13 و جمعه 1396/07/14
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

1789996934 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 17 89 99 69 34
امیرعباس ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

28717314 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 28 71 73 14
مجتبی ولايتی از سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

71851131 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 71 85 11 31
هما شعبانيان از رودسر گیلان. خرید 326 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

47596919 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 47 59 69 19
معصومه پناهدار از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

67954177 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 67 95 41 77
یسنا اميری از ساوه مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

83188748 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 83 18 87 48
محمود تارم از جيرفت کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

63816053 شنبه 1396/07/15 شنبه 15/07/1396 63 81 60 53
مهدي خنشان از اصفهان. خرید یک میلیون و 350 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

18043590 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 18 04 35 90
منصور عبدالهي زاد از بهبهان خوزستان. خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

93437798 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 93 43 77 98
فاطمه افقهمی فریمانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

39636773 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 39 63 67 73
مرتضی طريقت از تهران. خرید 261 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

84257724 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 84 25 77 24
احمد رضايی از خرم آباد لرستان . خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

41178003 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 41 17 80 03
مسعود نریمانی از کرمان. خرید 675 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۶:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

72262537 جمعه 1396/07/14 جمعه 14/07/1396 72 26 25 37
امیر شريفيان از شهرری تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

59689259 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 59 68 92 59
سجاد منيدري از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۰۰:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

40478016 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 40 47 80 16
آرزو گل عليزاده از رشت گیلان. خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

85731410 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 85 73 14 10
ابوالفضل فتحي از ابهر زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

14964548 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 14 96 45 48
فاطمه يثربي از کاشان اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۱۱:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

63227868 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 63 22 78 68
محمد سيرواني از زاهدان سیستان وبلوچستان. خرید 468 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

52156474 پنجشنبه 1396/07/13 پنجشنبه 13/07/1396 52 15 64 74
محمد اسکندری از ساری مازندران خرید 284 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۴:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

68986320 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 68 98 63 20
علی خادمی از دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

80361746 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 80 36 17 46
کبری پيربابا از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۷:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

17603502 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 17 60 35 02
ابوالفضل شيردل از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۰:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

59729249 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 59 72 92 49
محمد صلاحمند از اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

94266062 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 94 26 60 62
زهرا سادات صدر از قم.خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

44411719 چهارشنبه 1396/07/12 چهارشنبه 12/07/1396 44 41 17 19
مهدی رشیدی از تهران. خرید 138 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

98256206 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 98 25 62 06
رضا رباني از اهر آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومانی صبح ساعت: ۰۷:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

72034856 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 72 03 48 56
ریحانه عقيقی از قوچان خراسان رضوی. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

10307704 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 10 30 77 04
محبوبه نجماعی از یزد. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

27143902 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 27 14 39 02
زهرا رونقی از شیراز فارس. خرید 371 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

65229214 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 65 22 92 14
محمدعلی براتی از یزد. خرید 146 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

81814262 سه شنبه 1396/07/11 سه شنبه 11/07/1396 81 81 42 62
احسان محمدخانی از کمال شهر البرز. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

59183203 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 59 18 32 03
اکرم سادات محمدی شیخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

95246154 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 95 24 61 54
محمد معینی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

28606466 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 28 60 64 66
مهدی نیازی از مسجدسليمان خوزستان. خرید 459 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

40857817 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 40 85 78 17
فتحعلی آشوری از قزوين. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

16506345 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 16 50 63 45
فاطمه روحی از اراک مرکزی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

86415719 دوشنبه 1396/07/10 دوشنبه 10/07/1396 86 41 57 19
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
برای روز 9 مهر؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

یکشنبه 1396/07/09 یکشنبه 09/07/1396
بهنام عباسعلي زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید در روزهای دوشنبه 1396/07/03 ،سه‌شنبه 1396/07/04 ، پنجشنبه 1396/07/06 و جمعه 1396/07/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

7977209192 شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396 79 77 20 91 92
عارفه مشفقي از مشهد خراسان شمالی. خرید در روزهای شنبه 1396/07/01 ،چهارشنبه 1396/07/05 ، پنجشنبه 1396/07/06 و جمعه 1396/07/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

8055145137 شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396 80 55 14 51 37
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
برای روز 8 مهر؛ به مناسبت تاسوعای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شنبه 1396/07/08 شنبه 08/07/1396
محمد حاجي جعفري از يزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۲:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

61448488 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 61 44 84 88
مهسا سقوري از سبزوار خراسان رضوي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

95550927 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 95 55 09 27
افشين معيني از بابل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۱:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

80471975 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 80 47 19 75
رضا حفيظي از اقليد فارس. خرید 118 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

72320957 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 72 32 09 57
امير درباني از تهران. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۹:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

43484329 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 43 48 43 29
سهیلا استادپور از نکا مازندران. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

19738597 جمعه 1396/07/07 جمعه 07/07/1396 19 73 85 97
سحر درزی از آمل مازندران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۵:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

84071594 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 84 07 15 94
مرجان حلوائی از خمینی شهر اصفهان. خرید 332 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

15452006 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 15 45 20 06
سعید كوهساريان از گنبد كاووس گلستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۸:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

51043055 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 51 04 30 55
عاطفه فتحی از درود لرستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعداز ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

40128553 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 40 12 85 53
اکبرمحمدنژاد از ملکان آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

57857431 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 57 85 74 31
آمنه سپاسيان از شیراز فارس. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

98191103 پنجشنبه 1396/07/06 پنجشنبه 06/07/1396 98 19 11 03
مرتضي هراتي از زابل سيستان و بلوچستان خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۵۱:۰۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

56326285 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 56 32 62 85
منيژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

32118590 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 32 11 85 90
سلمان حامي از تهران خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

27978535 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 27 97 85 35
فيض محمد موسي زاده از ايرانشهر سيستان و بلوچستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

44166876 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 44 16 68 76
زهرا سازندگي باداموئيه از رفسنجان كرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

36108258 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 36 10 82 58
مسعود جمشیدی از کرج البرز . خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

65865566 چهارشنبه 1396/07/05 چهارشنبه 05/07/1396 65 86 55 66
مهدی شعاعی از دزفول خوزستان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

70757833 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 70 75 78 33
حسن ذابحی از خوی آذربایجان‌غربی. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۲:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

23144864 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 23 14 48 64
مرتضی ورپشتي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

64324146 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 64 32 41 46
محمد تیموری از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

72441360 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 72 44 13 60
صالح هاشم پورملكشاه از بابل مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۷:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

91884614 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 91 88 46 14
علی بشيري از سنقر کرمانشاه. خرید 372 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

41365790 سه شنبه 1396/07/04 سه شنبه 04/07/1396 41 36 57 90
ابوالفضل پگاه از رودسر گیلان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

88660361 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 88 66 03 61
مهسا خيرانديش از اقلید فارس. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۴:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

62341907 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 62 34 19 07
اکرم غلامی از برازجان بوشهر خرید 267 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

50373230 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 50 37 32 30
عبداله بهادرانی از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

98910107 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 98 91 01 07
پوریا محبتي از همدان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۷:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

42973728 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 42 97 37 28
داود ممی زاده از میانه آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

36484306 دوشنبه 1396/07/03 دوشنبه 03/07/1396 36 48 43 06
محسن زارع ولوكلائي بابل مازندران خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

40501782 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 40 50 17 82
مهدیه ملکی از قم. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

83472293 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 83 47 22 93
صادق عبدی از ایلام خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۸:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

25177481 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 25 17 74 81
قاسم بیضاوی از شیراز فارس. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

71410869 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 71 41 08 69
مجید مددی از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

63739423 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 63 73 94 23
نوید خاندوزی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

16280799 یکشنبه 1396/07/02 یکشنبه 02/07/1396 16 28 07 99
غلامحسين داوري نيا از ايلام. خرید در روزهای یکشنبه 1396/06/26 ، دوشنبه 1396/06/27 چهارشنبه 1396/06/29 ، پنجشنبه 1396/06/30 و جمعه 1396/06/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

6591808522 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 65 91 80 85 22
مصطفي غلاميان از شيروان خراسان شمالي. خرید در روزهای یکشنبه 1396/06/26 ، سه شنبه 1396/06/28 ،چهارشنبه 1396/06/29 ، پنجشنبه 1396/06/30 و جمعه 1396/06/31
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

9357442984 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 93 57 44 29 84
سمیرا خليل زاده از سیرجان کرمان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

73329979 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 73 32 99 79
معصومه مختارزاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید یک هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

48998615 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 48 99 86 15
محمد شیخی از سقز کردستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

80381185 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 80 38 11 85
احسان گودرزی از بجنورد لرستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۳:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

68816557 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 68 81 65 57
فاطمه معینی از برازجان بوشهر. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

41923231 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 41 92 32 31
زینب جهانتیغی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

11906088 شنبه 1396/07/01 شنبه 01/07/1396 11 90 60 88
وجیهه صفرپور ده سرخی از مشهد خراسان رضوی. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۱:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

69587471 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 69 58 74 71
محسن تمسکی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

39389186 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 39 38 91 86
حسین حجازی از شهرضا اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۹:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

66305448 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 66 30 54 48
عظيم مرشدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

96089866 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 96 08 98 66
ابوالفضل زارع بيدکی از يزد خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

35101525 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 35 10 15 25
محمدرضا حسنلو از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

29592392 جمعه 1396/06/31 جمعه 31/06/1396 29 59 23 92
مسلم صداقت از نوشهر مازندران. خرید 191 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

19673692 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 19 67 36 92
غزل ايرجی از بجنورد خرسان شمالی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

49241032 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 49 24 10 32
علیرضا رحيمی از قم خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

83808955 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 83 80 89 55
مهدی گوهری از سبزوار خرسان رضوی. خرید 247 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۷:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

53390677 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 53 39 06 77
زهرا نوحی از کاشان اصفهان خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

88773582 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 88 77 35 82
رضا كوثری از بوشهر. خرید 452 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۴۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

14025107 پنجشنبه 1396/06/30 پنجشنبه 30/06/1396 14 02 51 07
محمد راضيان از بندرعباس هرمزگان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

80592329 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 80 59 23 29
رسول وردنجانی از اصفهان . خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

48373674 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 48 37 36 74
ناصر شاهدادی از کرمان. خرید 3 میلیون و 527 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

53917688 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 53 91 76 88
مائده زارع از مرودشت فارس خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

79068146 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 79 06 81 46
باقر رستمی از ساری مازندران . خرید 359 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

90393923 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 90 39 39 23
ریحانه سادات موسوی از ایلام. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۲۳
برنده جایزه ه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

82112362 چهارشنبه 1396/06/29 چهارشنبه 29/06/1396 82 11 23 62
سهیل عالی از کرج البرز. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۱:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

66039029 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 66 03 90 29
سیمین حسنوند از الیگودرز لرستان. خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

93391917 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 93 39 19 17
محبوبه سورشجاني از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 290 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

16271718 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 16 27 17 18
علی محمدزاده از رفسنجان کرمان خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۶:۱۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

38491600 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 38 49 16 00
هاجر احمدي زاهد از زابل سیستان و بلوچستان خرید 440 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

25076675 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 25 07 66 75
محمد جدیری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

51489288 سه شنبه 1396/06/28 سه شنبه 28/06/1396 51 48 92 88
مسلم زارعی از شیراز فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

18779976 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 18 77 99 76
سيد حامد میرقادری از کرج البرز . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۹:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

62680401 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 62 68 04 01
فائضه سليمانی از شوش خوزستان خرید 85 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۸:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

24331240 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 24 33 12 40
مهدی جبارزاده از گرگان گلستان. خرید یک میلیون و 827 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

38636010 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 38 63 60 10
مهناز میرزائی از کرمان. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

67902799 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 67 90 27 99
امین مرادی از خدابنده زنجان. خرید 387 هزار تومان کتاب ساعت:۲۳:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

15418583 دوشنبه 1396/06/27 دوشنبه 27/06/1396 15 41 85 83
جواد شهرزاد از لنگرود گيلان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

48078242 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 48 07 82 42
آمنه سميع زاده از بابل مازندران. خرید 164 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

66163671 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 66 16 36 71
حميد مخبر از تهران. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

67287393 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 67 28 73 93
فرهاد منيري از برازجان بوشهر. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

40548468 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 40 54 84 68
هليا رستگار از آزادشهر گلستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

77506907 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 77 50 69 07
فاطمه انصاری از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۱:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

15235542 یکشنبه 1396/06/26 یکشنبه 26/06/1396 15 23 55 42
زينب امامي رنجبر از كرمانشاه. خرید در روزهای شنبه 1396/06/18 ، دوشنبه 1396/06/20 ،پنجشنبه 1396/06/23 و جمعه 1396/06/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

2695887900 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 26 95 88 79 00
يوسف آقاجاني از بابل مازندران. خرید روزهای شنبه 1396/06/18 ، چهارشنبه 1396/06/22 ،پنجشنبه 1396/06/23 و جمعه 1396/06/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

4921862428 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 49 21 86 24 28
فرامرز ترخاصی از مشهد خراسان رضوی خرید 52 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

45504441 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 45 50 44 41
مونا ارجيان از اسفراین خراسان شمالی خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

43372176 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 43 37 21 76
حسین شفیعی از بیرجند خراسان جنوبی خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

32273429 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 32 27 34 29
سمانه واحدی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

61586426 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 61 58 64 26
جواد محجوب از سبزوار خرساان رضوی خرید 123 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

86962867 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 86 96 28 67
زهرا سادات مرزانی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

66118893 شنبه 1396/06/25 شنبه 25/06/1396 66 11 88 93
علي اكبر طهماسبي از فيروز آباد فارس. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

74131641 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 74 13 16 41
عباس پديدار از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

92836675 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 92 83 66 75
سعید خيبری از آبادان خوزستان خرید 163 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

20385588 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 20 38 55 88
رضا دعایی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

15124006 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 15 12 40 06
زهرا ربيعي از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

37823384 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 37 82 33 84
معصومه غلاميان از شيروان خراسان شمالي خرید 6 میلیون و 805 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۷:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

45128592 جمعه 1396/06/24 جمعه 24/06/1396 45 12 85 92
مهدی لورگي پور از کرمان. خرید 236 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

10396058 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 10 39 60 58
مصطفی مغینمی از اهواز خوزستان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۸:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

61835641 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 61 83 56 41
معصومه محمدپور از شهر ری تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

44959162 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 44 95 91 62
فاطمه رستگار از گرگان گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۴:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

24767693 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 24 76 76 93
رمضانعلی قناعت از میاندوآب آذربایجان غربی. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

33734243 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 33 73 42 43
طاهره كريمی از قم خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

65825819 پنجشنبه 1396/06/23 پنجشنبه 23/06/1396 65 82 58 19
احمد حزابيان از دزفول خوزستان. خرید 863 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

57977278 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 57 97 72 78
علی حضوری از فولادشهر اصفهان. خرید 59 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

62790015 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 62 79 00 15
هانیه معظمی از کرج البرز. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

96566602 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 96 56 66 02
محبوبه خانمحمدی از اراک مرکزی. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

23855546 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 23 85 55 46
احسان شريفی كچپی از ساری مازندران. خرید یک میلیون و 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

69291879 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 69 29 18 79
فاطمه سادات حسینی از تربت جام خراسان رضوی. خرید 504 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

99199915 چهارشنبه 1396/06/22 چهارشنبه 22/06/1396 99 19 99 15
جبار نقوی لياولی از رودبار گیلان. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۰:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

30069507 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 30 06 95 07
رضا پناهدار از تبریز آذربایجان .خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

23460450 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 23 46 04 50
حسين فاريابی از جیرفت کرمان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

80890660 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 80 89 06 60
محسن شاملي از شیراز فارس خرید 493 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

68054395 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 68 05 43 95
مریم کفشگر از بابل مازندران. خرید 168 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

53955086 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 53 95 50 86
مهیا سوری از كوهدشت لرستان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

19262293 سه شنبه 1396/06/21 سه شنبه 21/06/1396 19 26 22 93
نويد غفرانی از تهران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۴۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

41573969 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 41 57 39 69
حامد ترابي از خمین مرکزی . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

67898642 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 67 89 86 42
جواد بغلاني از اهواز خوزستان خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

69265375 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 69 26 53 75
سلیمان شریفی از خوی آذربایجان غربی. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۰:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

99110656 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 99 11 06 56
علی حسینی از کرج البرز. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

62245209 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 62 24 52 09
مهدی رفعتی پور از اصفهان خرید 362 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

78875930 دوشنبه 1396/06/20 دوشنبه 20/06/1396 78 87 59 30
محمد كورش غياثوند قيصري از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

70879023 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 70 87 90 23
فاطمه کاربخش از بروجرد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

94899597 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 94 89 95 97
سجاد سورانی از قم. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۲۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

52191196 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 52 19 11 96
ناصر فرجی از تهران. خرید 630 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۳۹:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

42990225 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 42 99 02 25
علی ارجمندنیا از کرج البرز. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

62374098 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 62 37 40 98
معصومه صالحی از مشهد خراسان رضوی. خرید 268 هزار تومان ساعت: ۲۱:۵۱:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

74671852 یکشنبه 1396/06/19 یکشنبه 19/06/1396 74 67 18 52
سلمان رجبيان از اصفهان خرید در روزهای شنبه 1396/06/11 ، یکشنبه 1396/06/12 ، دوشنبه 1396/06/13 ، چهارشنبه 1396/06/15 و جمعه 1396/06/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

2408957941 شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396 24 08 95 79 41
احمد دارایی از سمنان. خرید در روزهای شنبه 1396/06/11 ، یکشنبه 1396/06/12 ، دوشنبه 1396/06/13 ، پنجشنبه 1396/06/16 و جمعه 1396/06/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

5595860251 شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396 55 95 86 02 51
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

شنبه 1396/06/18 شنبه 18/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
به مناسبت عید غدیر به جای 6 برنده روزانه 24 برنده برای 24 ساعت به قید قرعه مشخص گردید و اسامی برندگان در اخبار سایت اعلام میگردد
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

جمعه 1396/06/17 جمعه 17/06/1396
رضا صداقت فرد از نورآباد فارس. خرید 380 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

86757541 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 86 75 75 41
خديجه حق پرست از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 3 میلیون تومان کتاب نهج البلاغه ساعت: ۰۷:۴۰:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

70299972 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 70 29 99 72
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۴:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

74679800 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 74 67 98 00
احمد اناركي از رفسنجان كرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

77968661 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 77 96 86 61
باقر معينی از شيروان خراسان شمالي. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

60973571 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 60 97 35 71
مهرنوش لاهوتي از لنگرود گيلان. خرید 327 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

79565303 پنجشنبه 1396/06/16 پنجشنبه 16/06/1396 79 56 53 03
محسن مشكواتی از اصفهان. خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

20719794 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 20 71 97 94
نیلوفر خيرانديش از شمیرانات تهران خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۲:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

48931217 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 48 93 12 17
علی عبدالرحيمی از شبستر آذربایجان شرقی. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

62962944 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 62 96 29 44
رضا الیاسی از تفرش مرکزی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

12813888 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 12 81 38 88
ساجده طيبی فر از کرمان. خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

86681974 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 86 68 19 74
وحيد بنیادی از شیراز فارس. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

96311339 چهارشنبه 1396/06/15 چهارشنبه 15/06/1396 96 31 13 39
مسلم مدحتی از بهبهان خوزستان خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

78319736 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 78 31 97 36
فاطمه مرادی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

32056390 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 32 05 63 90
مصطفی بدوره از بندرعباس هرمزگان خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

12469947 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 12 46 99 47
مرتضی عرفان از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۷:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

52789730 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 52 78 97 30
محسن نصرتی از ملایر همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۴:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

45772829 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 45 77 28 29
فریبا علمدار قهفرخی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

55745584 سه شنبه 1396/06/14 سه شنبه 14/06/1396 55 74 55 84
علی صداقت از تهران. خرید 2 میلیون و 215 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

95055868 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 95 05 58 68
معصومه فرخانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 483 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۵۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

71414252 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 71 41 42 52
محمد شهركی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 1 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

68009216 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 68 00 92 16
زهرا رجالی از اصفهان خرید یک میلیون و 667 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۸:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

97835971 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 97 83 59 71
سیدهادی حسينی المشيری از قائم شهر مازندران. خرید یک میلیون و 563 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

64032921 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 64 03 29 21
نیما حریرفروش از دامغان سمنان. خرید 12 میلیون و 560 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۳:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

27388296 دوشنبه 1396/06/13 دوشنبه 13/06/1396 27 38 82 96
سید رضا حسینی از تهران خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

60764248 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 60 76 42 48
محمد عبودی از خرمشهر خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت:۰۸:۳۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

98126012 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 98 12 60 12
سارا میرباقری از رامسر مازندران خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۵۵:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

40292016 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 40 29 20 16
علی دماوندی از قم. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۳:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

98355587 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 98 35 55 87
زهرا گودرزی از اليگودرز لرستان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۰۲:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

47330339 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 47 33 03 39
منیژه رستگار از مرودشت فارس. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

25606555 یکشنبه 1396/06/12 یکشنبه 12/06/1396 25 60 65 55
معراج میرشكاری از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1396/06/04 ، یکشنبه 1396/06/05 ، دوشنبه 1396/06/06، چهارشنبه 1396/06/08، پنج‌شنبه 1396/06/09 و جمعه 1396/06/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

4225817018 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 42 25 81 70 18
محمد خديش از زابل سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای سه شنبه 1396/06/07، چهارشنبه 1396/06/08، پنج‌شنبه 1396/06/09 و جمعه 1396/06/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

7115108972 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 71 15 10 89 72
جميل دريس طرفی از برازجان بوشهر. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

39409273 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 39 40 92 73
علی گل افشان از قدس تهران. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

30303365 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 30 30 33 65
محیا نوروزی از قزوین. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

35412656 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 35 41 26 56
زهرا پورعبداللهی از رفسنجان کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۶:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

71102049 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 71 10 20 49
ايمان علمی از گنبد کاووس گلستان خرید 3 میلیون و 651 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

84613584 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 84 61 35 84
مهرداد منوچهری اسلام ‌آباد غرب کرمانشاه. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

43395775 شنبه 1396/06/11 شنبه 11/06/1396 43 39 57 75
زینب محمدی قهدریجانی از خمینی‌شهر اصفهان. خرید 3 میلیون و 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

29750223 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 29 75 02 23
مجید منتصری از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۱۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

97858972 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 97 85 89 72
مهدی يوسفخانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۹:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

66558032 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 66 55 80 32
امیر محمد خداشاهی از تهران. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي گردد. برنده بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

99440966 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 99 44 09 66
رحيم صیدی از زنجان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۳:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

37287025 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 37 28 70 25
سعید سبحانی گلرودباری از لنگرود گیلان. خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۷:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

60365970 جمعه 1396/06/10 جمعه 10/06/1396 60 36 59 70
مختار عبدالهی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

74546239 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 74 54 62 39
علی سراج از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

80070351 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 80 07 03 51
ستایش ربيع نيا از نوشهر مازندران. خرید 438 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۴۳:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

30490100 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 30 49 01 00
سید صادق طباطبايی از تربت حیدریه خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت : ‌۱۶:۲۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

73061935 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 73 06 19 35
کبری شرافت از شوشتر خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

12072161 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 12 07 21 61
اباذر مسرور از تبريز آذربايجان شرقي .خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۴:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

62980112 پنجشنبه 1396/06/09 پنجشنبه 09/06/1396 62 98 01 12
امید جفره از بوشهر . خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۱:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

39329784 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 39 32 97 84
حسین کاظمی از نجف آباد اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۰:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

73972342 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 73 97 23 42
فریدون مريدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

60164479 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 60 16 44 79
وحید خزاعل از آبادان خوزستان. خرید477 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۶:۱۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

61579182 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 61 57 91 82
اکرم ایمانی از ورامین تهران. خرید 283 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۴:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

79331226 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 79 33 12 26
محمد اربابی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

43581454 چهارشنبه 1396/06/08 چهارشنبه 08/06/1396 43 58 14 54
سروش راسخ نژاد از بندرانزلی گیلان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

12351197 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 12 35 11 97
جواد رحمتی از قم. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

63030964 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 63 03 09 64
حسام كماسی از جوانرود کرمانشاه. خرید 728 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

26372570 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 26 37 25 70
نسرين زارع از مهریز یزد. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۲۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

43233812 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 43 23 38 12
پوران راغبی از مشهد خراسان رضوی خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

78202576 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 78 20 25 76
عماد چنانی از دزفول خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۱۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

15990491 سه شنبه 1396/06/07 سه شنبه 07/06/1396 15 99 04 91
امین خالدی از رامشير خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۲:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

64658418 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 64 65 84 18
مهدی کریمی از شاهرود سمنان خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

91363027 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 91 36 30 27
سحر انصاری از لار فارس. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۰۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

43812842 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 43 81 28 42
هادی یوسفی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

41605533 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 41 60 55 33
ناصر جمشیدی از کرج البرز . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

48548100 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 48 54 81 00
علی كوهستاني از آزادشهر گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

66531205 دوشنبه 1396/06/06 دوشنبه 06/06/1396 66 53 12 05
علی اکبر روزبه از تهران. خرید 245 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۴:۱۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

72675895 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 72 67 58 95
ریحانه عربی از سمنان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۳:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

91306614 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 91 30 66 14
محمد خمری از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 2 میلیون و 568 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

43847581 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 43 84 75 81
حبيب سميعيان از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

37527980 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 37 52 79 80
محمود كشاورز ميرمحله از رشت گیلان. خرید 440 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۴۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

61867313 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 61 86 73 13
فاطمه عقدایی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

71335855 یکشنبه 1396/06/05 یکشنبه 05/06/1396 71 33 58 55
منيره السادات رضوي نجف آبادي از تهران. خرید در روزهای دوشنبه 1396/05/30، سه شنبه 1396/05/31 و پنج شنبه 1396/06/02
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

9934117993 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 99 34 11 79 93
يعقوب فلاح از رشت گیلان خرید در روزهای یکشنبه 1396/05/29 ، دوشنبه 1396/05/30، سه شنبه 1396/05/31 ، چهارشنبه 1396/06/01، پنج شنبه 1396/06/02 و جمعه 1396/06/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

4942044001 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 49 42 04 40 01
محمد دهباشي از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 86 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

12465381 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 12 46 53 81
حسین فروغی از تهران خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

14784896 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 14 78 48 96
عارفه مفتاحی از شیراز فارس. خرید 237 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

82865827 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 82 86 58 27
عرفان كماسي از سنقر کرمانشاه. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۲۳:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

20463380 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 20 46 33 80
احمد فرخي منش از اهواز خوزستان خری 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

80105967 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 80 10 59 67
سمانه فخاری از بندرعباس هرمزگان خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۴۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

37189813 شنبه 1396/06/04 شنبه 04/06/1396 37 18 98 13
فائزه حلفی از اهواز خوزستان خرید 462 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۵:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

93109132 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 93 10 91 32
نیره فرحانی از آبادان خوزستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

42287127 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 42 28 71 27
حسین شهرکی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 719 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۵:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

13389231 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 13 38 92 31
پروین مرزانی از نیشابور خراسان رضوی خرید 387 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

18653105 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 18 65 31 05
زهرا شوندی از قزوین. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۴۶:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

44638405 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 44 63 84 05
محمود جهانگيری از میناب هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۳:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

18499454 جمعه 1396/06/03 جمعه 03/06/1396 18 49 94 54
مسعود چگینی از کرج البرز خرید 7 میلیون و 320 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

76901974 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 76 90 19 74
مجتبی مطلوب از قم. خرید 293 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

99605697 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 99 60 56 97
فرزانه محمدی مهر از ایلام. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

29593884 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 29 59 38 84
صابر صفدری اديمی از کرمان. خرید 2 میلیون و 434 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعداز ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

35387840 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 35 38 78 40
سید یحیی کاظمی شيخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

80777961 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 80 77 79 61
زیور گلمكانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج‌شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

18384126 پنجشنبه 1396/06/02 پنجشنبه 02/06/1396 18 38 41 26
امير مجديان از بندرعباس هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

41198620 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 41 19 86 20
صغری جعفری از سمنان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

21908306 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 21 90 83 06
جواد احمدی از ساری مازندران. خرید 3 میلیون و 257 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

33767622 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 33 76 76 22
مهدی عبداله زاده از اسلام شهر تهران با خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

37359860 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 37 35 98 60
امید حدادی از کرمانشاه خرید 468 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۵۱:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

99205799 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 99 20 57 99
سینا واشیان از شیراز فارس خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

66311733 چهارشنبه 1396/06/01 چهارشنبه 01/06/1396 66 31 17 33
رضا هاشمی باروقی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۸:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

24674081 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 24 67 40 81
لیلا صادق پور از کرمان. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۳:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

38670482 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 38 67 04 82
عاطفه سلامی از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

23602287 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 23 60 22 87
علی قطبی از کاشان اصفهان. خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

65325078 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 65 32 50 78
عباس ترابیان از تهران. خرید یک میلیون و 690 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

75601853 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 75 60 18 53
عباس زماني از بوشهر خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

99873149 سه شنبه 1396/05/31 سه شنبه 31/05/1396 99 87 31 49
محسن کریمی از رشت گیلان. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۶:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

64209476 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 64 20 94 76
مطهره نعمت زاده از قم. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۵:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

39636789 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 39 63 67 89
محمدتقي برزويي از مشهد خراسان رضوی خرید 2 میلیون و 434 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

19104975 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 19 10 49 75
ستایش حبيبی از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۳:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

18472858 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 18 47 28 58
اسماعیل باباسالاری از بوشهر. خرید 531 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

26205250 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 26 20 52 50
بشیر آراوند از کرج البرز. خرید 5 میلیون و 768 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

99805044 دوشنبه 1396/05/30 دوشنبه 30/05/1396 99 80 50 44
ايمان ضميری از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 493 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۳:۱۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

72265267 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 72 26 52 67
سمیه سادات حسینی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 246 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

87001624 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 87 00 16 24
فرهاد ناصحي از اراك مركزي خرید خرید 382 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۳:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

34504573 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 34 50 45 73
زینب طهماسبی از گرگان گلستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

35736592 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 35 73 65 92
سحر نوشی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۳:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

57216036 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 57 21 60 36
امير علي عراقي از قزوين. خرید یک میلیون و 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

60701550 یکشنبه 1396/05/29 یکشنبه 29/05/1396 60 70 15 50
آذر رفيعي از كاشان اصفهان. خرید در روز های یکشنبه 1396/05/22، سه شنبه 1396/05/24، پنجشنبه 1396/05/26 ،جمعه 1396/05/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

4826858928 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 48 26 85 89 28
علي اكبر كاظمي نجف آبادي از نجف آباد اصفهان. خرید در روز های شنبه 1396/05/21، یکشنبه 1396/05/22، چهار شنبه 1396/05/25 پنجشنبه 1396/05/26 ،جمعه 1396/05/27
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

2310981322 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 23 10 98 13 22
حسین راثی از شهریار تهران خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

26447427 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 26 44 74 27
مریم خادمی از بندرعباس هرمزگان خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

14987285 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 14 98 72 85
عذرا فريدونی از اصفهان خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۱:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

82497779 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 82 49 77 79
محمد كرمی از کرمانشاه. خرید 2 میلیون و 163 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۳:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

19831918 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 19 83 19 18
حسن دانش از مباركه اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

51324483 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 51 32 44 83
جناب آقای علی ورمزياری از ساری مازندران. خرید 629 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

86276996 شنبه 1396/05/28 شنبه 28/05/1396 86 27 69 96
فاطمه راشدي نيا از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

94370088 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 94 37 00 88
کاظم ارجمند از اردبیل. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

14730641 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 14 73 06 41
طاهره ضيغميان از یزد. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

23672435 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 23 67 24 35
محمد مهرابی از سنندج کردستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

94476427 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 94 47 64 27
محسن حاجي آقا محمد از اصفهان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

50123556 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 50 12 35 56
نسترن نائيجي از بوئين زهرا قزوين. خرید 477 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

62996939 جمعه 1396/05/27 جمعه 27/05/1396 62 99 69 39
احمد اماندادي از بم کرمان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۰:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

44072673 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 44 07 26 73
نرگس فرمانی از رشت گیلان. خرید 246 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

35676749 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 35 67 67 49
بتول قدیری از اصفهان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۳۵:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

82246143 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 82 24 61 43
حمید صيدالي شوش خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۸:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

80789441 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 80 78 94 41
باقر مختاري از میانه آذربایجان شرقی . خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۰۲:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

75600258 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 75 60 02 58
مهرداد دانش ابراهیمی از مشهد خراسان رضوی خرید 6 میلیون و 300 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

54090657 پنجشنبه 1396/05/26 پنجشنبه 26/05/1396 54 09 06 57
جواد خماری از اهواز خوزستان. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

28266837 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 28 26 68 37
فاطمه كشاكي از تهران. با خرید 176 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۴:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

18104738 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 18 10 47 38
حمیدرضا زارع از کرمانشاه خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۵:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

38317552 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 38 31 75 52
مسعود جلالیان از اصفهان خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

23956502 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 23 95 65 02
رضا حسینی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

91023445 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 91 02 34 45
زهره امامی از تبریز آذرباییجان شرقی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

69851891 چهارشنبه 1396/05/25 چهارشنبه 25/05/1396 69 85 18 91
فریده خاوريان از اسلام شهر تهران خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۳۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

97913549 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 97 91 35 49
قاسم نادری از همدان خرید 99 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

55354460 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 55 35 44 60
سحر بصيری از شاهین‌ شهر اصفهان خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

92708579 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 92 70 85 79
مجتبی رضایی از یزد. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

28265435 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 28 26 54 35
مصييب كهندلي از بوشهر خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۴۰:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

58624336 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 58 62 43 36
ابوالفضل سياه سر از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

15154312 سه شنبه 1396/05/24 سه شنبه 24/05/1396 15 15 43 12
فاطمه قیصری از ایلام با خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۷:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

19499247 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 19 49 92 47
مجید عطار زاده از قزوین با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

35466092 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 35 46 60 92
سمیه کرامتی از مشهد با خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

70989401 دوشنبه 1396/05/23 دوشنبه 23/05/1396 70 98 94 01
ابوالفضل رايني زاده از رفسنجان کرمان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۵۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

92611843 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 92 61 18 43
سید رضا حسینی از ساری مازندران. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

91353944 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 91 35 39 44
زهرا سالک از اصفهان. خرید 165 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

32963057 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 32 96 30 57
فائزه اسلامی از قم . خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

36731815 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 36 73 18 15
محمد دهباشي از زابل خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۶:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

53648846 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 53 64 88 46
صادق قرائي از تهران خرید یک میلیون و 650 هزار تومان کتاب (50 جلد صحیفه سجادیه) ساعت: ۲۳:۵۲:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

19283406 یکشنبه 1396/05/22 یکشنبه 22/05/1396 19 28 34 06
صالح قناعتگر از تهران. خرید در روز های دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، پنجشنبه 1396/05/19 ،جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

5817537429 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 58 17 53 74 29
عبدالناصر دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید در روز های شنبه 1396/05/14، دوشنبه 1396/05/16، سه شنبه 1396/05/17، چهارشنبه 1396/05/18، جمعه 1396/05/20
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

1398357395 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 13 98 35 73 95
اعظم زارعي از مشهد با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۰:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

31684564 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 31 68 45 64
نيايش تازيكه لمسكي از گرگان گلستان با خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

85519921 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 85 51 99 21
جیران مقصودی اصل از خرم آباد لرستان. خرید 67 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۵۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

81934616 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 81 93 46 16
ایران محمدی تبار از فارس شیراز با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

57529992 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 57 52 99 92
میثم فتوت از شهر ري تهران با خرید 67 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۰۶:۵۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

10920533 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 10 92 05 33
جمال خسروبیگی از نهاوند همدان با خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

92949125 شنبه 1396/05/21 شنبه 21/05/1396 92 94 91 25
ابوالفضل اسحق زاده از مشهد خراسان رضوی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۴:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

80695331 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 80 69 53 31
محمد غفوری از شیراز فارس یا خرید 216 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

53600786 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 53 60 07 86
ایلیا صندوق آبادی از تهران با خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۸:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

65541737 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 65 54 17 37
فهیمه مهربان ستوده از ساری مازندران با خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

18199963 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 18 19 99 63
محسن كاكه الله پور از بوکان آذربایجان غربی با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۲۳:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

11811899 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 11 81 18 99
شهناز محبی پرند از بندرعباس هرمزگان با خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۹:۲۲:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

96303350 جمعه 1396/05/20 جمعه 20/05/1396 96 30 33 50
مهدی حاجي پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۵۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

25633304 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 25 63 33 04
اکرم قاضي زاده از تهران خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۷:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

55082737 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 55 08 27 37
حمید بدرلو از زنجان. خرید 235 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

76371424 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 76 37 14 24
کلثوم مولوي وردنجاني از اصفهان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۷:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

29590144 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 29 59 01 44
داود اسرباف از آبادان خوزستان خرید 179 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۱۳:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

34896600 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 34 89 66 00
رضا شادپور از رشت گیلان . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

40857805 پنجشنبه 1396/05/19 پنجشنبه 19/05/1396 40 85 78 05
وجیهه ابراهيمي از قم. خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۸:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

76998538 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 76 99 85 38
احسان غلامی از آزادشهر گلستان. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۰۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

95202225 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 95 20 22 25
محمد سميعي از تهران .خرید یک میلیون و 837 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

21849765 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 21 84 97 65
عباس زماني از بوشهر . خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

25699894 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 25 69 98 94
سیمین سورني از کرمانشاه خرید 109 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۴۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

59763479 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 59 76 34 79
علیرضا مرادی از همدان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

32327381 چهارشنبه 1396/05/18 چهارشنبه 18/05/1396 32 32 73 81
كميل عباس پور از کرج البرز. خرید 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

10179197 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 10 17 91 97
شراره مرادزاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

29934041 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 29 93 40 41
شبنم تقي پور از بابل مازندران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۸:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

52474156 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 52 47 41 56
جواد حسنی از ایلام. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

79186409 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 79 18 64 09
سید محمود حسيني كشكوئيه از کرمان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

86206402 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 86 20 64 02
عماد بارانی از مشهد خراسان رضوی خرید 252 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

92388535 سه شنبه 1396/05/17 سه شنبه 17/05/1396 92 38 85 35
زینب گزمه از زابل سیستان و بلوجستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۶:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

15330781 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 15 33 07 81
فرزانه توكلي از شیروان خراسان شمالی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۰:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

78347212 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 78 34 72 12
حامد امیری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۵:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

82998555 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 82 99 85 55
حمید سالاریان از ارومیه آذربایجات غربی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

64806516 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 64 80 65 16
احمدرضا باقری از یزد. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۹:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

99178703 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 99 17 87 03
پگاه محمودی از ساری مازندران خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۷:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

54278352 دوشنبه 1396/05/16 دوشنبه 16/05/1396 54 27 83 52
فاطمه ينگ آبادي از تهران. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

12512064 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 12 51 20 64
وحيد اسدبختي از کرمانشاه . خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

96781211 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 96 78 12 11
مهدي ربیعی از آبادان خوزستان . خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۶:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

78467756 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 78 46 77 56
نرگس ارجيني از قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۷:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

15120165 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 15 12 01 65
فريدوني از خرم اباد لرستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

68177201 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 68 17 72 01
آرزو بدری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

38809182 یکشنبه 1396/05/15 یکشنبه 15/05/1396 38 80 91 82
پروانه مكانيک از تهران. خرید در روز های شنبه 1396/05/07 ؛ دوشنبه 1396/05/09، سه شنبه 1396/05/10، پنجشنبه 1396/05/12 ،جمعه 1396/05/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

5085128842 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 50 85 12 88 42
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان.خرید در روز های یکشنبه 1396/05/08 ؛ دوشنبه 1396/05/09، چهارشنبه 1396/05/11، پنجشنبه 1396/05/12 ،جمعه 1396/05/13
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

4818965044 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 48 18 96 50 44
فاطمه حلاجان از سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

62258737 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 62 25 87 37
مصطفي صادقي از شیراز فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

55188782 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 55 18 87 82
سجاد جعفري از میانه آذربایجان شرقی. خرید 437 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

37531921 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 37 53 19 21
سید حسين رضوي مهر از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

80866484 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 80 86 64 84
رسول محمدي از شهداد کرمان . خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

76433207 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 76 43 32 07
رويا سعيدي نژاد از بابلسر مازندران خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۸:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

92576515 شنبه 1396/05/14 شنبه 14/05/1396 92 57 65 15
محسن اميري از جیرفت کرمان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

71533077 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 71 53 30 77
حجت اسفريزي از ياسوج كهگيلويه و بويراحمد خرید 172 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

65394613 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 65 39 46 13
محسن حاجي آقا محمد از اصفهان خرید 378 هزار تومان ساعت: ۱۰:۱۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

37519101 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 37 51 91 01
صديقه احمدي از اراک مرکزی. خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

79247401 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 79 24 74 01
احمد نصيري از زابل سيستان و بلوچستان. خرید 237 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

87012737 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 87 01 27 37
زهرا وكيلي از نظرآباد البرز خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

25837622 جمعه 1396/05/13 جمعه 13/05/1396 25 83 76 22
پوريا نودهاني از سبزوار خراسان رضوی. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۱۸:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

20979600 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 20 97 96 00
هومن سبحاني از شیراز فارس. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

76095787 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 76 09 57 87
ميثم باقري از سراب آذربايجان شرقي. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۲۴:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

67386322 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 67 38 63 22
جواد شاه رجبيان از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

72396815 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 72 39 68 15
معصومه حسن زاده از مشهد خراسان رضوي. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

50259168 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 50 25 91 68
جمشيد سراج زاده از بجنورد خراسان شمالي. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

41485985 پنجشنبه 1396/05/12 پنجشنبه 12/05/1396 41 48 59 85
ابوالفضل عنايتي از اسفراین خراسان شمالی. خرید 173 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۷:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

73544423 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 73 54 44 23
حبیب الله مرادخاني از اراک مرکزی خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۴۶:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

55632849 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 55 63 28 49
خاطره‌ نصر از جهرم فارس خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۱۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

86836977 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 86 83 69 77
سید احمد حسيني راد از زرین شهر اصفهان خرید 299 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

33384948 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 33 38 49 48
فاطمه زرگران از مشهد خراسان رضوی. خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

27641878 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 27 64 18 78
صادق اوحدي از ارومیه آذربایجان غربی خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

36218538 چهارشنبه 1396/05/11 چهارشنبه 11/05/1396 36 21 85 38
مینا گودرزي از قرچک تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۲:۰۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

22091449 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 22 09 14 49
راضیه آقا خورده از اهواز خوزستان. خرید 378 هزار تومان ساعت: ۰۷:۱۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

52185946 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 52 18 59 46
حسين فروتن از قم. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۱:۰۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

77958420 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 77 95 84 20
وحيد مختارزاده از بوکان آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۲:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

46934550 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 46 93 45 50
محمد انصاری از خمینی‌شهر اصفهان خرید 173 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

79133106 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 79 13 31 06
حميد رازياني از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

84913618 سه شنبه 1396/05/10 سه شنبه 10/05/1396 84 91 36 18
رضا عباسیان از نجف آباد اصفهان. خرید 67 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۱:۲۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

15893796 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 15 89 37 96
حسن منصوری از بوشهر. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

28669783 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 28 66 97 83
جعفر اسدايي از ساری مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۵۷:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

53620847 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 53 62 08 47
عادل کافی از آبادان خوزستان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

84394406 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 84 39 44 06
ابوالفضل باغبانیان از بم کرمان خرید 830 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۱۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

94589739 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 94 58 97 39
ریحانه عشرتی از مشهد خراسان رضوی. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

23901679 دوشنبه 1396/05/09 دوشنبه 09/05/1396 23 90 16 79
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ هدایی مطلق از شهریار تهران با خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

68044569 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 68 04 45 69
حامد سرحدي از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 378 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۵۷:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

79505509 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 79 50 55 09
رامين علي پور از بابل مازندران. خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۱:۱۸:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

17385862 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 17 38 58 62
زهره توکلی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۴:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

46442960 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 46 44 29 60
سعید حسيني از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۸:۳۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

29405235 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 29 40 52 35
دانيال عساكره پور از بندر ماهشهر خوزستان . خرید 51 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۱:۴۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

96879814 یکشنبه 1396/05/08 یکشنبه 08/05/1396 96 87 98 14
سيدمهرداد موسوي از اصفهان خرید در روز های یکشنبه 1396/05/01 ؛ دوشنبه 1396/05/02، چهارشنبه 1396/05/04 ،جمعه 1396/05/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

1703498170 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 17 03 49 81 70
نجمه خرميان از شاهرود سمنان خرید در روز های یکشنبه 1396/05/01 ؛ دوشنبه 1396/05/02، سه شنبه 1396/05/03، چهارشنبه 1396/05/04 ،جمعه 1396/05/06
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

3721781237 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 37 21 78 12 37
مرتضی غفراني از تهران. خرید 3 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

59534964 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 59 53 49 64
مهدي تاری زاده از تبریز آذربایحان شرقی. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۲۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

41859681 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 41 85 96 81
محسن ايرانپور از همدان خرید خرید 46 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۳۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

70446473 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 70 44 64 73
فاطمه بخششي از یزد. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۴۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

17891063 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 17 89 10 63
سیده مهناز موسوي از ني ريز فارس. خرید 189 کتاب ساعت: ۲۰:۱۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

32924253 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 32 92 42 53
جواد ناطقيان از اصفهان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۸:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

30154299 شنبه 1396/05/07 شنبه 07/05/1396 30 15 42 99
احسان فاضلي از کرمانشاه. خرید273 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۱۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

64713955 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 64 71 39 55
هانیه مدبری از قم. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۸:۱۰:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

28266972 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 28 26 69 72
آمنه شجايي از اراک مرکزی. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

71903493 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 71 90 34 93
پوريا شعيبي از اهواز خوزستان. خرید 381 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

87911781 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 87 91 17 81
علیرضا محمودی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

92001378 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 92 00 13 78
علیرضا فرطوسي از نیشابور خراسان رضوی. خرید 414 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۱۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

21291645 جمعه 1396/05/06 جمعه 06/05/1396 21 29 16 45
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ مرزوني از ساری مازندران. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

67587727 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 67 58 77 27
ياور عطايي گيكلو از پارس آباد اردبیل خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

84461747 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 84 46 17 47
مهدی اصغری باروق از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۲۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

58594592 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 58 59 45 92
فوزیه مطرقي از برازجان بوشهر. خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۳:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

99814869 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 99 81 48 69
عباس قادري فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۱۵:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

13237189 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 13 23 71 89
حجت كيخواه نژاد از زاهدان سیستان و بوچستان. خرید یک میلیون و 468 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

41193013 پنجشنبه 1396/05/05 پنجشنبه 05/05/1396 41 19 30 13
صغری مهدوی نصر از اصفهان. خرید 189 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۵۳
برنده جایزه برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

34231674 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 34 23 16 74
سید محمدحسین موسوی از تهران خرید 468 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۴۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

50127106 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 50 12 71 06
هما فراتی از اهواز خوزستان خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۲۵:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

12898505 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 12 89 85 05
وحید جمالی از خرم آباد لرستان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۴:۰۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

97586682 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 97 58 66 82
پريا غفاري از ارومیه آذربایجان غربی . خرید 36 هزار تومان کتاب: ۲۱:۴۲:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

72525177 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 72 52 51 77
علیرضا صادقی از تبریز آذربایجان شرقی خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۰۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

56600262 چهارشنبه 1396/05/04 چهارشنبه 04/05/1396 56 60 02 62
سید مجتبی فتاحی موسوی از تهران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۱:۲۵:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

75324289 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 75 32 42 89
هادی شفیعی از اصفهان خرید 84 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۰:۵۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

56761865 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 56 76 18 65
زهرا حاذقی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 190 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۷:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

32003000 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 32 00 30 00
امیر موهبتی از قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۲:۴۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

47479195 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 47 47 91 95
علی بشیری از آبادان خوزستان . خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۵:۲۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

88668938 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 88 66 89 38
مریم اورنگی از کرمان خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

93872879 سه شنبه 1396/05/03 سه شنبه 03/05/1396 93 87 28 79
ميثم منزوي از كرج البرز. خرید 347 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

11603536 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 11 60 35 36
فرزاد علي پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۲۹:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

46760164 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 46 76 01 64
رامين زورمند از علي‌آباد گلستان. خرید یک میلیون و 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

38394354 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 38 39 43 54
اشرف السادات موسوي از سمنان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۳:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

61504325 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 61 50 43 25
مرضیه محبی پیروز از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۳:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

77903660 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 77 90 36 60
سجاد باخدا از بوشهر. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

40498749 دوشنبه 1396/05/02 دوشنبه 02/05/1396 40 49 87 49
بهنام عباسعلي زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

31938711 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 31 93 87 11
رضا جراره از فاروج خراسان شمالی. خرید 2 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

21992932 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 21 99 29 32
معصومه اشرفی از کرمان. خرید 443 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

76091098 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 76 09 10 98
منیره هدایتی از سمنان. خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

84750007 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 84 75 00 07
سيدعلي مدني از خراسان رضوی. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۴:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

58075137 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 58 07 51 37
حمیدرضا غلامی از شیراز فارس. خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

28422833 یکشنبه 1396/05/01 یکشنبه 01/05/1396 28 42 28 33
كيومرث صيفي از سقز کردستان. خرید در روز های سه‌شنبه 1396/04/27 , جمعه 1396/04/30
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

7321229723 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 73 21 22 97 23
حسن كفاشپور از کرمان.خرید در روزهای چهارشنبه 1396/04/28 , پنجشنبه 1396/04/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

5191832896 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 51 91 83 28 96
محمد وحيدابادي از بم کرمان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۰:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

34107442 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 34 10 74 42
جواد بردستانی از بوشهر خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

16471535 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 16 47 15 35
فاطمه جعفری از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

75809352 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 75 80 93 52
حسین متحد از اصفهان. خرید 140 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۱:۵۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

98695397 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 98 69 53 97
مهدی آذرکیش از شیراز فارس با خرید 437 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بعداز ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

64791525 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 64 79 15 25
معصومه شاهدی از مشهد خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۲۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

10873583 شنبه 1396/04/31 شنبه 31/04/1396 10 87 35 83
علیرضا رضائي اردكاني از اردکان فارس با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۹:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

89885272 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 89 88 52 72
محمدرضا آزادنسب از اصفهان. خرید یک میلیون و 800 هزار تومان کتاب. ساعت : ۲۳:۲۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

63028393 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 63 02 83 93
صالح ده مرده از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 258 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

70582973 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 70 58 29 73
مهشيد غلاماني از بجنورد خراسان شمالی با خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

11346785 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 11 34 67 85
نرگس نادری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۶:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

54133975 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 54 13 39 75
بهروز نصرتی از تهران. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت : ۱۸:۱۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

37363974 جمعه 1396/04/30 جمعه 30/04/1396 37 36 39 74
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
برای روز 29 تیر؛ به مناسبت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

پنجشنبه 1396/04/29 پنجشنبه 29/04/1396
امين كياني از نهاوند همدان. خرید 100 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

54553306 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 54 55 33 06
سعيد عليجاني از شاهين شهر اصفهان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۴۱:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

48595045 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 48 59 50 45
معصومه حسن زاده از مشهد خراسان رضوي. خرید 298 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۰:۳۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و در 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

76820064 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 76 82 00 64
مهسا پایدار از تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۹:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

23127741 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 23 12 77 41
روح الله ايزدي از شیراز فارس خرید 4 میلیون و 500 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۰:۰۵:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

94314768 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 94 31 47 68
يوسفعلي ميرزائي قوشه گنبد از اسلام‌شهر تهران. خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

17443439 چهارشنبه 1396/04/28 چهارشنبه 28/04/1396 17 44 34 39
حمید اعظم نژاد از سنندج کردستان با خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۴:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

71156295 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 71 15 62 95
سمیه مجیدی زاهد از اصفهان با خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

14730650 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 14 73 06 50
مهسا شکوری از قزوین با خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

67187510 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 67 18 75 10
سیاوش ابراهیمی فر از شیراز فارس با خرید 330 هزا رتومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

66049107 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 66 04 91 07
اسماعیل میلانی از مشهد با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

59308891 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 59 30 88 91
هاشم طالقانی از تهران با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۹:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

35687526 سه شنبه 1396/04/27 سه شنبه 27/04/1396 35 68 75 26
زهره حيدري كنگ عليا از تربت حیدریه خراسان رضوی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

90558773 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 90 55 87 73
مجتبی کشوری از تهران با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۷:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

69738155 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 69 73 81 55
المیرا جوانمرد از ساری مازندران با خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۱:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

68614313 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 68 61 43 13
شوکت سگوند از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

74635989 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 74 63 59 89
میرزا قاسم کوشکی از کرج البرز با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

43813794 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 43 81 37 94
محمد ماجدی از اهواز خوزستان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

64650765 دوشنبه 1396/04/26 دوشنبه 26/04/1396 64 65 07 65
زهرا حسینی از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

38538291 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 38 53 82 91
علی محبی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۶:۳۷:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

78431271 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 78 43 12 71
سعید نوری از رشت گیلان. خرید 198 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۹:۵۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

91311522 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 91 31 15 22
حسین منصوری از کرمان. خرید یک میلیون 800 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۳:۰۸:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

19196406 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 19 19 64 06
مجید عالمی از ساری مازندران. با خرید 286 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

38096662 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 38 09 66 62
شیرین خداوردی از تبریز آذرباییجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۹:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

27615510 یکشنبه 1396/04/25 یکشنبه 25/04/1396 27 61 55 10
محسن مولوي از خور اصفهان. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/18 ؛ دوشنبه 1396/04/19، سه‌شنبه 1396/04/20،چهارشنبه 1396/04/21 ،پنجشنبه 1396/04/22 و جمعه 1396/04/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

2120954499 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 21 20 95 44 99
افشین کیانی مولان از آبش احمد آذربایجان شرقی. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/18 ؛ دوشنبه 1396/04/19، سه‌شنبه 1396/04/20،پنجشنبه 1396/04/22 و جمعه 1396/04/23
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

7481168032 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 74 81 16 80 32
منيره السادات رضوي نجف آبادي از تهران با خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

85631242 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 85 63 12 42
علي اكبر ادهم از سمنان با خرید 33700 تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

31257966 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 31 25 79 66
نهال رستمی از کرمان با خرید 234 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۲:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

38199027 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 38 19 90 27
ماشالله کرامتی شیراز فارس یا خرید 126 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۳:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

17266142 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 17 26 61 42
سمیرا حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی با خرید 72 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

88930829 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 88 93 08 29
محمد جواد درویش زادگان از نوشهر مازندران با خرید 63 زهرا تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

10427505 شنبه 1396/04/24 شنبه 24/04/1396 10 42 75 05
اكبر وكيلي نجره از سنندج کردستان با خرید 49 هزار تومان ساعت: ۲۱:۱۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

99986807 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 99 98 68 07
مانی شب خیز از کرج البرز با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۳۲:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

97585970 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 97 58 59 70
مراد سنگ سری از خرم آباد لرستان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

99044265 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 99 04 42 65
آسیه عبداللهی از بندرعباس هرمزگان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

35774651 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 35 77 46 51
مریم میرعبدالحسینی از ماسوله گیلان با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

94544091 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 94 54 40 91
حمیرا لطیفی از تهران با خرید 460 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش یافت. برنده 21 میلیونی عصر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

52019905 جمعه 1396/04/23 جمعه 23/04/1396 52 01 99 05
محسن تسنيمي از نجف‌آباد اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۵۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می‌یابد. جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

62754669 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 62 75 46 69
عذرا خدمتی از کرج البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت ۰۷:۰۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

20341868 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 20 34 18 68
سمانه عباسی از رشت گيلان. خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۲:۱۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

99546241 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 99 54 62 41
رضا فرجي از خلخال اردبيل. خرید 324 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد.برنده جایزه سپاس بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

20262907 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 20 26 29 07
منصور وحدانی از جاجرم خراسان شمالی . خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۹:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

14484468 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 14 48 44 68
فتح الله رضایی از کرمانشاه .خرید یک میلیون و 968 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

43942299 پنجشنبه 1396/04/22 پنجشنبه 22/04/1396 43 94 22 99
محمد هاشمی از اهواز خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد.برنده جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

67452521 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 67 45 25 21
نازنین زهرا شیرزایی از زابل سیستان و بلوچستان با خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۱۸:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

86484836 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 86 48 48 36
محسن طاهرلو از خوی آذربایجان غربی. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

17987359 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 17 98 73 59
علی احمدیان از شاهرود سمنان. خرید 531 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

75766158 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 75 76 61 58
لیلا سروری از تهران. خرید 9 میلیون تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

22836654 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 22 83 66 54
زهره محمدی از ایلام. خرید 476 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۲:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

58594466 چهارشنبه 1396/04/21 چهارشنبه 21/04/1396 58 59 44 66
مصطفی بائیس زاده از بندرماهشهر خوزستان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

18410337 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 18 41 03 37
نورالدین محبی از تبریز با خرید 144 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۱:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

73476279 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 73 47 62 79
گیلدا دوست محمد ا زگرگان با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

91088109 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 91 08 81 09
شهریار فدائیان از اصفهان با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

59524980 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 59 52 49 80
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

49005040 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 49 00 50 40
اردشیر علویه از خروزستان با خرید 4 میلیون تومان و صد هزار کتاب ساعت: ۲۰:۰۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

49203997 سه شنبه 1396/04/20 سه شنبه 20/04/1396 49 20 39 97
محمدصادق فلاح تفتي از مشهد خراسان رضوی با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۵۳:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

74526734 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 74 52 67 34
عليرضا حافظي بشردوست از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۶:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

40963215 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 40 96 32 15
حسنعلی گل محمدی از یزد با خرید 108هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۷:۵۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

66902269 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 66 90 22 69
مریم فلاحت پیشه از تهران با خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

44487994 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 44 48 79 94
اعظم قريشيان از آبادان خوزستان با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

62714405 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 62 71 44 05
راحله عالمی پروین از تبریز با خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۰:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

59504010 دوشنبه 1396/04/19 دوشنبه 19/04/1396 59 50 40 10
محمدرضا اوزی از مشکین شهر اردبیل با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

17962511 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 17 96 25 11
سهیلا استادپور از نکا مازندران با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

37291703 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 37 29 17 03
سیروس سالار رضایی از شیراز فارس با خرید 108 هزار توکان کتاب ساعت: ۱۰:۵۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 40 برابر محاسبه و به 12 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

85226337 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 85 22 63 37
حمیدرضا خانکی از ورامین تهران با خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۶:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 140 برابر محاسبه و به 22 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

19149113 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 19 14 91 13
کتایون رجب زاده از تهران با خرید 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 200 برابر محاسبه و به 60 ميليون تومان افزایش می یابد. جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

82599043 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 82 59 90 43
شهاب فیلسوف از یزد با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 16 برابر محاسبه و به 4 ميليون و 800 هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

66513849 یکشنبه 1396/04/18 یکشنبه 18/04/1396 66 51 38 49
آرام قناديان از اسلام شهر تهران. خرید در روز های شنبه 1396/04/10 یکشنبه 1396/04/11 ،پنجشنبه 1396/04/15 و جمعه 1396/04/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

6727229777 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 67 27 22 97 77
سعيد بامري از چابهار سيستان و بلوچستان. خرید در روز های سه شنبه 1396/04/13 چهارشنبه 1396/04/14 ،پنجشنبه 1396/04/15 و جمعه 1396/04/16
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

2106744948 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 21 06 74 49 48
فاطمه جسماني راوری از کرمان با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۲:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

73117713 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 73 11 77 13
رقیه مطهری از زنجان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۰:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

98881632 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 98 88 16 32
جمال خسروبیگی از نهاوند همدان با خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

55796409 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 55 79 64 09
حمزه رسولی مقدم از اهواز خوزستان با خرید 720 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 30 تومانی جایزه سپاس ظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

54135222 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 54 13 52 22
صالح اکرمی زواره از البرز کرج با خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۲:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

41245686 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 41 24 56 86
محسن سماواتی از نوشهر مازندران با خرید 301 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

79196564 شنبه 1396/04/17 شنبه 17/04/1396 79 19 65 64
كشور ابراهيم زاده مطلق از تهران با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۱:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

76241834 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 76 24 18 34
حسن اميرخاني نجف آبادي از نجف آباد اصفهان با خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

41641150 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 41 64 11 50
اشکان مطلبی از کاشان اصفهان با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

11850977 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 11 85 09 77
اسماعیل رحمانی از زرقان فارس با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۵:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

24550526 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 24 55 05 26
الهام مجیدی فر از شیرگاه مازندران با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۶:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

97533738 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 97 53 37 38
مانی مشتاق دیلمقانی از کرمان با خرید 510 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

17975989 جمعه 1396/04/16 جمعه 16/04/1396 17 97 59 89
علی سپاسدار از سبزوار خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۴:۵۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

74613185 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 74 61 31 85
سحر ارفاقی از بندرانزلی گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۹:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

99542652 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 99 54 26 52
احمدرضا نجاتی از خرم آباد لرستان با خرید 180 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

61221207 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 61 22 12 07
محمود حمیدی از اراک مرکزی. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۳۱:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

40043275 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 40 04 32 75
الهام روشنی از شاهرود سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

83576006 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 83 57 60 06
محسن اکبری از بندر عباس هرمزگان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

37967396 پنجشنبه 1396/04/15 پنجشنبه 15/04/1396 37 96 73 96
ابوالفضل رامندي از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۴۵:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

73402892 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 73 40 28 92
فرزانه نجيمي از کرمان. خرید 87 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

32303203 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 32 30 32 03
عبدالاحد لهابادی از سراوان سیستان و بلوچستان. خرید 300 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۵:۰۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

95599542 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 95 59 95 42
طائب ملکی از کرمانشاه. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۷:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

86847278 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 86 84 72 78
زهره محمدی از ایلام. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۶:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

30100800 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 30 10 08 00
امیر لاله بیدی از ساری مازندران. با خرید 6 میلیون و 600 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۴:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

56597198 چهارشنبه 1396/04/14 چهارشنبه 14/04/1396 56 59 71 98
سكينه خلفي از جلفا آذربایجان شرقی با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

85524911 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 85 52 49 11
صبا سروآبادی از تهران با خرید 49 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۰:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

87155047 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 87 15 50 47
جواد عالی مقام از نیشابور خراسان رضوی. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت : ۰۸:۴۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

21538925 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 21 53 89 25
منیره هنرمند از خمینی شهر اصفهان. خرید 268 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعد از ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

90702672 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 90 70 26 72
محمد امیری از گرگان گلستان. خرید 99 هزار توامن کتاب ساعت: ۱۹:۱۴:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

12896013 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 12 89 60 13
مهدی صمدزاده از کرج البرز. خرید 150 هزارتومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

52268802 سه شنبه 1396/04/13 سه شنبه 13/04/1396 52 26 88 02
محسن زارع پور از کرمان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۰۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

82848844 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 82 84 88 44
باقر الیاس صادقی از دورود لرستان با خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

98329238 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 98 32 92 38
آزاده حاج مرتضایی از نیشابور خراسان رضوی با خرید 90 هزا رتومان کتاب ساعت: ۰۹:۰۹:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

17444468 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 17 44 44 68
اکبر گلاب گیر از تهران با خرید 120 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۲:۳۲:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

69645472 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 69 64 54 72
رزیتا چهره آذر از البرز کرج با خرید 108 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

18974945 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 18 97 49 45
ام البنین خاوری از بهبان خوزستان با خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۹:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

30377446 دوشنبه 1396/04/12 دوشنبه 12/04/1396 30 37 74 46
حسین پورمحمدی از کرمان. خرید 69 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۰۲:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

99201809 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 99 20 18 09
شبنم هلالی از شیراز فارس. خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت : ۰۷:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

34140290 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 34 14 02 90
محمدكاظم بابك از بجنورد خراسان شمالی. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۱۸:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

25365576 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 25 36 55 76
امیرعلی صادقی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۸:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعد ازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

18810083 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 18 81 00 83
حیدر باقریان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 346 هزار تومان کتاب ساعت : ۱۹:۰۹:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

49223793 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 49 22 37 93
فاطمه جباری از رشت گیلان خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت : ۲۲:۳۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

50300042 یکشنبه 1396/04/11 یکشنبه 11/04/1396 50 30 00 42
سجاد احمدي از مازندران ساری. خرید در روز های یکشنبه 1396/04/04 دوشنبه 1396/04/05 ، سه شنبه 1396/04/06 چهارشنبه 1396/04/07 ،پنجشنبه 1396/04/08 و جمعه 1396/04/09
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

6921988016 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 69 21 98 80 16
حسين نصرآبادي از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای روزهای شنبه 1396/04/03 ، سه شنبه 1396/04/06 چهارشنبه 1396/04/07
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

2577056204 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 25 77 05 62 04
ياسر نوروزي از مشهد خراسان رضوی با خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

29829838 شنبه 1396/04/10 شنبه 10/04/1396 29 82 98