برندگان سایت کتاب57 : 301 هزار تومانی : 801 هزار تومانی

برندگان مرحله هشتم موسسه کتاب 57 از 1395/1/1 تا امروز


علي ايمان خواه از كاكي بوشهر. خرید 46 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۷:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

13290872 جمعه 1395/09/05 جمعه 05/09/1395 13 29 08 72
جیران مقصودی اصل از خرم آباد لرستان. خرید 76 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۵۴:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

19417523 جمعه 1395/09/05 جمعه 05/09/1395 19 41 75 23
امیرعلی رحمتی قوچانی از مشهد. خرید 215 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۰۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

74642250 جمعه 1395/09/05 جمعه 05/09/1395 74 64 22 50
مسلم روحاني از بجنورد خراسان شمالی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

13644254 پنجشنبه 1395/09/04 پنجشنبه 04/09/1395 13 64 42 54
عبدالله خلیلی از تهران. خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۲۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

13343652 پنجشنبه 1395/09/04 پنجشنبه 04/09/1395 13 34 36 52
علی لفتاوی از اهواز خوزستان. خرید525 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

25826177 پنجشنبه 1395/09/04 پنجشنبه 04/09/1395 25 82 61 77
مهناز سعیدی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 230 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۰۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

93303909 چهارشنبه 1395/09/03 چهارشنبه 03/09/1395 93 30 39 09
علي اكبر حسين زاده از تركالكي خوزستان. خرید 25 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۴۷:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

76290846 چهارشنبه 1395/09/03 چهارشنبه 03/09/1395 76 29 08 46
منصور دلير زيمدشت از ارومیه آذربایجان. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۲۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

64138483 چهارشنبه 1395/09/03 چهارشنبه 03/09/1395 64 13 84 83
شهرام شهیدی از تهران. خرید 15 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۳۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

21317751 سه شنبه 1395/09/02 سه شنبه 02/09/1395 21 31 77 51
سمیه بیاتی از اصفهان. خرید 14 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۲۱:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

28671741 سه شنبه 1395/09/02 سه شنبه 02/09/1395 28 67 17 41
میرمهدی محمدزاده از بندر دیلم. خرید 920 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۹:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

71847562 سه شنبه 1395/09/02 سه شنبه 02/09/1395 71 84 75 62
رامين بختياري از كرج البرز. خرید 213 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

41335005 دوشنبه 1395/09/01 دوشنبه 01/09/1395 41 33 50 05
فرناز مطهری از پاکدشت تهران. خرید 64 هزار تومان کتاب. ساعت:۱۷:۱۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

91240044 دوشنبه 1395/09/01 دوشنبه 01/09/1395 91 24 00 44
امیر لاله بیدی از ساری مازندران. خرید 1 میلیون و 8 هزار تومان. ساعت: ۲۱:۲۴:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

19076280 دوشنبه 1395/09/01 دوشنبه 01/09/1395 19 07 62 80
هاشم زروانی از برازجان بوشهر. خرید در روزهای شنبه 1395/8/22، دوشنبه 1395/8/24،‌سه شنبه 1395/8/25 ، جهارشنبه 1395/8/26 و جمعه 1395/8/28
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

2997147959 شنبه 1395/08/29 شنبه 29/08/1395 29 97 14 79 59
هومان وفائی از ایوان ایلام. خرید 410 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۰:۳۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

65899869 شنبه 1395/08/29 شنبه 29/08/1395 65 89 98 69
منصوره اندرودی از آلاشت مازندران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۲:۴۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

75474489 شنبه 1395/08/29 شنبه 29/08/1395 75 47 44 89
پرویز بلخاری از جنت اباد خراسان رضوی. خرید 700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

96640782 شنبه 1395/08/29 شنبه 29/08/1395 96 64 07 82
هدایت خالومحمدی از میبد یزد. خرید 42هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۸

21701868 جمعه 1395/08/28 جمعه 28/08/1395 21 70 18 68
اسحاق نعمتی از شیراز فارس. خرید 512 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنحشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۸

62788870 جمعه 1395/08/28 جمعه 28/08/1395 62 78 88 70
آریا ثمینی از اسفراین خراسان شمالی خرید 217 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنحشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۸

13912379 جمعه 1395/08/28 جمعه 28/08/1395 13 91 23 79
رسول معصومي از تهران. خرید 14 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

85351475 پنجشنبه 1395/08/27 پنجشنبه 27/08/1395 85 35 14 75
غلامرضا عبدالهی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 980 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنحشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

49696189 پنجشنبه 1395/08/27 پنجشنبه 27/08/1395 49 69 61 89
سعید آقاخانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 718 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۳۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنحشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

89804266 پنجشنبه 1395/08/27 پنجشنبه 27/08/1395 89 80 42 66
محمود ملکی حصاری از الوند قزوین. خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

39242024 چهارشنبه 1395/08/26 چهارشنبه 26/08/1395 39 24 20 24
میرحسن عبدالفتاح از دزفول خوزستان. خرید 703 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۰:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

47044422 چهارشنبه 1395/08/26 چهارشنبه 26/08/1395 47 04 44 22
شراره آقا محسنی از مشهد خراسان رضوی.خرید 640 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

73769290 چهارشنبه 1395/08/26 چهارشنبه 26/08/1395 73 76 92 90
غلامرضا دلاوريان مشهد مقدس. خرید 44 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۲۲:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

96592326 سه شنبه 1395/08/25 سه شنبه 25/08/1395 96 59 23 26
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید 207 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۷:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

36055929 سه شنبه 1395/08/25 سه شنبه 25/08/1395 36 05 59 29
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید 215 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

94019489 سه شنبه 1395/08/25 سه شنبه 25/08/1395 94 01 94 89
الهام کرمی زاده از شیراز فارس. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۳:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

31157906 دوشنبه 1395/08/24 دوشنبه 24/08/1395 31 15 79 06
مهرانه رفیعی مقدم از تهران. خرید 315 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

70475063 دوشنبه 1395/08/24 دوشنبه 24/08/1395 70 47 50 63
مهدی بهادری از مشهد. خرید 204 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

29160755 دوشنبه 1395/08/24 دوشنبه 24/08/1395 29 16 07 55
محمدجواد میرزایی آشخانه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 312 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۱۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

85456796 یکشنبه 1395/08/23 یکشنبه 23/08/1395 85 45 67 96
مسعود فرجی ارسین از خلخال اردبیل. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۱۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

91447711 یکشنبه 1395/08/23 یکشنبه 23/08/1395 91 44 77 11
مریم باغي زاده از شادگان خوزستان. خرید 142 هزار تومانکتاب. ساعت:‌ ۲۰:۳۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

37330587 یکشنبه 1395/08/23 یکشنبه 23/08/1395 37 33 05 87
مازیار عباسی از ماسوله گیلان. خرید در روزهای شنبه 1395/8/15، یکشنبه 1395/8/16،‌دوشنبه 1395/8/17،‌سه شنبه 1395/8/18 ، پنجشنبه 1395/8/20 و جمعه 1395/8/21
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

2190929783 شنبه 1395/08/22 شنبه 22/08/1395 21 90 92 97 83
محمد خدابنده لو از ابهر زنجان. خرید 211 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۳:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

54454436 شنبه 1395/08/22 شنبه 22/08/1395 54 45 44 36
سالم محمودی درگهان. از بندرعباس هرمزگان. خرید 854 هزار تومان. ساعت: ۱۶:۴۳:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصرروز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

53314338 شنبه 1395/08/22 شنبه 22/08/1395 53 31 43 38
سالم محمودی درگهان. از بندرعباس هرمزگان. خرید 854 هزار تومان. ساعت: ۰۹:۵۰:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

24871221 شنبه 1395/08/22 شنبه 22/08/1395 24 87 12 21
پروین آذروش از اردبیل. خرید 147 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۵۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

63403106 جمعه 1395/08/21 جمعه 21/08/1395 63 40 31 06
فاطمه نیکزاد از بم کرمان. خرید 218 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۲:۴۹
برنده جایزه پاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

75528948 جمعه 1395/08/21 جمعه 21/08/1395 75 52 89 48
یعقوب نعیمی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

21744930 جمعه 1395/08/21 جمعه 21/08/1395 21 74 49 30
مرضيه باقريان مهدي اباد از کرمان. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۴۷:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

86667579 پنجشنبه 1395/08/20 پنجشنبه 20/08/1395 86 66 75 79
پرهام مجیدی جامی. از تربت جام خراسان رضوی. خرید 134 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۳:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

43610166 پنجشنبه 1395/08/20 پنجشنبه 20/08/1395 43 61 01 66
جهان گیر بیات از اراک مرکزی. خرید 241 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۱۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

50737763 پنجشنبه 1395/08/20 پنجشنبه 20/08/1395 50 73 77 63
علی اکبر عبایی از شیروان خراسان شمالی. خرید 187 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۲:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

91212616 چهارشنبه 1395/08/19 چهارشنبه 19/08/1395 91 21 26 16
رحیم فتاح‌پور نمینی از اردبیل. خرید 246 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۲۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

10161831 چهارشنبه 1395/08/19 چهارشنبه 19/08/1395 10 16 18 31
سمیه ترکاشوند از نهاوند همدان. خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۲۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

56132229 چهارشنبه 1395/08/19 چهارشنبه 19/08/1395 56 13 22 29
مهدي صباغيان بيدگلي از آران و بیدگل اصفهان. خرید 23 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۳:۲۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

39584233 سه شنبه 1395/08/18 سه شنبه 18/08/1395 39 58 42 33
کی بانو قجرلو از کازرون استان فارس. خرید 76 هزار تومان. ساعت: ۱۴:۳۲:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

59914988 سه شنبه 1395/08/18 سه شنبه 18/08/1395 59 91 49 88
محمد رضائی سردره از حاجی آباد هرمزگان. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

26575082 سه شنبه 1395/08/18 سه شنبه 18/08/1395 26 57 50 82
عبدالحسین فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 712 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

50591157 دوشنبه 1395/08/17 دوشنبه 17/08/1395 50 59 11 57
اسدالله بیات از تکاب آذربایجان غربی. خرید 64 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۵:۱۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

65995616 دوشنبه 1395/08/17 دوشنبه 17/08/1395 65 99 56 16
طیبه میرزایی از کاشمر خراسان رضوی. خرید 127 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

26509740 دوشنبه 1395/08/17 دوشنبه 17/08/1395 26 50 97 40
محمد حسين فتوحي بافقي از باقق یزد. خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۰۰:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

92658232 یکشنبه 1395/08/16 یکشنبه 16/08/1395 92 65 82 32
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 142 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

49368929 یکشنبه 1395/08/16 یکشنبه 16/08/1395 49 36 89 29
ملیحه پزشکی از تبریز. خرید 137 هزار تومان. ساعت: ۱۵:۵۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

24460859 یکشنبه 1395/08/16 یکشنبه 16/08/1395 24 46 08 59
الهام مطهری از شهر جدید لارستان. استان فارس. خرید در روزهای یکشنبه1395/8/9 ، دوشنبه1395/8/10، پنجشنبه1395/8/13، جمعه 1395/8/14
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

1140653909 شنبه 1395/08/15 شنبه 15/08/1395 11 40 65 39 09
فریبا اولادی از پردیس تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

41432590 شنبه 1395/08/15 شنبه 15/08/1395 41 43 25 90
نازنین نعمتی از اسدآباد همدان. خرید 252 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۴۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

40112633 شنبه 1395/08/15 شنبه 15/08/1395 40 11 26 33
ابراهیم افخمی از بندر گناوه استان بوشهر خرید 127 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

93964053 شنبه 1395/08/15 شنبه 15/08/1395 93 96 40 53
اقدس حقیقت‌پور از مشکین شهر. خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۴۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴

84890104 جمعه 1395/08/14 جمعه 14/08/1395 84 89 01 04
سجاد جلالی از گرمسار استان سمنان. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۳۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴

85916825 جمعه 1395/08/14 جمعه 14/08/1395 85 91 68 25
عرشیا رستمیان از مشهد. خرید 241 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴

95180820 جمعه 1395/08/14 جمعه 14/08/1395 95 18 08 20
محمد علی اردستانی از یزد. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۵۶:۲۹
برنده جایزه پاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح رو
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

27841950 پنجشنبه 1395/08/13 پنجشنبه 13/08/1395 27 84 19 50
صدیقه عبدالله زاده از طبس خراسان جنوبی خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۰۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

36057666 پنجشنبه 1395/08/13 پنجشنبه 13/08/1395 36 05 76 66
عیسی سامری از خرمشهر خوزستان. خرید 817 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

51824414 پنجشنبه 1395/08/13 پنجشنبه 13/08/1395 51 82 44 14
فرج الله اسماعیلی از شیراز فارس. خرید 280 هزار تومان کتاب. ساعت:۰۶:۱۶:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

98630004 چهارشنبه 1395/08/12 چهارشنبه 12/08/1395 98 63 00 04
جهان ملک شاهی از خرم آباد لرستان. خرید 581 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۰۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

71864854 چهارشنبه 1395/08/12 چهارشنبه 12/08/1395 71 86 48 54
مهین عباسی از رشت. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

50453514 چهارشنبه 1395/08/12 چهارشنبه 12/08/1395 50 45 35 14
فرزاد علی پور از تبریز. خرید 310 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۵۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

63074234 سه شنبه 1395/08/11 سه شنبه 11/08/1395 63 07 42 34
عبداله دارابی از شیراز استان فارس. خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۰۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

35017651 سه شنبه 1395/08/11 سه شنبه 11/08/1395 35 01 76 51
سمانه تاجی زمان از میناب هرمزگان. خرید 217 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

94703552 سه شنبه 1395/08/11 سه شنبه 11/08/1395 94 70 35 52
شهاب میرطیبی از بافت کرمان. خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۳۴:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

14590203 دوشنبه 1395/08/10 دوشنبه 10/08/1395 14 59 02 03
مهران حق شناس از فردوس خراسان جنوبی، خرید 119 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

37198854 دوشنبه 1395/08/10 دوشنبه 10/08/1395 37 19 88 54
عاطفه زمانی از بندرگز گلستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

11737266 دوشنبه 1395/08/10 دوشنبه 10/08/1395 11 73 72 66
باقر شبستری از میاندواب آذربایجان غربی. خرید 235 هزار تومان کتاب . ساعت: ۰۹:۵۶:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

84293172 یکشنبه 1395/08/09 یکشنبه 09/08/1395 84 29 31 72
محسن حقیقت از قائنات خراسان جنوبی. خرید 263 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۵۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

65885784 یکشنبه 1395/08/09 یکشنبه 09/08/1395 65 88 57 84
مسعود احتشامی از میناب. خرید 54 هزار تومان. ساعت: ۲۱:۲۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

18199579 یکشنبه 1395/08/09 یکشنبه 09/08/1395 18 19 95 79
ابوالفضل یوسفی آمل مازندران. خرید جمعه1395/8/7
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

4634042474 شنبه 1395/08/08 شنبه 08/08/1395 46 34 04 24 74
ارسطو امري از ساري مازندران. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۰۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

94298302 شنبه 1395/08/08 شنبه 08/08/1395 94 29 83 02
نيايش خدري اول از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 4 هراز تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۵:۴۰:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

72705183 شنبه 1395/08/08 شنبه 08/08/1395 72 70 51 83
سجاد ابوطالبی از اهواز. خرید 312 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۲:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

33081145 شنبه 1395/08/08 شنبه 08/08/1395 33 08 11 45
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند از مشهد. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۳۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

25477903 جمعه 1395/08/07 جمعه 07/08/1395 25 47 79 03
لیلی عظیمی. مهرشهر کرج. خرید 157 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۹:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

88052847 جمعه 1395/08/07 جمعه 07/08/1395 88 05 28 47
عبدالله مردانی از فولادشهر اصفهان. خرید 219 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۲۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

94428386 جمعه 1395/08/07 جمعه 07/08/1395 94 42 83 86
شهاب عزیزی از یزد. خرید 45 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۹:۳۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

38475468 پنجشنبه 1395/08/06 پنجشنبه 06/08/1395 38 47 54 68
فاطمه سارا رکنی از مرودشت. خرید 203 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۲:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

91431396 پنجشنبه 1395/08/06 پنجشنبه 06/08/1395 91 43 13 96
علی فرمانی از تهران. خرید 250 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۰:۳۵:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

42365227 پنجشنبه 1395/08/06 پنجشنبه 06/08/1395 42 36 52 27
محمد بياتي از اصفهان. خرید 32700 تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۲۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

43008981 چهارشنبه 1395/08/05 چهارشنبه 05/08/1395 43 00 89 81
فرزاد خضری از همدان. خرید 165 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

21855585 چهارشنبه 1395/08/05 چهارشنبه 05/08/1395 21 85 55 85
سلماز نجاتی از ارومیه. خرید 207 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۲:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

21990705 چهارشنبه 1395/08/05 چهارشنبه 05/08/1395 21 99 07 05
داود نوروززاده از اسلامشهر تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۳:۴۰:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

91314528 سه شنبه 1395/08/04 سه شنبه 04/08/1395 91 31 45 28
شهرام ناسی از مشهد. خرید 90هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۱۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

29632653 سه شنبه 1395/08/04 سه شنبه 04/08/1395 29 63 26 53
سمیرا عبدالهی از شیراز. خرید 276 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۲:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

98622502 سه شنبه 1395/08/04 سه شنبه 04/08/1395 98 62 25 02
یوسف سلیمی از ارومیه قرابقلو آذربایجان غربی. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۵۲:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

93655825 دوشنبه 1395/08/03 دوشنبه 03/08/1395 93 65 58 25
علي معتمدي نژاد از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۲۵:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

37525084 دوشنبه 1395/08/03 دوشنبه 03/08/1395 37 52 50 84
مازیار ابراهیمی از منجیل گیلان. خرید 287هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۵۱:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

69927354 دوشنبه 1395/08/03 دوشنبه 03/08/1395 69 92 73 54
نبی الله امامی از گرگان گلستان. خرید 504 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۷:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

64548602 یکشنبه 1395/08/02 یکشنبه 02/08/1395 64 54 86 02
پروانه نوبخت از اهواز خوزستان. خرید 123 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

66291260 یکشنبه 1395/08/02 یکشنبه 02/08/1395 66 29 12 60
فرشته پودينه از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۱۷:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

88566180 یکشنبه 1395/08/02 یکشنبه 02/08/1395 88 56 61 80
آذر حقیقت دوست. اصفهان. خرید روز شنبه 1395/7/24، یکشنبه1395/7/25 ، دوشنبه1395/7/26 ،‌ سه شنبه1395/7/27 ،‌ پنجشنبه 1395/7/29، جمعه 1395/7/30
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

9158376317 شنبه 1395/08/01 شنبه 01/08/1395 91 58 37 63 17
محمد قندچی از رباط‌کریم تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۲۶:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

10320099 شنبه 1395/08/01 شنبه 01/08/1395 10 32 00 99
سمیرا شورودی زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۵۵:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

86265708 شنبه 1395/08/01 شنبه 01/08/1395 86 26 57 08
مجيدشيخي بيدگلي از کاشان. خرید 24 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

74582055 شنبه 1395/08/01 شنبه 01/08/1395 74 58 20 55
افروز بخشایشی از مراغه آذربایجان شرقی. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۵۳:۳۲‌
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

83467523 جمعه 1395/07/30 جمعه 30/07/1395 83 46 75 23
جمال الدین حسنوند از اندیمشک خوزستان. خرید 190 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۲۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

65630361 جمعه 1395/07/30 جمعه 30/07/1395 65 63 03 61
یاسین بهرامی شیراز فارس. خرید 241هزار تومان. ساعت: ۱۳:۵۸:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

41590906 جمعه 1395/07/30 جمعه 30/07/1395 41 59 09 06
محمدصالح نوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۵۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

13130115 پنجشنبه 1395/07/29 پنجشنبه 29/07/1395 13 13 01 15
سيد سروش اميري زاده از اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۷:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

51912623 پنجشنبه 1395/07/29 پنجشنبه 29/07/1395 51 91 26 23
لیلی رازقی از رشت گیلان. خرید 117 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۳۹:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

22390168 پنجشنبه 1395/07/29 پنجشنبه 29/07/1395 22 39 01 68
محمدابراهيم ملت خواه از مشکین‌دشت البرز. خرید 19 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۲۰:۳۷:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

94698420 چهارشنبه 1395/07/28 چهارشنبه 28/07/1395 94 69 84 20
علي ندري از تهران. با خرید 190هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۳۸:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

48727713 چهارشنبه 1395/07/28 چهارشنبه 28/07/1395 48 72 77 13
آیدا قلی زاده از شبستر آذربایجان شرقی. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۱۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 ميليون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

34999881 چهارشنبه 1395/07/28 چهارشنبه 28/07/1395 34 99 98 81
سعیده رضا زاده از تهران. خرید 5هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۲۲:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

98053528 سه شنبه 1395/07/27 سه شنبه 27/07/1395 98 05 35 28
فواد منصوری از سنندج. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۳:۱۲‌
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 ميليون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

90607202 سه شنبه 1395/07/27 سه شنبه 27/07/1395 90 60 72 02
لاله رضوانی مشهد با خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

61686173 سه شنبه 1395/07/27 سه شنبه 27/07/1395 61 68 61 73
الهام محمدحسنی. خرید 204 هزار تومان کتاب. ساعت۰۱:۲۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

80603387 دوشنبه 1395/07/26 دوشنبه 26/07/1395 80 60 33 87
ابراهیم تبریزی از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۰۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 ميليون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

67529620 دوشنبه 1395/07/26 دوشنبه 26/07/1395 67 52 96 20
نصرت الله باباحیدری از مشهد. خرید 310 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

62269546 دوشنبه 1395/07/26 دوشنبه 26/07/1395 62 26 95 46
منصوره عامري از مشهد. خرید 4هراز تومان کتاب. ساعت:۲۲:۳۳:۱۰‌
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

34815544 یکشنبه 1395/07/25 یکشنبه 25/07/1395 34 81 55 44
رضا كتبي از یزد. خرید 35 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۲:۴۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

66960455 یکشنبه 1395/07/25 یکشنبه 25/07/1395 66 96 04 55
حشمت الله آئین پرست از ری تهران. خرید 315 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۲:۵۰‌
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

21074705 یکشنبه 1395/07/25 یکشنبه 25/07/1395 21 07 47 05
پيمان مومن از کرمانشاه. خرید روزهای شنبه1395/7/17 ، سه شنبه 1395/7/21 ،‌ چهارشنبه 1395/7/22 ،‌ پنجشنبه 1395/7/23 ، جمعه 1395/7/24
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

74824050 شنبه 1395/07/24 شنبه 24/07/1395 74 82 40 50
عصمت جعفریان از اصفهان. خرید 40هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۵۱:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

59927602 شنبه 1395/07/24 شنبه 24/07/1395 59 92 76 02
مهدي اقاسي از تویسرکان همدان. خرید 4هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۰:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

83682437 شنبه 1395/07/24 شنبه 24/07/1395 83 68 24 37
اميرعلي نوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۰۸:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

98039448 شنبه 1395/07/24 شنبه 24/07/1395 98 03 94 48
علي اكبر ادهم از سمنان. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۵:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۲۳

72093255 جمعه 1395/07/23 جمعه 23/07/1395 72 09 32 55
فرهاد اسفندانی از مشهد. خرید 317 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۲۳

99904203 جمعه 1395/07/23 جمعه 23/07/1395 99 90 42 03
سارا تدبیر از لنگرود گیلان. خرید 132700 تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۵:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۲۳

92707088 جمعه 1395/07/23 جمعه 23/07/1395 92 70 70 88
سرگيز يوسفي از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 8هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۴۷:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

17262548 پنجشنبه 1395/07/22 پنجشنبه 22/07/1395 17 26 25 48
موسی عباسی از میناب هرمزگان. خرید 247 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۸:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

91606059 پنجشنبه 1395/07/22 پنجشنبه 22/07/1395 91 60 60 59
باقر خان زاده از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 109 هزار تومان. ساعت: ۲۳:۰۵:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

77562513 پنجشنبه 1395/07/22 پنجشنبه 22/07/1395 77 56 25 13
فریدون قلی زاده از شبستر آذربایجان شرقی. خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۸:۰۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

14501297 دوشنبه 1395/07/19 دوشنبه 19/07/1395 14 50 12 97
شهباز کرم از بیجار کردستان. خرید 203 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۱:۰۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یک شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

30891291 دوشنبه 1395/07/19 دوشنبه 19/07/1395 30 89 12 91
علی کیانپور از بهشهر مازندران. خرید 541 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۰:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

40989187 دوشنبه 1395/07/19 دوشنبه 19/07/1395 40 98 91 87
منصوره تقوي نيا از تهران. خرید 37هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۲۳:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

85352498 یکشنبه 1395/07/18 یکشنبه 18/07/1395 85 35 24 98
عاطفه جوادی از بابل. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۱:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

37934249 یکشنبه 1395/07/18 یکشنبه 18/07/1395 37 93 42 49
عیسی تاجی زمان از میناب هرمزگان. خرید 230هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۴۵:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یک شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

84537572 یکشنبه 1395/07/18 یکشنبه 18/07/1395 84 53 75 72
خسرو تاجبخش از جیرفت کرمان. خرید روزهای یکشنبه 1395/7/11، دوشنبه 1395/7/12، جمعه 1395/7/16
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

4958673915 شنبه 1395/07/17 شنبه 17/07/1395 49 58 67 39 15
فاطمه زهرا قدسي از بندرعباس هرمزگان. خرید 5هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۳۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

47272566 شنبه 1395/07/17 شنبه 17/07/1395 47 27 25 66
خانم زهرا زماني از بوشهر. خرید 26 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

60852028 شنبه 1395/07/17 شنبه 17/07/1395 60 85 20 28
غلامرضا نصيري ينگجه از تبریز. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۱:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

50960020 شنبه 1395/07/17 شنبه 17/07/1395 50 96 00 20
مسلم زندي از سنندج کردستان. خرید 41 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۵۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

32815936 جمعه 1395/07/16 جمعه 16/07/1395 32 81 59 36
رامين محمدي پور از سقز کردستان. خرید 9 هرار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۱۳:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

25874884 جمعه 1395/07/16 جمعه 16/07/1395 25 87 48 84
عبدالخالق لهابادی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 1میلیون و 400 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۵۳:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

12785703 جمعه 1395/07/16 جمعه 16/07/1395 12 78 57 03
غلامحسين باغانی از محمدشهر البرز. خرید 8500 تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۲۱:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

45587474 پنجشنبه 1395/07/15 پنجشنبه 15/07/1395 45 58 74 74
ريحانه شهداد از زابل. خرید 9 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۱:۳۹:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

11206610 پنجشنبه 1395/07/15 پنجشنبه 15/07/1395 11 20 66 10
مهیار عبدی از تهران. خرید 90هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

12509231 پنجشنبه 1395/07/15 پنجشنبه 15/07/1395 12 50 92 31
سید احسان مصطفوی از مشهد. خرید 122700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۳۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

53560103 چهارشنبه 1395/07/14 چهارشنبه 14/07/1395 53 56 01 03
انسیه محمدحسینی از اردبیل. خرید 57هزار تومان. ساعت: ۱۶:۲۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

65182512 چهارشنبه 1395/07/14 چهارشنبه 14/07/1395 65 18 25 12
مهدیه تفتی از قم قم. خرید 270هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۹:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

44897056 چهارشنبه 1395/07/14 چهارشنبه 14/07/1395 44 89 70 56
مطهره خورشيدزاده از بندرعباس هرمزگان. خرید 14 هزارتومان. ساعت: ۰۷:۴۳:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

62798902 سه شنبه 1395/07/13 سه شنبه 13/07/1395 62 79 89 02
حبیب رضوی از عسلویه بوشهر. خرید 8 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۶:۴۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

82839126 سه شنبه 1395/07/13 سه شنبه 13/07/1395 82 83 91 26
مهتاب کریمی از قزوین. خرید 207هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

82164763 سه شنبه 1395/07/13 سه شنبه 13/07/1395 82 16 47 63
فاطمه فخرایی از شيراز. خرید 7هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۵:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

89496665 دوشنبه 1395/07/12 دوشنبه 12/07/1395 89 49 66 65
خلیل حیدری از سلماس آذربایجان غربی. خرید 120هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۴۷:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

26763128 دوشنبه 1395/07/12 دوشنبه 12/07/1395 26 76 31 28
علی عباس پاک نژاد از یزد. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۳۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

50558070 دوشنبه 1395/07/12 دوشنبه 12/07/1395 50 55 80 70
عطا الله حسنوند اندیمشک خوزستان. خرید 232700 تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

53209441 یکشنبه 1395/07/11 یکشنبه 11/07/1395 53 20 94 41
هانیه بهرامی شیراز فارس. خرید 24هزار تومان. ساعت: ۱۶:۳۸:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

73998307 یکشنبه 1395/07/11 یکشنبه 11/07/1395 73 99 83 07
ماشاء الله شیرزادی از گیلان غرب کرمانشاه. خرید 325هزار تومان. ساعت: ۲۳:۱۵:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

47274449 یکشنبه 1395/07/11 یکشنبه 11/07/1395 47 27 44 49
مهدي احمدي از شهر کاکی بوشهر. خریدهای: جمعه 1395/8/9
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

8910749558 شنبه 1395/07/10 شنبه 10/07/1395 89 10 74 95 58
زاهدالدين نظري از خرم‌آباد لرستان. خرید 21 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۵۹:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

26707679 شنبه 1395/07/10 شنبه 10/07/1395 26 70 76 79
مصطفي شاكري راد از قوچان خراسان رضوی. خرید 18هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۱:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

33975100 شنبه 1395/07/10 شنبه 10/07/1395 33 97 51 00
میترا نورايی از تهران. خرید 532700تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

28922761 شنبه 1395/07/10 شنبه 10/07/1395 28 92 27 61
راضيه نوري از زابل. خرید 9هزار تومان کتاب. ساعت:۲۱:۰۴:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

19425434 جمعه 1395/07/09 جمعه 09/07/1395 19 42 54 34
ساناز روح اللهی از ورامین. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت:۱۵:۴۷:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

29985543 جمعه 1395/07/09 جمعه 09/07/1395 29 98 55 43
سید احسان مصطفوی از مشهد. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۳۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

42057265 جمعه 1395/07/09 جمعه 09/07/1395 42 05 72 65
روح الله رمضان زاده از یزد. خرید 32700 تومان کتاب. ساعت:۱۰:۰۵:۰۹
برنده جایزه 301 هزارتومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

91422111 پنجشنبه 1395/07/08 پنجشنبه 08/07/1395 91 42 21 11
شهلا میرزایی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 32700 تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۵:۱۸
برنده جایزه 301 هزارتومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

74702781 پنجشنبه 1395/07/08 پنجشنبه 08/07/1395 74 70 27 81
مسعود محبی از تبریز. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: :۲۱:۲۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزارتومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

80262782 پنجشنبه 1395/07/08 پنجشنبه 08/07/1395 80 26 27 82
محمدباقر سعادت از شهر ری تهران. خرید 204 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

20655312 چهارشنبه 1395/07/07 چهارشنبه 07/07/1395 20 65 53 12
علی پوررضا از تهران. خرید 30 هزار تومانکتاب. ساعت:
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۴:۰۳:۴۳ چهارشنبه 1395/07/07 چهارشنبه 07/07/1395 ۱ ۴ : : ۴ ۳
علی اوسط ابراهیمی از همدان. خرید507 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

84456673 چهارشنبه 1395/07/07 چهارشنبه 07/07/1395 84 45 66 73
سیمین املشی از املش گیلان. خرید 217 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

18438091 سه شنبه 1395/07/06 سه شنبه 06/07/1395 18 43 80 91
الهام خانکی از جیرفت کرمان. خرید 107 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۳:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

45382301 سه شنبه 1395/07/06 سه شنبه 06/07/1395 45 38 23 01
فرج الله اسماعیلی از شیراز فارس. خرید 514 هزار تومان کتاب. ساعت:۲۲:۱۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

89424663 سه شنبه 1395/07/06 سه شنبه 06/07/1395 89 42 46 63
اصغر گیلانی از اسلامشهر تهران. خرید 80 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

61911939 دوشنبه 1395/07/05 دوشنبه 05/07/1395 61 91 19 39
نصرت الله باباحیدری از مشهد. خرید 120هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۱۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

64081497 دوشنبه 1395/07/05 دوشنبه 05/07/1395 64 08 14 97
زهره زرعي كار از تهران. خرید 7هزار تومان کتاب. ساعت خرید: ۲۳:۳۵:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

66660668 دوشنبه 1395/07/05 دوشنبه 05/07/1395 66 66 06 68
پروانه نوبخت از اهواز خوزستان. خرید 110 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۳۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

23323881 یکشنبه 1395/07/04 یکشنبه 04/07/1395 23 32 38 81
غلامرضا سعیدی از رشت گیلان. خرید 168 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۲:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

73265571 یکشنبه 1395/07/04 یکشنبه 04/07/1395 73 26 55 71
لعیا محجوب از تهران. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۷:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

24447667 یکشنبه 1395/07/04 یکشنبه 04/07/1395 24 44 76 67
محمد همتی از دامغان سمنان. خرید 517 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۰۵:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

96503015 شنبه 1395/07/03 شنبه 03/07/1395 96 50 30 15
محبوبه ربانی از ری تهران. خرید کتاب در تاریخ های: یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ . سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ . جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته قبل
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

9802307063 شنبه 1395/07/03 شنبه 03/07/1395 98 02 30 70 63
احد رنجبرزاده از نهاوند همدان. خرید 118 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۵:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

19181736 شنبه 1395/07/03 شنبه 03/07/1395 19 18 17 36
فاطمه گودرزی بروجردی از بروجرد لرستان. خرید 214 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۳۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

91289301 شنبه 1395/07/03 شنبه 03/07/1395 91 28 93 01
پروین آذروش از اردبیل اردبیل. خرید 58 هراز تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۴۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

40416338 جمعه 1395/07/02 جمعه 02/07/1395 40 41 63 38
حشمت الله آئین پرست از ری تهران. خرید 124 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

57038318 جمعه 1395/07/02 جمعه 02/07/1395 57 03 83 18
مرتضی تحریری نیک از مشهد خراسان رضوی. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۰۲:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

14643547 جمعه 1395/07/02 جمعه 02/07/1395 14 64 35 47
لطف الدين رستمي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۲:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

22241008 پنجشنبه 1395/07/01 پنجشنبه 01/07/1395 22 24 10 08
غفور قهرمانی لارویی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

79875682 پنجشنبه 1395/07/01 پنجشنبه 01/07/1395 79 87 56 82
رامين بختياري از كرج البرز. خرید 613 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۱:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

13895247 پنجشنبه 1395/07/01 پنجشنبه 01/07/1395 13 89 52 47
زیبا اربابی. بندرعباس هرمزگان.خرید 9000 تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۱۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

35866318 چهارشنبه 1395/06/31 چهارشنبه 31/06/1395 35 86 63 18
ابراهیم پاکروان.از تهران تهران. با خرید 35 هزارتومان کتاب؛ ساعت:۱۵:۳۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

96604631 چهارشنبه 1395/06/31 چهارشنبه 31/06/1395 96 60 46 31
عادل غفاري از خوی آذربایجان غربی؛ خرید 46هزار تومان کتاب؛ ساعت:۲۱:۴۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

53753056 چهارشنبه 1395/06/31 چهارشنبه 31/06/1395 53 75 30 56
فاطمه افقهمی فریمانی از قوچان خراسان رضوی. خرید 70 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۱۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

34810419 سه شنبه 1395/06/30 سه شنبه 30/06/1395 34 81 04 19
صدیقه ربوشه از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 200 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۵۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

53876327 سه شنبه 1395/06/30 سه شنبه 30/06/1395 53 87 63 27
عبدالزهرا علی حسینی از بندرماهشهر خوزستان. خرید 5 میلیون و 690 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۱:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

75014826 سه شنبه 1395/06/30 سه شنبه 30/06/1395 75 01 48 26
جلیل شوشتری از بجنورد خراسان شمالی. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۱۸:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

62424671 دوشنبه 1395/06/29 دوشنبه 29/06/1395 62 42 46 71
مهدیه تفتی از قم قم. خرید 229 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۴۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

96129594 دوشنبه 1395/06/29 دوشنبه 29/06/1395 96 12 95 94
امیرحسین جراره از ری تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۴۹:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

15398751 دوشنبه 1395/06/29 دوشنبه 29/06/1395 15 39 87 51
سجاداحمدي از ساری مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۴۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

14390869 یکشنبه 1395/06/28 یکشنبه 28/06/1395 14 39 08 69
ندا نصيري از اسلامشهر تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

31745140 یکشنبه 1395/06/28 یکشنبه 28/06/1395 31 74 51 40
فرشته دباغ از شاهین شهر اصفهان. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

42846682 یکشنبه 1395/06/28 یکشنبه 28/06/1395 42 84 66 82
ماشاء الله شیرزادی از گیلان غرب کرمانشاه. خرید کتاب در تاریخ های : شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ . دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ . سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ . چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ . پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ . جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته قبل
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

1715330714 شنبه 1395/06/27 شنبه 27/06/1395 17 15 33 07 14
خسرو تاجبخش از جیرفت کرمان. خرید 204 هزار تومان کتاب. ساعت: ۷:۴۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

17156422 شنبه 1395/06/27 شنبه 27/06/1395 17 15 64 22
حسین مشیری از مشهد خراسان رضوی. خرید537 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۵۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

74566768 شنبه 1395/06/27 شنبه 27/06/1395 74 56 67 68
لاله رضوانی از مشهد خراسان رضوی. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

33181711 شنبه 1395/06/27 شنبه 27/06/1395 33 18 17 11
جلیل سرحدی زاده از ری تهران. خرید507 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۵:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

12035185 جمعه 1395/06/26 جمعه 26/06/1395 12 03 51 85
پرنار جلالی از سنندج کردستان. خرید 207 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱ ۰۳:۳۹:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

34971610 جمعه 1395/06/26 جمعه 26/06/1395 34 97 16 10
فواد منصوری از سنندج کردستان. خرید 950 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۹:۳۸
برنده جایزه هادی. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 200 برابر محاسبه و به 60 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 20 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 60 میلیون تومانی جایزه هادی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

22738138 جمعه 1395/06/26 جمعه 26/06/1395 22 73 81 38
زهرا میمندی از ماهان کرمان. خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۴۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

81338501 پنجشنبه 1395/06/25 پنجشنبه 25/06/1395 81 33 85 01
مروت الله نورایی از اسکو آذربایجان شرقی. خرید 204 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

97582605 پنجشنبه 1395/06/25 پنجشنبه 25/06/1395 97 58 26 05
الهه بهرمانی از رفسنجان کرمان. خرید 2 میلیون و 800 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۸:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

85090287 پنجشنبه 1395/06/25 پنجشنبه 25/06/1395 85 09 02 87
شفیعه یعقوبی از شیراز فارس. خرید 110 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۵۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

86704815 چهارشنبه 1395/06/24 چهارشنبه 24/06/1395 86 70 48 15
امیر لاله بیدی از ساری مازندران. خرید 2 میلیون و 809 هزار تومان. ساعت: ۱۴:۲۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

84096902 چهارشنبه 1395/06/24 چهارشنبه 24/06/1395 84 09 69 02
فاطمه زهرا باقری از لاسجرد سمنان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۳۹:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

65689103 چهارشنبه 1395/06/24 چهارشنبه 24/06/1395 65 68 91 03
فريده تقي نژاد از پرندك مرکزی. خرید 19 هزار تومان لوازم التحریر. ساعت: ۰۰:۵۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

26541958 سه شنبه 1395/06/23 سه شنبه 23/06/1395 26 54 19 58
خسرو تاجبخش از جیرفت کرمان. خرید 1 میلیون و 446 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

82867732 سه شنبه 1395/06/23 سه شنبه 23/06/1395 82 86 77 32
هادی شهیدی از رشت گیلان. خرید 301 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۳:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

59929389 سه شنبه 1395/06/23 سه شنبه 23/06/1395 59 92 93 89
ابراهیم تبریزی از کرج البرز. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۲

15170926 دوشنبه 1395/06/22 دوشنبه 22/06/1395 15 17 09 26
مریم مریدی زاده از زنجان زنجان. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۵۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۲

94330628 دوشنبه 1395/06/22 دوشنبه 22/06/1395 94 33 06 28
ایرج ملک شاهی از خرم آباد لرستان. خرید 501 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۵:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۲

14981240 دوشنبه 1395/06/22 دوشنبه 22/06/1395 14 98 12 40
احمد هنري از خوروبیابانک اصفهان. خرید 306 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۱۷:۲۶
برنده جایزه جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

53330354 یکشنبه 1395/06/21 یکشنبه 21/06/1395 53 33 03 54
يعقوب فلاح از رشت گیلان. خرید 89 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۶:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش می یابد. این جایزه در 1 مرحله بحساب برنده واريز مي شود. برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

86635729 یکشنبه 1395/06/21 یکشنبه 21/06/1395 86 63 57 29
پوریا صفری از اصفهان اصفهان. خرید 4 میلیون و 308 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۳۷:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

98461511 یکشنبه 1395/06/21 یکشنبه 21/06/1395 98 46 15 11
مهران طالب زاده از مشهد خراسان رضوی. خرید قرآن. مفاتیح. شوریادگیری. دانشگاه نروید در روزهای: شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۳. یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴. سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶. پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸. جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته قبل
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

9762513932 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 97 62 51 39 32
اسامی 12 برنده از 24 برنده (هر ساعت یک برنده 301 هزار تومانی) از بین خریداران محترم کتاب در روز شنبه 20 شهریور.
برنده جایزه 301 هزار تومانی تا 30 میلیون تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395
برنده ساعت اول روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 00 تا 59 دقیقه بامداد. نام: احمد. نام خانوادگی: ایرانی. استان: خراسان رضوی. شهر: مشهد.
برنده جایزه 30 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

84023526 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 84 02 35 26
برنده ساعت دوم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 01 تا 1:59 نام: حسین نام خانوادگی: مشیری استان: خراسان رضوی شهر: مشهد
برنده جایزه 6 میلیون تومان ⬅️توضیحات: 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

15273430 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 15 27 34 30
برنده ساعت سوم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 02 تا 2:59 نام: روح الله نام خانوادگی: جمالی استان: اصفهان شهر: نائین
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

91733665 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 91 73 36 65
برنده ساعت چهارم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 03 تا 3:59 نام: ساناز نام خانوادگی: روح الهی استان: تهران شهر: وارمین
برنده جایزه 30 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

84271641 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 84 27 16 41
برنده ساعت پنجم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 04 تا 4:59 نام: جلیل نام خانوادگی: شوشتری استان: خراسان شمالی شهر: بجنورد
برنده جایزه 303030 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

44915441 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 44 91 54 41
برنده ساعت ششم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 05 تا 5:59 نام: زاهدالدين نام خانوادگی: نظري استان: لرستان شهر: خرم‌آباد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

95001397 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 95 00 13 97
برنده ساعت هفتم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 06 تا 6:59 نام: نيايش نام خانوادگی: خدري اول استان: سیستان و بلوچستان شهر: زابل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

48202785 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 48 20 27 85
برنده ساعت هشتم روز برنده ساعت هشتم شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 07 تا 7:59 نام: رضا نام خانوادگی: پودينه استان: هرمزگان شهر: بندرعباس
برنده جایزه 2 میلیون و 400 هزار تومان ⬅️ توضیحات: 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

60655972 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 60 65 59 72
برنده ساعت دهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 09 تا 9:59 نام: پدارم نام خانوادگی: عیوضی استان: آذربایجان غربی شهر: ارومیه
برنده جایزه سپاس 30 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

50692536 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 50 69 25 36
برنده ساعت یازدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 10 تا 10:59 نام: مریم نام خانوادگی: سحرخیز استان: خراسان رضوی شهر: مشهد
برنده جایزه 30 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

37478949 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 37 47 89 49
برنده ساعت دوازدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 11 تا 11:59 نام: مهرنوش نام خانوادگی: لاهوتی استان: گیلان شهر: لنگرود
برنده جایزه سپاس 6 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

23954935 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 23 95 49 35
برنده ساعت سیزدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 12 تا 12:59 نام: علی رضا نام خانوادگی: وارسته استان: مازندران شهر: ساری
برنده جایزه سپاس 2 میلیون و 400 هزار تومانی ⬅️ توضیحات: 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

70338383 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 70 33 83 83
برنده ساعت چهاردهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 13 تا 13:59 نام: تقی نام خانوادگی: کلایی استان: خراسان رضوی شهر: مشهد
برنده جایزه سپاس 6 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

83849882 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 83 84 98 82
برنده ساعت پانزدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 14 تا 14:59 نام: اعظم نام خانوادگی: فراهانی استان: مرکزی شهر: محلات
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

18007650 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 18 00 76 50
برنده ساعت شانزدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 15 تا 15:59 نام: محمود نام خانوادگی: کلیوند استان: لرستان شهر: خرم آباد
برنده جایزه 6 ميليون تومانی ⬅️ توضیحات: 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

11099642 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 11 09 96 42
برنده ساعت هفدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 16 تا 16:59 نام: نبی الله نام خانوادگی: امامی استان: گلستان شهر: گرگان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

46419127 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 46 41 91 27
برنده ساعت هجدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 17 تا 17:59 نام: راضیه نام خانوادگی: چراغی استان: لرستان شهر: پلدختر
برنده جایزه 2 میلیون و 400 هزار تومانی ⬅️ توضیحات: 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد.
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

80505072 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 80 50 50 72
برنده ساعت نوزدهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 18 تا 18:59 نام: زین العابدین نام خانوادگی: میرعبادی استان: خوزستان شهر: اهواز
برنده جایزه 30 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

42615742 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 42 61 57 42
برنده ساعت بیستم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 19 تا 19:59 نام: اسلام نام خانوادگی: فرهرزنق استان: آذربایجان شرقی شهر: تبریز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

35968456 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 35 96 84 56
برنده ساعت بیست و یکم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 20 تا 20:59 نام: مليحه نام خانوادگی: برزگر استان: خراسان رضوی شهر: مشهد طرقبه
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

19340720 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 19 34 07 20
برنده ساعت بیست و دوم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 21 تا 21:59 نام: علی اوسط نام خانوادگی: ابراهیمی استان: همدان شهر: همدان
برنده جایزه 9 ميليون تومانی ⬅️ توضیحات: 200 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

12623936 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 12 62 39 36
برنده ساعت بیست و سوم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 22 تا 22:59 نام: خدیجه نام خانوادگی: عزیزی استان: تهران شهر: تهران
برنده جایزه 6 ميليون تومانی ⬅️ توضیحات: 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

45810681 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 45 81 06 81
برنده ساعت بیست و چهارم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 23 تا 23:59 نام: عاطفه نام خانوادگی: جوادی استان: مازندران شهر: بابل
برنده جایزه 21 میلیون تومانی ⬅️ توضیحات: جایزه: 400 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

26232137 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 26 23 21 37
برنده ساعت نهم روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵: از ساعت 08 تا 8:59 نام: عباس نام خانوادگی: نوري استان: سیستان و بلوچستان شهر: زابل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

18802113 شنبه 1395/06/20 شنبه 20/06/1395 18 80 21 13
سیدمرتضی حسینی از تهران تهران. خرید 400 هزار تومان کتاب. قرآن. مفاتیح. دانشگاه نروید. ساعت: ۰۸:۵۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

18201482 جمعه 1395/06/19 جمعه 19/06/1395 18 20 14 82
ريبوار ابراهيمي از میرآباد سردشت روستای نلاس آذربایجان غربی. خرید 36 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۱:۳۹:۵۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

38410051 جمعه 1395/06/19 جمعه 19/06/1395 38 41 00 51
رضا سحاب از مشهد خراسان رضوی. خرید 12 میلیون و 800 هزار تومان کتاب. قرآن. مفاتیح. مكيال المكارم. دانشگاه نروید. ساعت: ۲۲:۵۹:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

54230527 جمعه 1395/06/19 جمعه 19/06/1395 54 23 05 27
يعقوب فلاح از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۰۱:۰۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

33211460 پنجشنبه 1395/06/18 پنجشنبه 18/06/1395 33 21 14 60
زهرا محمديان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۳:۲۹:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

71123460 پنجشنبه 1395/06/18 پنجشنبه 18/06/1395 71 12 34 60
زهره مزجي از علي آباد گلستان. خرید 14 هزار تومان کتاب. 30 پرسش 30 پاسخ. تیپ های شخصیتی. ساعت: ۱۸:۱۳:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

45475964 پنجشنبه 1395/06/18 پنجشنبه 18/06/1395 45 47 59 64
طیبه مفتح از تهران تهران. خرید 2 میلیون و 100 هزار تومان کتاب قرآن. دانشگاه نروید. ساعت: ۱۴:۲۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

14668626 چهارشنبه 1395/06/17 چهارشنبه 17/06/1395 14 66 86 26
مهرداد مختاريان از تهران تهران. خرید 25 هزار تومان کتاب ازدواج و بارداری. ساعت: ۱۰:۵۲:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

13552737 چهارشنبه 1395/06/17 چهارشنبه 17/06/1395 13 55 27 37
رامين محمدي پور از سقز کردستان. خرید 25 هزار تومان کتاب ازدواج و بارداری. ساعت: ۱۸:۰۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

73613814 چهارشنبه 1395/06/17 چهارشنبه 17/06/1395 73 61 38 14
داود سلطاني از تهران تهران. خرید 44 هزار تومان کتاب ازدواج و بارداري. مهارتهاي تغذيه خانواده. ساعت: ۱۰:۲۲:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

92303640 سه شنبه 1395/06/16 سه شنبه 16/06/1395 92 30 36 40
علي اكبر نادري از تیران وکرون اصفهان. خرید 25 هزار تومان کتاب ازدواج و بارداري. ساعت: ۱۴:۲۰:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

57517084 سه شنبه 1395/06/16 سه شنبه 16/06/1395 57 51 70 84
امیرعلی سلیمانی از ماهان کرمان. خرید 336 هزار تومان کتاب قرآن. دانشگاه نروید. ساعت: ۲۱:۵۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

13419827 سه شنبه 1395/06/16 سه شنبه 16/06/1395 13 41 98 27
احمد خدامي خسروشاهي از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۰۹:۴۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

92665128 دوشنبه 1395/06/15 دوشنبه 15/06/1395 92 66 51 28
مهدي كلبادي نژاد از گلوگاه مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ازدواج و بارداري. ساعت: ۲۱:۴۷:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

31955007 دوشنبه 1395/06/15 دوشنبه 15/06/1395 31 95 50 07
مریم سحرخیز از مشهد خراسان رضوی. خرید 6 میلیون و 646 هزار تومان کتاب قرآن. مفاتیح. ازدواج و بارداری. مهارتهاي تغذيه خانواده. کودک باهوش. 30 پرسش 30 پاسخ. لوازم التحریر 1- 2 - 3 - 4. ساختن یک نام تجاری. دانشگاه نروید. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

26354568 دوشنبه 1395/06/15 دوشنبه 15/06/1395 26 35 45 68
سيد سعيد نادري از سراب آذربایجان شرقی. خرید 36 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۲:۴۴:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

60939343 یکشنبه 1395/06/14 یکشنبه 14/06/1395 60 93 93 43
محمد پودينه از بندرعباس هرمزگان. خرید 4 هزار تومان کتاب تیپ های شخصیتی. ساعت: ۲۰:۴۴:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

56457708 یکشنبه 1395/06/14 یکشنبه 14/06/1395 56 45 77 08
موسی عباسی از میناب هرمزگان. خرید 237 هزار تومان کتاب قرآن. مفاتیح الجنان. دانشگاه نروید. ساعت: ۰۸:۱۵:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

53178591 یکشنبه 1395/06/14 یکشنبه 14/06/1395 53 17 85 91
علي اميدوار از تبریز آذربایجان شرقی. خرید کتاب دانشگاه نروید در روزهای: دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ .چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ .جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته قبل
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

6778885170 شنبه 1395/06/13 شنبه 13/06/1395 67 78 88 51 70
نجم الدين نظري از خرم آباد لرستان. خرید 18 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۲۱:۱۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

11649539 شنبه 1395/06/13 شنبه 13/06/1395 11 64 95 39
پريسا طهماسبي از اهواز خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب 30 پرسش 30 پاسخ. تیپ های شخصیتی. ساعت: ۱۴:۳۱:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

11186987 شنبه 1395/06/13 شنبه 13/06/1395 11 18 69 87
ايمان مظهري از تهران تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۲۰:۳۱:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۲

59613436 جمعه 1395/06/12 جمعه 12/06/1395 59 61 34 36
اهورا جهانبازي از شهر گوجان شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۱:۴۹:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۲

13709537 جمعه 1395/06/12 جمعه 12/06/1395 13 70 95 37
سيدجمال الدين زكي نژاديان از رامشیر خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۰۱:۱۲:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

10206604 پنجشنبه 1395/06/11 پنجشنبه 11/06/1395 10 20 66 04
منیره حاج ابراهیمی از رفسنجان کرمان. خرید 510 هزار تومان کتاب: قرآن کریم. ساعت: ۱۸:۳۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

35040547 پنجشنبه 1395/06/11 پنجشنبه 11/06/1395 35 04 05 47
سيد مصطفي حاجي ميرصادقي از رودسر گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۱:۲۳:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

30967359 چهارشنبه 1395/06/10 چهارشنبه 10/06/1395 30 96 73 59
حميده ضيابخش شلماني از اسلامشهر تهران. خرید 10 هزار تومان کتاب 30 پرسش 30 پاسخ. ساعت: ۱۶:۰۵:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

81785963 چهارشنبه 1395/06/10 چهارشنبه 10/06/1395 81 78 59 63
علی اصغر یغمور از شيراز فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۰۳:۰۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

78102092 سه شنبه 1395/06/09 سه شنبه 09/06/1395 78 10 20 92
فریبا یاسرنژاد از اصفهان اصفهان. خرید 507 هزار تومان کتاب قرآن. دانشگاه نروید. ساعت: ۲۳:۴۴:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

28976214 سه شنبه 1395/06/09 سه شنبه 09/06/1395 28 97 62 14
سیدحامد موسوی گل ختمی از کاشان اصفهان. خرید 16 هزار تومان کتاب: شوریادگیری. دانشگاه نروید. ساعت: ۰۶:۵۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

57337985 دوشنبه 1395/06/08 دوشنبه 08/06/1395 57 33 79 85
شهلا هاشمی از بهشهر مازندران. خرید 207 هزار تومان کتاب قرآن. مفاتیح الجنان. دانشگاه نروید. ساعت: ۱۸:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

62983251 دوشنبه 1395/06/08 دوشنبه 08/06/1395 62 98 32 51
مجید دهقانی از روستای خانیک شهرستان فراشبند فارس. خرید 40 هزار تومان کتاب مفاتیح‌الجنان. ساعت: ۰۷:۱۷:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

22563382 یکشنبه 1395/06/07 یکشنبه 07/06/1395 22 56 33 82
اعظم قبادی از تهران تهران. خرید 418 هزار تومان کتاب مفاتیح الجنان . دانشگاه نروید. ساعت: ۲۳:۲۵:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

74391718 یکشنبه 1395/06/07 یکشنبه 07/06/1395 74 39 17 18
زین العابدین میرعبادی از اهواز خوزستان. خرید 57 هزار تومان کتاب: قرآن کریم. شوریادگیری. دانشگاه نروید در روز دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ . چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ . پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته قبل
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

3850650961 شنبه 1395/06/06 شنبه 06/06/1395 38 50 65 09 61
زهرا حقيقت بين از تهران تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۳:۰۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

45598216 شنبه 1395/06/06 شنبه 06/06/1395 45 59 82 16
لیلا رحمان از روستای چنارسفلي اسدآباد همدان. خرید 8 هزار تومان بازي کامپیوتری سفرجنجالي. ساعت: ۱۸:۳۳:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

83339719 شنبه 1395/06/06 شنبه 06/06/1395 83 33 97 19
علي نظري از باغملک خوزستان. خرید 42 هزار تومان کتاب در ساعت: ۰۰:۴۴:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز.
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۰۵

95523504 جمعه 1395/06/05 جمعه 05/06/1395 95 52 35 04
راضیه غفاریان از بندرعباس هرمزگان. خرید 207 هزار تومان کتاب در ساعت: ۲۲:۲۵:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۰۵

15765599 جمعه 1395/06/05 جمعه 05/06/1395 15 76 55 99
سحر محسني بهبهاني از شیراز فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۱۹:۴۹:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

28189225 پنجشنبه 1395/06/04 پنجشنبه 04/06/1395 28 18 92 25
كوثر سنچولي از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 99 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۹:۰۸
برنده جایزه سپاس، جايزه روزانه اش(301 هزار تومان)؛ 8 برابر محاسبه (دو ميليون و 400 هزار تومان) و یکجا بحساب برنده واريز مي شود. (اگر 1000 تومان بیشتر کتاب خریدکرده بودند، جایزه روزانه ایشان؛ شش میلیون تومان محاسبه میشد!).برنده دو ميليون و 400 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

13949790 پنجشنبه 1395/06/04 پنجشنبه 04/06/1395 13 94 97 90
محمد اميدوار از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 18 هزار تومان کتاب دانشگاه نروید. ساعت: ۲۱:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

59977476 چهارشنبه 1395/06/03 چهارشنبه 03/06/1395 59 97 74 76
سید احسان مصطفوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 306 هزار تومان کتاب. ساعت:۱۴:۳۰:۵۱
برنده جایزه سپاس، جايزه روزانه اش (301 هزار تومان)؛ 50 برابر محاسبه ( پانزده ميليون تومان) و در 5 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ 3 ميليون تومان به حساب برنده جایزه سپاس واريز مي شود. برنده پانزده ميليون تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

98878450 چهارشنبه 1395/06/03 چهارشنبه 03/06/1395 98 87 84 50
حمیده سعیدکاویانی از اصفهان اصفهان. خرید 117 هزار تومان کتاب «قرآن و دانشگاه نروید». ساعت: ۰۳:۴۹:۰۶
برنده جایزه طرح سپاس، جايزه روزانه اش (301 هزار تومان)؛ 20 برابر محاسبه ( شش ميليون تومان) و در سه مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان به حساب برنده طرح سپاس واريز مي شود. برنده شش ميليون تومانی طرح سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

13690917 سه شنبه 1395/06/02 سه شنبه 02/06/1395 13 69 09 17
بهنام طیبی منش از کرمان کرمان. خرید 16 هزار تومان کتاب «شوریادگیری و دانشگاه نروید». ساعت: ۲۰:۳۱:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

87958778 سه شنبه 1395/06/02 سه شنبه 02/06/1395 87 95 87 78
نصراله دهقان از كنار تخته فارس. خرید کتاب دانشگاه نروید درساعت: ۱۹:۴۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

10238666 دوشنبه 1395/06/01 دوشنبه 01/06/1395 10 23 86 66
مهرنوش لاهوتی از لنگرود گیلان. خرید 54 هزار تومان کتاب در ساعت: ۱۲:۴۵:۲۰
برنده جایزه سپاس دو ميليون و 400 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

13531008 دوشنبه 1395/06/01 دوشنبه 01/06/1395 13 53 10 08
حسن صادقي از قرچک وارمین تهران. خرید یک جلد قرآن کریم در ساعت: ۰۳:۰۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

13945805 یکشنبه 1395/05/31 یکشنبه 31/05/1395 13 94 58 05
فرشته سادات ذوالفقاري از آبسرد تهران. خرید یک جلد قرآن کریم در ساعت:۲۲:۳۴:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

23621373 یکشنبه 1395/05/31 یکشنبه 31/05/1395 23 62 13 73
طوبي هنري از خوروبیابانک اصفهان.خریدکتاب دانشگاه نروید در جمعه 29 مرداد 1395
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

9954836197 شنبه 1395/05/30 شنبه 30/05/1395 99 54 83 61 97
شراره آقا محسنی از مشهد خراسان رضوی. خرید بازی رایانه ای سفر جنجالی
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

13510427 شنبه 1395/05/30 شنبه 30/05/1395 13 51 04 27
آیا می دانید از امروز، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، سایت کتاب57، هر روز 2 برنده روزانه، با جایزه 301 هزار تومانی خواهد داشت؟! برنده اول از بین خریدران کتاب و از ساعت 00:00:00 تا 15:59:59 - برنده اول از بین خریدران کتاب و از ساعت 16:00:00 تا 23:59:59
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

شنبه 1395/05/30 شنبه 30/05/1395
غلامرضا نصيري ينگجه از تبریز آذربایجان شرقی. خریدقرآن کریم،تاوان عشق و شوریادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

42286961 جمعه 1395/05/29 جمعه 29/05/1395 42 28 69 61
سایت کتاب ۵۷، از روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، هر روز از بین خریداران کتاب، ۲ برنده ی روزانه با جایزه ی ۳۰۱ هزار تومانی خواهد داشت
برنده جایزه
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

جمعه 1395/05/29 جمعه 29/05/1395
الهام مومني قمي از قم . قم. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

48643087 پنجشنبه 1395/05/28 پنجشنبه 28/05/1395 48 64 30 87
شاهين شاهي بيگ از ماهشهر خوزستان. خرید کتاب دانشگاه نروبد
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

35370084 چهارشنبه 1395/05/27 چهارشنبه 27/05/1395 35 37 00 84
میترا نورايی از تهران تهران. خرید قرآن کریم و کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

57868710 سه شنبه 1395/05/26 سه شنبه 26/05/1395 57 86 87 10
كاظم قاسم زاده چاورچي از انار کرمان. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

61900814 دوشنبه 1395/05/25 دوشنبه 25/05/1395 61 90 08 14
اسامی 8 برنده روز ولادت امام رضا «ع» در صفحه ( ⬅️برندگان ⬅️ مرحله هشتم) درج شده است. استثناً در این روز، سایت کتاب57، هشت نفر برنده روزانه داشته که 8 برابر، جایزه روزانه دریافت می نمایند
برنده جایزه 2 میلیون 400 و هشت هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395
1 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: شهین بابایی اقدم از ارومیه آذربایجان غربی.
برنده جایزه ی 2 میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

52306939 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 52 30 69 39
2 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: نفیسه محمدی بیگ از بیرجند خراسان جنوبی.
برنده جایزه ی 2 میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

96471748 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 96 47 17 48
3 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: محمد باقر سعادت از اصفهان اصفهان.
برنده جایزه ی 2 میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

42893850 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 42 89 38 50
4 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: انور ویسانی از سنندج کردستان.
برنده جایزه ی 2 میلیون و چهارصد و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

46602836 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 46 60 28 36
5 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: محمد ناروئی از زاهدان سیستان و بلوچستان.
برنده جایزه ی 2 میلیون و چهارصد و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

89093328 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 89 09 33 28
6 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: فریبا یاسرنژاد از اصفهان اصفهان.
برنده جایزه ی 2 میلیون و چهارصد و هشت هزار تومانی سایت کتاب 57 در روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

72471577 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 72 47 15 77
7 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: مطهره احمدي از عسلويه بوشهر.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

52476208 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 52 47 62 08
برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: مطهره احمدي از عسلويه بوشهر.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

52476208 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 52 47 62 08
8 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: توحید پورقربان از رشت گیلان.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

29340717 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 29 34 07 17
8 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: توحید پورقربان از رشت گیلان.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

29340717 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 29 34 07 17
8 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: توحید پورقربان از رشت گیلان.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

29340717 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 29 34 07 17
8 : برنده ویژه ی روز ولادت امام رضا «ع»: توحید پورقربان از رشت گیلان.
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

29340717 یکشنبه 1395/05/24 یکشنبه 24/05/1395 29 34 07 17
محسن كاكه الله پور از بوکان آذربایجان غربی. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

17968345 شنبه 1395/05/23 شنبه 23/05/1395 17 96 83 45
شهلا هاشمی از بهشهر مازندران. خرید قرآن کریم و کتاب دانشگاه نروبد
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

6857800613 شنبه 1395/05/23 شنبه 23/05/1395 68 57 80 06 13
مهدي احمدي از شهر کاکی بوشهر. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

80928499 جمعه 1395/05/22 جمعه 22/05/1395 80 92 84 99
مهرداد مختاريان از تهران تهران. خرید کتاب دانشگاه نرويد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

81716487 پنجشنبه 1395/05/21 پنجشنبه 21/05/1395 81 71 64 87
گل آقا عباسی از رشت گیلان. خرید کتاب دانشگاه نروبد و شوریادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

84576086 چهارشنبه 1395/05/20 چهارشنبه 20/05/1395 84 57 60 86
اكرم سادات حيدري از تهران تهران. خرید کتاب 30 پرسش 30 پاسخ
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

30077032 سه شنبه 1395/05/19 سه شنبه 19/05/1395 30 07 70 32
راضیه چراغی از پلدختر لرستان. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

32336862 دوشنبه 1395/05/18 دوشنبه 18/05/1395 32 33 68 62
غلامعلی صابری از گرگان گلستان. خرید کتاب شوریادگیری و دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

41451791 یکشنبه 1395/05/17 یکشنبه 17/05/1395 41 45 17 91
مریم تابش از کرمانشاه کرمانشاه. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

7110065000 شنبه 1395/05/16 شنبه 16/05/1395 71 10 06 50 00
عباداله اميدوار از اهر آذربایجان شرقی. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

27518925 شنبه 1395/05/16 شنبه 16/05/1395 27 51 89 25
الیاس صادق زاده از قزوین قزوین. خرید قرآن کریم
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۱۵

89335667 جمعه 1395/05/15 جمعه 15/05/1395 89 33 56 67
مرضيه برزگر بفرويي از میبد یزد. خرید قرآن كريم،طب الرضا،30 پرسش
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

59508059 پنجشنبه 1395/05/14 پنجشنبه 14/05/1395 59 50 80 59
معصومه نجم السادات از پاکدشت تهران. خرید کتاب 30 پرسش 30 پاسخ
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

59543356 چهارشنبه 1395/05/13 چهارشنبه 13/05/1395 59 54 33 56
کوثر سنچولی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید کتاب امام علی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

47158989 سه شنبه 1395/05/12 سه شنبه 12/05/1395 47 15 89 89
عبدالناصر دهمرودی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید کتاب شوریادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

71656246 دوشنبه 1395/05/11 دوشنبه 11/05/1395 71 65 62 46
مرتضي اكبري يوسفوند از الشتر لرستان. خریدکتاب وصيت امام علي
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

19206090 یکشنبه 1395/05/10 یکشنبه 10/05/1395 19 20 60 90
فرح آژند از شیراز شیراز. در 2 روز هفته: خرید قرآن کریم و کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۹

1919083297 شنبه 1395/05/09 شنبه 09/05/1395 19 19 08 32 97
غلامرضا عبدالهی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۰۸

40738256 جمعه 1395/05/08 جمعه 08/05/1395 40 73 82 56
فریبا یاسرنژاد از اصفهان اصفهان. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

16551775 پنجشنبه 1395/05/07 پنجشنبه 07/05/1395 16 55 17 75
محمود حياتي از سبزوار خراسان رضوی. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

59570840 چهارشنبه 1395/05/06 چهارشنبه 06/05/1395 59 57 08 40
عاطفه شمشيري از اراک مرکزی. خرید کتاب دانشگاه نرويد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

50271806 سه شنبه 1395/05/05 سه شنبه 05/05/1395 50 27 18 06
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید قرآن کریم
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

79932464 دوشنبه 1395/05/04 دوشنبه 04/05/1395 79 93 24 64
علی لفتاوی از اهواز خوزستان. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

16423811 یکشنبه 1395/05/03 یکشنبه 03/05/1395 16 42 38 11
هانیه جمال پور از ساری مازندران. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

5274257431 شنبه 1395/05/02 شنبه 02/05/1395 52 74 25 74 31
فرید فریدنیا از تهران تهران. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

83583051 شنبه 1395/05/02 شنبه 02/05/1395 83 58 30 51
مهدي صباغيان بيدگلي از آران و بیدگل اصفهان. خریدکتاب دانشگاه نرويد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

58155919 جمعه 1395/05/01 جمعه 01/05/1395 58 15 59 19
محمد زاهدی از کرمان کرمان. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

14110976 پنجشنبه 1395/04/31 پنجشنبه 31/04/1395 14 11 09 76
ابوذر کاظمی قمی از قم قم. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

95360484 چهارشنبه 1395/04/30 چهارشنبه 30/04/1395 95 36 04 84
محمدرضا عسگريان لايين از روستای کریم آباد کلات نادر خراسان رضوی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

69066756 سه شنبه 1395/04/29 سه شنبه 29/04/1395 69 06 67 56
سکینه خدری از بوشهر بوشهر. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

38978349 دوشنبه 1395/04/28 دوشنبه 28/04/1395 38 97 83 49
راحله امانت از شهرضا اصفهان. خرید کتاب حاتمی و فردوسی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

14639842 یکشنبه 1395/04/27 یکشنبه 27/04/1395 14 63 98 42
احمد ساعی از سراب آذربایجان شرقی
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

6371910898 شنبه 1395/04/26 شنبه 26/04/1395 63 71 91 08 98
الهه بهاور از آمل مازندران. خرید یک جلد قرآن کریم
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

81260282 شنبه 1395/04/26 شنبه 26/04/1395 81 26 02 82
احمد پاسدار از بجنورد خراسان شمالی. خریدکتاب حاتمی و فرودسی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۲۵

45416817 جمعه 1395/04/25 جمعه 25/04/1395 45 41 68 17
هاشم رسولی از دیواندره کردستان. خرید کتاب حاتمی و فردوسی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

25793119 پنجشنبه 1395/04/24 پنجشنبه 24/04/1395 25 79 31 19
حسينعلي سنچولي از زابل سیستان و بلوچستان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

37558162 چهارشنبه 1395/04/23 چهارشنبه 23/04/1395 37 55 81 62
سيد عليرضا طباطبائي از اشکذر یزد. خرید کتاب حاتمي و فردوسي
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

39622809 سه شنبه 1395/04/22 سه شنبه 22/04/1395 39 62 28 09
حمید آراسته از شیراز فارس. خرید کتاب شور یادگیری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

54156992 دوشنبه 1395/04/21 دوشنبه 21/04/1395 54 15 69 92
مریم یاسمن از ورامین تهران. خرید یک جلد قرآن کریم
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

16610621 یکشنبه 1395/04/20 یکشنبه 20/04/1395 16 61 06 21
فرزانه شریعتمداری از فشم تهران خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

40610659 شنبه 1395/04/19 شنبه 19/04/1395 40 61 06 59
امیرحسن ظریف از اراک مرکزی. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

7953088245 شنبه 1395/04/19 شنبه 19/04/1395 79 53 08 82 45
احمد انارکی از رفسنجان کرمان. ساعت خرید قرآن کریم : ۱۵:۱۰:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۱۸

44469842 جمعه 1395/04/18 جمعه 18/04/1395 44 46 98 42
رضا سحاب از مشهد خراسان رضوی. ساعت خرید قرآن کریم: ۲۳:۵۹:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

21166253 پنجشنبه 1395/04/17 پنجشنبه 17/04/1395 21 16 62 53
محمد پورناظری از زنجان زنجان. ساعت خرید کتاب دانشگاه نروید: ۰۱:۲۵:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۶

91803997 چهارشنبه 1395/04/16 چهارشنبه 16/04/1395 91 80 39 97
سيدسليمان حسيني فرادنبه از بروجن چهارمحال و بختیاری. ساعت خریدکتاب: ۲۲:۱۸:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

24200917 سه شنبه 1395/04/15 سه شنبه 15/04/1395 24 20 09 17
مقصود پناه پورگله بان از مرند آذربایجان شرقی. ساعت خرید کتاب: ۲۳:۲۱:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

27888440 دوشنبه 1395/04/14 دوشنبه 14/04/1395 27 88 84 40
عليرضا نوري از لاهیجان گیلان . ساعت خرید کتاب : ۱۷:۰۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

59922246 یکشنبه 1395/04/13 یکشنبه 13/04/1395 59 92 22 46
ابراهيم شعبانپور از ساری.خریدکتاب: دوشنبه ۷ تیر. ۱۳:۳۰:۲۶
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

75443961 شنبه 1395/04/12 شنبه 12/04/1395 75 44 39 61
محمود نیاستی از رامسر مازندران. ساعت خرید قرآن کریم: ۲۱:۲۰:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

100818 شنبه 1395/04/12 شنبه 12/04/1395 10 08 18
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند از مشهد. ساعت خرید کتاب: ۰۳:۰۷:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

848100 جمعه 1395/04/11 جمعه 11/04/1395 84 81 00
فاطمه سعيدي ابواسحقي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

600137 پنجشنبه 1395/04/10 پنجشنبه 10/04/1395 60 01 37
متين محمدرضايي از علی آباد کتول گلستان. ساعت خریذ: ۰۱:۱۹:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

991844 چهارشنبه 1395/04/09 چهارشنبه 09/04/1395 99 18 44
محمدرضا شكورلو از تهران.خریدکتاب دانشگاه نروید.ساعت: ۰۱:۴۹:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

192480 سه شنبه 1395/04/08 سه شنبه 08/04/1395 19 24 80
در روز شهادت امام علی (ع) قرعه کشی روزانه انجام نمی شود
برنده جایزه
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۷

دوشنبه 1395/04/07 دوشنبه 07/04/1395
اکبر چلبی از تهران. ساعت خرید قرآن کریم: ۲۱:۱۱:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

632152 یکشنبه 1395/04/06 یکشنبه 06/04/1395 63 21 52
سکینه پارسایی مقدم از همدان. ساعت خریدقرآن کریم: ۲۳:۰۹:۲۱
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

27336035 شنبه 1395/04/05 شنبه 05/04/1395 27 33 60 35
پيمان مومن از کرمانشاه. ساعت خرید کتاب: ۱۸:۱۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

505209 شنبه 1395/04/05 شنبه 05/04/1395 50 52 09
علی رضا وارسته از ساری مازندران. ساعت خریدکتاب: ۱۱:۳۳:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۰۴

494019 جمعه 1395/04/04 جمعه 04/04/1395 49 40 19
ارحم نوبخت گيگلو ازپارس آباد اردبیل. ساعت خریدقرآن ۰۹:۴۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

888010 پنجشنبه 1395/04/03 پنجشنبه 03/04/1395 88 80 10
حسینعلی سنچولی از زابل. ساعت خرید کتاب: ۲۱:۰۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

600609 چهارشنبه 1395/04/02 چهارشنبه 02/04/1395 60 06 09
الهام مومني قمي از قم. خرید قرآن کریم در ساعت: ۱۳:۱۴:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

310033 سه شنبه 1395/04/01 سه شنبه 01/04/1395 31 00 33
عبدالخالق لهابادی از سرباز سیستان و بلوچستان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

886702 دوشنبه 1395/03/31 دوشنبه 31/03/1395 88 67 02
طوبي هنري از خوروبیابانک اصفهان. ساعت خریدکتاب: ۰۰:۴۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

725000 یکشنبه 1395/03/30 یکشنبه 30/03/1395 72 50 00
طوبي هنري از خوروبیابانک اصفهان. ساعت خرید: ۰۰:۴۵:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

725000 یکشنبه 1395/03/30 یکشنبه 30/03/1395 72 50 00
ابراهيم شعبانپور از ساری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

583468 شنبه 1395/03/29 شنبه 29/03/1395 58 34 68
گل بانو نیاستی از رامسر مازندران. ساعت خرید کتاب: ۲۲:۱۱:۳۲
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

51007399 شنبه 1395/03/29 شنبه 29/03/1395 51 00 73 99
محمد مهرابی از سنندج
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۲۸

635406 جمعه 1395/03/28 جمعه 28/03/1395 63 54 06
مینو اسدی از کرمان
برنده جایزه یکصد هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

379872 پنجشنبه 1395/03/27 پنجشنبه 27/03/1395 37 98 72
زهرا خرسند از رفسنجان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

406687 چهارشنبه 1395/03/26 چهارشنبه 26/03/1395 40 66 87
اصغر فولادوند از خرم آباد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

197926 سه شنبه 1395/03/25 سه شنبه 25/03/1395 19 79 26
حشمت الله زبرجدی از همدان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

550082 دوشنبه 1395/03/24 دوشنبه 24/03/1395 55 00 82
علی فرمانی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

980763 یکشنبه 1395/03/23 یکشنبه 23/03/1395 98 07 63
صديقه حسيني از بندرعباس
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

950056 شنبه 1395/03/22 شنبه 22/03/1395 95 00 56
عیسی تاجی زمان از میناب بندرعباس
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

98803103 شنبه 1395/03/22 شنبه 22/03/1395 98 80 31 03
ليلا گيلان زاد از لاهيجان گیلان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۲۱

588780 جمعه 1395/03/21 جمعه 21/03/1395 58 87 80
طوبي هنري از خوروبیابانک اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

398978 پنجشنبه 1395/03/20 پنجشنبه 20/03/1395 39 89 78
نفیسه محمدی بیگ از بیرجند
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

111708 چهارشنبه 1395/03/19 چهارشنبه 19/03/1395 11 17 08
قمر عبداللهی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

364793 سه شنبه 1395/03/18 سه شنبه 18/03/1395 36 47 93
باقر پوراسدی از خرم آباد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

420519 دوشنبه 1395/03/17 دوشنبه 17/03/1395 42 05 19
شفیعه یعقوبی از شیراز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

117797 یکشنبه 1395/03/16 یکشنبه 16/03/1395 11 77 97
فریبا یاسر نژاد از اصفهان
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۵

52539138 شنبه 1395/03/15 شنبه 15/03/1395 52 53 91 38
محمد حسين سليماني از ایلام
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۵

176039 شنبه 1395/03/15 شنبه 15/03/1395 17 60 39
محمد عسگري خادر از شاندیز خراسان رضوی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

781054 جمعه 1395/03/14 جمعه 14/03/1395 78 10 54
صبا امیریاری از شاهین شهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

277974 پنجشنبه 1395/03/13 پنجشنبه 13/03/1395 27 79 74
حسن سلامت از کرمان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

509411 چهارشنبه 1395/03/12 چهارشنبه 12/03/1395 50 94 11
مهدی بهادری از مشهد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

564157 سه شنبه 1395/03/11 سه شنبه 11/03/1395 56 41 57
یاسر رحمانی از کانی دینار کردستان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

880724 دوشنبه 1395/03/10 دوشنبه 10/03/1395 88 07 24
موسی کاربین از چابهار
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

639436 یکشنبه 1395/03/09 یکشنبه 09/03/1395 63 94 36
لیلی رازقی از رشت
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

56459267 شنبه 1395/03/08 شنبه 08/03/1395 56 45 92 67
احمد احمدی از دشتی بوشهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

578816 شنبه 1395/03/08 شنبه 08/03/1395 57 88 16
احسان اکبرپور از اراک
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

490498 جمعه 1395/03/07 جمعه 07/03/1395 49 04 98
وحید گودرزی پور از ملارد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

744592 پنجشنبه 1395/03/06 پنجشنبه 06/03/1395 74 45 92
راضیه غفاری ار بجنورد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

149311 چهارشنبه 1395/03/05 چهارشنبه 05/03/1395 14 93 11
سلیمان روح بخش تبریز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

461854 سه شنبه 1395/03/04 سه شنبه 04/03/1395 46 18 54
امیرعباس جعفرپناه از دهلران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

193934 دوشنبه 1395/03/03 دوشنبه 03/03/1395 19 39 34
الهه محمد رضایی از شیراز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

187188 یکشنبه 1395/03/02 یکشنبه 02/03/1395 18 71 88
شبنم دشتی از کیش
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

53326176 شنبه 1395/03/01 شنبه 01/03/1395 53 32 61 76
اسماعیل جهانبخش از رودبار
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

756959 شنبه 1395/03/01 شنبه 01/03/1395 75 69 59
امیر لاله بیدی از ساری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

578661 جمعه 1395/02/31 جمعه 31/02/1395 57 86 61
رسول دوستی از یزد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

732522 پنجشنبه 1395/02/30 پنجشنبه 30/02/1395 73 25 22
اسماعیل راستی از لامرد فارس
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

307459 چهارشنبه 1395/02/29 چهارشنبه 29/02/1395 30 74 59
مهناز سعیدی از زابل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

66104796 سه شنبه 1395/02/28 سه شنبه 28/02/1395 66 10 47 96
باقر اسداللهی از شیراز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

226858 دوشنبه 1395/02/27 دوشنبه 27/02/1395 22 68 58
مهدی یوسفی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

183932 یکشنبه 1395/02/26 یکشنبه 26/02/1395 18 39 32
شهرام حقیقت دوست از ساری
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

577730 شنبه 1395/02/25 شنبه 25/02/1395 57 77 30
محسن عرب از کرمان
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

60266780 شنبه 1395/02/25 شنبه 25/02/1395 60 26 67 80
زهرا عبدی از کرمانشاه
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۲۴

768878 جمعه 1395/02/24 جمعه 24/02/1395 76 88 78
علی محمدحسن از مراغه
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

244173 پنجشنبه 1395/02/23 پنجشنبه 23/02/1395 24 41 73
مهدی عبدی از بهشهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

244358 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 24 43 58
لاله رضوانی از مشهد
برنده جایزه یکصد هزارتومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

711773200213 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 17 73 20 02 13

برنده جایزه یکصد هزارتومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

712660264809 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 26 60 26 48 09

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7111906535439 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 11 90 65 35 43 9

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7112061917493 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 12 06 19 17 49 3

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7115497841489 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 15 49 78 41 48 9

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7117366727939 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 17 36 67 27 93 9

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7111424741061 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 11 42 47 41 06 1

برنده جایزه یکصد هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

7122511851115 چهارشنبه 1395/02/22 چهارشنبه 22/02/1395 71 22 51 18 51 11 5
لیلی رجبی از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

573626 سه شنبه 1395/02/21 سه شنبه 21/02/1395 57 36 26
رحمان دولتی از کرج
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

481516 دوشنبه 1395/02/20 دوشنبه 20/02/1395 48 15 16
نصرت الله گودرزی از خرم آباد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

939960 یکشنبه 1395/02/19 یکشنبه 19/02/1395 93 99 60
باقر خان زاده از یاسوج
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

412180 شنبه 1395/02/18 شنبه 18/02/1395 41 21 80
امین مطهری از کرج
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

60495932 شنبه 1395/02/18 شنبه 18/02/1395 60 49 59 32
فریبا اسد بیگی از رامسر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

484171 جمعه 1395/02/17 جمعه 17/02/1395 48 41 71
احمد هنری از خوربیابانک اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

581158 پنجشنبه 1395/02/16 پنجشنبه 16/02/1395 58 11 58
سودابه رازدار از کرمان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

780613 چهارشنبه 1395/02/15 چهارشنبه 15/02/1395 78 06 13
سعید آقاخانی از زاهدان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

877389 سه شنبه 1395/02/14 سه شنبه 14/02/1395 87 73 89
آرش بقایی از کاشان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

877332 دوشنبه 1395/02/13 دوشنبه 13/02/1395 87 73 32
ارسلان محبی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

235744 یکشنبه 1395/02/12 یکشنبه 12/02/1395 23 57 44
ایوب عبدالهی از بندر عباس
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

791750 شنبه 1395/02/11 شنبه 11/02/1395 79 17 50
مینو وفایی از قائم شهر مازندران
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

36776554 شنبه 1395/02/11 شنبه 11/02/1395 36 77 65 54
مهرانه رفیعی مقدم از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۱۰

321547 جمعه 1395/02/10 جمعه 10/02/1395 32 15 47
اکبر علی دوست از اردبیل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

564843 پنجشنبه 1395/02/09 پنجشنبه 09/02/1395 56 48 43
سلمان شعبانی از همدان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

573465 چهارشنبه 1395/02/08 چهارشنبه 08/02/1395 57 34 65
کریم رفعتی از خرمشهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

939104 سه شنبه 1395/02/07 سه شنبه 07/02/1395 93 91 04
ساناز روح اللهی از ورامین
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

778647 دوشنبه 1395/02/06 دوشنبه 06/02/1395 77 86 47
مجید رسولی از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

736976 یکشنبه 1395/02/05 یکشنبه 05/02/1395 73 69 76
جاسم عبدالهی از بوشهر
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

80418006 شنبه 1395/02/04 شنبه 04/02/1395 80 41 80 06
داود نوروززاده از اسلامشهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

151548 شنبه 1395/02/04 شنبه 04/02/1395 15 15 48
مهسا باقری از آمل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۰۳

961546 جمعه 1395/02/03 جمعه 03/02/1395 96 15 46
عزت خالدی از اهواز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۲

345696 پنجشنبه 1395/02/02 پنجشنبه 02/02/1395 34 56 96
شهلا مرادبیگی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

304265 چهارشنبه 1395/02/01 چهارشنبه 01/02/1395 30 42 65
فواد منصوری از سنندج
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

397923 سه شنبه 1395/01/31 سه شنبه 31/01/1395 39 79 23
سید علی موسوی نیا از بندر عباس
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

429780 دوشنبه 1395/01/30 دوشنبه 30/01/1395 42 97 80
علیرضا پاسخگو از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

268926 یکشنبه 1395/01/29 یکشنبه 29/01/1395 26 89 26
مهدیار عباسی از مرودشت
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

802930 شنبه 1395/01/28 شنبه 28/01/1395 80 29 30
الیاس صادق زاده از قزوین
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

80697329 شنبه 1395/01/28 شنبه 28/01/1395 80 69 73 29
فرزاد میرزا خانی از سمنان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

520649 جمعه 1395/01/27 جمعه 27/01/1395 52 06 49
طیبه میرزایی از کاشمر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

907029 پنجشنبه 1395/01/26 پنجشنبه 26/01/1395 90 70 29
محسن خدادادی از ارومیه
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

200720 چهارشنبه 1395/01/25 چهارشنبه 25/01/1395 20 07 20
لیلی روزبهانی از مشهد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

800020 سه شنبه 1395/01/24 سه شنبه 24/01/1395 80 00 20
علی طاهری از زنجان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

549925 دوشنبه 1395/01/23 دوشنبه 23/01/1395 54 99 25
ملیحه مهربان از یزد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

663896 یکشنبه 1395/01/22 یکشنبه 22/01/1395 66 38 96
نیما عبدالهی از هشتگرد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

547850 شنبه 1395/01/21 شنبه 21/01/1395 54 78 50
طاهره عبدخدا از یزد
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

30141680 شنبه 1395/01/21 شنبه 21/01/1395 30 14 16 80
فرزاد علی پور از تبریز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

167099 جمعه 1395/01/20 جمعه 20/01/1395 16 70 99
مهدی هادی زاده از سبزوار
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

315634 پنجشنبه 1395/01/19 پنجشنبه 19/01/1395 31 56 34
مهناز علیزاده از رشت
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

895900 چهارشنبه 1395/01/18 چهارشنبه 18/01/1395 89 59 00
علی اکبر رجبی از شیراز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

752885 سه شنبه 1395/01/17 سه شنبه 17/01/1395 75 28 85
شیرین رحمانی از تهران
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

595194 دوشنبه 1395/01/16 دوشنبه 16/01/1395 59 51 94
لاله رضوانی از مشهد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

350022 یکشنبه 1395/01/15 یکشنبه 15/01/1395 35 00 22
عاطفه جوادی از بابل
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

326262 شنبه 1395/01/14 شنبه 14/01/1395 32 62 62
وحید طلوعی از خمینی شهر
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

58179504 شنبه 1395/01/14 شنبه 14/01/1395 58 17 95 04
فاطمه کرمی از بوشهر
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۱۳

770871 جمعه 1395/01/13 جمعه 13/01/1395 77 08 71
سروش تقوی از یزد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۲

159432 پنجشنبه 1395/01/12 پنجشنبه 12/01/1395 15 94 32
تیمور هنری از شیراز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

458897 چهارشنبه 1395/01/11 چهارشنبه 11/01/1395 45 88 97
سیده سمیه رجبی از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

514659 سه شنبه 1395/01/10 سه شنبه 10/01/1395 51 46 59
احمد موسوی از بندرانزلی
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

148722 دوشنبه 1395/01/09 دوشنبه 09/01/1395 14 87 22
علی اصغر فرهادپور از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

448735 یکشنبه 1395/01/08 یکشنبه 08/01/1395 44 87 35
اشرف السادات باقری از سمنان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۷

608738 شنبه 1395/01/07 شنبه 07/01/1395 60 87 38
مصطفی سجادی از شهرری
برنده جایزه 801 هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۷

24814200 شنبه 1395/01/07 شنبه 07/01/1395 24 81 42 00
منصور معصومی از اهواز
برنده جایزه 301 هزار تومانی
جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۰۶

695278 جمعه 1395/01/06 جمعه 06/01/1395 69 52 78
هادی افشاری از رشت
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

952582 پنجشنبه 1395/01/05 پنجشنبه 05/01/1395 95 25 82
عبدالله نیازمند از اصفهان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۴

858897 چهارشنبه 1395/01/04 چهارشنبه 04/01/1395 85 88 97
محسن محمدی از زنجان
برنده جایزه 301 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

636165 سه شنبه 1395/01/03 سه شنبه 03/01/1395 63 61 65
رسول جهانگیری از کرج
برنده جایزه 301 هزار تومانی
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۲

999696 دوشنبه 1395/01/02 دوشنبه 02/01/1395 99 96 96
علیرضا عرب از مشهد
برنده جایزه 301 هزار تومانی
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

422118 یکشنبه 1395/01/01 یکشنبه 01/01/1395 42 21 18
مریم تابش از کرمانشاه کرمانشاه. خرید کتاب دانشگاه نروید
برنده جایزه 801 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۰۱/۰۵/۱۶

7110065000 سه شنبه 1301/05/16 سه شنبه 16/05/1301 71 10 06 50 00

⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.