يك ميليارد تومان جايزه، ويژه ماه رمضان، تا روز جمعه ۹ خرداد تمديد شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 يك ميليارد تومان جايزه، ويژه ماه رمضان، تا روز جمعه ۹ خرداد تمديد شد
يك ميليارد تومان جايزه، ويژه ماه رمضان، تا روز جمعه ۹ خرداد تمديد شد

تمام اعضاي قديمي سايت كتاب ۵۷ را خبر نماييد، تا حداقل يك كتاب از سايت كتاب ۵۷ ، خريداري نمايند!

توجه!در صورتيكه جايزه يك ميليارد توماني، تا تاريخ ۹ مرداد به نام خريداري صادر نشود، ۱۵۷ ميليون تومان از مبلغ جايزه بين اعضاي محترم سايت كتاب ۵۷  تقسيم مي گردد

شرط دريافت جايزه تقسيم شده رمضان: خريد حداقل يك كتاب از سايت كتاب ۵۷ از تاريخ  ۳ الي ۹ خرداد مي باشد

نحوه تقسيم جايزه: مبلغ ۱۵۷ ميليون تومان به نسبت تعداد كدهاي شانس هفتگي كه با عدد ۵۷ شروع مي شود و خريداران كتاب بدست آورده اند، از تاريخ ۳ خرداد الي ۹ خرداد مي باشد

توجه! اگر جايزه يك ميليارد توماني قبل از تاريخ ۹ خرداد  به نام هر خريداري صادر شود. اين طرح خاتمه مي يابد
 
با خريد هركتابي كه دوست داريد، از سايت كتاب 57، مي توانيد شانس خود را در جايزه يك ميليارد توماني رمضان امتحان نماييد

كدشانس سالانه 14.41.14.41.14.41 ابراي خريدران كتاب با جايزه يك ميليارد توماني ، ويژه شده است

اگر هر يك از اعضاي سايت كتاب 57، با خريد حداقل يك كتاب از سايت كتاب 57، موفق شوند كدشانس سالانه 14.41.14.41.14.41 را بدست آورند ، جايزه يك ميليارد توماني را در مدت 36 قسط طي سه سال دريافت مي نمايند

همچنين تمام كدهاي شانس سالانه كه شامل عدد 14411441 باشند ، 570 هزار تومان جايزه دارند

همچنين تمام كدهاي شانس سالانه كه شامل عدد 1441 باشند ، 57 هزار تومان جايزه دارند

از اعضاي سايت كتاب 57 دعوت مي نماييد،شبهاي پرهيجاني در سايت كتاب 57 داشته باشند

 فرصت شركت در جشنواره رمضان: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

تاريخ : شنبه 3 خرداد 1399  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.