تا 4 ارديبهشت تمديد شد : 1 ميليارد و 200 ميليون تومان جايزه خريد كتاب و 3 برنده در هر روز :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تا 4 ارديبهشت تمديد شد : 1 ميليارد و 200 ميليون تومان جايزه خريد كتاب و 3 برنده در هر روز
تا 4 ارديبهشت تمديد شد : 1 ميليارد و 200 ميليون تومان جايزه خريد كتاب و 3 برنده در هر روز

به درخواست تعدادي از اعضاي محترم سايت كتاب 57، طرح جشنواره نوروي تا 4 ارديبهشت 1399 تمديد گرديد

جشنواره نورزوي كتاب 57 : 1 ميليارد و 200 ميليون تومان جايزه خريد كتاب و 3 برنده در هر روز
 

يك ميليارد و 200 ميليون تومان، جايزه براي خريد كتاب در جشنواره نوروزي كتاب 57، تا روز 4 ارديبهشت، تمديد شد

كدشانس سالانه 99.99.99.99.99.99 به ارزش يك ميليارد و دويست ميليون تومان، ويژه شد

همچنين در طي جشنواره نوروزي كتاب 57، ازتا تاريخ 4 ارديبهشت 1399، در سه نوبت جايزه روزانه به خريدران كتاب تقديم مي گردد

جايزه بزرگ ترين كدشانس هفتگي و كوچك ترين كدشانس هفتگي در سه نوبت صبح و ظهر و شب محاسبه مي گردد

جايزه صبح هر روز متعلق به خريداران كتاب از ساعت 00:00 الي ساعت 8:00 مي باشد

جايزه ظهر هر روز متعلق به خريداران كتاب از ساعت 08:00 الي ساعت 16:00 مي باشد

جايزه شب متعلق به خريداران كتاب از ساعت 16:00 الي ساعت 00:00 مي باشد

توجه! در صورتي كه اين كدشانس سالانه زودتر از تاريخ 4 ارديبهشت به نام خريدار كتاب خوش شانسي ثبت گردد، جشنواره نورزي در همان تاريخ پايان مي پذيرد

تاريخ : يکشنبه 25 اسفند 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.