۴۷۱ميليون تومان جايزه براي ۳ كدشانس روزانه تا ۱۵ اسفند :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 ۴۷۱ميليون تومان جايزه براي ۳ كدشانس روزانه تا ۱۵ اسفند
۴۷۱ميليون تومان جايزه براي ۳ كدشانس روزانه تا ۱۵ اسفند

سه كدشانس ۱۵۷ميليون توماني جمعا به ارزش ۴۷۱ميليون تومان براي خريد كتاب تا ۱۵ اسفند ماه اختصاص داده شد

سه كدشانس روزانه 

86.82.05.99

97.67.70.32

29.11.03.37

هريك به ارزش ۱۵۷ ميليون تومان تا ۱۵ اسفند براي خريد كتاب ويژه شده است 

همچنين تمام كدهاي شانس نزديك به اين سه كدشانس با توجه به ميزان نزديكي به اين كدهاي شانس از ۵۷ هزارتومان تا ۵۷ ميليون تومان جايزه دارند

با خريد كتاب و دريافت حداقل ۵۷ كدشانس مي توانيد از آخرين فرصتهاي  شانس خود در پايان سال ۹۸ استفاده نماييد

تاريخ : سه شنبه 6 اسفند 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.