100 جايزه 10 ميليون توماني تا روز 12 بهمن،براي خريد كتاب مجدادا اختصاص داده شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 100 جايزه 10 ميليون توماني تا روز 12 بهمن،براي خريد كتاب مجدادا اختصاص داده شد
100 جايزه 10 ميليون توماني تا روز 12 بهمن،براي خريد كتاب مجدادا اختصاص داده شد

براي 3 روز باقيمانده تا 12 بهمن ، سايت كتاب 57 پر از جوايز ويژه و متنوع شد!
 
فرصت هاي زيادي براي برنده شدن تمامي اعضا كتاب 57 به وجود آمده است
 
فقط كافيست با خريد كتاب و دريافت حداقل 57 كدشانس در طرح هاي اين سه روز شركت نماييد
 
اگر هريك از اعضاي محترم سايت كتاب 57، با خريد كتاب و دريافت 57 كدشانس هفتگي موفق شوند :
 
1- كدشانس هفتگي بدست آورند كه با عدد 57 شروع مي شود: 10 هزار تومان جايزه برنده مي شوند
2- كدشانس هفتگي بدست آورند كه با عدد 57.57 شروع مي شود: 100 هزار تومان جايزه برنده مي شوند
3- كدشانس هفتگي بدست آورند كه با عدد 57.57.53 شروع مي شود: يك ميليون تومان جايزه برنده مي شوند
4- كدشانس هفتگي بدست آورند كه با عدد.12 57.57.53 شروع مي شود: 10 ميليون تومان جايزه برنده مي شوند

همچنين مبلغ 442 ميليون تومان هديه خريد كتاب، براي 6 كدشانس هفتگي ، اختصاص داده شد

الف) اگر هريك از اعضاي محترم سايت كتاب 57، با خريد كتاب و دريافت 57 كدشانس هفتگي موفق شوند :

كدشانس هفتگي: 57.57.53.12.25 ، را بدست آورند، برنده جايزه 157 ميليون توماني خواهند شد

 

ب) اگر هريك از اعضاي محترم سايت كتاب 57، با خريد كتاب و دريافت 57 كدشانس هفتگي موفق شوند : هريك از 5 كدشانس هفتگي زير را بدست آورند

1- كدشانس هفتگي 90.22.70.66.26 ؛

2- كدشانس هفتگي 79.22.50.89.16 ؛    

3- كدشانس هفتگي 62.19.44.15.16؛     

4- كدشانس هفتگي 90.15.68.40.19 ؛       

5-كدشانس هفتگي 40.23.55.73.95 ؛      

برنده 57 ميليون توماني كتاب 57 خواهند بود

پرداخت هريك از جوايز فوق طي 24 ماه خواهد بود

 

توجه! همچنين تمام كدهاش شانس هفتگي كه با عدد 57 شروع شوند 10 هزار تومان جايزه خواهند داشت

تاريخ : پنج شنبه 10 بهمن 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.