تمامي اين 157 خريدار كتاب بدون استثنا جايزه دريافت خواهند كرد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تمامي اين 157 خريدار كتاب بدون استثنا جايزه دريافت خواهند كرد
تمامي اين 157 خريدار كتاب بدون استثنا جايزه دريافت خواهند كرد

◀️ يك جايزه 157 ميليون توماني براي يك نفر به قيد قرعه بين 157 نفر

♦️ بدون شرط در مبلغ خريد كتاب و تعداد كدشانس دريافتي

 تمام كدهاي شانس روزانه اين 157 نفر كه از امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه بدست مي‌آورند؛ در قرعه كشي جايزه 157 ميليون توماني شركت داده ميشود

➖➖➖➖

✅✅✅ علاوه بر جايزه 157 ميليون توماني براي يك نفر از بين اين افراد؛ تمامي 156 نفر ديگر همگي جايزه دريافت مينمايند

♦️ 10 نفر از بين 156 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
⬅️⬅️ 4 برابر مبلغ خريد خود را ( از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه) دريافت ميكنند


♦️ 20 نفر از بين 156 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
⬅️ 2 برابر مبلغ خريد خود را ( از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه) دريافت ميكنند


♦️ 30 نفر از بين 156 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
⬅️ تمامي مبلغ خريد خود را ( از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه) دريافت ميكنند


♦️ 40 نفر از بين 156 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
⬅️ 50 درصد مبلغ خريد خود را ( از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه) دريافت ميكنند


♦️ 56 نفر از بين 156 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
⬅️ 20 درصد مبلغ خريد خود را ( از روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تا پايان هشتمين مرحله از صدور كدهاي شانس روزانه) دريافت ميكنند


➖➖➖➖

 

◀️◀️  اسامي 157 عضو خوش شانس سايت كتاب 57 كه به قيد قرعه در ليست شانس قرار گرفته است، به ترتيب نام بر اساس حروف الفبا به شرح زير مي‌باشد

1. جناب آقاي ابراهيم پاكروان از تهران تهران
✅ كدشانس روزانه: 15404794

2. جناب آقاي احمد پاسدار از بجنورد خراسان شمالي
✅ كدشانس روزانه: 14901813

3. جناب آقاي احمد رستم زاده از مياندوآب آذربايجان غربي
✅ كدشانس روزانه: 54405611

4. جناب آقاي احمد صيادي از چابهار سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 48678768

5. جناب آقاي احمد فولادي از شيراز فارس
✅ كدشانس روزانه: 56373813

 6. جناب آقاي ارسطو امري از ساري مازندران
✅ كدشانس روزانه: 75770123

7. جناب آقاي اسفنديار اكبرپور از رودهن تهران
✅ كدشانس روزانه: 90357273

8. جناب آقاي اسماعيل آذريان از زابل سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 64044800

 9. سركار خانم اشرف السادات موسوي از سمنان سمنان
✅ كدشانس روزانه: 19696795

 10. سركار خانم اعظم زارعي از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 31144219

11.سركار خانم اعظم صابريان از اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 48861102

12. سركار خانم اعظم فرقانيان از نجف آباد اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 29907179

13. سركار خانم اعظم وحداني راد از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 84257706

14. سركار خانم افسانه كياني از اهواز خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 68866969

15. جناب آقاي اكبر پاينده پور از ايلام
✅ كدشانس روزانه: 99995568

16. جناب آقاي اكبر مرتضوي از جنت شهر فارس
✅ كدشانس روزانه: 41926301

17. سركار خانم الهام مجيدي فر از شيرگاه مازندران
✅ كدشانس روزانه: 61369957

 18. جناب آقاي اميد فرقاني از اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 11233122

19. جناب آقاي امين الاهي از عشق آباد خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 83834622

20. جناب آقاي امير ياوري از بيرجند خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 15426471

21. جناب آقاي امين شيرويه از تهران
✅ كدشانس روزانه: 38381114

22. جناب آقاي بهروز راعي از سلماس آذربايجان غربي
✅ كدشانس روزانه: 77288110

23. جناب آقاي بهروز طاهريان چالشتري از شهركرد چهارمحال و بختياري
✅ كدشانس روزانه: 46617241

24. جناب آقاي بهروز قريشي از آق قلا گلستان
✅ كدشانس روزانه: 66553907

25. جناب آقاي پيمان مومن از  كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 81845866

26. جناب آقاي پيمان نوروزي ليافوئي از سياهكل گيلان
✅ كدشانس روزانه: 45720159

27. جناب آقاي جواد حق نواز از بابل مازندران
✅ كدشانس روزانه: 61480189

28. جناب آقاي جواد ناطقيان از اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 40834440

29. جناب آقاي حامد ولي زاده از يزد
✅ كدشانس روزانه: 83341330

30. جناب آقاي حسن اميرخاني نجف آبادي از  اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 47422993

31. جناب آقاي حسن پيري اردكاني از اردكان يزد
✅ كدشانس روزانه: 73091308

32. جناب آقاي حسن صادقي از  تهران
✅ كدشانس روزانه: 85649920

33. جناب آقاي حسن كفاشپور از كرمان كرمان
✅ كدشانس روزانه: 18010750

34. جناب آقاي حسين عجم از بيرجند خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 78646523

35. جناب آقاي حسين گريواني از بجنورد خراسان شمالي
✅ كدشانس روزانه: 10231060

36. جناب آقاي حسين صداقتي فرد از كاشمر خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 61650052

37. جناب آقاي حسين علي زاده از بردسكن خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 81950104

38. جناب آقاي حسين ناصري از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 10019779

39. جناب آقاي حسين نصرآبادي از سبزوار خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 56412527

40. جناب آقاي حميدرضا قدياني از كرج البرز
✅ كدشانس روزانه: 65041686

41. جناب آقاي خداداد بوري از اهواز خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 18816249

42. جناب آقاي خداداد قادري فر از زابل سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 78834311

43. جناب آقاي دانيال شهبازي از ديواندره كردستان
✅ كدشانس روزانه: 38475405

44. جناب آقاي داود خيلا از دزفول خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 88985077

45. جناب آقاي داود سلطاني از تهران
✅ كدشانس روزانه: 79793125

46. جناب آقاي داود شيخ زاده از ايذه خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 40294305

47. جناب آقاي داود صالح فر از اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 83441802

48. جناب آقاي رامين نينوايي از شيراز فارس
✅ كدشانس روزانه: 73436857

49. جناب آقاي رامين سپهري فرد از اروميه آذربايجان غربي
✅ كدشانس روزانه: 84646610

50. جناب آقاي رامين محمدي پور از سقز كردستان
✅ كدشانس روزانه: 18016457

51. جناب آقاي رحيم ملك زاده از تبريز آذربايجان شرقي
✅ كدشانس روزانه: 23851477

52. جناب آقاي رسول محمديان از اروميه آذربايجان غربي
✅ كدشانس روزانه: 85875168

53. جناب آقاي رضا ابراهيمي از ساري مازندران
✅ كدشانس روزانه: 38110117

54. جناب آقاي رضا جراره از فاروج خراسان شمالي
✅ كدشانس روزانه: 30725892

55. جناب آقاي رضا خراساني از دليجان مركزي
✅ كدشانس روزانه: 33554027

56. جناب آقاي رضا رنجبر از ني ريز فارس
✅ كدشانس روزانه: 49717468

57. جناب آقاي رضا فناحي از كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 91414155

58. جناب آقاي رضا كتبي از يزد
✅ كدشانس روزانه: 40458124

59. جناب آقاي رضا نوري پور از كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 52856534

60. سركار خانم رقيه هاشمي جهزداني از تهران
✅ كدشانس روزانه: 62509077

61. سركار خانم زهرا خسروانيان از ابركوه يزد
✅ كدشانس روزانه: 16420225

62. سركار خانم زهرا علم بخش از زابل سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 37230230

63. سركار خانم زهره ارجمند پور از نيكشهر سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 33401316

64. سركار خانم زينب احمدي نسب از كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 28516374

65. سركار خانم زينب مستعد آبخيزيي از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 93385628

66. سركار خانم ژانت شريفي از اسلام آبادغرب كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 34752561

67. جناب آقاي سجاد افضلي از كرمان
✅ كدشانس روزانه: 47591342

68. جناب آقاي سعيد عليجاني از شاهين شهر اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 92131791

69. سركار خانم سمانه صادقيان از فسا فارس
✅ كدشانس روزانه: 13786192

70. سركار خانم سميرا فيروزآبادي از كنگاور كرمانشاه
✅ كدشانس روزانه: 73842423

71. سركار خانم سميرا محمدي از مرودشت فارس
✅ كدشانس روزانه: 73781053

72. سركار خانم سودابه يسلياني از بندرعباس هرمزگان
✅ كدشانس روزانه: 75169500

73. سركار خانم سيده فاطمه نوربخش از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 72440484

74. سركار خانم سيمين طحاني از يزد
✅ كدشانس روزانه: 72630644

75. جناب آقاي سيدرضا اطيابي از تهران
✅ كدشانس روزانه: 76194526

76. جناب آقاي سيدسليمان حسيني فرادنبه از بروجن چهارمحال و بختياري
✅ كدشانس روزانه: 89964802

77. جناب آقاي سيدعلي مدني از  خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 52052997

78. سركار خانم شهين جعفري از بجنورد خراسان شمالي
✅ كدشانس روزانه: 44444667

79. سركار خانم شيرين اسدي نيا از گرگان گلستان
✅ كدشانس روزانه: 40558740

80. جناب آقاي صادق دانشي فر از ياسوج كهگيلويه و بويراحمد
✅ كدشانس روزانه: 51271963

81. سركار خانم صديقه احمدي از اراك مركزي
✅ كدشانس روزانه: 74450417

82. سركار خانم صديقه ترقي خواه از تبريز آذربايجان شرقي
✅ كدشانس روزانه: 75309690

83. جناب آقاي عباس فلاحي از شيراز فارس
✅ كدشانس روزانه: 27294224

84. جناب آقاي عبدالرحيم چاشني گير از جهرم فارس
✅ كدشانس روزانه: 26565295

85. جناب آقاي علي اسكندري از تهران
✅ كدشانس روزانه: 38479836

86. جناب آقاي علي اكبر رياحي فر از تهران
✅ كدشانس روزانه: 37147131  

87. جناب آقاي علي اكبر سنگبري از زاهدان سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 36354408

88. جناب آقاي علي ايمان خواه از كاكي بوشهر
✅ كدشانس روزانه: 70131009

89. جناب آقاي علي پسنديده فر از سرخس خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 33382400

90. جناب آقاي علي روحي از اراك مركزي
✅ كدشانس روزانه: 45367018

91. جناب آقاي علي قاضي زاده از قم
✅ كدشانس روزانه: 13946706

92. جناب آقاي عليرضا افضلي از نجف آباد اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 99216628

93. جناب آقاي علي رضا اهلي از زرنديه مركزي
✅ كدشانس روزانه: 21752833

94. جناب آقاي علي عابدي از داراب فارس
✅ كدشانس روزانه: 21345610

95. جناب آقاي علي كرم حسن زاده از رشت گيلان
✅ كدشانس روزانه: 48984490

96. جناب آقاي علي منصوري از  خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 14147764

97. جناب آقاي عليرضا بني اسدي پوري از بندرعباس هرمزگان
✅ كدشانس روزانه: 45466640

98. جناب آقاي عليرضا حسين سوارزاده از كرمان
✅ كدشانس روزانه: 71891619

99. جناب آقاي عليرضا مظفري نيا از نهبندان خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 88119539

100. جناب آقاي عليرضا نوري از  گيلان
✅ كدشانس روزانه: 80781900

101. جناب آقاي عيسي هراتي سكندريا از زابل سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 19819515

102. جناب آقاي غلامرضا احمدي از لنگرود گيلان
✅ كدشانس روزانه: 37165196

103. سركار خانم فاطمه بابائي از كرج البرز
✅ كدشانس روزانه: 13715645

104. سركار خانم فاطمه كريمي زاده مهرآباد از يزد
✅ كدشانس روزانه: 99265779

105. سركار خانم فائزه بشيري از قم
✅ كدشانس روزانه: 57139034

106. سركار خانم فائزه كاتب دامغاني از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 66799020

107. جناب آقاي فرامرز پيروي از رشت گيلان
✅ كدشانس روزانه: 41708369

108. جناب آقاي فرامرز يوسفي از تهران
✅ كدشانس روزانه: 15905992

109. جناب آقاي فرهاد صالحي از هيدج زنجان
✅ كدشانس روزانه: 70323760

110. جناب آقاي قاسم عرب تيموري از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 52775424

111. جناب آقاي قاسم كريم پور از اروميه آذربايجان غربي
✅ كدشانس روزانه: 22233154

112. جناب آقاي كمال عطايي از گنبد كاووس گلستان
✅ كدشانس روزانه: 93212254

113. سركارخانم كوثر سنچولي از آبسرد تهران
✅ كدشانس روزانه: 60018727

114. جناب آقاي كيومرث صيفي از سقز كردستان
✅ كدشانس روزانه: 82816547

115. سركار خانم لطيفه مهدي از تهران
✅ كدشانس روزانه: 92877621

116. سركار خانم ليلا رشيدي از بدره ايلام
✅ كدشانس روزانه: 77138177

117. جناب آقاي مجتبي بازياري از بوشهر
✅ كدشانس روزانه: 49707398

118. جناب آقاي مجيد اسفرجاني از بوانات فارس
✅ كدشانس روزانه: 71461401

119. جناب آقاي مجيد صاحبان از زرقان فارس
✅ كدشانس روزانه: 76656827

120. سركار خانم محبوبه صفدري از قزوين
✅ كدشانس روزانه: 14771241

121. جناب آقاي محمد حسين فتوحي بافقي از بافق يزد
✅ كدشانس روزانه: 67892586

122. جناب آقاي محمد سرحدي از خاش سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 87308810

123. جناب آقاي محمد علي جامعي از زاهدان سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 32382930

124. جناب آقاي محمد محمدزاده از بيرجند خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 63153326

125. جناب آقاي محمدرضا آقابزرگي نافچي از شهر كرد چهارمحال و بختياري
✅ كدشانس روزانه: 55977722

126. جناب آقاي محمدرضا عباسي از تهران
✅ كدشانس روزانه: 81449692

127. جناب آقاي محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند از خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 31721705

128. جناب آقاي محمود حسن زاده از شيروان خراسان شمالي
✅ كدشانس روزانه: 27571732

129. جناب آقاي محمود رحيميان از شهركرد چهارمحال و بختياري
✅ كدشانس روزانه: 46564755

130. سركار خانم محيا شايق از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 39647001

131. جناب آقاي مختار اسدي از مرادلو اردبيل
✅ كدشانس روزانه: 55990459

132. سركار خانم مريم كشت بان از بيرجند خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 76589500

133. سركار خانم مريم احمدآبادي از قم
✅ كدشانس روزانه: 95658620

134. جناب آقاي مسعود كيواني زاده از كرمان
✅ كدشانس روزانه: 44478926

135. جناب آقاي مسعود هاشم نژاد از مشهد خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 59794356

136. جناب آقاي مصطفي ملك ‌پور از شهركرد چهارمحال و بختياري
✅ كدشانس روزانه: 85086022

137. جناب آقاي مصطفي اميدوار از اهر آذربايجان شرقي
✅ كدشانس روزانه: 50259137

138. جناب آقاي مصطفي بردباري از فسا فارس
✅ كدشانس روزانه: 75957172

139. جناب آقاي مصطفي ملائي از  سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 22991028

140. سركار خانم معصومه ابراهيمي از تهران
✅ كدشانس روزانه: 28334576

141. جناب آقاي منصور قاسمي از دامغان سمنان
✅ كدشانس روزانه: 97536665

142. جناب آقاي موسي بالانده از دزفول خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 42931601

143. جناب آقاي مهديار فردوسي پور از اراك مركزي
✅ كدشانس روزانه: 77687431

144. جناب آقاي مهدي نيك ائين از كرج البرز
✅ كدشانس روزانه: 25514357

145. جناب آقاي ميثم سلامي از شيراز فارس
✅ كدشانس روزانه: 48909828

146. جناب آقاي ميثم مقدمي از زنجان
✅ كدشانس روزانه: 81340802

147. سركار خانم نسرين زارع از مهريز يزد
✅ كدشانس روزانه: 53192327

148. سركار خانم نگين غياثوند قيصري از اصفهان
✅ كدشانس روزانه:  67976423

149. جناب آقاي واحدبخش سليمي از كنارك سيستان و بلوچستان
✅ كدشانس روزانه: 37656190

150. جناب آقاي وحيد اسكندري از اهر آذربايجان شرقي
✅ كدشانس روزانه: 23746806

151. سركار خانم هاجر حسيني تبادكان از بيرجند خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 38590691

152. جناب آقاي هادي محمدي از نهبندان خراسان جنوبي
✅ كدشانس روزانه: 28271565

153. جناب آقاي هاشم شيخ باراني از رامهرمز خوزستان
✅ كدشانس روزانه: 56432460

154. سركار خانم ياسمن ايرواني از نيشابور خراسان رضوي
✅ كدشانس روزانه: 18255395

155. جناب آقاي ياسين لاچيناني از فريدونشهر اصفهان
✅ كدشانس روزانه: 12399149

156. جناب آقاي يونس سروش از لار فارس
✅ كدشانس روزانه: 93397977

157. جناب آقاي يونس مير از علامرودشت فارس
✅ كدشانس روزانه: 40078691

تاريخ : دوشنبه 13 آبان 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.