تا 99 ميليون تومان جايزه براي شكار كدهاي شانس روزانه آينه‌اي :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تا 99 ميليون تومان جايزه براي شكار كدهاي شانس روزانه آينه‌اي
تا 99 ميليون تومان جايزه براي شكار كدهاي شانس روزانه آينه‌اي

كدهاي شانس روزانه اي كه ترتيب چهار رقم دوم آن متقارن چهار رقم اول باشد؛ يعني چهار رقم دوم برابر و اما ترتيب آن برعكس چهار رقم اول باشد

✅ براي مثال كدشانس روزانه اي مانند كدشانس زير:::

◀️ 7405➖5047

♦️ رقم اول و هشتم برابر
♦️ رقم دوم و هفتم برابر
♦️ رقم سوم و ششم برابر
♦️ رقم چهارم و پنجم برابر

⬅️ 4 رقمي كه كدشانس را تشكيل مي‌دهد ميتواند هر عددي باشد؛ فقط شرط دريافت جايزه متقارن و آينه اي بودن چهار رقم اول و چهار رقم دوم است

◀️ اگر خريدار كتاب موفق گردد كدشانس روزانه آينه اي را بدست آورد مطابق زير جايزه دريافت ميكند

➖➖➖➖➖

⬅️  اگر صدور كدشانس روزانه آينه‌اي براي خريدار كتاب با دريافت

1. با دريافت حداقل 36 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
جايزه برنده مطابق با سومين رقم كدشانس روزانه؛ تراول 100 هزار توماني خواهد بود

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 4285.5824
⬅️ جايزه برنده مبلغ 800 هزار تومان خواهد بود

✅ در اين حالت حداقل جايزه برنده 100 هزار تومان و حداكثر 900 هزار تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖


2. با دريافت حداقل 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با سومين رقم كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 4285.5824
⬅️ جايزه برنده مبلغ 8 ميليون تومان خواهد بود

✅ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 9 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

3. با دريافت حداقل 360 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با حاصل جمع ارقام سوم و چهارم كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 4285.5824
8+5=13
⬅️ جايزه برنده مبلغ 13 ميليون تومان خواهد بود

✅ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 18 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

✳️✳️4. با دريافت حداقل 1200 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق ارقام سوم و چهارم كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس روزانه خريدار كتاب باشد: 4285.5824
⬅️ جايزه برنده مبلغ 85 ميليون تومان خواهد بود

✳️ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 99 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

♦️ حداكثر جايزه پرداختي به هرخريدار كتاب طي مدت اين هفته و مطابق با اين طرح: 99 ميليون تومان ميباشد

♦️ نحوه واريز جوايز ميليوني هر هفته 2 ميليون تومان مي‌باشد

⏰ فرصت: تا ساعت ۲۴ جمعه ۸ شهريور ۱۳۹۸


اسامي برندگان را در كانال تلگرامي سايت كتاب 57 ببينيد

تاريخ : چهار شنبه 6 شهريور 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.