تا 100 ميليون تومان جايزه كدهاي شانس آينه اي تا جمعه 11 مرداد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تا 100 ميليون تومان جايزه كدهاي شانس آينه اي تا جمعه 11 مرداد
تا 100 ميليون تومان جايزه كدهاي شانس آينه اي تا جمعه 11 مرداد

اين گونه خريداران محترم كتاب را خشنود مي كنيم، دو طرح با جوايزميليوني ويژه آخر هفته با كتاب 57

 تا 100 ميليون تومان جايزه كدهاي شانس آينه اي!

 اگر كدشانس هفتگي خريدار كتاب، به صورت آينه اي و با ترتيب اعداد تكرار شده باشد جايزه اين كدشانس 100 ميليون تومان است!
پرداخت به صورت هر ماه 10 ميليون تومان

 حداقل 4 رقم تكرار با ترتيب اعداد 10 ميليون تومان جايزه
پرداخت به صورت هرماه يك ميليون تومان

 حداقل 3 رقم تكرار با ترتيب اعداد يك ميليون تومان جايزه

رقم ابتدا و انتهاي كد شانس به صورت آينه اي تكرار شده باشد 10 هزا رتومان جايزه

كدهاي شانس آينه اي تنها مي  بايست از اعداد 1-2-3-4-5 تشكيل شده باشند!

 با خريد كتاب و دريافت حداقل 36 كدشانس

فرصت تا ساعت 24 فردا جمعه 11 مرداد ماه

@ketab57ir

تاريخ : پنج شنبه 10 مرداد 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.