تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب
تا 99 ميليون تومان جايزه براي خريدارن كتاب

✅ كدهاي شانس روزانه اي كه چهار رقم وسط آن عدد 57.57 باشد امروز و فردا جايزه دارند

⬅️  ??.57.57.??

اگر خريدار كتاب موفق گردد كدشانس روزانه اي همانند ‼️.57.57.‼️ را بدست آورد (2 رقم ابتدايي و 2 رقم انتهايي كدشانس روزانه هر عددي ميتواند باشد)  مطابق زير جايزه دريافت ميكند

➖➖➖➖➖

♦️  اگر صدور اين مدل كدشانس روزانه براي خريدار كتاب با دريافت

1. با دريافت حداقل 36 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
جايزه برنده مطابق با اولين رقم ابتدايي كدشانس روزانه؛ تراول 100 هزار توماني خواهد بود

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 600 هزار تومان خواهد بود

♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده 100 هزار تومان و حداكثر 900 هزار تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖


2. با دريافت حداقل 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با اولين رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 6 ميليون تومان خواهد بود

♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 9 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

3. با دريافت حداقل 360 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با حاصل جمع 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
6+8=14
⬅️ جايزه برنده مبلغ 14 ميليون تومان خواهد بود

♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 18 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

4. با دريافت حداقل 1200 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد:
برنده مطابق با 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه اش به ميليون تومان جايزه دريافت خواهد كرد

⬅️ به طور مثال اگر كدشانس روزانه خريدار كتاب باشد: 68.57.57.12
⬅️ جايزه برنده مبلغ 68 ميليون تومان خواهد بود

♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده 10 ميليون تومان و حداكثر 99 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

 حداكثر جايزه پرداختي به هرخريدار كتاب طي مدت اين هفته و مطابق با اين طرح: 99 ميليون تومان ميباشد

✳️ نحوه واريز جوايز ميليوني هر هفته 2 ميليون تومان مي‌باشد

⏰ فرصت: تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

تاريخ : پنج شنبه 16 خرداد 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.