مجموعا 3 ميليارد و 249 ميليون تومان جايزه! براي اين 57 كدشانس روزانه :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 مجموعا 3 ميليارد و 249 ميليون تومان جايزه! براي اين 57 كدشانس روزانه
مجموعا 3 ميليارد و 249 ميليون تومان جايزه! براي اين 57 كدشانس روزانه

◀️ با توجه به رو به پايان بودن كدهاي شانس 8 رقمي روزانه، 57 كدشانس روزانه رند ميليوني براي خريد كتاب درنظر گرفته شده است

◀️ شايد شما با خريد كتاب برنده چندين كدشانس از بين اين 57 كدشانس ميليوني شويد و تا چندصد ميليون تومان برنده شويد! انشالله


✅ 10.00.00.01     ✅ 10.30.10.30
✅ 10.11.11.10     ✅ 10.44.44.10     
 
✅ 10.66.66.10     ✅ 11.44.11.44   
✅ 10.80.10.80     ✅ 11.77.77.11  

✅ 12.22.22.22     ✅ 16.66.66.61    
✅ 14.44.44.44     ✅ 17.77.77.71    
 
✅ 20.21.20.21     ✅ 22.66.66.22    
✅ 22.33.22.33     ✅ 25.55.55.55

✅ 30.30.30.30     ✅ 30.44.44.30   
✅ 30.40.30.40     ✅ 31.66.66.31     

✅ 33.55.33.55     ✅ 36.66.66.66     
✅ 34.22.22.34     ✅ 40.11.11.40     

✅ 40.33.33.40     ✅ 44.11.44.11   
✅ 40.88.88.40     ✅ 44.55.55.44   

✅ 50.33.33.50     ✅ 60.00.00.00   
✅ 58.22.22.58     ✅ 60.40.60.40    

✅ 60.88.88.60     ✅ 70.10.70.10  
✅ 60.99.99.60     ✅ 70.77.77.70  

✅ 70.88.88.70     ✅ 77.44.77.44     
✅ 72.22.22.72     ✅ 77.99.77.99   
 
✅ 79.99.99.97     ✅ 80.00.00.08    
✅ 80.00.00.00     ✅ 80.00.00.80
 
✅ 80.55.55.80     ✅ 80.99.99.80  
✅ 80.85.80.85     ✅ 90.91.90.91  
 
✅ 90.99.99.90     ✅ 92.55.55.92  
✅ 91.11.11.19     ✅ 92.99.99.92

✅ 94.44.44.94    ✅ 98.77.77.98
✅ 97.77.77.79    ✅ 99.22.22.99

✅ 99.33.99.33


✳️  جايزه هر كدام از اين كدهاي شانس روزانه با توجه به سبد خريد و تعداد كدشانس دريافتي برنده، به صورت زير است

 اگر با خريد كتاب و دريافت 20 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 2 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته يك ميليون تومان

 اگر با خريد كتاب و دريافت 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 16 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 4 ميليون تومان

 اگر با خريد كتاب و دريافت 240 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 25 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 5 ميليون تومان

 اگر با خريد كتاب و دريافت 600 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
⬅️ 57 ميليون تومان
♦️ واريز: هر هفته 7 ميليون تومان

⏰ فرصت: تا صدور آخرين كدشانس روزانه 8 رقمي مرحله هفتم

اسامي برندگان را در كانال تلگرامي سايت كتاب 57 ببينيد

تاريخ : يکشنبه 18 فروردين 1398  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.