جايزه يك ميليون دلاري فقط براي يك خريدار خوش شانس كتاب :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 جايزه يك ميليون دلاري فقط براي يك خريدار خوش شانس كتاب
جايزه يك ميليون دلاري فقط براي يك خريدار خوش شانس كتاب

♦️ اگر چه با خريد حتي 1000 تومان كتاب، از سايت كتاب57، شايد كدشانس يك ميليون دلاري بنام شما درآيد!؟

✳️ اما اگر مبلغ خريد كتاب در يك مرحله خريد آنلاين، افزايش پيدا كند، شانس خريدار كتاب، تا ميليون ها برابر براي برنده شدن جايزه ي يك ميليون دلاري افزايش مي يابد!

براي اينكه خريدار كتاب، برنده جايزه ي يك ميليون دلاري شود بايد كد شانس سالانه‌اش، از 6 جفت عدد 88 تشكيل شده باشد:  88.88.88.88.88.88

✳️ اگر مبلغ خريدار كتاب، كمتر از 100 هزار تومان باشد، سيستم صدور كد شانس، تمامي 6 جفت ( 12 رقم) كد شانس سالانه ي خريدار كتاب را بصورت تصادفي صادر مي‌كند!

⬅️ اما اگر مبلغ خريد كتاب؛ حداقل  100 هزار تومان باشد؛ فقط يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.➖.88
♦️يعني؛ دو رقم اول از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88 شروع مي شود.  يك جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از 300 هزار تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.88.88
♦️يعني؛ چهار رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88 شروع مي‌شود. دو جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از يك ميليون تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.88.88.88
♦️يعني؛ شش رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88.88 شروع مي‌شود. سه جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از 3 ميليون تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.88.88.88.88
♦️♦️♦️ يعني؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ با هشت رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88.88.88 شروع مي شود. چهار جفت عدد 88


⏰ در تمامي 24 ساعت شبانه روز؛


◀️ و اگر تا آخر فروردين امسال اين كدشانس يك ميليون دلاري به نام هيچ شخصي صادر نگردد؛ آنگاه مبلغ آن بين خريداران كتاب تقسيم ميگردد

♦️  فقط در صورتي كه كدشانس سالانه يك ميليون دلاري 88.88.88.88.88.88 تا پايان فروردين سال 1398 صادر نگردد! جايزه يك ميليون دلاري به صورت زير به 55 جايزه تقسيم ميگردد:

⬅️ چهار جايزه 100 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88.88.88

⬅️ شش جايزه 50 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88.88

⬅️ بيست جايزه 10 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88

⬅️ بيست و پنج جايزه 4 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد 88

تاريخ : دوشنبه 1 بهمن 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.