55 جايزه 4 تا يكصد هزار دلاري! :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
55 جايزه 4 تا يكصد هزار دلاري!
55 جايزه 4 تا يكصد هزار دلاري!

◀️ اگر تا پايان ديماه 1397 كدشانس سالانه 88.88.88.88.88.88 به نام هيچ خريدار كتابي صادر نگردد؛ مبلغ يك ميليون دلار بين خريداران كتاب تقسيم مي‌گردد

◀️ مبلغ جايزه يك ميليون دلاري بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع ارقام زير تقسيم ميگردد✅ مالكين كد هاي شانس سالانه با شروع عدد  ➖.➖.88.88.88.88

✳️ چهار جايزه 100 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88.88.88


✅ مالكين كد هاي شانس سالانه با شروع عدد  ➖.➖.➖.88.88.88
✳️ شش جايزه 50 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88.88


✅ مالكين كد هاي شانس سالانه با شروع عدد  ➖.➖.➖.➖.88.88
✳️ بيست جايزه 10 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد  88.88


✅ مالكين كد هاي شانس سالانه با شروع عدد  ➖.➖.➖.➖.➖.88
✳️ بيست و پنج جايزه 4 هزار دلاري به قيد قرعه بين مالكين كدهاي شانس سالانه با شروع عدد 88

تاريخ : دوشنبه 10 دي 1397  
لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.