يكصد و بيست و چهار ميليون تومان! به جايزه ايي كه برنده مي شويد! اضافه مي شود! اگر . . . :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 يكصد و بيست و چهار ميليون تومان! به جايزه ايي كه برنده مي شويد! اضافه مي شود! اگر . . .
يكصد و بيست و چهار ميليون تومان! به جايزه ايي كه برنده مي شويد! اضافه مي شود! اگر . . .

 يكصد و بيست و چهار ميليون تومان! 124,000,000 تومان!

 با پرداخت هر ماه 4 ميليون تومان و در مدت 31 ماه

◀️ به كارت بانكي كسي واريز مي شود كه برنده جايزه اي شود كه براي پرداخت جايزه ايشان در سند حسابداري شماره سند واريزي آن؛ عدد 54,000 ثبت مي شود!

⏰⏰⏰ شمارش معكوس براي رسيدن به عدد:  54,000 : شماره ي سند حسابداري (در سال مالي 1397)

 هر كد شانس شما! جايزه دار باشد؛ هر مبلغي: تاريخ تولد، تاريخ ازدواج، كدهاي شانس ميليوني و هر كدشانسي كه بدست آوردن آن براي خريدار كتاب با جايزه همراه است!

♦️ 1:  آن خريدار كتابي كه سند شماره 54,000 به نام ايشان ثبت گردد؛ جدا از مبلغ جايزه اي كه برنده شده است! 124,000,000 تومان به اجازه‌اش اضافه مي شود؛ براي مدت 31 ماه و هر ماه چهار ميليون تومان با احترام بحساب شما واريز مي شود!

♦️2:  و خريداراني كه تحت هر عنوان جايزه ايي برنده شده اند و سندهايي واريزي جايزه ي آنها تا عدد؛  54,005 ثبت گردد! به هر يك از اين پنج برنده نيز، مبلغ پنج ميليون تومان؛ به جايزه ايي كه برنده شده اند اضافه مي شود و با واريز در يك مرحله!

⬅️ هر كد شانسي!با هر مبلغ جايزه ايي! كه امروز برنده مي شويد! مي تواند مبلغ 124 ميليون تومان! به جايزه ي شما اضافه كند! اگر با خريد كتاب، شرايط: 1 ⬆️  را بدست آوريد! و اگر شرايط: 2 ⬆️ بدست آوريد مبلغ 5 ميليون تومان يكجا به جايزه تان اضافه مي شود!

⬅️ شمارش معكوس براي رسيدن به جايزه ي 124 ميليون توماني !

⬅️ شمارش معكوس براي رسيدن به عدد:  54,000 ؛ شماره ثبت سند واريز جايزه!

⏰ امروز! صبح! ظهر! و يا شامگاه امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷


تاريخ : چهار شنبه 16 آبان 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.