30 ميليون تومان جايزه براي 3 نفر :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 30 ميليون تومان جايزه براي 3 نفر
30 ميليون تومان جايزه براي 3 نفر

 15 ميليون تومان براي نفر اول

 و 10 ميليون تومان براي نفر دوم

 و 5 ميليون تومان براي نفر سوم

➖➖➖➖➖

⬅️ براي 3 نفر و مالكين « كوچكترين كدشانس روزانه »

♦️♦️♦️  يك جايزه 15 ميليون توماني  پرداخت مي‌گردد به مالك كوچكترين كدشانس روزانه در بين تمامي كدهاي شانس روزانه كه براي خريداران كتاب در طول 24 ساعت امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ صادر ميگردد!

✅ منظور كدشانس 8 رقمي روزانه است كه از نظر رياضي كمترين ارزش را داشته باشد
 كوچكترين كدشانس روزانه كه ميتواند صادر گردد: 10.00.00.00

♦️♦️ يك جايزه 10 ميليون توماني  پرداخت مي‌گردد به دومين مالك  كدشانس روزانه كوچكتر در بين تمامي كدهاي شانس روزانه!

♦️ همچنين يك جايزه 5 ميليون توماني  پرداخت مي‌گردد به سومين مالك  كدشانس روزانه كوچكتر در بين تمامي كدهاي شانس روزانه!

➖➖➖➖➖

⬅️ نحوه واريز جوايز 15 و 10 و 5 ميليون توماني
⬅️ اگر تعداد كدهاي شانس دريافتي برنده در طول 24 ساعت امروز

✳️ حداقل 240 كدشانس روزانه باشد : هر ماه يك ميليون تومان

✳️ حداقل 1200 كدشانس روزانه باشد : هر هفته يك ميليون تومان

✳️ حداقل 2400 كدشانس روزانه باشد : ✳️ كل مبلغ جايزه يكجا و در يك مرحله وايز مي‌گردد!

تاريخ : دوشنبه 9 مهر 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.