تمامي اين 100 خريدار كتاب امروز جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ برنده هستند :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 تمامي اين 100 خريدار كتاب امروز جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ برنده هستند
تمامي اين 100 خريدار كتاب امروز جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ برنده هستند

⬇️⬇️ تمامي مالكين اين يكصد كدشانس روزانه و خريدار كتاب امروز جايزه دريافت خواهند كرد⬇️⬇️

⬇️⬇️ يكصد كدشانس روزانه مربوط به 100 خريدار كتاب كه از تاريخ شنبه 26 شهريور تا ديروز پنجشنبه 5 مهرماه ۱۳۹۷ با خريد كتاب؛ كدشانس دريافت كرده‌اند، ⬇️⬇️

◀️ يك جايزه 50 ميليون توماني براي يك نفر به قيد قرعه بين يكصد نفر

◀️ به شرط خريد كتاب و دريافت حداقل 120 كدشانس روزانه امروز جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷

♦️ فقط كدهاي شانس روزانه آن دسته از افرادي ( از بين اين 100 نفر) كه امروز كتاب خريداري نمايند در قرعه كشي جايزه 50 ميليون توماني شركت داده ميشود

➖➖➖➖

✅✅✅ علاوه بر جايزه 50 ميليون توماني براي يك نفر از بين اين افراد؛ تمامي 100 نفر ديگر همگي خشنود ميشوند (اگر امروز حداقل 1000 تومان خريد نمايند)

 20 نفر از بين 100 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
♦️♦️ دو برابر مبلغ خريد امروز خود را دريافت ميكنند


 20 نفر از بين 100 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
♦️ تمامي مبلغ خريد امروز خود را دريافت ميكنند


 20 نفر از بين 100 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
♦️ 60 درصد مبلغ خريد امروز خود را دريافت ميكنند


 20 نفر از بين 100 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
♦️ 40 درصد مبلغ خريد امروز خود را دريافت ميكنند


 20 نفر از بين 100 نفر به قيد قرعه انتخاب ميشوند
♦️ 20 درصد مبلغ خريد امروز خود را دريافت ميكنند

➖➖➖➖

✳️  بانك كدهاي شانس روزانه خود را بررسي نماييد؛ ببينيد آيا يكي از اين كدهاي شانس روزانه براي شما است❗️ امروز شانس برنده شدن جايزه 50 ميليون توماني به شما خيلي نزديك است.

⬅️ هر يك از اين كدهاي شانس مربوط به يك خريدار كتاب است

19630497
31022284
30367076
43081899
82419514
38533967
70321688
15498459
28330634
27044747

25423567
77915090
26049790
36287492
72911164
73738180
98890174
68556926
53638586
51054416

73593591
53638792
44108305
67939132
20412906
75187027
77809380
72641709
99237336
12352176

97646111
83588495
65591965
19281459
92895917
92613721
89753368
76662580
31252991
22760847

71429821
80854770
44422922
99177787
53355830
27721801
49281772
13430914
16527966
94223301

64040997
26916283
18431076
47125345
87908914
54001310
20294616
57245429
22420880
36433589

58648280
75563746
37005556
85372402
91137353
45138664
30511067
57516624
85332577
37815953

17304886
13316711
34153825
21038107
10461849
45730799
17808809
12576337
43706693
63049187

42118603
76421002
57398104
46804389
76773153
62432867
69387380
24916606
41602784
40398154

72516758
14119542
29036148
44824548
85987290
77785308
83084534
38718718
24532655
19974535

  هريك از اين كدهاي شانس روزانه را در بانك كدشانس خود جستجو كنيد!
✅ اگر يكي از آنها به نام شما بود!
✅ بدانيد شما از بين بيش از هزاران خريدار كتاب از همه خوش شانس‌تر هستيد و شانس اين را داريد كه امروز حتما جايزه دريافت كنيد

تاريخ : جمعه 6 مهر 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.