احتمال درآمدن كد شانس يك ميليون دلاري؛ براي خريداران كتاب از سايت كتاب57؛ ميليون ها برابر افزايش پيدا كرد! :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 احتمال درآمدن كد شانس يك ميليون دلاري؛ براي خريداران كتاب از سايت كتاب57؛ ميليون ها برابر افزايش پيدا كرد!
احتمال درآمدن كد شانس يك ميليون دلاري؛ براي خريداران كتاب از سايت كتاب57؛ ميليون ها برابر افزايش پيدا كرد!

 اگر چه با خريد حتي 1000 تومان كتاب، از سايت كتاب57، شايد كدشانس يك ميليون دلاري بنام شما درآيد!؟
◀️  اما اگر مبلغ خريد كتاب در يك مرحله خريد آنلاين، افزايش پيدا كند، شانس خريدار كتاب، تا ميليون ها برابر براي برنده شدن جايزه ي يك ميليون دلاري افزايش مي يابد!

♦️ در سيستم صدور كد شانس سالانه براي خريداران كتاب ازسايت كتاب57 ؛ تغييرات زير اعمال شده است؛ كه احتمال درآمدن كد شانس يك ميليون دلاري ( 88.88.88.88.88.88 )، ميليون ها برابر افزايش پيدا مي كند!

♦️ البته همچون گذشته؛ با خريد حداقل هزار تومان كتاب نيز (اگر خريدار كتاب، خوش شانس باشد)، ممكن است كد شانس سالانه اي كه بابت خريد كتاب، توسط سيستم صادر مي گردد، كد شانس يك ميليون دلاري باشد!

 براي اينكه خريدار كتاب، برنده جايزه ي يك ميليون دلاري شود بايد كد شانس سالانه‌اش، از 6 جفت عدد 88 تشكيل شده باشد:  88.88.88.88.88.88

◀️ چگونه احتمال درآمدن كد شانس سالانه ي يك ميليون دلاري ( 88.88.88.88.88.88 )؛ ميليونها برابر، براي خريدار كتاب،  افزايش پيدا مي كند:

✳️ اگر مبلغ خريدار كتاب، كمتر از 50 هزار تومان باشد، سيستم صدور كد شانس، تمامي 6 جفت ( 12 رقم) كد شانس سالانه ي خريدار كتاب را بصورت تصادفي صادر مي‌كند!


⬅️ اما اگر مبلغ خريد كتاب؛ حداقل  50 هزار تومان باشد؛ فقط يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.➖.88
♦️يعني؛ دو رقم اول از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88 شروع مي شود.  يك جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از 100 هزار تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.➖.88.88
♦️يعني؛ چهار رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88 شروع مي‌شود. دو جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از 200 هزار تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.➖.88.88.88
♦️يعني؛ شش رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88.88 شروع مي‌شود. سه جفت عدد 88


⬅️ اگر مبلغ خريد كتاب؛ بيشتر از 500 هزار تومان باشد؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ به اين شكل براي خريدار كتاب، صادر مي گردد:
✅ كدشانس سالانه: ➖.➖.88.88.88.88
♦️يعني؛ يكي از كدهاي شانس سالانه؛ با هشت رقم سمت چپ از 12 رقم كد شانس سالانه؛ با عدد 88.88.88.88 شروع مي شود. چهار جفت عدد 88


تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.