مجموعا 3 ميليارد و 840 ميليون تومان جايزه! براي اين 96 كدشانس روزانه :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 مجموعا 3 ميليارد و 840 ميليون تومان جايزه! براي اين 96 كدشانس روزانه
مجموعا 3 ميليارد و 840 ميليون تومان جايزه! براي اين 96 كدشانس روزانه


◀️ با توجه به رو به پايان بودن كدهاي شانس 8 رقمي روزانه، 96 كدشانس روزانه ميليوني تعريف شده است كه نيمي از آن رند و شبه رند و نيمي ديگر كدهاي شلخته هستند!

◀️ شايد شما با خريد كتاب برنده چندين كدشانس از بين اين 96 كدشانس ميليوني شويد و تا چندصد ميليون تومان برنده شويد! انشالله


✅ 11001100
✅ 22002200
✅ 33003300
✅ 44004400
✅ 55005500
✅ 66006600
✅ 77007700
✅ 88008800
✅ 99009900
✅ 11112222
✅ 22223333
✅ 33334444
 
✅ 44445555
✅ 44446666
✅ 66667777
✅ 77778888
✅ 88889999
✅ 99990000
✅ 96969696
✅ 97979797
✅ 96979697
✅ 96969797
✅ 13961396
✅ 13971397
 
✅ 96000000
✅ 97000000
✅ 96009600
✅ 97009700
✅ 96000096
✅ 96111111
✅ 96222222
✅ 96963333
✅ 96444444
✅ 96555555
✅ 96666666
✅ 96777777

✅ 96888888
✅ 96999999
✅ 97000097
✅ 97111111
✅ 97972222
✅ 97333333
✅ 97444444
✅ 97555555
✅ 97666666
✅ 97777777
✅ 97888888
✅ 97999999

✅ 47960707
✅ 13131153
✅ 12499486
✅ 32896412
✅ 97745780
✅ 99853077
✅ 57985838
✅ 85435328
✅ 73315808
✅ 78193551
✅ 72482296
✅ 94942782

✅ 43748506
✅ 92194511
✅ 38862716
✅ 45022856
✅ 40934354
✅ 21365388
✅ 76372372
✅ 10942883
✅ 77761948
✅ 79561253
✅ 62599621
✅ 80947781

✅ 68327686
✅ 17063873
✅ 65355355
✅ 59031941
✅ 24639373
✅ 57728404
✅ 66162272
✅ 73876263
✅ 50727624
✅ 92408646
✅ 54852639
✅ 45455829

✅ 82804925
✅ 86750677
✅ 29594893
✅ 44731112
✅ 50564299
✅ 58944050
✅ 35223077
✅ 52879446
✅ 72117413
✅ 53368659
✅ 24865548
✅ 63435373

➖➖➖➖➖

  جايزه هر كدام از اين كدهاي شانس روزانه با توجه به سبد خريد و تعداد كدشانس دريافتي برنده، به صورت زير است

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 24 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
♦️ 4 ميليون تومان

♦️  اگر با خريد كتاب و دريافت 60 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
♦️ 12 ميليون تومان

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
♦️ 20 ميليون تومان

♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 240 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
♦️ 28 ميليون تومان

♦️♦️ اگر با خريد كتاب و دريافت 360 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد
♦️♦️ 40 ميليون تومان

⬅️ نحوه واريز تمامي جوايز برندگان به صورت هر هفته 4 ميليون تومان ميباشد

 ⏰ فرصت: تا صدور آخرين كدشانس روزانه مرحله پنجم


اسامي برندگان را در كانال تلگرامي سايت كتاب 57 ببينيد

تاريخ : شنبه 26 اسفند 1396  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.