در جشن 22 بهمن مي‌توانيد تا 198 ميليون تومان برنده شويد❗️ :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 در جشن 22 بهمن مي‌توانيد تا 198 ميليون تومان برنده شويد❗️
در جشن 22 بهمن مي‌توانيد تا 198 ميليون تومان برنده شويد❗️

 هر هفته كارت بانكي شما شارژ مي‌شود!

✅ اگر كدشانس روزانه اي را بدست آوريد كه چهار رقم وسط آن از چهار رقم پشت سرهم عدد 2 تشكيل شده باشد

♦️ يعني كدهاي شانس روزانه اي كه چهار رقم وسط آن عدد 2222 باشد را كدشانس 22 بهمن مي ناميم

♦️ ??.22.22.??

اگر خريدار كتاب موفق گردد كدشانس روزانه اي همانند ‼️.22.22.‼️ را بدست آورد (2 رقم ابتدايي و 2 رقم انتهايي كدشانس روزانه هر عددي ميتواند باشد)  مطابق زير جايزه دريافت ميكند

➖➖➖➖➖

◀️  اگر صدور كدشانس 22 بهمن براي خريدار كتاب با دريافت

1. با دريافت 22 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد: جايزه برنده مطابق با اولين رقم ابتدايي كدشانس روزانه او خواهد بود

⬅️به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 76.22.22.38
⬅️ جايزه برنده مبلغ 7 ميليون تومان خواهد بود

♦️♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 9 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

2. با دريافت 60 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد: جايزه برنده مطابق با جمع 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه او خواهد بود

⬅️به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 76.22.22.38
⬅️ جايزه برنده مبلغ حاصل جمع عدد 7 و 6 يعني 13 ميليون تومان خواهد بود

♦️♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده يك ميليون تومان و حداكثر 18 ميليون تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖

3️. با دريافت 120 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد: جايزه برنده مطابق با حاصل جمع 4 رقم ابتدايي و انتهايي كدشانس روزانه او خواهد بود

⬅️به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 76.22.22.38
⬅️ جايزه برنده مطابق با اعدا 7 و 6 و 3 و 8 خواهد بود يعني  7+6+3+8 و برابر با 24 ميليون تومان

 در اين حالت حتي اگر حاصل جمع اعداد كدشانس برنده كمتر از عدد 10 باشد؛ همان 10 ميليون تومان  به مالك كدشانس پرداخت ميگردد

♦️♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده 10 ميليون تومان و حداكثر 36 ميليون تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖

4️. با دريافت 360 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد: جايزه برنده مطابق با 2 رقم ابتدايي كدشانس روزانه او خواهد بود

⬅️به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 76.22.22.38
⬅️ جايزه برنده مطابق با عدد 76 يعني 76 ميليون تومان خواهد بود

♦️♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده 10 ميليون تومان و حداكثر 99 ميليون تومان خواهد بود


➖➖➖➖➖

5. با دريافت 600 كدشانس روزانه به صورت يكجا باشد: جايزه برنده مطابق با 2 رقم ابتدايي به علاوهِ  2 رقم انتهايي كدشانس روزانه او خواهد بو

⬅️به طور مثال اگر كدشانس خريدار كتاب باشد: 76.22.22.38
⬅️ جايزه برنده مطابق با عدد 76 و عدد 38 و جمع اين 2 عدد يعني 76+45 و برابر با 114 ميليون تومان خواهد بود

 در اين حالت حتي اگر حاصل جمع اعداد كدشانس برنده كمتر از عدد 22 باشد؛ همان 22 ميليون تومان  به مالك كدشانس پرداخت ميگردد

♦️♦️♦️ در اين حالت حداقل جايزه برنده 22 ميليون تومان و حداكثر 198 ميليون تومان خواهد بود

➖➖➖➖➖

◀️ نحوه واريز جوايز: به صورت هر هفته يك ميليون تومان تا هر هفته 5 ميليون تومان خواهد بود

⏰ فرصت: روز يكشنبه 22 بهمن تا ساعت 24 


اسامي برندگان را در كانال تلگرامي سايت كتاب 57 ببينيد

 

 

تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.