اين هفت خريدار كتاب، مجموعا 18 هزار دلار برنده شدند! ببينيد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
اين هفت خريدار كتاب، مجموعا 18 هزار دلار برنده شدند! ببينيد
اين هفت خريدار كتاب، مجموعا 18 هزار دلار برنده شدند! ببينيد

◀️ اولين برنده جايزه دلاري امروز، خريدار كتاب از مينودشت گلستان ميباشد! خريدار كتابي كه حدود سه ماه است عضو سايت كتاب 57 شده است! و امروز اولين جايزه خود را با خريد كتاب بدست آورد!

✳️ تبريك به جناب آقاي مرتضي نوري از مينودشت گلستان. با خريد كتاب دانشگاه نرويد و دريافت 36 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.09.20
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۰۰:۳۷:۱۶

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 86 كدشانس هفتگي

⬅️  مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 1000 دلار با واريز در يك مرحله

➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖


◀️ دومين برنده با خريدي كه انجام داد علاوه بر شارژ حساب بانكي خود! باعث شد حساب بانكي معرف اش نيز شارژ گردد❗️

✳️ تبريك به جناب آقاي علي نادري از تهران. با خريد كتاب دانشگاه نرويد و دريافت 120 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.40.84
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۰۷:۲۴:۱۸

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 675 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 3000 دلاري با واريز در 3 مرحله و هر هفته 1000 دلار

♦️ همچنين به حساب بانكي معرف ايشان يعني جناب آقاي احمد محمدياري از تبريز آذربايجان شرقي نيز مبلغ يك ميليون و 260 هزار تومان معادل 300 دلار  واريز ميگردد!

➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖

 

◀️ سومين برنده جايزه دلاري امروز از خريداران قديمي سايت كتاب 57 كه در همان خريد اول امروزش كدشانس هفتگي با شروع 68.34.55 براي او صادر شد!

✳️ تبريك به سركار خانم شفيعه يعقوبي از شيراز فارس. با خريد كتاب دانشگاه نرويد و دريافت 600 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.44.24
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۰۹:۵۱:۲۷

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 600 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 3000 دلار با واريز در 3 مرحله و هر هفته 1000 دلار

♦️ با توجه به اينكه خانم يعقوبي معرف 8 نفر از خريداران فعال سايت كتاب 57 ميباشند جايزه 3 هزار دلاري ايشان به صورت يكجا واريز ميگردد، يعني مبلغ 12 ميليون و 600 هزار تومان در يك مرحله به حساب بانكي ايشان واريز خواهد شد

 

➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖

 

◀️ چهارمين و پنجمين برندگان خوش شانس امروز! يك خواهر و برادر از يك خانواده علاقه‌مند به متاب و كتابخواني هستند كه با خريد در يك ساعت هر دو برنده جايزه دلاري شدند

✳️ تبريك به جناب آقاي مسعود صفري از شهركرد چهارمحال و بختياري. با خريد كتاب هاي يگانه دوران و دانشگاه نرويد و دريافت 124 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.90.17
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۱۲:۰۵:۲۲

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 846 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 3000 دلاري با واريز در 3 مرحله و هر هفته 1000 دلار

➖➖➖➖➖

✳️  تبريك به سركار خانم زهرا صفري از شهركرد چهارمحال و بختياري. با خريد كتاب دانشگاه نرويد  دريافت 120 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.52.57
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۱۲:۵۳:۳۶

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 276 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 1000 دلار با واريز در يك مرحله

 

➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖

 

◀️ ششمين برنده جايزه دلاري امروز، خريدار كتابي است كه اين هفته برنده جايزه 801 هزار توماني هفتگي نيز شده بود! گويا شانس اين خريدار كتاب به كدهاي شانس هفتگي گره خورده است!

✳️ تبريك به سركار خانم كلثوم رجايي از قم. ايشان با خريد چهار كتاب رهبري، حفظ تعادل، سرنخ و خويشتن شما و دريافت 141 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.42.49
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۱۶:۰۲:۲۸

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 427 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 2000 دلاري با واريز در 3 مرحله و هر هفته 1000 دلار

 

➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖


◀️ هفتمين برنده جايزه دلاري امروز، خريدار كتابي است كه جز اعضاي نسبتا جديد سايت كتاب 57 مي‌باشند اما خريدهاي ايشان هميشه با برنامه و دقيق بوده است

♦️ از بامداد امروز تا عصر امروز و زمان برنده شدن 16 خريد منظم داشته اند و هر مرحله خريد ايشان با دريافت 120 كدشانس همراه بوده است!

✳️ تبريك به جناب آقاي مهران داوطلب اديمي از زاهدان سيستان و بلوچستان. ايشان با خريد كتاب دانشگاه نرويد و دريافت 120 كدشانس موفق به دريافت كدشانس هفتگي زير شدند

✅ كدشانس هفتگي: 68.34.55.65.84
تاريخ دريافت كد: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶ ۱۷:۴۹:۰۰

♦️ تعداد كدشانس دريافتي از صفر بامداد تا لحظه برنده شدن مجموعا : 1920 كدشانس هفتگي

⬅️ مبلغ جايزه با توجه به تعداد كدشانس دريافتي» 5000 دلاري با واريز در 5 مرحله و هر هفته 1000 دلار

 خريد ايشان چند ويژگي داشته است:

1. شانزده خريد ايشان در ساعات و زمانهاي مختلف انجام شده است كه همين باعث ميشود شانس برنده شدن جايزه سپاس 30 ميليون توماني براي ايشان در بازه هاي زماني مختلف وجود داشته باشد

2. شانزده خريد ايشان شرط لازم براي بدست آوردن كدشانس تويوتايي 68.34.54.44 را داشته است

3. و در نهايت زماني برنده كدشانس هفتگي با شروع 68.24.55 شدند كه جايزه ايشان به جاي 1000 دلار با توجه به افزايش تعداد كدشانس دريافتي  به مبلغ 5 هزار دلار افزايش يافت➖➖➖➖➖➖100,000 دلار جايزه براي خريد كتاب؛ در اينجا ببينيد➖➖➖➖➖➖

تاريخ : چهار شنبه 27 دي 1396  
لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.