هر يك از اعضا خانواده برنده؛ 5 ميليون تومان هديه مي گيرند! :: سایت رسمی موسسه کتاب 57 هر يك از اعضا خانواده برنده؛ 5 ميليون تومان هديه مي گيرند!
هر يك از اعضا خانواده برنده؛ 5 ميليون تومان هديه مي گيرند!

 ◀️ اينگونه براي خانواده ي محترم تان؛ خاطره مي‌سازيم! تا همسر، پدر و مادرتان بدانند اينجا مي شود خانوادگي برنده شد!

◀️ هر كسي كه اين كدهاي شانس جنگي را با خريد كتاب بدست آورد  به تعداد كل اعضا خانواده ي خود، يك جايزه ي  5 ميليون توماني دريافت مي كند!

برنده اگر متاهل باشد: خود، همسر و فرزندان، هر كدام  ميليون تومان!

برنده اگر مجرد باشد: خود، پدر و مادر، خواهر و برادر

1. عمليات بدر
⬅️كدشانس روزانه: : 13.63.12.19

2️. عمليات عاشورا
⬅️كدشانس روزانه: 13.64.05.25

3️. عمليات محمد رسول الله
⬅️كدشانس روزانه: 13.61.10.12

4️. عمليات و الفجر10
⬅️كدشانس روزانه: 13.66.12.25

5️. عمليات محرم
⬅️كدشانس روزانه: 13.61.08.10

6️. عمليات كربلاى1
⬅️كدشانس روزانه: 13.65.04.09

@ketab57iR
http://ketab57.ir

تاريخ : دوشنبه 30 مرداد 1396  


⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.INFO " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.