ديگر نگوييد نمي توانيم اين كدها را با خريد كم بدست بياوريم!ببينيد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
ديگر نگوييد نمي توانيم اين كدها را با خريد كم بدست بياوريم!ببينيد
ديگر نگوييد نمي توانيم اين كدها را با خريد كم بدست بياوريم!ببينيد

◀️جايزه كدهاي درهم و برهم و همچنين نحوه ي واريز جايزه ي كدهاي شانس روزانه غير رُند:

◀️جايزه اين كدهاي شانس روزانه كه  از 5 ميليون تومان تا 140 ميليون تومان مي باشد

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت 1 تا 12 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه ي آن: 5 ميليون تومان
واريز در 2 هفته

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت  12 تا 36 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 20 ميليون تومان
واريز: 5 هفته و هر هفته 4 تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت  36 تا 60 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه : 30 ميليون تومان
واريز: 10 هفته و هر هفته 3 ميليون تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت  حداقل 120 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 40 ميليون تومان
واريز: 10 هفته و هر هفته 4 ميليون تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت حداقل 240 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 60 ميليون تومان
واريز: 12هفته و هر هفته 5 ميليون تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت حداقل 360 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 80 ميليون تومان
واريز: 10 هفته و هر هفته 8 ميليون تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت حداقل 600 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 120 ميليون تومان
واريز: 12 هفته و هر هفته 10 ميليون تومان

⬅️اگر اين كدهاي شانس را با خريد كتاب و دريافت حداقل 720 كد شانس روزانه بصورت يكجا بدست آورده باشيد:
♦️جايزه: 140 ميليون تومان
واريز: 14 هفته و هر هفته 10 ميليون تومان

✅ كدهاي شانس درهم و برهم! اينها هستند:

✅81.49.49.86

✅21.93.28.17

✅94.38.75.10

✅74.95.48.91

✅60.35.81.55

✅52.59.53.56

✅93.45.93.46

✅26.26.37.38

✅74.61.74.62

✅27.25.23.26

✅74.93.28.17

✅18.50.85.32

✅62.71.35.03

✅94.00.37.26

✅48.57.32.46

✅45.61.88.83

✅10.82.73.20

✅23.47.64.98

✅35.79.59.31

 

⬅️اخبار و اسامي برندگان را در كانال تلگرامي ما پيگيري نماييد ⬅️⬅️ @ketab57ir

 

تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396  


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 0132 249 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.