51 كدشانس روزانه هركدام با جايزه 22 ميليون تومان :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
51 كدشانس روزانه هركدام با جايزه 22 ميليون تومان
51 كدشانس روزانه هركدام با جايزه 22 ميليون تومان

◀️ با توجه به رو به پايان بودن كدهاي شانس 8 رقمي روزانه، تقريبا تعدادي محدود كدشانس روزانه رند، در سيستم صدور كدشانس باقي مانده است!

◀️ شايد شما با خريد كتاب برنده چندين كدشانس از بين اين 51 كدشانس ميليوني شويد و تا چندصد ميليون تومان برنده شويد! انشالله✅12000000    
✅13000000  
✅14000000   
✅15000000   
✅17000000   
✅18000000   
✅19000000

✅21000000    
✅23000000   
✅25000000    
✅26000000   
✅27000000   
✅28000000  
✅29000000

✅31000000    
✅32000000   
✅34000000    
✅35000000    
✅36000000  
✅38000000

✅41000000    
✅42000000    
✅43000000    
✅45000000    
✅46000000   
✅47000000   
✅48000000   
✅49000000

✅52000000    
✅54000000    
✅56000000    
✅57000000    
✅59000000   

✅61000000   
✅62000000    
✅64000000     
✅65000000    
✅67000000   
✅68000000    
✅69000000

✅81000000
✅82000000
✅84000000
✅85000000
✅87000000
✅89000000

✅92000000
✅94000000
✅95000000
✅97000000
✅98000000


⬅️ شرط پرداخت جايزه 22 ميليون توماني: خريد كتاب و دريافت حداقل 36 كدشانس روزانه در يك خريد و به صورت يكجا
نحوه واريز جايزه 22 ميليون توماني : هر ماه 2 ميليون تومان


⬅️ اگر هر يك از اين كدهاي شانس 22 ميليون توماني با خريد كتاب و دريافت حداقل 1200 كدشانس روزانه در يك خريد و به صورت يكجا براي خريدار كتاب صادر گردد
نحوه واريز جايزه 22 ميليون توماني : هر هفته 2 ميليون تومان

@ketab57ir
http://ketab57.ir

تاريخ : چهار شنبه 25 مرداد 1396  


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 0132 249 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.